KAM leidinys "Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms..."

Pradėjo Silvija, kovo 18, 2015, 14:25:51

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Dar dabar kažkur tarp senų knygų turiu rodos to pačio pavadinimo knygelę iš kokių 1970-ųjų :)

Tas rusų variantas žymiai praktiškesnis, šis lietuviškas leidinys gal labiau skirtas institucijų darbuotojams, nes mažai praktinių patarimų, jokių iliustracijų ir pan., tad eilinis žmogus nelabai daug naudos turės...

Silvija

Aš tai pirmąkart tokį matau :), įdomu, pvz. šitas:

Citata5. Ką daryti, jeigu jus paėmė įkaitu

• Prisiminkite, kad turite tik vieną tikslą - išgyventi;
• susitaikykite su situacija ir būkite pasiruošę laukti. Pasisten-
kite nusiraminti ir neleiskite panikuoti kitiems įkaitams;
• žinokite, kad bijoti yra normalu. Pirmosios 15-45 min. yra
pačios pavojingiausios, todėl vykdykite visas grobėjų ins-
trukcijas. Kuo ilgiau būsite kartu, tuo mažesnė tikimybė,
kad grobėjas jus sužalos;
• nekalbėkite be reikalo, tik jei būtina, stenkitės būti draugiš-
kas, bet nesukčiaukite;• nemaldaukite, nesiteisinkite ir neverkite;
• nesakykite pastabų ir neduokite pasiūlymų grobėjams;
• nesiginčykite su grobėjais ir kitais įkaitais, išreikškite ben-
drą požiūrį;
• neatsukite į grobėjus nugaros, jeigu negausite iš jų tokio
nurodymo. Akių kontaktas gali būti geras dalykas, žmonės
linkę mažiau žudyti, jei į juos žiūrima, bet nespoksokite į
pagrobėjus be perstojo;
• jeigu jums siūlo pavalgyti, neatsisakykite, net jeigu nenori-
te. Tai jums suteiks jėgų, o atsisakymas supriešins;
• pabandykite pailsėti, atsisėskite, jeigu galite. Jeigu situacija
ilgai užsitęstų, pabandykite pamiegoti;
• nebandykite bėgti, kol nebūsite visiškai tikras, kad pasi-
seks, ir netgi jei esate tikras, pagalvokite dar kartą prieš
bandydamas;
• jei kam nors iš įkaitų reikalinga medicinos pagalba, pra-
neškite tai grobėjams, kalbėkite trumpai ir ramiai, nieko
nedarykite, kol negausite leidimo;
• jei tikite, kad gelbėjimo operacija tuoj įvyks arba girdite
triukšmą ir susišaudymą, raskite saugią vietą, gulkite ant
grindų, galvą uždenkite rankomis ir nedarykite jokių staigių
judesių. Jokiu būdu nebėkite pareigūnų, kurie vykdo išlais-
vinimo operaciją, link, nes galite būti palaikyti grobėjais.

Aukštyn