rugsėjo 25, 2020, 11:00:34

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikime į Bibliją ar į Dievą?

Pradėjo Andrius4, rugpjūčio 22, 2015, 21:17:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

kukulis

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2015, 10:43:14
Čia turbūt atvirkščiai gaunasi. Kaip tik pranašą visi labiausiai ir kritikuoja. Ne tik KB, bet ir visos denominacijos ir organizacijos nepripažįsta Viliamo Branhamo, kaip Dievo pranašo. Bet tai ir nenuostabu. Biblijoje irgi galima matyti, kaip pranašai buvo persekiojami ir įkalinami ir t.t.  Ir turbūt pranašą yra lengviau ir laisviau kritikuoti, negu ta mokimą kuris jau išsišaknijąs, nes jis turi didele valdžią.


Tarp persekiojimų, kritikavimo ir buvimo pranašu yra loginis ryšys, vadinamas implikacija. Kad nenugąsdinčiau, šituo baisiu terminu, duosiu kitą pavyzdį:
Visos silkės yra žuvys, bet ne visos žuvys yra silkės.

Taip ir su persekiojimu ir pranašais: visi pranašai yra persekiojami ir kritikuojami, tačiau ne visi, kurie persekiojami ir kritikuojami yra pranašai.

Gal tas paminėtas žmogus ir yra pranašas. Tačiau aš pats asmeniškai žiūriu pagal tam tikrus požymius.  Jų yra daug, tačiau labiausiai tris: paklusnumas, maldingumas, bendruomeniškumas. Tai yra trys Šventosios Dvasios veikimo požymiai. Jeigu visus juos randame žmoguje, bendruomenėje ar kokiame nors reiškinyje, vadinasi tai yra (greičiausiai) iš Dievo. Jeigu nors vienas iš šių požymių negalioja, tuomet (greičiausiai) tai ne iš Dievo.

Andrius4

"Jei visi būtų laikomi Dievo pranašais pagal požymį, kad juos turi persekioti, tai labai jau daug tokių būtų :)"

Dėl šito sakinio pilnai sutinku :)

Tam ir yra Dievo Žodis juos patikrinti ir ištirti. Ar jie skelbę Evangelija ar ne.


Andrius4


kukulis

Jėga!

Man patinka būti teisiu, be jokių išlygų ;)  :D

Tomas M.

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 01, 2015, 12:17:27
Tam ir yra Dievo Žodis juos patikrinti ir ištirti. Ar jie skelbę Evangelija ar ne.


Na, Andriau, tai apsupties žiedas tuoj užsidarys, kas tada? ;D

Klausimas - kas geriau gali paaiškinti Dievo Žodį, ar tavo minėtas pranašas, ar žmonės, kuriuos tiesiogiai mokė Apaštalai, t.y. Apaštališkieji Tėvai ir žmonės, kuriuos šie mokė toliau karta iš kartos - Bažnyčios Tėvai.

Taigi, jei nori įsitikinti ar žmogus teisingai aiškina Šv. Raštą, turi išmanyti, kaip jį aiškina Apaštališkieji ir Bažnyčios Tėvai. Tik tokiu būdu gali būti tikresnis, nes kitu atveju tu esi uždarame rate - tu nori patikrinti žmogų ar jis teisingai interpretuoja Raštus, remdamasis tais pačiais Raštais, kurių pats iki galo nesupranti.

Andrius4

Na taip, žinoma kad aš iki galo  dar nesuprantu Raštu. Ir klausimas ar užteks gyvenimo man suprasti iki galo? Klausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo? Ir nežinau ar aš noriu  patikrinti kitu žmonių rašto supratimą. Tiesiog viskas prasidėjo išsakius man savo nuomone apie Šv. Sakramento priėmimą antra karta vedusiems.

Bet dabar bukime sąžiningi ir teisingi ir pripažinkime kažkuriuos dalykus. Kaip ir pripažįstame, kad visi klystame ir nesame tobuli..Juk Senajam Testamente yra surašytos istorijos ir įvairus įvykiai. Kas yra skaitęs nekarta Senąjį Testamentą. Galėjo pastebėti, kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena. Ir už Dievo įstatymu pažeidimus būdavo dažnai baudžiama mirtimi. Tai išsivaizduokite, tikėjimas buvo stiprus ir prie to pačio ir baime pažeisti įstatymą taip pat stipri, nes žinojo, kad gali netekti gyvybes. Tačiau nuodėmes veikiami vis tiek jie nukrypdavo nuo tėvu tikėjimo ir prisidarydavo stabu. Dievas siusdavo pranašą, kad atstatytu tėvu tikėjimą. Tai Abraomo, Izaoko ir Jakubo tikėjimą. Ir kai tik pranašo nebelygdavo istorija imdavo kartotis. Tai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis? Žinoma jus pasakysite, kad šiomis dienomis mes turime Šv. Dvasia. Taip ir tai tiesa, bet yra ir piktoji dvasia. Ir šiomis dienomis mes esame nuodėmes veikiami 10 kart daugiau nei buvo veikiami mūsų tikėjimo tėvai. Holivudo, televizijos, interneto. Žmones, kunigai, vyskupai. Visi esam veikiami nuodėmes. Ar kas nors gali teigti, kad šiomis dienomis nesame nukrypę nuo tėvu tikėjimo? Jus pasakysite, tai pasaulyje visa tai vyksta. O aš pasakysiu, kad tarp kunigu, pastorių ir vyskupu tai irgi vyksta, nuodėme prasiskverbus VISUR. Ir žinote, kad yra pilna tokiu faktu, aš jų neištraukinėsiu i pavirsiu. Aš irgi ne išimtis aš irgi viso to veikiamas. Mes surišti nuodėmes, surišti teologiniu ir visokiu kitokiu mokimu, kurie nukrypę nuo Dievo žodžio teigdami, kad tai buvo anomis dienomis ir remdamiesi ir mokslu, sako kad neįmanoma gristi i anas dienas ir visa tai patvirtinti. Oho, Kai tuo metu Žodis sako Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Todėl aš pasikliausiu pranašu, kuris buvo siustas atstatyti Žodį. Nes jis skelbė Žodį. Ir jeigu yra parašyta, kad dangus ir žeme praeis, bet žodis nepraeis, todėl aš tikėsiu tuo. Jeigu parašyta, kad Kristus tas pats per amžius, aš tikėsiu tuo. Jeigu parašyta, kad žiūrėtume, kad nebūtume rasti savo teisume, todėl aš tikėsiu tuo ir stovėsiu ant Dievo Žodžio, kad Jis butu teisus, o ne aš. Viskas, kas yra Žodyje aš tikėsiu ir netikėsiu tuo ko nėra. Ir nesvarbu, ką sakys teologai. Istorija rodo, kad kokie bebūtu teologai, jie nukrypsta nuo Dievo Žodžio veikdami nuodėmes. Ir nesakykite kad jai turi Šv. Dvasia, tu nebusi veikiamas nuodėmes, kai Žodis sako : Kad nenuliūdintume Šv. Dvasios, kuria esame užantspauduoti atpirkimo dienai. Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius. Ir tuo aiškiai pasakyta. Todėl kam išradinėti, kažką naujo. Kai Dievas davė tai kas reikalinga išsigelbėti  kiekvienam, kas tik to norės. Atsigręžkime i savo širdis, ten Dievas surašė visus savo įstatymus. Ir skaitykime Biblija širdimi, o ne teologijos mokslu išvadomis. Ir Dievas kažką parodys ir būtinai parodys. Nes Dievas negali nieko parodyti, tol kol mumyse įdiegtas bet koks kitoks pasaulio mokimas. Nes bet koks pasaulio mokimas nėra nuo Dievo. Jo mokimas nėra iš pasaulio. Todėl Biblija vienintelis dalykas kurio aš galiu tikėti. Ir nereikia ieškoti dideliu teologiniu aiškinimu. Nes Dievas slepiasi paprastume. Nes kitokiu atveju tik išsimokslinę žmones kurie supranta teologija įsigelbėtu. Kai tuo tarpu Kristus dėkoja Tėvui, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Todėl pirmoji eilei žiūrėkime i Biblija taip kaip ji yra parašyta, atmetė žmogiškus supratimus. Todėl Tomai, kaip apsupties žiedas užsidarys, tada liks tik Žodis, pagal kuri busime teisiami. Ir čia viska ką parašiau, net nėra jokio biblijos aiškinimo.

Silvija

Dabar suprantu kaip jautiesi, Andriau. Noriu pasakyti, kad koviniai Tomo išsireiškimai man ne prie širdies ir aš nuo savęs dar kartą pakartosiu: nenorim tavęs, Andriau, prigauti (tikiuos dauguma čia esančių). Aš paprašiau, kad pasisakytum rudens Sinodo tema dėl to, kad maniau, jog esi KB tikintysis ir tave, kaip išsiskyrusį, tai ypač liečia. Bet viskas pakrypo kitaip...

Kaštonas

Na va kaip gerai.
Silvija, gal galėtum užpildyti dokumentus, už Andrių, Tribunolui?

Pilgrim

Andriau,
CitataKlausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo?

Žinoma, kad ne. Tačiau Jėzaus žodžiai ištarti Petrui: ,,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje." (Mt 16,17) Taigi kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Ne mes patys pažįstame Šv. Raštą, bet Dievas dovanoja supratimą. Todėl ir turime, tiesiog privalome melstis prieš paimdami Šv. Raštą į rankas. O tada ... Dvasia kaip vėjas, viskas Dievo rankose, o Jis dosnus dovanotojas.
Citatavisi klystame ir nesame tobuli.

Žinoma, tačiau yra toks fantastiškas pasakymas - Bažnyčia yra šventa nusidėjėlių bendruomenė.
Citatakad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus ... kad net stipresnis nei turime šia diena

kokie kriterijai suponuoja tokį tvirtinimą. O gal tikėjimo stiprumo matavimas yra Dievo prerogatyva ir visiškai ne mūsų dalykas ?
Dar apaštalam Jėzus sakė: ,,Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį" (Lk 17,6)
CitataMes surišti nuodėmes

Jėzus išlaisvina, Jėzus atriša. Jėzus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina iš nuodėmės vergijos. "Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti" (1 Kor 15,22) Kaip ir nėra jokio kito pranašo tik Jėzus. Kaip ir nėra kitos pranašystės:
,,Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.
Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!
Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
Mano jungas švelnus, mano našta lengva". (Mt 11, 25 - 30)
Tik Jėzus o Jis dar sako:
"Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje". (Mt 16, 18-19).

Taip, žiedas užsidaro, tada lieka tik Žodis, pagal kuri busime teisiami.
"Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.
Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį.
Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino.
Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą,
kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.
Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės.
Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus - Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė.
(Jn 1, 1-5, 9-14, 16-18)
Lieka Amžinasis Žodis, lieka Jėzus.

P.S.
CitataTai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis?

Tikriausiai taip.

Andrius4

Piligrimai.

Klausimas ar kuriam nors žmogui išvis užteko ir užteks tam gyvenimo?  Tai tik garsiai išreikštas mano apmastymas i Tomo pasisakymą. Ir ačiū tau nes tu labai gražiai papildei

kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus ... kad net stipresnis nei turime šia diena. Čia truputi sumontavai :) Originaliai taip parašyta : kad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena. Kažkuriose vietose  galėčiau teigti, o tavo padaryta kad teigiu. Prašau nemontuokit sakiniu. Aš gi to nedarau.

Mes surišti nuodėmes.     Tu parašei : Jėzus išlaisvina, Jėzus atriša. Jėzus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina iš nuodėmės vergijos. "Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti"

Aš rašiau: Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius.   Tai ar tai netapati reiškia? Tik tavo konkrečiau parašyta. Aš gal nemoku taip gerai išsakyti kaip tu. Bet vėlgi tau ačiū už išsamesni įrašą.

Toliau tu rasei: Kaip ir nėra jokio kito pranašo tik Jėzus.
Kas liečia ar buvo koks kitas pranašas po Kristaus. Pažiūrėkim i raštą:

( Apd 21:10-11) 10 Mums bebūnant ten daugiau dienų, iš Judėjos atėjo vienas pranašas, vardu Agabas.
11 Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ja rankas ir kojas, tarė: ,,Taip sako Šventoji Dvasia: 'Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas'.

Ir toliau ką viska parašei, visas tas citatas iš biblijos. Kuriai gi vietai aš paprieštaravau?????

Tai ar šiomis dienomis žmogus pasidarė tobulesnis?  Sutinku, kad už ta vieta galite mane barti, nes aš negaliu nei to kaip nors įrodyti, nei paneigti. Todėl atsiprašau, stengsiuos buti atidesnis.Tomas M.

Andriau, kaip manai, ar tau reikalingi Apaštalų darbai? Šv. Apaštalo Pauliaus laiškai ir t.t.? T.y. Ar tau jie padeda suprasti Evangelijas ir kitas Šv. Rašto knygas?

Kas būtų kitaip, jei mes neturėtume tų knygų, laiškų?

Varlė keliauninkė

Citata iš: Andrius4  rugsėjo 02, 2015, 21:03:53
Aš rašiau: Žmogui nereikia teologijos kad jis butu išgelbėtas, jam reikia Kristaus, kuris yra Žodis ir tas pats per amžius.

Be abejo nereikia. Tau pačiam. Bet pas Luką parašyta Lk 5, 4:
Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: ,,Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui".
Ir kai Petras būdamas žvejybos profas ir dar pavargęs, nes pernakt dirbo, nuolankiai paklauso Jėzaus ir sako "dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus", tada Lk 5, 10:
Jėzus tarė Simonui: ,,Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi".

Ką tai reiškia? Teologija tavęs neišgelbės, bet ji gali padėti išgelbėti kitus ;)
Kitaip sakant gilinimasis į Dievo žodį, (o juk tai mokslas, apaštalai mokiniais yra vadinami!) reikalingas dėl kitų.

ps
Dar turiu pastabą.
Jėzus mokė apaštalus, iš jų mokėsi tūkstančiai kitų, iš tų tūkstančių dar šimtai tūkstančių ir t.t. Viskas buvo fiksuojama raštu, atmintimi kad nedprapultų. Iš to išaugo Tradicija ir Bažnyčia. Iš Žodžio.
Čia tik klausimas ar esi toks nuolankus mokinys kaip Simonas Petras?


Pilgrim

Gerai, vis tiek esmės nekeičia
Citatakad tu laiku tikėjimas buvo toks stiprus, kad kažkuriose vietose  galėčiau teigti, kad net stipresnis nei turime šia diena

faktai, argumentai kuriais remiantis kaip pats sakai galėtum teigti.
CitataŽmogui nereikia teologijos

Ką tu vadini teologija ?
CitataIr nesakykite kad jai turi Šv. Dvasia, tu nebusi veikiamas nuodėmes,

Tikrai taip nuodėmė puls, tačiau - "Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis" (Mt 10,20)
Rašai
CitataO aš pasakysiu, kad tarp kunigu, pastorių ir vyskupu tai irgi vyksta, nuodėme prasiskverbus VISUR.

jei nuodėmė prasiskverbus visur vadinasi ji prasiskverbusi ir į tavo minimą pranašą.
CitataKuriai gi vietai aš paprieštaravau?

ar sakiau, kad tu kažkam prieštaraujiKaštonas

Man jau kyla noras "žaidimą" sužaisti. Nuodėmės tema.
Ar galiu?
Gal Piligrimai tu arba Silvija, Kukulis norit šį pravesti. Tai aš kaip isižiosiu...


Silvija

Kažkaip... nematau prasmės tolimesnei diskusijai, kad ir žaidimo forma  :-\, man atrodo pas Andrių gilesnės priežastys Bažnyčios atmetimo.

Kaštonas

Na taip Silvija.
O tu ko tikėjaisi?

Labai tolimas pvz.
Ateinu pas tave (su mintimi iš tavęs pasiskolinti 100EUR) mudu kalbamės apie viską ir apie nieką, tik ne apie 100 EUR.
Tu man sakai. -Žinai Svajūnai aš tave suprantu.
Kaip pasielgs vyriškos  giminės atstovas šioje situacijoje?! (čia klausimas ne iš "žaidimo")

vida

Kaštone, labai atsiprašau, bet kažkaip viskas pas tave sukta, dviprasmiška. Nelabai ,, skanu'' kartais būna skaityti tavo mįsles.
Ar čia man vienai taip atrodo?

Kaštonas

Nereik manęs Vida atsiprašinėti. Neskaityk mano komentarų jei nepatinka.
Andriui buvo užduoti klausimai į kuriuos jis nenorėjo atsakyti.

Problemų sprendimas prasideda nuo to, jog įvardinama problema. O guodėjos ir guodėjai problemas atideda.
Tokie pašnekesiai, taip kaip čia vyksta, daveda iki išvadų, - "JŪS MANĘS NESUPRANTATE"." Manęs niekas negali suprasti"
Ar supratai?
Manai jis čia neturėdamas ką veikti rašinėja?!

Silvija

Matai, Andrius turbūt galvoja, kad tai mes problemų turim, ne jis :)

O ką atsakytų vyriškos giminės atstovas? Aš tai nežinau.

Kaštonas

Taip Silvija ir šitaip gali būti. Ir aš nežinau, todėl nespėliojiu. Man dėl jo neramu.
Vyrai žaidžia pagal aiškias taisykles. Jei kuris nors nesilaiko taisyklės, jie iš žaidimo pasitraukia.
Todėl tokio žodžio "turbūt" kai reikalas rimtas jų žodyne NĖRA.
Kai patys savo taisyklėse nesigaudo pradeda kažką VELTI. Ir ten jau nėra skirtumo kuo dangstytis taip kaip šiuo atveju Biblija.

Aukštyn