rugpjūčio 14, 2020, 17:49:55

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar homeopatija - nuodėmė?

Pradėjo Eugenijus, rugpjūčio 29, 2015, 04:44:25

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Donatas

Rizikuoju būti nesuprastas ar dar blogiau, tačiau nesutinku su tokiomis išvadomis. Štai kodėl:
1. Tai yra nelogiška - kaip sakiau jei koks šamanas "užburs" jūrą ar dangų, tai visas vanduo bus nuodingas ar kenksmingas ir tokiu būdu visi žmonės jau bus paveikti ir užvaldyti. Aišku galima sakyti jog čia logika neveikia, tačiau tada  palyginimas su mikrobais neturėtų būti taikomas.
2. Katekizmas nieko nesako apie kažkokius "juodus" dėsnius: 2116, 2117 punktai draudžia naudotis magija, žyniavimais, pranašavimais, nenešioti amuletų. Ir nieko nesako apie tai jog reikia tikėti tais žyniavimais. Jau rašiau bet pasikartosiu "Taigi dėl stabams paaukotos mėsos valgymo mes žinome, jog iš tikro nėra pasaulyje stabų ir nėra jokių dievų, tik vienas Dievas.". Argumentas, kad piktoji dvasia yra stipresnis ar kitos rūšies dalykas nei pagonių stabas manęs neįtikino - nors tikrai nesigaudau stabų hierarchijoje, rūšyse ir jų galių paskirstyme.
3. Iš kur jūs žinote apie tamsiuosius dėsnius, kad jie yra ir kaip jie veikia ?  Ar tai ir nėra raganavimas (dėsnių aiškinimasis ir domėjimasis jais)? Jau vien tai, kad tokiai temai skiriame daug dėmesio man atrodo keistai. Kaip vienoje paskaitoje Valkauskas sakė (citata netiksli) "Kažkodėl kai kalbam apie velnią susirenka paklausyti daugiau žmonių ,nei kai kalbame apie Dievą". Visa bėda, kad ši diskusija irgi panaši ir "reklamuoja" stabus, užkerėjimo dėsnius, ritualus ir kitus dalykus kurių reiktų šalintis ir nereiktų jais domėtis.Kaštonas


Tomas M.

Donatai, iš eilės ;)

1. Paskaityk Senąjį Testamentą (gaila tiksliai nepamenu kokia knyga, gal forumiečiai pagelbės), kur blogasis žynys eina prakeikti rodos Izraelio kariuomenės ir jam kelią užkerta Dievo Angelas. Žynio asiliukas sustoja ir net mušamas neina... kas nutinka po to? Kas prieš tai yra pasakojama apie žynio metamus kerus, jų efektyvumą? Ar jie veikdavo? Kodėl Viešpaties Angelas jam turėjo užkirsti kelią?

2. Katekizmas yra knyga, skirta aprašyti pagrindines tikėjimo tiesas. Okultizmas, demonologija ir pan. yra atskiros ir gilios temos, kurios turi savo mokymą, bet šios temos nėra tinkamos plačiai diskutuoti Katekizme. Kitais žodžiais yra Bažnyčios mokymas (Magisteriumas) ir yra Katekizmas, kuris yra dalis Magisteriumo, ir yra skirta specifiniam uždaviniui spręsti.

3. Nėra tamsiųjų dėsnių ar šviesiųjų, yra dvasiniai dėsniai, kurie veikia dvasinėje plotmėje. Bet juos reikia pažinti. Čia įdėjau nuorodas: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,592.msg15802.html#msg15802

Silvija

Donatai, suprantu tavo norą, kad viskas būtų pagrįsta ir logiška. Šamanas jūros gal ir neužburė, bet kad valdžią į savo rankas ima pasaulio kunigaikštis, tas tiesa. Juk egzistuoja šventos vietos ir prakeiktos, Dievui pasišventę asmenys ir velniui. Taigi, vyksta kova už teritorijas ir sielas. Atsisakydami naudoti homeopatinius vaistus, nors jie ir nebūtų pašvęsti velniui, mes garbinam vienintelį Dievą (dėl pasklidusios informacijos apie jų pašvęstumą galim pabūti ir kvailio vietoje). Saugodami save kaip Šv. Dvasios indą mes nieko nepralaimim.

Priimu tavo repliką:

Citata iš: Donatas  rugsėjo 06, 2015, 16:44:46
Argumentas, kad piktoji dvasia yra stipresnis ar kitos rūšies dalykas nei pagonių stabas manęs neįtikino


Perskaičius KBK šitą:
113  Stabmeldybė nėra vien klaidingi pagonių kultai. Ji yra pastovi pagunda ir tikinčiam žmogui. Būti stabmeldžiu reiškia sudievinti tai, kas nėra Dievas. Stabmeldybė esti tada, kai žmogus vietoj Dievo garbina ir nusilenkia kūriniui, kad ir kas jis būtų: dievai ar demonai (satanizmo atvejis), valdžia, malonumai, rasė, protėviai, valstybė, pinigai ir panašūs dalykai. ,,Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai", sakė Jėzus (Mt 6, 24). Daugelis kankinių mirė dėl to, kad negarbino ,,žvėries"42, atsisakę net apsimestinai jį pagerbti. Stabmeldybė atmeta vienintelę Dievo valdžią; ji nesuderinama su Dievo bendryste.

Tai galutinė išvada turbūt galėtų tokia būti:

1) daug ko mes nežinom, tad pasitikėkim dvasininkais, kurie atsakingai apie tai kalba Bažnyčiai

2) nebijokim padaryti "per daug", aišku vengdami tapti prietaringais, kas nesiderina su Dievo vaikų orumu (Prietarai yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jį lydintis elgesys. Jie gali brautis ir į tikrojo Dievo garbinimo apeigas, kai, pavyzdžiui, vieniems ar kitiems apskritai teisėtiems arba būtiniems veiksmams teikiama kokia nors magiška reikšmė. Maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išorinei jų pusei, paliekant nuošaly jiems būtiną vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti prietarams.)

3) švarinkim save ir savo aplinką, šitaip prisidėdami prie bendro gėrio. Kalbėdami apie šiuos vaistus tik kaip apie šarlatanų pinkles, rizikuojame pasakyti tik pusę tiesos. O tai jau yra blogai.

Sigitas

Citata iš: Donatas  rugsėjo 06, 2015, 16:44:46... jei koks šamanas "užburs" jūrą ar dangų, tai visas vanduo bus nuodingas ar kenksmingas ir tokiu būdu visi žmonės jau bus paveikti ir užvaldyti.
... Valkauskas sakė (citata netiksli) "Kažkodėl kai kalbam apie velnią susirenka paklausyti daugiau žmonių ,nei kai kalbame apie Dievą". Visa bėda, kad ši diskusija irgi panaši ir "reklamuoja" stabus, užkerėjimo dėsnius, ritualus ir kitus dalykus kurių reiktų šalintis ir nereiktų jais domėtis.
Jei bent vienam šamanui tai būtų buvę "įkandama" būtų jau padarę tūkstančius metų atgal ir kokį tūkstantį kartų jei ne daugiau. Deja, šamanui, burtininkui, magui ar ekstrasensui įmanoma "užburti" tik labai apribotą kiekį vandens, pvz Kašpirovskis burdavo troilikus su vandeniu, ir tai tik trumpam laikui.

Mokslininkai yra ištyrę, jog vanduo turi atmintį. Bėda tame, jog ji labai nepastovi ir laikina. Bet kokio ale "kašpirovskio" užburtas vanduo tokias savybes laikydavo gan trumpą laiką, beje ir pašvęstas iš bažnyčios parsineštas vanduo irgi trumpam tebūna toks, kaip ir homeopatiniai preparatai vandens pagrindu.

Būtent dėl šios vandens atminties bėdos mokslininkai vis dar nenaudoja okeano kaip didžiausio kompiuterinio hardo. Taigi, nesiparinkit dėl tos homeopatijos, ten nieko daugiau, kaip apgaulės, placebo, nėr. Aišku, kaip niekalas, jis labai brangus! Kitąkartą žmones tai labai paveikia - aukšta kaina, suprask geras daiktas. Kaip ir bet kokioje kitoje srityje, pvz perkant kelnes, laikrodį ar šukas...

Apie velnią žmonės visados ausylai klausosi, skaito ir domisi. Nes apie demonus informacijos yra nedaug ir tai yra kažkas panašaus į uždrausto vaisiaus valgymą.

Pilgrim

Ale visi taip rikiuoja - 1,2,3 ... 1,2,3 ... tai pabandysiu 1,2,3  ;)

1.
CitataTai yra nelogiška

Tikėjimas pilnas faktų ir tiesų kurios nepaklūsta žmogiškojo proto logikai.
Pvz.: Jėzus. Pačiame Jėzaus asmenyje logika griūna. Dvi prigimtys - tikras Dievas ir tikras žmogus. Kažkas neįmanoma, kažkas labai jau nelogiška. Ir Bažnyčios istorijoje buvę mąstymai apie įvairius persiskirstymus, viršenybes ir pan. buvo pasmerktos kaip erezijos.
Vienas Dievas trijuose Asmenyse. Tai kaip čia gali būti, tai ar vienas ar trys. Žmogaus protui ir logikai tiesiog "dangtelis" nulekia.
Arba Mergelė Marija - kaip tai įvyks jei aš nepažįstu vyro. Tai kokie ten tie genai ? Tapo Motina bet liko Mergelė. Protas ir logika sako neįmanoma. Nesuprantama, tačiau Bažnyčia sako, bet taip tiesiog yra.
Blogio paslaptis. Jėzus nepaaiškina kodėl, tiesiog pasako taip yra.
Citatanuodingas ar kenksmingas ir tokiu būdu visi žmonės jau bus paveikti ir užvaldyti

deja, panašu kad tai jau tik laiko klausimas.
2.
Citatapiktoji dvasia yra stipresnis ar kitos rūšies dalykas nei pagonių stabas

piktoji dvasia nėra dalykas, tai angeliškoji būtis, tai asmuo, kuris savo gebėjimas ir galiomis gerokai pralenkia žmogaus prigimtį.
Stabas yra objektas, laidininkas tos būties poveikiui.
3.
CitataIš kur jūs žinote apie tamsiuosius dėsnius

Šaltiniai: Šventas Raštas, Bažnyčios mokymas (pakanka pradžiai ir Katekizmo). O tam daugiau, tai Dvasia pašauks, jei pašauks tai ir lydės ir saugos. Kitaip ... tiesiog negalima kitaip be Dvasios kvietimo. Kaštonas manau pritars  ;)Kaštonas

,, O tam daugiau, tai Dvasia pašauks, jei pašauks tai ir lydės ir saugos. Kitaip ... tiesiog negalima kitaip be Dvasios kvietimo. Kaštonas manau pritars,,

Šitam pritariu.
Daugiau šiandien man per sudėtinga. Nepaguodoje.
Dar kokių nesąmonių prišnekėsiu.

Pilgrim


Eugenijus

O kaip su užkalbėjimais? Prieš 40-50 metų Lietuvos kaime buvo masiškai paplitę užkalbėjimai. Kaimo žmonės, padorūs, praktikuojantys katalikai tvirtai tikėjo užkalbėjimais. Beveik kiekvienas kaimas turėjo savo užkalbėtoją. Rytų Lietuvoje užkalbėtojas būdavo vadinamas "šnibždūnu". Užkalbėtojai, šnibždūnai užkalbėjimo formules perduodavo iš kartos į kartą, tik savo artimiesiems. Užkalbėjimas dažniausiai prasidėdavo malda "Tėve mūsų", paskui sekdavo visokie magiški veiksmai, neaiškus nesuprantamas murmėjimas, mostagavimas rankomis ir panašiai. Kiekvienas užkalbėtojas turėjo savo formulę.
  Užkalbama būdavo nuo rožės, gyvatės įkandimo, išgąsčio. Nuo rimtų ligų (pvz., tuberkuliozės) neužkalbėdavo.
Šių dienų akimis žiūrint užkalbėjimas - blefas, apgavystė. Rožė yra infekcinė streptokokinė liga, kuri per keturias penkias dienas dažniausiai savaime praeina. O Lietuvos gyvatės nėra labai nuodingos, jų įkandimas nėra mirtinas. Tuo ir rėmėsi visi užkalbėtojai, žinodami, kad liga ir taip praeis.
    Bet palaukit, čia dar ne istorijos pabaiga. Paskutiniu metu medicininėje literatūroje pasirodė straipsnių, kad užkalbėtų žmonių kraujyje antikūnių titras yra reikšmingai didesnis, nei neužkalbėtų.
  Kas tai- įtaigos pasekmė, ar piktosios dvasios veikimas?

Donatas

Citata iš: Eugenijus  rugsėjo 08, 2015, 11:46:16
    Bet palaukit, čia dar ne istorijos pabaiga. Paskutiniu metu medicininėje literatūroje pasirodė straipsnių, kad užkalbėtų žmonių kraujyje antikūnių titras yra reikšmingai didesnis, nei neužkalbėtų.
  Kas tai- įtaigos pasekmė, ar piktosios dvasios veikimas?


Kaip gali medicininė literatūra rašyti apie nemedicinines poveikio priemones ? Kaip tyrėjai atskyrė jog žmogus yra tikrai užkalbėtas ?

Pilgrim

O dabar įkvėpkim iškvėpkim ir vėl įkvėpkim ir ... pažiūrėkim į diskusiją nuo pradžių.
Ir pamatysim sumaištį, išsiskaidymą į detales, diskusiją apie detales ir ... pamestą centrą, pamestą esmę.
tačiau tai ir yra šėtono tikslas išskaidyti dėmesį, nukreipti dėmesį, kad žmogus nežvelgtų į centrą, į Jėzų.
koks skirtumas kaip veikia, kodėl veikia ... svarbiausia mes nepasitikime Jėzumi, Dievas "pabėga" į periferiją.
Netgi koks skirtumas ar tikėsime šamano milteliais, ar farmakologijos mokslo piliulėmis, o kur Dievas.
Kai baigiasi tikėjimas mokslu, kai neveikia vaistai, tada tik pažvelgiame į Kūrėją, bet ir tuomet ne visada.
Čia ir glūdi didysis paradoksas, kad ne vaistai gydo, bet Dievas dovanoja išgydymą per vaistus. Nes ne pats žmogus atrado
tuos vaistus, bet Dvasia apšvietė protą ir žmogus buvo įgalintas padaryti atradimą.

Eugenijus

Vokietijoje išėjo gydytojos Natalie Grams knyga "Homoeopathie neu gedacht" (Homeopatija naujai apgalvota). Ta knyga demaskuoja homeopatų melus. Vokietijoje praktikuoja apie 7000 homeopatų. Dauguma jų neturi jokio medicininio išsilavinimo. Pati autorė keletą metų užsiiminėjo homeopatija. Ji teigia, kad daugelis homeopatų patys netiki tuo, ką sako, tačiau vis tiek siūlo pacientams "vaistus". Kadangi ligonių kasos homeopatų "gydymo" nepripažįsta, pacientai už homeopato valandą moka 120-200 eurų. Supratusi homeopatijos melagingumą, autorė metė tą praktiką, išėjo iš homeopatų bendruomenės. Už tai jai buvo grasinama. Knygoje yra toks sakinys - "Als waere ich aus einer Sekte ausgestiegen" - jaučiuosi, lyg būčiau išėjusi iš sektos.

Augustas

CitataSupratusi homeopatijos melagingumą, autorė metė tą praktiką, išėjo iš homeopatų bendruomenės. Už tai jai buvo grasinama. Knygoje yra toks sakinys - "Als waere ich aus einer Sekte ausgestiegen" - jaučiuosi, lyg būčiau išėjusi iš sektos.


Žiaurokai čia skamba. Net nepatikėčiau kad tai galėtų būti kokia nors sekta. Pats homeopatija beveik nesinaudojau, tik teko keletą kartų pavartoti tonsilotreno.

Tomas M.


Aukštyn