rugpjūčio 14, 2020, 03:52:40

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


2015 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 07, 2015, 01:48:06

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Giedrė

Skaudus klausimas skyrybos, tačiau kažkokį sprendimą reikia rasti, nes būna atvejų, kai vienas sutuoktinis, kuris nėra dėl skyrybų kaltas, negali nei kitos šeimos kurti, nei Komunijos priimti. Kita vertus, besaikis santuokų anuliavimas nuvertins patį sakramentą. Taigi, labai sunki situacija ir ginčai sinode bus karšti.

kukulis

Būtent. Jeigu vienas kažkur dingsta... arba pabėga su kitu/kita. Ką tada daryti kitam? Užsidaryti kažkur visam gyvenimui? Bet juk ne visi pašaukti vienuoliniam gyvenimui  ::)

Gal būt bus palengvintas procesas santuoką paskelbti negaliojančia... o pačios santuokos niekas nesumenkins.

Kaštonas

Pvz.
1. Sakykime Vardas Vandenis savo,, šliūbini,,  žiedą išmeta į klozetą, ar nuo to psikeičia aukso kaina?
2. Priešais jus eilėje prie Komunijos, kokis dvidešimt visokio plauko kalinių. Ar nuo to kas nors keičiasi?

Baubas gyvena kažkieno galvose...

Donatas

Citata iš: Giedrė  rugsėjo 14, 2015, 04:20:53nes būna atvejų, kai vienas sutuoktinis, kuris nėra dėl skyrybų kaltas, negali nei kitos šeimos kurti, nei Komunijos priimti.

Ar tikrai taip? Kiek aš žinau galima rinktis vieną arba kitą, bet ne abu.

Kaštonas

Donatai, rytoj lankausi Kaune.
Senokai buvau Rumšiškėse, nuo ten Piligrimas netoli. Gal ir Kukulis prisijungtų?!
Temos susitikimui tiesa pasakius nesugalvojau, bet viena žinau jog jokių pamokslų nebus. Ką apie tai manai?

Tiesiog susitikti?!

Donatas

Rumšiškėse būnu vakare, diena Kaune. Laiko tiek ten tiek ten atrasčiau.

Kaštonas


Tomas M.

Kard. Schönborn tikisi, kad Sinodas pritars "pozityviems" vienalyčių sąjungų ("šeimų") aspektams, kiti kardinolai taip nemano...

CitataRe-affirming that position on homosexual unions, Schönborn says in the interview, "We can and we must respect the decision to form a union with a person of the same sex, [and] to seek means under civil law to protect their living together with laws to ensure such protection." By contrast, Cardinal Burke declared in the recent video released last week: "It is heresy to teach that homosexual relations...are not disordered, to teach that they have positive elements."

Tomas M.

60 žinomų Bažnyčios moralės teologų ir filosofų prašo Popiežiaus ištrinti iš pirmojo Sinodo etapo dokumento vieną pastraipą, kuri prieštarauja Bažnyčios mokymui, kad kontracepcija yra "esminis blogis". Šaltinis. Paragrafas:

CitataThe Moral Norm

The official English translation from the Vatican website is as follows:

    In relation to the rich content of Humanae Vitae and the issues it treats, two principal points emerge which always need to be brought together. One element is the role of conscience as understood to be God's voice resounding in the human heart which is trained to listen. The other is an objective moral norm which does not permit considering the act of generation a reality to be decided arbitrarily, irrespective of the divine plan of human procreation. A person's over-emphasizing the subjective aspect runs the risk of easily making selfish choices. An over-emphasis on the other results in seeing the moral norm as an insupportable burden and unresponsive to a person's needs and resources. Combining the two, under the regular guidance of a competent spiritual guide, will help married people make choices which are humanly fulfilling and ones which conform to God's will.

While the English translation is in itself highly ambiguous, the original Italian is, if anything, even more problematic. Our own extremely literal translation reads as follows:

    Keeping present the richness of wisdom contained in Humanae Vitae, in relation to the questions treated by it, there emerge two poles that need to be constantly brought together. On the one side, there is the role of conscience understood as the voice of God that resounds in the human heart that is educated to listen to it; on the other side, there is the objective moral indication that prevents us from considering generativity as a reality on which to decide arbitrarily, prescinding from the divine design for human procreation. When reference to the subjective pole prevails, one easily risks egoistic choices; in the other case, the moral norm is perceived as an unbearable burden that is not in keeping with the needs and possibilities of the person. The conjunction of the two aspects, lived with the accompaniment of a competent spiritual guide, can help spouses to make choices that are fully humanized and in conformity with the will of the Lord.

If the English translation softens the implicit divide between conscience and norms by speaking of "two principal points," the Italian hardens this division as "two poles." If the English translation speaks of "over-emphasis," the Italian speaks of one of two sides "prevailing." The working language of last year's Synod was Italian, so we presume it will be the same this year. The original Italian would therefore seem to be the more important version of the text.

Whichever of these two versions is used, however, paragraph 137 presents neither the role of conscience nor the significance of norms well. The paragraph's phrasing is deeply ambiguous, and it tends to portray the moral norm as exterior to human persons and the good life we are called to live. It thereby suggests that the norm is exclusively negative and, as it were, coercive. This emphasis on the norm's prohibitive function ignores the norm's positive role in promoting the moral actor's personal growth and fulfillment in the good. Because the passage fails to teach that the norm itself, in all its objectivity, discloses something crucial for the beauty and goodness of a human life well lived, it also leaves the impression that moral norms might in fact be "an insupportable burden" that is "unresponsive to a person's needs and resources."

The paragraph's manner of presenting the moral norm disregards what Veritatis Splendor says in n. 15: "Jesus shows that the commandments must not be understood as a minimum limit not to be gone beyond, but rather as a path involving a moral and spiritual journey towards perfection, at the heart of which is love (cf. Col 3:14)." An understanding of moral norms exclusively as constituting external limits potentially in competition with the good of the moral subject ignores Jesus Christ's way of speaking about the commandments as pregnant with the fullness of life he promises.

The suggestion that the objective content of a moral norm can be "unresponsive to a person's needs," so that conformity to its commands might not promote a person's moral good, i.e. the "good of the person" (cf. VS 50), is contradictory to a Catholic understanding of morality. The view that moral norms might not promote human happiness suggests a nominalist and arbitrary view of the moral law, according to which an act is bad for no other reason than its being forbidden. Such a perspective in no way corresponds to the reality of God's creation. Rather, the moral law, corresponding to the truth of God's creative act, expresses anthropological truths about the human person that cannot be ignored or violated without doing harm to our "needs and resources," which is to say without doing harm to ourselves....Varlė keliauninkė

Apie bažnyčių tylėjimą ir bailumą ,,priimti tikruosius sprendimus".
CitataVos tik vyriausybės atstovai ima kištis į šeimų gyvenimą dėl įvairių nekriminalinių reikalų - skyrybų, skundų dėl netinkamos vaikų priežiūros, vaikų globos ar mokymo namuose - Bažnyčia privalo aiškiai ir girdimai įsitraukti į šį procesą...

...Kol rimtai nenuspręsime sekti Kristumi ir atlikti reikalingas aukas, prašau negaišinti mano laiko prašant manęs ,,išsaugoti santuoką" nuo homoseksualų, nes ne jie ją sugriovė. ,,Kalbant apie santuoką, mes neatiduosime Cezariui to, kas yra Dievo", pažada Staveris. Bet būtent tai mes ir padarėme.

http://www.propatria.lt/2015/09/stephen-baskerville-bevaise-santuokos.html

Pilgrim

Citatapritars "pozityviems" vienalyčių sąjungų ("šeimų") aspektams,

O kas tie "pozityvūs" vienalyčių sąjungų aspektai ?

CitataApie bažnyčių tylėjimą ir bailumą

nesupratau apie kokią bažnyčią  :-\ kalba autorius straipsnyje

Varlė keliauninkė

Apie bažnyčias, vietines, kaip suprantu.
O iš kur tu pirmą sakini pacitavai? As jo nepastebejau, demesi atkreipiau visai i kitus dalykus

Pilgrim

o kas turi toje vietinėje bažnyčioje kalbėti

Varlė keliauninkė


Pilgrim

tai tuomet kalbėti reikia ne apie bažnyčių tylėjimą ir bailumą,
o apie mano ir tavo tylėjimą bei bailumą.
Tą patį ir norėčiau straipsnio autoriui pasakyti.  :)

Varlė keliauninkė

ne ne, mes ir esam bažnyčia.
Taigi vienas ir tas pats. Nesikabinėk :)

Tomas M.

Tėvų išmintis :)

"Jei aš noriu rašyti tiesą, mastau, kad noriu pabėgti iš visų vyskupų susitikimų, nes aš niekad nesu matęs laimingų ar patenkinamų rezultatų iš jokio susirinkimo, ir nei viename jų blogybės buvo sulaikytos daugiau, nei buvo sukeltas tų blogybių palaikymas ir augimas." Šv. Grigalius Nazianzietis ep. 131 - AD 382

Citata"If I ought to write the truth, I am of the mind that I ought to flee all meetings of bishops, because I have never seen any happy or satisfactory outcome to any council, nor one that has deterred evils more than it has occasioned their acceptance and growth."

St. Gregory Nazianzus
ep. 131 - AD 382

kukulis

Negi per visą istoriją nebuvo nieko teigiamo iš vyskupų susirinkimų?  :o

Manau turėjo būti. Tai gal ir šitas bus teigiamas? ::)

Tomas M.


Sigitas

Vakar per tėliką rodė tą žvaigždūną lenkiuką kartu su jo "partneriu". Pakliuvo vargšelis ant velnio kabliuko, puikybė - mėgstamiausia jo nuodėmė!
Gaila vargšelio, dabar gaus ieškotis naujo darbo.
Dievas valo savo kluoną.

Aukštyn