rugpjūčio 13, 2020, 04:34:29

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


2015 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 07, 2015, 01:48:06

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Vakarų fronte nieko naujo... kova tęsiasi.

Jau dabar užsienyje Šeimos Sinodas neoficialiai vadinamas sodomijos sinodu (angliška apžvalga). Trys teologai išanalizavę dokumentą, kurio pagrindu turės dirbti vyskupai, pavadino nepriimtinu, nurodydami tris labai svarbias vietas, kurių svarbiausia yra skirta homoseksualizmo problemai. Teologai logiškai nurodė, kad homoseksualizmas nėra šeimos diskusijų objektas todėl jo išvis neturėtų būti šiame sinode, bet blogio tarnai matomai nusprendė būtent šį sinodą panaudoti savo mūšiui prieš Dievo Karalystę.

CitataApaštalų tikėjimo dovanojamas žinojimas neleidžia mums suabejoti: šiandien vykstantis Šeimos Sinodas iš tiesų yra tikras mūšio laukas tarp Viešpaties kareivijos ir Šėtono su savo pakalikais galybių. Ir nė vienas krikščionis šios kovos neišvengs.

Dar 2008 metais žurnalo "Voce di Padre Pio" (Tėvo Pijaus balsas) kovo mėnesio numeryje paskelbtas interviu, kuriame kardinolas Carlo Caffara (Bolonijos Arkivyskupas) tiksliai perduoda pranašišką Dangaus žinią per seselę Liuciją iš Fatimos.

Štai ištrauka:

Klausimas. Viena sesėlės iš Fatimos Lucia dos Santos pranašystė liečia "paskutinį mūšį tarp Viešpaties ir Šėtono karalystės". Mūšio kovos laukas yra šeima. Gyvastis ir šeima. Mes žinome, kad Jonas Paulius II Jums patikėjo suplantuoti Pontifikalinio instituto Santuokos ir Šeimos studijoms sukūrimą.

Ark. Carlo Caffara. "Taip. Kai Dievo tarnas Jonas Paulius II man patikėjo šį darbą, parašiau seselei Liucijai iš Fatimos per Jos vyskupą, nes to negalėjau padaryti tiesiogiai. Tačiau nepaaiškinamai - mat nesitikėjau jokio atsakymo, nes laiške prašiau tik maldų - gavau labai ilgą laišką su jos parašu (laiškas dabar yra Instituto archyvuose). Jame buvo parašyta: paskutinis mūšis tarp Viešpaties ir Šėtono bus dėl santuokos ir šeimos. "Nebijokite", ji pridėjo, "prieš visus, kurie dirba dėl santuokos ir šeimos šventumo bus visada kovojama įvairiausiais būdais, nes tai yra lemtingas reikalas." Ir tada ji pridėjo: "Tačiau mūsų Viešpats jau sutrynė jo galvą".

Šventojo Popiežiaus Leono XIII malda į Šv. Mykolą Arkangelą primena tiesą apie mūsų laikais galingai veikiantį Bažnyčios Nuodytoją ir jo kariauną:

,,Šiandien į žemę jis pragaro ugnį lieja, norėdamas Bažnyčią sunaikinti. Šiandien vėl pasikėlė šis priešas ir nuolatinis galvažudys. Apsigaubęs šviesos angelo skraiste, jis visur slankioja su visais piktųjų dvasių būriais, kad žemę sau pavergtų, kad Dievo ir Jo Sūnaus vardą visur ištrintų, kad amžinajai laimei sutvertas sielas suviliotų ir į amžinąjį pragarą įstumtų. Kaip purviną srovę lieja piktasis žaltys į apakusią, sugedusią, žmoniją savo sugedimo nuodus, melo dvasią, bedievystę ir pikdžodžiavimus, palaidumą, neskaistumą ir visas nedorybes. Klastingi priešai su kartėliu ir nuodais maitina Bažnyčią, Kristaus Sužadėtinę, kad ją sunaikintų, šventenybes išniekintų."

Būkime drąsūs ir tvirti tikėjime ir maldoje. Šėtono galva yra sutraiškyta. Su pasitikėjimo melskime Viešpaties kareivijų vadą toliau Leonu XIII maldos žodžiais:

,,Todėl pakilk, nenugalimasis vade, ir ateik padėti Dievo tautai, kad atmuštų piktųjų dvasių antpuolius!"

Pilnas straipsnis: Šeimos Sinodas. Kova prieš Šėtono karalystę.


Modernizmo atstovų nuomonė. Tomas Viluckas rašo:

CitataKuo tokia ypatinga ši problema, kad dėl jos vyksta šie aršūs debatai aukščiausiu lygmeniu, jog net kalbama apie skilimo Bažnyčioje perspektyvą? Jei sinodo tėvai pritars siūlymams dėl Komunijos antrą kartą susituokusiems, tai reikš, kad katalikybėje atsiras erdvė lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų. Tuo būdu įvyktų savotiška eroso reabilitacija, lūžis svarstant lytiškumo klausimus.

Neseniai duodamas interviu italų jėzuitų leidiniui ,,La Civiltà Cattolica", Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas (ilgametis Josepho Ratzingerio mokinys) pareiškė, kad Bažnyčios misija nėra žvilgčioti į žmonių miegamąjį, bet būti su jais bendrystėje už vaišių stalo.

Prieš sinodo tėvus, priešakyje su popiežiumi, atsiveria istorinė galimybė įtvirtinti tokios Bažnyčios viziją.


Nors Šv. Komunijos teikimas yra minimas, kaip pagrindinė problema, vakarų apžvalgininkai mano, kad šis klausimas yra viso labo dūmų užsklanda tikrajai problemai - Bažnyčios mokymo homoseksualumo klausimu susilpninimui arba net pakeitimui.

Pilgrim

CitataSpauda iškelia daug įvairių dalykų, kurie nėra esminiai. Esminis dalykas - atrasti santuokos, ne tik santuokos, bet visų pirma šeimos supratimą, iškelti šeimos sampratos svarbą, kad ji nedingtų. Aš turiu omeny ne tik ,,gender" teoriją. Bendrai, reikia atrasti šeimos grožį, reikia atrasti viltį, kad įmanoma gyventi visą gyvenimą su meile. Šeimos gyvenimas tai kelias, su nuopuoliais ir prisikėlimais. Reikia ugdyti meilę, eiti pirmyn. Reikia atrasti šeimos grožį ir kartu padėti pasauliui ir visuomenei jį susigrąžinti. Kartais susidaro įspūdis, kad šeima yra nustumta į kampą. Televizijos šou, visa ta propaganda, kur vietoj rodytų šeimos grožį, rodo tik tai, kur pasitaiko skandalai. Manau, kad Bažnyčia šiandien yra vienintelė institucija, kuri tikrai myli, gina, saugo šeimą ir norėtų, kad visi suprastų, jog šeima yra esminis branduolys.

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/05/kard_ba%C4%8Dkis_reikia_su_gailestingumu_prieiti_prie_%C5%BEmogaus/1176902

Kaštonas

"kur vietoj rodytų šeimos grožį, rodo tik tai, kur pasitaiko skandalai. Manau, kad Bažnyčia šiandien yra vienintelė institucija, kuri tikrai myli, gina, saugo šeimą ir norėtų, kad visi suprastų,"

Mane ši vieta palietė.

Tomas M.

130 konvertitų prašo Popiežių apginti tradicinį Bažnyčios mokymą apie šeimą, nes būtent jis suvaidino didelį vaidmenį jiems pasirenkant Katalikų Bažnyčią:

BREAKING: Notable Catholic Converts Sign Open Letter to Synod Fathers. Plead for synod to be as scandalous to moderns as Christ was to Apostles.

Tomas M.

Gerų naujienų kol kas nėra.

Šventas Tėvas paskyrė anglų kalbos spaudos Sinodo atstovą kunigą, kuris yra atvirai pasisakantis už gėjus, šis kunigas iškreipia informaciją ir pastoviai žurnalistams aiškina apie gėjų teises, nors Sinodo tėvai apie tai beveik nekalba:

https://www.youtube.com/watch?v=1gIOn2767mM

Į Sinodą asmeniškai Popiežiaus pakviestas (ir neseniai Popiežiaus Čikagos kardinolu paskirtas) Bažnyčios tarnas spaudos konferencijoje pareiškė, kad reikėtų ne tik kad antrą kartą vedusiems teikti Komuniją, bet ir gėjų poroms, nes tokia jų "sąžinė", pasirodo vyskupai pamiršo Bažnyčios mokymą ne tik apie kitus svarbiu dalykus, bet ir apie sąžinę bei gailestingumą...

Roberto de Mattei. Ar Sinodo tėvai vis dar tiki nuodėme?

Kardinolas Arinze: žmonės objektyviai nuodėmingose situacijose negali priimti Komunijos vedami "gerų ketinimų" arba "pagal savo sąžinę".

https://www.youtube.com/watch?v=VVgZqf1_rBU

https://www.youtube.com/watch?v=APUyMEx0smY

Popiežius keičia Sinodo taisykles vos ne kas antrą dieną, buvo pranešta, kad bus paskelbtas tik galutinis dokumentas, o atskirų vyskupų pranešimai nebus viešinami, po to buvo pranešta, kad galutinio dokumento išvis gali nebūti... t.y. žmonės žino apie Sinodą tik iš oficialių spaudos sekretorių, t.y. tokių, kaip paminėta žinutės pradžioje...

Spaudos blokadą žurnalistai jau lygina su sovietmečiu, o lenkų Vysk. konf. pirmininko Stanisławo Gądeckio blogą jie vadina "sam-izdatu". Pasirodo šis drąsus vyskupas ranka konspektavo vyskupų pranešimus ir dėjo į savo blogą, taip žmonės žinojo, kas iš tiesų ten vyksta. Vėliau jam buvo liepta pašalinti žinutes, bet žurnalistai jau turėjo kopijas.

http://www.arche.lt/2015/10/sinodas-lenkijos-vyskupai-santuokos.html

Siūloma tokius svarbius sprendimus, kaip Komunija antrą kartą susituokusiems palikti lokaliems vyskupų susirinkimams spręsti. Šiaip ar taip Vokietijoje ir kitur vyskupai jau seniai nepaiso Bažnyčios mokymo ir taip daro... Galima tik įsivaizduoti, kas atsitiks Bažnyčios vienybei, kai bus įteisintas, toks lokalus valdymas ir vienoje šalyje prie Komunijos bus leidžiami žmonės, laikantis Bažnyčios mokymo, o kitose, gyvenantys susimetę, gėjai ir visi kiti, kas tik nori... tikriausiai RKB bus kaip kokie protestantai.

Išmintingas Kard. Arinze komentaras apie tai:

https://www.youtube.com/watch?v=yJIH75sIRvU

Trumpa santrauka: vietos Vysk. konferencijos negali spręsti klausimų, susijusių su tikėjimu ir morale, t.y. 10 Dievo įstatymų galioja visur be išimties. Vyskupai negali paskelbti, kad tai, kas universaliai Bažnyčios laikoma nuodėme, jų valdose yra ne nuodėmė.

P.S. prisiminiau dar vieną epizodą. Vienas Vyskupas kalbėjo apie tai, kad Mozės mokymas buvo gailestingas, jis davė žmogui išeitį. Toks jausmas, kad nuo Kristaus mokymo Sinodas nori grįžti prie Senojo Testamento mokymo, bet aišku, kaip šiais laikais jau įprasta, pasirenkant tik tas eilutes, kurios patinka.

Pilgrim

Ką reiškia geros naujienos ?
o kokios turėtų būti tos geros naujienos ...
1. - ?
2. - ?
ir t. t.

Tomas M.

Pvz. Bažnyčios tarnai dar kartą patvirtino Bažnyčios mokymą, pradžiai gal neblogai būtų?

Pilgrim

tai kodėl  :-\ tada nėra gerų naujienų  ;)

Tomas M.

Rusijos Metropolitas Hilarionas Vatikane vykstančiam Sinodui: "Nebūkite protestantais".    :thumbup:

Приветственное слово митрополита Волоколамского Илариона участникам XIV очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов Католической Церкви на тему: «Призвание и миссия семьи в Церкви и современном мире» (Ватикан, 20 октября 2015 года)

Russian Metropolitan Hilarion to Synod: Don't be Protestants

Citata[...]

Церковь призвана быть светочем и маяком во тьме века сего, а христиане - «солью земли» и «светом миру». Мы все должны помнить грозное предупреждение Спасителя: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5. 13-14). Такой солью, потерявшей силу, становятся в наше время некоторые протестантские сообщества, называющие себя христианскими, но проповедующие нравственные идеалы, несовместимые с христианством. Если в подобного рода сообществе вводится ритуал благословения однополых союзов, а женщина-лесбиянка, именуемая «епископом», призывает снять с портовых церквей кресты и заменить их на мусульманские полумесяцы, можно ли называть это сообщество «церковью». На наших глазах совершается предательство христианства теми, кто готов идти на поводу у секулярного, обезбоженного и расцерковленного мира.

Власти ряда стран Европы и Америки, несмотря на многочисленные протесты, в том числе и со стороны католиков, продолжают вести политику, сознательно направленную на уничтожение самого понятия семьи. Они не только законодательно приравнивают однополые союзы к браку, но и уголовно преследуют тех, кто, в силу своих христианских убеждений, отказывается такие союзы регистрировать. Сразу после завершения визита Папы Франциска в США Президент Б. Обама открыто заявил о том, что права геев важнее религиозной свободы. Это ясно свидетельствует о намерении секулярных властей продолжать наступление на здоровые силы общества, защищающие традиционные семейные ценности. Католики здесь оказываются на переднем рубеже борьбы, и именно против Католической Церкви ведется настоящая кампания дискредитации и лжи. Поэтому стойкость в отстаивании христианских убеждений и верность церковной традиции в наши дни особенно необходимы.

Сегодня, когда общество все более уподобляется тому безрассудному человеку, «который построил дом свой на песке» (Мф. 7. 26), долг Церкви - напомнить обществу о его твердом основании - семье как союзе мужчины и женщины, создаваемом с целью рождения и воспитания детей. Только такая семья, установленная Самим Господом при творении мира, может предотвратить или хотя бы приостановить дальнейшее скатывание современного общества в пропасть нравственного релятивизма.

Православная Церковь, как и Католическая, в своем учении о семье всегда следовала Священному Писанию и Священному Преданию, утверждая принцип святости брака, основанный на словах Самого Спасителя (Мф. 19. 6; Мк. 10. 9). В наше время эта позиция должна быть еще более сплоченной и единодушной. Мы должны совместно отстаивать ее как в рамках диалога с законодательной и исполнительной властью отдельных стран, так и на площадках международных организаций, таких как ООН и Совет Европы. Нужно не просто ограничиваться благими призывами, но и всемерно добиваться законодательной защиты семьи.

Необходима солидарность Церквей и всех людей доброй воли для того, чтобы оградить семью от вызовов секулярного мира и тем самым защитить наше будущее. Надеюсь, что одним из плодов работы ассамблеи Синода станет дальнейшее развитие православно-католического сотрудничества в этом направлении.

Желаю вам мира, благословения Божия и успехов в трудах!

Pilgrim


Aukštyn