liepos 08, 2020, 23:13:46

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Pabėgėliai

Pradėjo vida, rugsėjo 07, 2015, 09:16:28

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Varlė keliauninkė

Man atrodo, kad tai du skirtingi tekstai, Pilgrim.

Čia žydų politologo žvilgsnis į pabėgelių ir Europos problemą. Nepaisant kai kurių ginčytinų dalykų - kietas ir blaivus straipsnis.
CitataПо данным ООН, лишь 8 процентов мигрантов бегут от реальных преследований, остальные - искатели счастья. Каждый имеет право добиваться личного счастья, но это отнюдь не означает, что кто-то обязан вас осчастливить только потому, что вы первым подняли руку.

http://www.svoboda.org/content/article/27241338.html

Pilgrim

Vatikano Radijas aprašo du interviu.
Pirmajame popiežiaus interviu nepriklausomam radijui kalbama apie draugystę, susitikimą, dialogą ir rūpinimąsi kūrinija. Pradėdamas pokalbį su Argentinos radijo ,,Milenium" laidą ,,Dialogai vardan susitikimo" ...
Kitame šiomis dienomis pasirodžiusiame popiežiaus Pranciškaus interviu, kurį jis davė portugalų transliuotojui ,,Radio Renascenca" Portugalijos vyskupų Ad Limina vizito proga ...
Reuters tekstas
http://blogs.reuters.com/breakingviews/2015/09/15/rob-cox-the-pope-bernie-jeremy-walk-into-a-bar/kukulis

O kaip puolamas popiežius už kvietimą pagelbėti pabėgėliams! Būtent pabėgėliams, o ne lengvesnio gyvenimo ieškotojams.

Paprastas kvietimas daryti meilės ir gailestingumo darbą tuoj pat sugadinamas tų, kurie naudojasi tuo gailestingumu. Po to įpučiama baimė, kad žmonės nebūtų gailestingi ir meilūs, gąsdinant juos visais įmanomais būdais, kad per tuos gailestingumo darbus jie pakenks sau, ar dar blogiau, tuo sukels pasaulinę katastrofą.

Galiausiai viskas išsirutulioja į tai, kad popiežius yra užsislaptinęs blogietis antikristas, kuris siekia panaikinti krikščionybę ir užleisti pasaulį musulmonams.

Kaip geras skatinimas perverčiamas atvirkščiai ir pateikiamas kaip blogis!

Šio pasaulio kunigaikščio darbeliai! Ne kitaip!

----

Taip pragmatiškai mąstant, atrodo kad pasaulis teisus. Tačiau tai vyksta ir kasdieniniame gyvenime. Kai žmogui atsitinka nelaimė, jis tampa atstumiantis, su juo nemalonu bendrauti, nuo jo visi šalinasi ...

Melskimės, kad Dievas teiktų šviesos, atskirti grūdus nuo pelų. Pasipriešinkime šio pasaulio kunigaikščio keliamiems gasdinimams ir abejingumo skatinimui. Nepasiduokime ir apgaunami.

[Jn 15,5]
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas duoda daug vaisių;
nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti.

Varlė keliauninkė

CitataTransliuojant vien dažnai dviprasmiškus popiežiaus pasisakymus, aktyviai prisidedama prie masinio katalikų klaidinimo. Sirijos melkitų patriarchas Grigalius III pareiškė, kad Sirijos krikščionims ,,reikalinga pagalba nutraukiant karą, o ne pabėgėlių statusas". Jo teigimu, pati emigracija tapo krikščionybės Sirijoje išnykimo grėsme. Patys popiežiai teisei ir pareigai gyventi savo šalyje taip pat visada teikė pirmenybę prieš teisę emigruoti. Jonas Paulius II aiškiai teigė, jog ,,pirminė žmogaus teisė yra galėti gyventi savo šalyje ir ją įgyvendinti galima tik kontroliuojant emigruoti skatinančius veiksnius". Jam nuosekliai antrino ir Benediktas XVI. Tas pats požiūris išsakytas ir Katalikų Bažnyčios Katekizme. Būtent apie padėties imigrantų kilmės šalyse sprendimą kalbėti kviečia ir migrantų kvotas atmetusių Vyšegrado šalių lyderiai.

http://www.propatria.lt/2015/09/vytautas-sinica-tautu-kraustymasis.html

Tomas M.kukulis

Kažkoks apribojimas prieeiti prie to puslapio.

Aš irgi girdėjau apie tuos 600 eurų. Tikrai brangiai.
Bet paskui galvoju: esmė tokia, kad dalis šitų pinigų atiteks socialiniams darbuotojams,  o ne pabėgėliams tiesiogiai. Ta prasme reikia pasigilinti į buhalteriją, pagal kurią suskaičiuojami tie  600 eurų ir kas į tą sumą įeina: socialinio darbuotojo užmokestis, mokesčiai, pervežimo transportas; po to jau paties pabėgėlio maitinimas, nakvynė ir visa kita.

Pilgrim

socialinio darbuotojo užmokestis, pervežimo transportas ... į minėtą sumą nepriklauso, bent kol kas
tačiau pats mechanizmas dar neišdirbtas.

kukulis

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 17, 2015, 08:17:09
socialinio darbuotojo užmokestis, pervežimo transportas ... į minėtą sumą nepriklauso, bent kol kas
tačiau pats mechanizmas dar neišdirbtas.


Iš kur žinai? Gal turi kokių šaltinių, nuorodų... ?

Pilgrim


Varlė keliauninkė

CitataKaip patriarchas, aš perspėju pasaulį apie Vakarų valstybių priemonių ir sprendimų (dėl migracijos ir migrantų priėmimo) pasekmes - tai reiškia lėtą mirtį krikščionims!

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/09/18/graik%C5%B3_melkit%C5%B3_patriarchas_vakarams_migracija_mus_pra%C5%BEudys,_pad%C4%97kite_taikai/1172843

Varlė keliauninkė

Mosulo arkivyskupas: Jūs Vakaruose taip pat tapsite islamo aukomis
Citata
Mūsų kančios šiandien yra įžanga į jūsų, Europos ir Vakarų krikščionių, būsimas kančias. Aš praradau savo vyskupiją. Mano fizinė buveinė tapo okupuota islamistinių radikalų, kurie norėjo mus atversti arba priešingu atveju nužudyti. Bet mano bendruomenė dar gyvuoja.
Prašau, bandykite suprasti mus. Jūsų liberalios ir demokratinės taisyklės nieko nebereiškia čia. Turėtumėte vėl atkreipti dėmesį į mūsų tikrovę Vidurio Rytuose, nes kviečiate į savo šalis vis didesnį musulmonų skaičių. Jūs taip pat esate pavojuje. Jūs privalote priimti griežtus ir atsakingus sprendimus, net jei jie prieštarauja jūsų principams. Jūs galvojate, jog visi žmonės yra lygūs, bet tai nėra tiesa: islamas nesako, jog visi žmonės yra lygūs. Jūsų vertybės nėra jų vertybės. Jei jūs nesuvoksite to greitai, jūs tapsite aukomis priešų, kuriuos pasikvietėte į savo namus.
Arkivyskupas Amel Nona
Mosulo Chaldėjų Katalikų Arkivyskupija, ištremta į Erbil
2014 m. rugpjūčio 8 d.

Tomas M.


Varlė keliauninkė

Ak, koks geras A. Jokūbaičio straipsnis!
CitataEuropos Sąjungos valstybės gali būti atviros imigrantams, tačiau tai nėra simetriškas santykis - imigrantai nebūtinai yra atviri juos priėmusių valstybių kultūrai, bet gali užsidaryti getuose. Be tam tikro uždarumo neįmanoma jokia tauta ir valstybė. Be tam tikro uždarumo nebūtų asmenybės, šeimos, Bažnyčios, draugystės, meilės ir ištikimybės. Mes nesakome savo priešams to, apie ką kalbame su draugais. Jeigu taip darytume, nebūtų draugystės.


CitataPer didelis atvirumas yra toks pat pavojingas, kaip ir per didelis uždarumas. Tik labai trumpai po Sovietų Sąjungos žlugimo atrodė, kad baigėsi politine ir karine konfrontacija grindžiama pasaulio istorija ir visa žmonija turės pripažinti liberalios demokratijos pergalę. Mes net nepastebėjome, kaip per trumpą laiką po komunizmo žlugimo buvo pastatytos naujos neįveikiamos sienos Ispanijos ir Maroko, JAV ir Meksikos, Indijos ir Pakistano, Indijos ir Bangladešo, Saudo Arabijos ir Irako, Serbijos ir Vengrijos, Slovėnijos ir Kroatijos pasienyje. Berlyno sieną pakeitė žydus ir palestiniečius skirianti Jeruzalės ir Betliejaus siena, išaugusi Izraelio valstybės viduje.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-12-21-alvydas-jokubaitis-visiskai-atvira-visuomene-pasmerkta-zlugti-nuo-savo-atvirumo/138848#komentarai


Aukštyn