rugpjūčio 11, 2020, 04:43:19

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Karate ir kiti rytų kovos menai - ar suderinama su krikščionybe?

Pradėjo Žuvis, rugsėjo 07, 2015, 19:09:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

CitataKlausimas: "Karate ir kiti rytų kovos menai - ar suderinama su krikščionybe?" Atsakymas: Taip!  :thumbup:

Ar pačiam teko praktikuoti šiuos rytų kovos menus ?
Man teko ...
ir deja autentiški rytų kovos menai (vakaruose dažnai praktikuojamas "devintas vanduo nuo kisieliaus") niekaip nesuderinami.

Tomas M.

Pilgrim, sutinku, kad Sambo ir Graikų-Romėnų imtynės neturi dvasinio aspekto, bet tai yra išimtinai vyriškos sporto šakos, tad mergaitei netiks.

Citata iš: Sigitas  rugsėjo 10, 2015, 10:29:03
Apskritai patarčiau pasikalbėti su tais žmonėmis, kurie patys sportuoja ir yra tikintys. Tokių žmonių lIetuvoje yra daugybė! Tame tarpe ir sportuojančių rytietiškus kovų menus. O papilstymus iš tuščio į kiaurą palikime velniui ir jo tarnams.

Klausimas: "Karate ir kiti rytų kovos menai - ar suderinama su krikščionybe?" Atsakymas: Taip!  :thumbup:


Labai prastas argumentas. Ką reiškia tikintis? Ir kiek tų "tikinčių", kurie sportuoja, tikrai praktikuoja Evangeliją savo gyvenime? Ir kiek tų tikinčių bent momentui susimąstė, prieš leisdami savo vaikus į tuos sportus? Ar jie tai padarė automatiškai, nes "daug kitų tikinčių taip daro"? Ar jie svarstė, kaip kad Žuvytė svarsto?

Jei nueičiau į vieną ar kitą Vilniaus parapiją ir po Šv. Mišių paprašyčiau susirinkusių pakelti rankas, kas lanko jogą, kiek tų rankų ten būtų? Spėju nemažai. Ar tai yra mano "baltas bilietas", nes kiti taip daro? O kiek pakeltų rankas, jei paklausčiau ar naudoja prezervatyvus, kontraceptines tabletes, gyvena susimetę?

Ir ar ne pats pilstai iš tuščio į kiaurą, nes neturėdamas patirties bei negalėdamas pasiremti jokiu patikimu šaltiniu, skatini žmones rinktis pavojingus dalykus? Prieš rašant paklausk savęs: "ar tai patvirtintų Jėzus ir Marija?", nepamiršk, kad esi Dievo akivaizdoje...

Mano buvęs Aikido mokytojas yra nuostabus žmogus, jei jis būtų krikščionis, būtų geras krikščionis! Pamenu, po vienos treniruotės ėjome kartu ir kalbėjome apie savo patyrimus. Jis pasakojo apie jo domėjimąsi astraline energija. Jis nepiršo savo idėjų, tik jomis dalinosi, bet jei tu lankai sportą ir žaviesi savo mokytoju, ir nori taip pat gerai įvaldyti kovos meną, yra didelė pagunda "paragauti" tų kitų dalykų, kurie gali tau padėti siekiant tobulumo tame mene...

Norisi pacituoti ortodoksą:

CitataŠv. Apaštalo Jono mokinys šv. vyskupas Polikarpas buvo vienas iš daugelio kankinių, nukankintų ir žiauriai nužudytų dėl to, kad atsisakė garbinti stabus. Mes žinoma, kad iš pradžių kankintojai reikalaudavo išsižadėti Kristaus, po to - atnašauti stabams mėsos, jei šie nesutikdavo, atnašauti smilkalų imperatoriaus atvaizdui. Jei ir to krikščionis nedarydavo, iš jo buvo reikalaujama sukalbėti imperatoriui specialią priesaiką. Tačiau Polikarpas, kaip ir tūkstančių tūkstančiai kitų, atsisakė ir priėmė mirtį.

Šv. Barlaamo Antiochiečio pagonys pareikalavo paaukoti smilkalų ,,dievo" ar imperatoriaus statulėlei. Jie prievartą įgrūdo jam į rankas smilkalų, rusenančią anglies žarija ir laikė jo ranką virš liepsnojančių anglių. Jei jis būtų atgniaužęs klaikiai skaudančią ranką ir tiesiog išmetęs iš rankų smilkalus, pagonys jį būtų paleidę. Tačiau jis laikė ranką tol, kol ji nudegė ir kankinys krito atiduodamas dvasią Dievui.

Per du tūkstantmečius nesuskaičiuojami kiekiai krikščionių atidavė gyvybės, nes atsisakė atlikti ką nors, kas būtų išorinis Kristaus išsižadėjimo ženklas. Nes jie bijojo Kristaus perspėjimų: ,,Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais" (Mk 8,38 ); ,,Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje." (Mt 10,32 ); ,,O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje" (Mt 10,33 ).

Šiandien žmonės taip gėdijasi Kristaus netikinčiųjų akivaizdoje ir taip bijo jį išpažinti, kad mielai karatė salėje garbina savo stiliaus įkūrėją ir jam lenkiasi, bijodami sakyti, kad šitokios pagarbos vertas tik Dievas.

Augustas

CitataPasakyti, kad Morihei Ueshiba gyvenime ir veikloje nebuvo dvasių pasaulio veikimo tikrai negalime.

Aš visiškai nesakiau, kad dvasinio pasaulio poveikio M.Uesiba nepatyrė. Aš (antrindamas Varlei Keliauninkei) sakau, kad tie M.Uesibos triukai, kuriuos Tomas įvardijo kaip viršžmogiškus, tokie visai nėra. O kad M.Uesiba patyrė dvasinį poveikį, tai aš tuo nė kiek neabejoju. Juk jis buvo religingas žmogus, uoliai praktikavo Oomoto-kio religinius (o gal ir maginius) ritualus, užsiiminėjo kotodamos praktika, kas jau savaime yra ezoterinis dalykas. Taip pat sklinda legendos apie jo ekstrasensorinius gebėjimus, tokius kaip, tarkim, bilokacija ar gebėjimas išgirsti garsus, kurių įprastai jo mokiniai, gyvenę kartu su juo, negirdėdavo. Tai irgi galėtų būti dvasinio pasaulio poveikis, jei tose legendose yra kažkiek tiesos.
Galiausiai tikras dalykas yra tai, kad beveik visose Aikido salėse yra jo portretai, altorėliai, kurie Aikido praktikantų galbūt net pamaldžiai bei vos ne su religine pagarba puošiami, kaip kokio nors Indijos guru portretai. Taip pat užsiėmimų metu jiems dažnai lankstomasi, atiduodant vos ne dievišką pagarbą Aikido įkūrėjui. Va čia man ir kyla įtarimas, kad tai galėtų būti stabmeldystė, ir todėl, mano nuomone, krikščionims nereikėtų dalyvauti, pvz., meditacijoje ar misogi praktikose, ar lankstytis M.Uesibos portretui, ar altorėliui, ar puošti juos...
O pačiuose koviniuose veiksmuose, kuriuos mokėjo M.Uesiba ir kurių dabartiniais laikais mokomasi Aikido salėje, nėra nieko ypatingo ar viršžmogiško. Tai viso labo tik fizinis meistriškumas, ir tiek. :)

P.S.
CitataPamenu, po vienos treniruotės ėjome kartu ir kalbėjome apie savo patyrimus. Jis pasakojo apie jo domėjimąsi astraline energija. Jis nepiršo savo idėjų, tik jomis dalinosi, bet jei tu lankai sportą ir žaviesi savo mokytoju, ir nori taip pat gerai įvaldyti kovos meną, yra didelė pagunda "paragauti" tų kitų dalykų, kurie gali tau padėti siekiant tobulumo tame mene...


Taip, Tomai, šį kartą su Tavimi sutinku. Tikrai toks pavojus yra realus. Dalykų, kurie galimai padėtų mokiniui pasiekti didelį meistriškumą greičiau, paragauti tikrai norisi.

Tomas M.

Citata iš: Augustas  rugsėjo 10, 2015, 15:20:04
O pačiuose koviniuose veiksmuose, kuriuos mokėjo M.Uesiba ir kurių dabartiniais laikais mokomasi Aikido salėje, nėra nieko ypatingo ar viršžmogiško. Tai viso labo tik fizinis meistriškumas, ir tiek. :)


Norėčiau nesutikti ;)

Ten visur figuruoja mokymas apie Ki energiją.

Augustas

Suprantu, kodėl nesutinki.

CitataTen visur figuruoja mokymas apie Ki energiją.


Tas kvailystes apie Ki energiją gali praleisti pro ausis. Vis tiek jos nieko nereiškia. :)

Tomas M.

Reiškia, jei tu grindi tuo sistemą, tai juk yra tavo apsisprendimas. Mes jau anksčiau rodos ta tema diskutavom, kad nesvarbu, ką darai, jei grindi kažką blogu dalyku, automatiškai tai sugadina visą reikalą. Pvz. prietarai, stabai ir pan.

Taip pat yra labai reali situacija, kad kai kurie mokytojai gali pademonstruoti supernatūralius Ki energijos veikimo pavyzdžius, kurie būtų aiškus demoniško pasaulio įsikišimo įrodymas.

Pilgrim

Augustai,
ki -, ci - , Qui-, prana -
kiekviena rytų tauta turi savo terminą.
Tačiau tai yra realus dalykas (reiškinys).
Visiškai pritariu Tomui.
Autentiški kovų menai nėra tik fizinis meistriškumas.
Ugdymo procese gausu ezoterinių (tantrinių) praktikų.Varlė keliauninkė

Niekas ir nesakė, kad tai (visas ugdymo procesas)
Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 10, 2015, 16:02:23
tik fizinis meistriškumas.

bent jau aš tikrai taip negalvoju. Kitas dalykas, kad elementarios anatomijos žinios ar fizinis meistriškumas, kaip sakai, yra apipintos slaptumu ir ezoterika. O tie skausmingi taškai žmogaus kūne yra nepriklausomai nei nuo tikėjimo, nei nuo rasės ir t.t.

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 10, 2015, 16:02:23
Autentiški kovų menai

Klausimas ar tokių yra Lietuvoje?
Kaip pats sakei, kad vakaruose tai devintas vanduo nuo kisieliaus, tai pagal tave išeitų, kad pas mus autentikos daugiau, nes esame kokiu tūkstančiu km arčiau į Rytus?

Pilgrim

vakaruose- tai vakarų kultūros kraštuose  ;)
Lietuvoje autentikos ... yra, atsiranda entuziastų kurie
važiuoja mokosi Kinijoje, Japonijoje, Vietname ir paskui
grįžta į Lietuvą. Tačiau tai nėra masinis dalykas.
Kovos menuose yra ne tik fizinis meistriškumas  :)
žinau iš nemažo patirties bagažo.
Slaptumas prasideda iniciacijose, kurios yra tam tikri ritualai.

Varlė keliauninkė

Tai mamai Zuvelei belieka kas - sambo (yra ten ir moteriska atsaka), dar yra sportines savigynos klubai jei neklystu (Kaune tikrai zinau, nes sunus lanke).
O kaip su kyumeikan kendo, kurio cia niekas nepaminejo?
www.kendo.lt

Tomas M.


Žuvis

Mielieji kolegos, dėkoju už patarimus ir rūpestį! Nuomonių įvairovė tik atskleidžia, kokie sporto vandenys spalvingi mums ir mūsų vaikams, tik ar nenuodingi? Kokia ši tema yra aktuali, nes galima paklysti pasiūloje.

[Tas pats su jogos pamokėlėm vaikams ir mandalų paišymo būreliais. Antra pavojinga sritis - aibė dailės terapijos užsiėmimų, į kuriuos įpinama įvairių elementų ir ir praktikų, neturinčių nieko bendra su dailės terapija. Pardon.]

Vien įvedus į ,,google'' ,,savyginos kursai'' neaišku kas prie ko ir kaip - reikia apie kiekvienā sporto šakā   pasiskaityti ....,,Wing Chun'', ,,Kung Fu'', ,,Krav Maga'', ,,Wing Tjun'', ,,Jeet Kune Do (moterims, tarp kitko) ir t.t. Pasiūla svetimų kovos menų, lyg tautiečiai būtų niekad nekovoję ir savo kovos būdų neturėję. 
Vien dukros mokykloje siūlomos 2 rytų kovos šakos!

Neblogas verslo planas ,,kam nors''- sporto,  kovos ir savyginos kursai neprieštaraujantys katalikybei  :pentecostal:


Tomas M.


Pilgrim

Keletas minčių apie kovos menų "saugumą"  ;)
Atpažinimui svarbu atkreipti dėmesį į konkretaus kovos meno kilmės ir vystymosi (vieta ir laikotarpis) kultūrinę (kadangi sociologų terminologijoje religija yra kultūros dalis) aplinką.
Rytuose (pradedant Indija ir tolyn) svarbi sudedamoji kovos menų dalis yra tantrizmas. Keliaujant tolyn link Japonijos jis "paįvairinamas" regioniniais tikėjimais ir religinėmis okultinėmis praktikomis.
Okeanija, Šiaurės ir Pietų Amerika  - šia sudėtine dalimi tampa šamaniniai tikėjimai ir praktikos.
Europa ... čia svarbus kilmės ir vystymosi laikotarpis pvz. germanų tautos, vikingai. Kovos technika praktikoje susiliedavo su pagonybe, vietiniu pagonišku tikėjimu.
Ar yra teritorijų ir technikų kur šis susiliejimas tarp kovos meno ir religinės praktikos neįvykdavo. Taip yra.
Judėjai. Jie turėjo savo kovos meno rūšį. Kažkada Vilniuje buvo bandymai steigti grupę. Tačiau tai vyko palyginus jau senai.
Teritorijos ir tautos, kuriose vyrauja islamas. Musulmonai turėjo ir turi išlaikę išvystytą kovos menų praktiką. Tačiau apie jų paplitimą informacijos turiu nedaug.

Andrius4

Lk 6,27 "Bet jums, kurie klausotės, sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia.28 Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus.29  Kas trenkia tau per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok jam ir tuniką.

Todėl , jau nekalbant apie rytu kovos menus. Kurie yra susiję su rytu filosofija, rytu mokimu, energetika visokia, ne aiškiais dvasiniais dalykais.
Paimkit bet koki kovos mena, kad ir savigynai. Neatrodo, kad Kristus tam pritaria. Tomas gerai rašo, kad vaikams visada norisi pasirodyti ką išmoko, kad ir ne vaikams. Ar net daryti po to savo teismus. Juo labiau, kad Holivudo filmai mokina iškaršti blogiukams kaili
Aplamai bet kokiam sportui turi buti tinkamas motyvas. Jeigu žmogus sportuoja, dėl sveikatos pagerinimo, ar palaikymo, tai yra geras motyvas. Bet jai jis sportuoja dėl kažkokiu pasiekimu, medaliu, ar šlovės. Tuomet tai blogas motyvas, kuris priveda žmogų prie to, kad žmogui tai tampa savotiška religija. Žmogus tiek keliasi tiek gulasi su tuo. Jis ima gyventi tame ir tuo. Už to taip pat stovi tam tikros dvasios. Jis visa save ir savo laika atiduoda sportui. Kai tuo tarpu turime visa save ir visa savo laika atiduoti Dievui, Jėzui Kristui mūsų Viešpačiui.
Suprantama, kai vaikai nori ir prašosi, kad tėvai leistu jiems užsiimti karate, nes draugai ar drauges lanko, ar kokia priežastis ten bebūtu. Tikintiems tėvams nėra lengva priimti sprendimą, nes norisi ir vaiką pamaloninti ir nėra tikslios ir konkrečios informacijos apie tai ar tinka tai krikščionims. Juo labiau, kad pastebėjau yra bandoma atskirti kovos menus nuo jų filosofijos ir panašiai. Kad tai tik fiziniai judesiai ir tiek. Tačiau taip nėra, kaip ir Tomas tai nurodo. Tai neatskiriama, gal nepastebima, bet neatskiriama. Nes mechanika be dinamikos neveikia. Ir  noriu pasakyti, žmogus žino ko jis nori, bet Dievas žino ko jam reikia. Tas pats ir su vaikais, jie žino ko jie nori, bet tėvai žino ko jiems reikia :) Nes viskas yra žmogui leistina, bet neviskąs tinkama :)

Pilgrim

CitataPaimkit bet koki kovos mena, kad ir savigynai. Neatrodo, kad Kristus tam pritaria.

Nežinau  :-\ bet Jėzus pasakė:
Lk 22,36
Tada Jis jiems tarė: "Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį, o kas neturi kalavijo, teparduoda apsiaustą ir tenusiperka.
arba
Lk 22, 38
Apaštalai tarė: ,,Viešpatie, štai čia pora kalavijų".
Jis atsakė: ,,Gana!"

Kaštonas


Augustas

Citata iš: Tomas M.  rugsėjo 10, 2015, 16:01:24
Reiškia, jei tu grindi tuo sistemą, tai juk yra tavo apsisprendimas. Mes jau anksčiau rodos ta tema diskutavom, kad nesvarbu, ką darai, jei grindi kažką blogu dalyku, automatiškai tai sugadina visą reikalą. Pvz. prietarai, stabai ir pan.


Tomai, noriu, kad suprastum vieną dalyką. Yra įvairių realių reiškinių - tiek natūralių, tiek nenatūralių, kurie per žmonių neišmanymą ir nežinojimą gali būti priskirti antgamtiniams. Tad turime žiūrėti konkrečiai, koks tas reiškinys yra. Tai reiškia, kad, neneigiant to, jog tai galėtų būti antgamtinis reiškinys, vis tiek reikia pažiūrėti, ar yra jam natūralių paaiškinimų, galbūt vakarų mokslui tai yra žinomas dalykas, kuris dėl neišmanymo rytiečių (klaidingai) priskiriamas magijos, tantristinių praktikų ir pan. (t.y., antgamtinių jėgų) sričiai. Tai štai, kai atidžiau pažiūri, vakarų mokslo metodais paanalizuoji tuos (paprastumo dėlei, tarkim) Aikido veiksmus, tai pamatai, kad jiems atlikti nereikia jokių antgamtinių galių ar jėgų. T.y., paprastas žmogus iš gatvės, bukai mechaniškai (tai reiškia, be jokių ritualų ar rytų tantristinių bei meditacinių praktikų) pasitreniravęs, gali tuos Aikido veiksmus sėkmingai atlikti. Visai panašiai, kaip ir vakarietiško fechtavimo, bokso, graikų-romėnų ar sovietinių savigynos imtynių veiksmus. Jei Tu su tuo sutinki, ginčą dėl tos Ki energijos baigiam.
Kitas dalykas yra tai, kad nemaža dalis vakariečių, kurie eina į rytų kovos menus (ar į jogą), tikriausiai siekia gauti būtent tų, kaip Tu sakai, antgamtinių Ki galių. T.y., į rytų kovos menus eina būtent dėl tos Ki energijos.

Citata
Taip pat yra labai reali situacija, kad kai kurie mokytojai gali pademonstruoti supernatūralius Ki energijos veikimo pavyzdžius, kurie būtų aiškus demoniško pasaulio įsikišimo įrodymas.

Visų pirma, tie pavyzdžiai nereiškia, kad jie - supernatūralūs. O antra, prisiminkime ir katalikų šventuosius, kurie turėjo aiškiai antgamtinių gebėjimų, pvz., šv. Dominykas (Dominikonų ordino įkūrėjas), šv. Tomas Akvinietis, šv. Kotryna Sienietė, šv. Arso Klebonas, šv. Faustyna Kovalska, šv. Tėvas Pijus ir t.t. Kodėl manai, kad Dievas negalėtų suteikti panašių gebėjimų ir tiems rytų kovos menų mokytojams? Klausimas, ar tikrai tai padarė Dievas, aišku, lieka atviras.

P.S.
CitataVien įvedus į ,,google'' ,,savyginos kursai'' neaišku kas prie ko ir kaip - reikia apie kiekvienā sporto šakā   pasiskaityti ....,,Wing Chun'', ,,Kung Fu'', ,,Krav Maga'', ,,Wing Tjun'', ,,Jeet Kune Do (moterims, tarp kitko) ir t.t.


Į Krav Maga sekciją gali eiti drąsiai, ten tikrai nėra nieko ezoteriško, nes Krav Maga yra mūsų vyresniųjų tikėjimo brolių žydų kūrinys. :)

CitataPasiūla svetimų kovos menų, lyg tautiečiai būtų niekad nekovoję ir savo kovos būdų neturėję. 


O tautiečiai kovojo, bet tie tautiečių kovos menai neišliko (išliko tik rytų kovos menai). Dabar bandoma restauruoti kažką, bet kiek tame autentikos, tai bala žino.  :-\ Jau geriau šiuolaikinis sportinis fechtavimas, boksas ar graikų-romėnų imtynės.  :)

kukulis

Dėl tų galių, tai egzistuoja požiūris, kad jos visos jau yra žmoguje, tik jos užrakintos, kad žmogus su tomis galiomis neprisidirbtų ;)

Be abejo, ir tokiu atveju būtų einama prieš Dievo valią, nes juk ne kas kitas, o Dievas užrakino tas galias...

Dėl ki nežinau ar čia iš tos serijos būtų ar ne iš tos.

Kaštonas

Dievas yra meilė. Ir jis yra absoliučiai geras.
Dabar šios minties kontekste jūs man pasakykite, kas yra galia?! Ką jūs vadinate galia?!

(Mano Dievas nieko neužrakino Jis visą dalina kaip Jam patinka. Dosniai dalina.
Visokių galių siekia okultizmo mėgėjai!!!)


Po ranka pasitaikē.

Okultizmo sąvoka yra kilusi iš lotyniško žodžio ,,occultus", kuris reiškia ,,tai, kas paslėpta". Pirmuoju okultizmo mokytoju galima vadinti  žaltį iš Pradžios knygos, kuriam pavyksta įteigti Ievai abejonę Kūrėjo geranoriškumu. Į Dievą, kuris padovanojo žmogui jį patį, padovanojo vyro ir moters bendrystę, nuostabią gyvenimo aplinką - sodą, žaltys siūlo žvelgti kaip į konkurentą kovoje dėl galios. Pažinimo medžio vaisius pateikiamas kaip slaptojo žinojimo, leisiančio žmogui išsivaduoti iš Dievo globos, ir pačiam pradėti valdyti pasaulį, simbolis.

Per tūkstančius metų okultinis mąstymas reiškėsi skirtingais pavidalais, bet visiems jiems būdingi ir keli bendri elementai: apeliavimas į nuo žmogaus paslėptą galią, tam tikrų technikų, leidžiančių kontroliuoti įvykius, siūlymas; žinojimo ir galios sutapatinimas;  pasaulio kaip varžytuvių
samprata.http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-09-krikscionybe-ir-okultizmas-i/134889

Gnostikams krikščionybė buvo per parasta ir per daug žemiška. Dievo įsikūnijimas juos trikdė, tačiau, užuot nusilenkę prieš slėpinį, jie pabandė jį įsprausti į savąją schemą.

Visi okultizmo atstovai primena vaikus, kurie negali susitaikyti, jog Tėvas juos kviečia eiti žaisti į saulės nutviekstą kiemą, ir bando slapta prasmukti į tamsią kamarą, kur esą nuo jų slepiamos tikrosios gėrybės....

Aukštyn