rugpjūčio 22, 2019, 11:18:58

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie kitų religijų įstaigas

Pradėjo tikintis, rugsėjo 08, 2015, 19:46:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

tikintis

Prieš metus kai buvau Turkijoje aplankiau mečetę tik iš įdomumo. Vos tik įėjas pajutau kaip mano širdis pradėjo plakti greičiau aš išsigandau todėl pradėjau melstis ir tai nurimo. Kas tai ar tai mano sąžinė sako, kad negalima eiti į šią vietą? Ir ar visos musulmonų ir kitų nekrikščioniškų reiligijų įstaigos apsėstos šėtono?

Tomas M.

Nesu dvasininkas, tad tik dalinuosi savo nuomone.

Šiaip Bažnyčia ne tik, kad nerekomenduoja eiti į kitų tikybų namus (šitą dar man reikėtų pasitikslinti), bet net draudžia dalyvauti pamaldose, apeigose. Aišku, dabar, kai liberalizmas, bei jo mėgiamas netikras ekumenizmas labai paplitę, tai net iš Bažnyčios tarnų visko gali išgirsti, bet pažiūrėkime, kas buvo anksčiau, kokios bausmės buvo numatytos Apaštalų laikais:

Citata9. Visi ištikimieji, įžengiantys bažnyčion, išklausę Raštų, tačiau nepriėmę Komunijos ar nedalyvavę pamaldose iki galo, kaip betvarkę Bažnyčioje keliantys, tebūna atskirti nuo Bažnyčios bendrystės.

56. Jei kas iš susirinkusiųjų kabinėjimusi išvargins kunigą arba diakoną: tebūna atskirtas nuo Bažnyčios bendrystės.

57. Jeigu kas iš dvasininkų pasijuoks iš kurčiojo, aklo ar to, kurio kojos raišos: tebūna atskirtas. Tai galioja ir pasauliečiams.

65. Jei kas iš dvasininkų ar pasauliečių įžengs žydų sinagogon ar pas eretikus ir pasimels: tebūna ir iš dvasininkijos išmestas ir nuo Bažnyčios bendrystės atskirtas.

69. Jei vyskupas, kunigas, diakonas, subdiakonas, skaitovas arba choristas nepasninkauja 40 šventų dienų prieš Velykas, arba trečiadieniais, arba penktadieniais, išskyrus tada, kai negali dėl kūniškos negalios: tebūna išmestas iš savo luomo. Jei pasaulietis to nedaro: tebūna atskirtas [nuo Bažnyčios bendrystės].

(Apaštalų kanonai)

Paimta iš ortodoksų puslapio.


Aišku, kaip suprantu tu nedalyvavai pamaldose, bet gal yra kažkoks dvasinis poveikis?  :-\

kukulis

Šioje situacijoje, manau, kad reikia pasitikėti Apvaizda, tuomet kitų šventyklų lankymas nedarys jokios dvasinės įtakos. Būtent, jei lankysime jas kaip turizmo objektus.

Aš asmeniškai nesu buvęs jokioje mečetėje, todėl visai įdomu būtų pažiūrėti.

Tuo tarpu yra ta Merkinės piramidė, aš į ją vengiu važiuoti, ir kai buvo atvejis, kada buvo sprendžiama važiuoti ar ne, tai aš buvau prieš. Nes nesitikiu ten kažką pamatyti, ką būtų verta pamatyti. Vadinasi lieka tik dvasinė plotmė.

Dar vienas atvejis - lankytis kitose sakralinėse vietose iš politinių paskatų. T.y. kviesti tuos žmones atsiversti į krikščionybę. Manau šitas atvejis irgi galimas, tik čia jau hardkoras ...

Aukštyn