rugpjūčio 11, 2020, 05:01:13

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


atpirkimas ir mirtis

Pradėjo Pilgrim, lapkričio 18, 2015, 09:48:51

0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

Silvija :thumbup:
Jėzus pasakė atėjau kad paliudyčiau Tiesą. Taigi kovoti ar liudyti.

Silvija

Dar grįžtu trumpam prie to mirti. Dangus perplyšo, Tėvas neatsiliepė į Jėzaus "kodėl mane apleidai?" Dievo Sūnus mirė.

Mirties momente mes turėsime atsakyti į klausimą, ar norime, kad su mumis kartu numirtų Jėzus? Numirtų ir pervestų per tą prarają tarp kūniško ir dvasiško pasaulių. Turėsime paduoti Jam ranką. Būti visiškam nuolankume. Bet ar dera žemiškasis kovingumas su tokiu nuolankumu?  :-\

Kas yra šis gyvenimas jei ne mokymasis eiti kartu prie kryžiaus? Giesmėje giedama in mortis exsamine... kokie tada būsime?

Žinoma, kad žmogiškai yra normalu bijoti egzamino :)

P.s. šitame kontekste iškilo dar vienas mūsų ginčytinas klausimas: Jėzus numirė už visus ar už daugelį?

Už visus, jei žiūrėsim į pačią Kristaus misiją, į tai, kad Jis norėjo numirti už visus. Į teikiamą šansą. Į priekį.

Ir už daugelį, kai realiai pamatome žmogaus jau padarytus apsisprendimus gyventi be Dievo. Kai žiūrime atgal.

Pilgrim

Visus, bet pasinaudoja daugelis.
Mirtis gerokai paprastesnis reikalas, bet mes padarome labai sudėtingą. Apaštalas Paulius troško mirties,ar niekad nekilo klausimas kodėl.

Tomas M.

Citata iš: Silvija  lapkričio 21, 2015, 04:48:15
CitataAtsiskyrėliai gelbėjo bėgdami savo sielas, nes žmogus negali išgelbėti kito, kol pats nėra išgelbėtas


Dėl tokios intencijos grynumo suabejočiau. Išgelbėtais save galėsime laikyti tik kai žemiškasis kelias baigsis.


Ši mano mintis kažkuo susijusi su Šv. Serafimu iš Sarovo ir jo mintimis apie Šv. Dvasios pritraukimą, kur jis kažkaip panašiai sako, kad kai mes gyvensime su Šv. Dvasia, tūkstančiai aplink mus atsivers. T.y. ne kažkoks galutinio išgelbėjimo pasiekimas, bet tvirtas atsistojimas ant Kelio, kuris veda į išgelbėjimą. Juk Dykumų Tėvus lankydavo minios ir daug žmonių atsiversdavo, tad nors Dykumų Tėvai bėgo savęs gelbėti, galų gale, jie išgelbėjo daugelį kitų.

Varlė keliauninkė

Tikriausia čia tik vienas iš būdų (turiu minty Serafimą Sarovietį) būti ryšyje su Viešpačiu. Būnant nuolatiniame ryšyje su Juo išsigelbėjimui galimas ne vienintelis kelias, o tas unikalus, tavo vienintelis, kaip ir mesesam kiekvienas unikalus savitas. Žydai tai vadina "priliepitsa k Bogu' - prisiklijavimu prie Dievo :)

Varlė keliauninkė

Citata iš: Tomas M.  lapkričio 21, 2015, 13:56:22
Juk Dykumų Tėvus lankydavo minios ir daug žmonių atsiversdavo

Teva Stanislova irgi lankydavo minios ir kai kas net atsiversdavo ;-)

Kaštonas

P.s. šitame kontekste iškilo dar vienas mūsų ginčytinas klausimas: Jėzus numirė už visus ar už daugelį?
Už visus, jei žiūrėsim į....."

Anaiptol.
. ,,Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą"
Evangelijoje rasi maždaug "kur tavo drabužis"....

"Žinoma, kad žmogiškai yra normalu bijoti egzamino :)"
Kažkodėl pastaruoju metu nebijau. Nebent, dėl to, kad "alyva"pasibaigs...

Pilgrim

Retorinis klausimas, gal net du:
kam apskritai reikalingas KB katekizmas, gal tai iš viso nereikalingas dalykas ? kam jis skirtas ?

618  Kryžiaus mirtis yra vienkartinė Kristaus auka; Kristus - ,,vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas". Tačiau kadangi Jo dieviškasis Asmuo ,,įsikūnydamas tarsi susijungė su kiekvienu žmogumi", ,,suteikiama galimybė visiems žmonėms, vien Dievui žinomu būdu, įsijungti į šią velykinę paslaptį". Jis kviečia savo mokinius pasiimti savo kryžių ir sekti Juo, nes ir Jis kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume Jo pėdomis. Jis iš tikro nori į savo atperkamąją auką įjungti tuos, kuriems pirmiausia ji skirta. Kilniausiu būdu tai įvyks Jo Motinoje, kuri intymiau už visus kitus bus įjungta į Jo atperkamosios kančios paslaptį.

p. s. pirmiausia ji skirta=savo mokinius=pakrikštytuosius

Kaštonas

"suteikiama galimybė visiems žmonėms,"

Lk 14    17 Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: 'Ateikite, jau viskas surengta'. 18 Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo išsikalbinėti. Vienas jam tarė: 'Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti'. 19 Vėl kitas sakė: 'Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti'. 20 Trečias tarė: 'Vedžiau, todėl negaliu atvykti'.
21 Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: 'Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus'. 22 Tarnas ir vėl pranešė: 'Šeimininke, kaip buvai liepęs, - padaryta, bet dar yra vietos'. 23 Tada šeimininkas tarė tarnui: 'Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. 24 Sakau jums, - nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių'

"įsikūnydamas tarsi susijungė su kiekvienu žmogumi""Kilniausiu būdu tai įvyks Jo Motinoje, kuri intymiau už visus kitus bus įjungta į Jo atperkamosios kančios paslaptį."
Kalbama apie krikštą?! Bažnyčią ?!

Kunigui buvo netikėta, kad tik 4,9 proc. iš daugiau nei 80 proc. Romos katalikais save vadinančių žmonių kas sekmadienį eina į bažnyčią. ,,Galvojau, kad pas mus tokių yra apie 9-10 proc. Jei Lietuvoje į Mišias sekmadienį eina tik 4,9 proc. mes atsiliekame nuo Europos, o juolab Amerikos, kur šis skaičius siekia 30 proc.", - sakė K. Kėvalas.
http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/MTg0Ozk7OzA
(šis gyventojų viešosios nuomonės tyrimas DELFI portalo užsakymu atliktas rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės ,,Spinter tyrimai". Cituojant nuoroda į DELFI ir ,,Spinter tyrimus" BŪTINA! )

Tikriausiai tavo klausimai skirti katechetams?
Turi dar klausimų?

Ps Manau KBK skirta (turiu galvoje skaito), iš 4,9 % ateinančių į bažnyčią, lygiai 7% žmonių (Bažnyčiai-Motinai).

Pilgrim

CitataKalbama apie krikštą?!

ne, iš tiesų apie visus žmones.

CitataTikriausiai tavo klausimai skirti katechetams?

irgi ne, visiems tiems, kurie save vadina katalikais.

katechetams būtų,
kuriam Bažnyčios susirinkime manymas, kad ne visiems žmonėms buvo pasmerktas kaip erezija  ;)

CitataKBK skirta,

irgi visiems tiems suaugusiems kurie priklauso ar priskiria save Romos katalikų bažnyčiai

CitataTuri dar klausimų?

aha, turiu
Ar rimtumas dorybė ?

Kaštonas

ne, iš tiesų apie visus žmones"
"kuriam Bažnyčios susirinkime manymas, kad ne visiems žmonėms buvo pasmerktas kaip erezija"
Turiu ir aš tau klausimą, Tai ko eiti į bažnyčią?

Ar rimtumas dorybė ?"
mano žinios apie dorybes miglotos.

Andrius4

 
CitataKodėl Dievas negalėjo atleisti žmonijos klaidų, o turėjo pats atkentėti ant kryžiaus?


Šį atsakymą galima rasti ST Esteros knygoje. Kaip ir yra žinoma, kad viskas kas Biblijoje surašyta yra svarbu ir ne šiaip sau. Nes visa Biblija įkvėpta Dievo. Silvija gerai galvojo rašydama: "Dėl to numirti tai manau taip: Dievas negali paneigti Pats Savęs.....". Todėl Esteros knygoj tai galima matyti. (Est 3:8-15) Galima matyti kaip Hamanas gavęs karaliaus Ahasvero žiedą, išleido karaliaus Ahasvero vardu įsakymą sunaikinti visus žydus. Ir kai piktadaryste išaiškėjo, Estera ėmė maldauti, kad karalius Ahasveras  atšauktu Hamano užmačias. Ir ką atsakė karalius?  8 Jūs tad savo ruožtu galite rašyti laišką žydų reikalu karaliaus vardu, kaip jums atrodo gera, ir užantspauduoti jį karaliaus žiedu, nes įsakas, parašytas karaliaus vardu ir užantspauduotas karaliaus žiedu, negali būti atšauktas".(Est 8:8 ) Atšaukti  įsakymo nebuvo galima, o tik išleisti kitą įsakymą ant įsakymo. Taip ir Dievas, Jis įsakė jeigu paragausite uždrausto vaisiaus, mirsite. Reiškęs kažkas turėjo mirti.

Citata iš: Sigitas  lapkričio 19, 2015, 07:41:58
Antruoju brolio Kristuje Jėzuje, Kukulio, pasvarstymu man į galvą atėjo C.S. Lewis žodžiai iš jo knygos ,,Kipšo laiškai", kurią vėl ir vėl klausausi rusų kalba, įžangos. Ten jis rašo, jog [žmogaus kaltė galėjo būti (galutinai) išpirkta tiktais žmogaus krauju].


Toj knygoj neteisingai rašo. Kad "žmogaus kaltė galėjo būti (galutinai) išpirkta tiktais žmogaus krauju". Nes tai turėjo buti Dievo kraujas, nes nėra žmogaus be nuodėmės, visi per nuodėme buvome pradėti. Tai turėjo buti nekaltas kraujas. Kaltas negali išpirkti kalto.

Citata iš: Giedrė  lapkričio 19, 2015, 13:28:57
Tada man kyla klausimas, kodėl turime mirti, jeigu Jėzus jau už mus numirė ir tradiciniai teologiniai išvedžiojimai man nelabai padeda.

Todėl , kad šie mūsų kūnai yra puolę. Dievas išpirko mūsų sielas, o ne puolusius ir gendančius kūnus. Dievo karalystei turėsime kitus kūnus, tobulus kūnus(šlovės kūnus).
50 Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.
51 Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, - 52 staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. 53 Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.(1 Kor 15:50-53)

Pilgrim

CitataDievo kraujas

geeras ... o visą laiką tikėjau, kad Dievas yra dvasia.  :(

CitataTai ko eiti į bažnyčią?

kaip tai ko  ::) švęsti  :celebrate: ... o ir kompanija nebloga renkasi. Jėzus priešakyje.

CitataDievas išpirko mūsų sielas, o ne puolusius ir gendančius kūnus. Dievo karalystei turėsime kitus kūnus, tobulus kūnus(šlovės kūnus).

kažkokia aukštoji teologija ... nieko nesupratau  :'(

p. s. Silvija turėsi gelbėti  :thumbup:

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  lapkričio 22, 2015, 20:51:24
CitataDievo kraujas

geeras ... o visą laiką tikėjau, kad Dievas yra dvasia.  :(

Taip ir yra. Bet ar Dievas nebuvo išreikštas Kristuje? Ar Kristus nebuvo Dievas? Ir pačiam klausime rašoma: "Kodėl Dievas negalėjo atleisti žmonijos klaidų, o turėjo pats atkentėti ant kryžiaus?"

Kaštonas

"kaip tai ko  ::) švęsti  :celebrate: ... o ir kompanija nebloga renkasi. Jėzus priešakyje."

mh.
Ypač prieš kalėdas ir velykas.
Vargei ar ten ką mato....

Čia tavo klausimai?! gražinu.
"Retorinis klausimas, gal net du:
"kam apskritai reikalingas KB katekizmas, gal tai iš viso nereikalingas dalykas ? kam jis skirtas ?"

"ant kryžiaus?"
Geras klausimas Andriau.
Atrodo visai nesenai aš ir pats sau šį klausimą uždavinėjau. Mano galvoje skambėjo maždaug, dar ir  "kam reikalingas šis dviejų tūkstančių metų spektaklis?"


Silvija

Tokioje klausimų krušoje galima būti ir nušautam ::) Gerai tik, kad jie visi rišasi ir galima rasti raktinių žodžių. Baltas drabužis, Bažnyčia/Motina, žmogus/Dievas, kraujas, mirtis... Bet Silvija čia negali pagelbėti, kviečiu Gelbėtoją ir Jis man primena: žiūrėk paprasčiau.

Žiūriu: du dalykai, kurie bendri visiems žmonėms ir kuriuose neturime savo valios - tai gimti ir mirti. Tai paslaptys (slėpiniai), kurie ištinka kiekvieną, tiek žydą, tiek graiką, tiek baltąjį, tiek ir juoduką. Šitoje vietoje klausimas, ar visi esame pakviesti gyventi, turbūt nekelia problemų, o mirti? Ar visi esame pakviesti mirti?  "Taurę, kurią aš gersiu, tiesa, jūs taip pat gersite...", "Štai Kristaus kūnas... štai Kristaus kraujas, kuris išliejamas nuodėmėms atleisti..." Teisingai klausi, Kaštone, apie Baltą rūbą, kurio neturėjo anas žmogus. Turbūt tai buvo greitkelio žmogus. Liaudis sako neskubėk ir būsi pirmas ;)

Liaudis (Dievo tauta) daug dalykų gerai sako, nes yra atpažinusi per tuos du tūkstančius metų ir noriai dalijasi. Ir viskas jos pastebėjimuose dažnai sukasi apie dorybes (kurias, kaip sako Peter Kreeft, esam pametę) Kad jas įgyti, turi paskaudėt, net iki kraujo kartais. Psalmėje vakar buvo žodžiai, kad Dievas be ydos:

Teisieji žaliuoja lyg palmės
ir auga lyg kedrai Libano.
Pasodinti VIEŠPATIES Namuose,
jie žaliuoja mūsų Dievo kiemuose.
Ir žiloje senatvėje jie neša vaisių, -
visad jie sodrūs ir sultingi,
liudydami, koks teisus yra VIEŠPATS -
mano Uola, nes jame nėra ydos
.

O mes? Galima sakyti, kad tas kelias nuo gimimo iki mirties yra tobulėjimo dorybėse kelias. Pagrindinė dorybė - meilė - išvis ķažkas nesuvokiamo. Kas gali atlaikyti taip ilgai besitęsiantį spektaklį mylėti? Kūdikis myli savo mamą ir tėtį be problemų ir pasitiki jais. Bet jam skirta augti (o kam mažėti? :-\)

Neseniai nušvito man toks supratimas, kad kūdikis vos tik gimęs ima mirti, t.y. jo gyvenimas trumpėti, nors mums atrodo atvirkščiai - kad jis auga, vystosi ir tarsi tik viskas prasideda. Gal šis atrodymas ir nėra klaidingas, nes taip mums kalba amžinoji mūsų siela?  :-\

Mirti - tai gimti dangui. "Ar gali išėjęs iš įsčių, vėl į jas įeit?" Pasirodo gali. Tai - ankšti vartai, pats Dievo gailestingumas - Jėzus!

Kaštonas

"Teisingai klausi, Kaštone, apie Baltą rūbą, kurio neturėjo anas žmogus. Turbūt tai buvo greitkelio žmogus. Liaudis sako neskubėk ir būsi pirmas ;)"
Ką žinai apie greitkelį?
Silvija, kas sprendžia kam būti greitkelyje?

Pilgrim

CitataBet ar Dievas nebuvo išreikštas Kristuje?

o kaip tai atrodė - išreikštas ? Kokiu būdu ?
kiek pamenu Jėzus yra tikras Žmogus ir tikras Dievas.

kukulis

Gal biškį ne į temą, bet man tai patiko Andriaus mintis kad Dievas negali paneigti pats savęs.

Silvija

Kaštone, nepriimk asmeniškai, kalbėjau apie aną žmogų, kuris dažnai yra šiuolaikinis žmogus. Kaip ir daugelis dalykų "greitkelis" yra dviprasmiškas simbolis, tai gali būti ir Šv. Dvasios gūsis, nešantis pirmyn. Bet mes kartais netyčia (iš pripratimo) galim abu ir sudubliuoti.

Aukštyn