rugpjūčio 11, 2020, 05:07:21

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


atpirkimas ir mirtis

Pradėjo Pilgrim, lapkričio 18, 2015, 09:48:51

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Kaštonas

Silvija, o aš nemėgstu kalbėti apie trečius asmenis. Ir juo labiau šnekėti, apie ką nors,... tada dėl ko?!


"Gal biškį ne į temą, bet man tai patiko Andriaus mintis kad Dievas negali paneigti pats savęs."
Tai ne Andriaus mintis. Manau tai blaivaus proto mintis.
Gali eksperimentą padaryti.
Žiūrėdamas į veidrodį sakyk sau, kad matai stalą.

Kalbama ne apie savęs neigimą. O apie paties Dievo ištikimybę tam ką Jis pasakė. Viskas išsipildys.
1 Kor:1:9   Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendravimą

kukulis

Manęs vis nenustoja stebinti Kaštono bendravimo stilius, kai jis net ir pritardamas išsireiškia taip, tarsi prieštarautų  ;D

Silvija

CitataSilvija, o aš nemėgstu kalbėti apie trečius asmenis. Ir juo labiau šnekėti, apie ką nors,... tada dėl ko?!


Dėl to, kad šnekėdamiesi (bendraudami) mes lengviau atpažįstame. Ar ne tam ir reikia "eiti į bažnyčią"? Trečiasis asmuo gali būti tas, kuris netyčia užklydęs perskaitys mūsų pokalbį (kam tu įkėlinėji knygų ištraukas?)

Bet aš neprojektuoju konkrečiam adresatui, o kalbu semdama iš savęs, savo patirties. Gali būti, kad suklysiu ir tada tu mane pataisysi ;)

Andrius4

Citata iš: kukulis  lapkričio 23, 2015, 06:16:30
Gal biškį ne į temą, bet man tai patiko Andriaus mintis kad Dievas negali paneigti pats savęs.

Na tai buvo Silvijos mintis, o aš tik ja papildžiau. Nes Silvija teisingai pastebėjo. Tikrai neprisiimsiu sau garbės :)

Citata iš: Pilgrim  lapkričio 23, 2015, 06:15:23
CitataBet ar Dievas nebuvo išreikštas Kristuje?

o kaip tai atrodė - išreikštas ? Kokiu būdu ?
kiek pamenu Jėzus yra tikras Žmogus ir tikras Dievas.


Atsakymas yra (Jono 1)

Kaštonas

"Ar ne tam ir reikia "eiti į bažnyčią"? Trečiasis asmuo gali būti tas, "
Na aš neužsiimsiu spėlioti KAM kiekvienas( net ir iš čia esančių) eina į bažnyčią. Galiu tik už save kalbėti.

"kam tu įkėlinėji knygų ištraukas?"
Tiesą pasakius ir pats nežinau kam tai darau.

Pilgrim

CitataAtsakymas yra (Jono 1)

labai ne konkretus atsakymas

Silvija

Citata iš: Kaštonas  lapkričio 22, 2015, 19:30:49
ne, iš tiesų apie visus žmones"
"kuriam Bažnyčios susirinkime manymas, kad ne visiems žmonėms buvo pasmerktas kaip erezija"
Turiu ir aš tau klausimą, Tai ko eiti į bažnyčią?


Ar teisingai tave supratau, kad jei Kristus mirė už visus, ši Bažnyčios mintis klaidina mus tuo, kad nebereikia siekti išganymo? Ta prasme, galima neiti ir į bažnyčią?

Kaštonas

"Ar teisingai tave supratau, kad jei Kristus mirė už visus, ši Bažnyčios mintis klaidina mus tuo, kad nebereikia siekti išganymo?"
(Tegul pavadinkime tai mintimi. Nors su tuo nesutinku)
Ne Bažnyčios mintis klaidina. O žmonės save klaidina pasigaudami frazę kaip baigtinę.
Panašiai ir yra taip kaip sakai.

Kuriems ten krikščionims pakanka vien to, kad tiki?
Evangelikai reformatai, gal?

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  lapkričio 23, 2015, 08:45:46
CitataAtsakymas yra (Jono 1)

labai ne konkretus atsakymas


Gerai. Žinant (Jn 1), kad "1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą..... 14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos."

Dabar grįžkime į pradžios knygą. Kaip Dievas sutvėrė viska? Savo Žodžiu. Tuomet Dievas tarė: "Tebūna šviesa!" Ir šviesa pasirodė. (Pr 1:3)

Visa ko Kūrėjas, viska sutvėrė Savo Žodžiu. Štai ką sako ir ( Jn 1) "Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas". Matome, kad Dievas yra Savo Žodyje. Taip pat žinome, kad tas Žodis tapo kūnu (Jėzus Kristus) Kadangi Dievas yra savo Žodyje, reiškęs Dievas buvo Kristuje. Dabar kaip gi Dievas save išreiškė Kristuje? Kadangi žinome, kad Dievas yra visa ko kūrėjas ir valdo savo kūriniją ištartų Žodžių ir niekas kitas to negali padaryti. Bet matome tai Kristuje: Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: ,,Nutilk, nusiramink!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. (Mk 4:39)

Ir tai tik vienas iš pavyzdžiu, kaip Dievas buvo išreikštas Kristuje.


Kaštonas

"Gerai. Žinant"
Nikėjos - Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.


"Bet matome tai Kristuje: Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: ,,Nutilk, nusiramink!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. (Mk 4:39)"
Gal net ateis toks laikas kaip tu taip darysi.

Pilgrim

jei atmintis neapleido tai ir Pranciškus Asyžietis sudraudė audrą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  lapkričio 23, 2015, 11:06:49
jei atmintis neapleido tai ir Pranciškus Asyžietis sudraudė audrą.


Pilnai tikėtina, nes Kristus yra sakės: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą.(Jn 14:12)

Jėzus atsakė: ,,Iš tiesų sakau jums: jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesvyruotumėte, ne tik galėtumėte taip padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui: 'Pasikelk ir meskis į jūrą!', ir taip atsitiktų.(Mt 21:21)

Silvija

Citata iš: Kaštonas  lapkričio 23, 2015, 09:55:11
Ne Bažnyčios mintis klaidina. O žmonės save klaidina pasigaudami frazę kaip baigtinę.


Dėl to, ką žmonės pasigauna nereiktų jaudintis, ypač kada dvi viena kitai prieštaraujančios frazės pateikiamos (ir paaiškinamos) kartu. Juk lygiai taip pat jie galėjo pasigauti "už daugelį". Tad kam oponuoti, jeigu neprieštarauji Bažnyčios minčiai (O kodėl negalima to vadinti mintimi?)


Varlė keliauninkė

Jei galim sugrįžt prie mirties klausimo, kas ji yra.
Sigitas rašė
Citatamirtis tai yra pabaiga, kūno egzistencijos nutraukimas ir visiškas suirimas.

Noriu paprieštaraut, kad nevisai taip ir ne visiems. Pamiršom, kad kai kurių šventųjų kūnai neirsta šimtais metų, kai kurių net kvepia.. Mano žiniomis tokių yra ir pas katalikus, ir pas ortodoksus, ir pas žydus net. Tik pas juos nėra šventųjų, nes vienintelis šventasis yra Visagalis, žydai juos vadina teisiaisiais.
Tie nesuirėliai - tikras Dievo, dangaus ir amžinybės įrodymas.

Kaštonas

"Dėl to, ką žmonės pasigauna nereiktų jaudintis,"
Tai dėl to nesijaudink, aš taip darysiu.

"ypač kada dvi viena kitai prieštaraujančios frazės pateikiamos (ir paaiškinamos) kartu. "
Aš nematau prieštaros.

"Juk lygiai taip pat jie galėjo pasigauti "už daugelį". "
Na tai ir gerai šią lai pasigauna. Ar nekyla klausimas kodėl ne už visus?

"Tad kam oponuoti, jeigu neprieštarauji Bažnyčios minčiai "
Todėl, kad tai Bažnyčios mokymas, o ne mintis.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Pilgrim  lapkričio 22, 2015, 20:51:24
CitataDievo kraujas

geeras ... o visą laiką tikėjau, kad Dievas yra dvasia.  :(

Girdėjau sesutės benediktinės meldėsi rytmetinę "..ir atpirkai mus Dieve savo krauju.." :)
Ką pasakysi Pilgrim?

Pilgrim


Kaštonas


Andrius4

Ar žmogaus kraujas buvo pas Kristų, Pilgrim?

Varlė keliauninkė

Be abejo, Andriau. Negi dar nesupratai, kad Dievas įsikūnijo Kristuje. Jis tikras Dievas Jo dvasia ir tikras žmogus su kūnu ir krauju

Aukštyn