rugsėjo 29, 2020, 03:12:43

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Adventas

Pradėjo kukulis, gruodžio 12, 2015, 14:10:42

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Eugenijus

Matai, vegetarai yra klaidatikiai, kitaip -sektantai. Jie užsiciklinę savo klaidatikystėje ir jokie argumentai jų neveikia.
Mėsa yra būtina žmogaus mitybai, žmogus nėra žolėdis. Daugiausia vitaminų ir visokių aminorūgščių žmogus gauna būtent iš mėsos. Tačiau, kaip gerai žinote, mėsa yra ir kancerogenas. Besaikis mėsos valgymas gali sąlygoti ir vėžio atsiradimą. Taigi, turi būti pusiausvyra tarp mėsos valgymo ir nevalgymo. Labai puikia šią pusiausvyrą buvo nustatęs per šimtmečius krikščioniškas pasninkas - tik pasninko dėka žmogus gaudavo mėsos nei per daug, nei per mažai - tiek, kiek reikia.
    Dabar pasninkas paniekintas, tačiau vietoj jo žmonija metėsi į kraštutinumus - vieni į besaikį valgymą; o kiti - į priešingą kraštutinumą, galvodami, kad ėsdami vien žolę, išspręs visas kūno ir dvasios bėdas.
    Jaunesnės kartos žmonės galbūt jau nėra girdėję apie sovietinį "pasninką", Brežnevo pasninku dar vadintą. Vyresni gerai jį atsimena. Sovietinio rojaus metais propaganda skelbė apie greitą ir visišką religijų išnaikinimą, kai nebebūsią jokių pasninkų ir žmonės gyvensią tarsi rojuje, viskuo pertekę. Bet, matyt, Dievas sovietų valdžiai pagrasė pirštu, ir vietoj pertekliaus pasidarė visur nepritekliai. Nuolat trūko maisto, o ypač - mėsos. Norėdama tą trūkumą kaip nors nuslėpti, sovietų valdžia įvedė ketvirtadieniais "žuvies dieną". Ketvirtadieniais visose be išimties valgyklose buvo uždrausta pardavinėti mėsą - būdavo tik žuvis. Žmonės tuojau pavadino "Brežnevo pasninku". Kodėl ketvirtadienį, o ne penktadienį? Todėl, kad tik, šiukštu nesutaptų su krikščionišku pasninku. Oficiali sovietų propaganda skelbė, kad žuvies diena įvesta ne dėl maisto trūkumo šalyje, o rūpinantis darbo žmonių sveikata, kad šie perdaug nevalgytų mėsos, o retkarčiais ir žuvies paragautų.

Sigitas


kukulis

Citata iš: Eugenijus  gruodžio 17, 2015, 06:19:27
Matai, vegetarai yra klaidatikiai, kitaip -sektantai. Jie užsiciklinę savo klaidatikystėje ir jokie argumentai jų neveikia.Na kaip .. yra ir katalikiškų vienuolijų, kur vienuoliai nevalgo mėsos apskritai.

Sigitas

Kai vienuoliai nevalgo mėsos, tai jie ne vegetarai, jie taip pasninkauja. Čia visiškai kas kita.  ;)

kukulis

Tipo viso gyvenimo pasninkas?  :o :D

Pilgrim

Gal nea,
manau, vegetaras visą gyvenimą

kukulis

Kaip nepavadinsi, taip nepagadinsi ;)

Tomas M.

Ką Eugenijus prieš tai minėjo, kad nevalgyti mėsos gali suaugęs žmogus, nes jis jau išsivystė, tuo tarpu vaikams tai kenksminga.

Daug šventųjų nevalgė visiškai mėsos, bet tai buvo dėl krikščioniško mąstymo (nežudyk!) arba kaip pasninkas - auka Dievui.

Eugenijus

Visiškai nesutinku. Jeigu vienuoliai nevalgė mėsos dėl pasninko, tada juos suprantu. Tačiau, jei nevalgė dėl įsakymo "nežudyk", tai jau yra štiš. Gyvulių papjovimas maistui nėra joks žudymas. Gyvuliai tam ir yra skirti, kad juos suvalgytum.
    Galbūt gyvulių beprasmis kankinimas dėl pramogos yra nuodėmė, tačiau gyvulio papjovimas maistui yra visiškai normalus dalykas. Pavyzdžiui, suprantama, kai žmogus gaudo žuvį, paskui ją išsikepa ir suvalgo. Tačiau, kai gaudo žuvį nežinia kam, dėl tuštybės; pirma ją pagauna, paskui ją paleidžia (išdraskyta gerkle), tai jau yra pasileidimas, gal ir tuštybės nuodėmė. Arba medžioja žvėris visaip juos vaikydami ir kankindami iš tuštybės, o ne tam, kad juos suvalgytų.
   Vegetarai nuolat pabrėžia, norėdami įrodyti savo teiginius, kad jie esą daug dvasingesni, mat nevalgo "nužudytų" gyvūnų mėsos. Esą žudymo agresija persiduodanti per mėsą žmogui. Kurgi ne. Adolfas Hitleris buvo griežtas vegetaras. Jis visiškai nevalgė mėsos. Jis buvo ypač "dvasingas" - nudvasino vieną kitą milijoną....

Tomas M.

Šitas kalendorius labai gerai parodo, kaip katalikai išlepo :)

Ortodoksų pasninkai 2016 m.

Silvija

Na ir diskusija čia pernai vyko! :D

Užmaišiau sližikus (galvoju išsikepti iš anksto), palikau orkaitėj pakilti ir, pamaniau, paskaitinėsiu :)

Sigitas

Pravoslavų šventikai juokiasi iš katalikų susilaikymų, o gerbiamas Osipovas tiesiog atviru tekstu šaiposi iš katalikų pasninkų (tikras pasninkas pas katalikus tik dvi dienas per 365 metų dienas - pelenų trečiadienį ir didįjį penktadienį, kai privaloma ne tik, jog susilaikyti nuo mėsiškų valgių, bet sočiai pavalgyti tik kartą dienoje, kitus kartus tik užkąsti, tarkim juodos duonos). Manau, jog jie yra teisūs. Tačiau kokia nauda iš tų privalomų pasninkų? Pas protestantus iš viso nėra privalomų pasninkų, tačiau tai nereiškia, jog jie nepasninkauja. Daug metų buvau protestantas ir iš jų išmokau pasninkauti, susilaikyti ne tik nuo maisto kokio nors bet ir apskritai ką reiškia pasninkas. Vieną sesę pažinojau kuri pasninkavo tris mėnesius iš eilės dėl labai rimto apsisprendimo kasdien valgydama vieną kartą vien juodos duonos keletą riekelių ir gryno vandens kelias stiklines. Buvo brolis, kuris pasninkavo tris paras iš eilės be jokio valgio ir be jokio gėrimo. Asmeninis pasninkas yra kur kas Dievui mielesnis nei bile tik neėdu mėsos ligi soties.
Adventas jau baigės, nepamirškime, jog Dievas davė įsakymą ŠVENTES ŠVĘSTI! Įdomu kaip sekasi švęsti? Ar mokame švęsti šventes?

P.S. dėl to įsakymo "nežudyk". Esu tikras, tai liečia tik žmogų nuo jo pradėjimo iki mirties. Vienuoliai, o ypač pravoslavų, labai papratę pasninkauti visą savo likusį gyvenimą nevalgydami saldamokų, mėsos ir kitokių gėrybių. Tai yra jų apsisprendimo ir gyvenimo būdo reikalas, šito nepainiokime.
Nesveikas maistas mus žudo, bet Biblijoje, o ypač Senajame Testamente, yra labai daug vietų (jei kam reik pajieškosiu asmeniškai), kur rašoma, jog kai žmogus norės valgyti gali pjauti galviją ir jo mėsą tinkamai paruošęs valgyti. Dievui svarbiau ne mūsų skrandžio reikalai, bet širdies, o ir Jėzus Kristus labai aiškiai pasakė, jog žmogų suteršia ne tai, ką šis suvalgo, o tai, ką pasako ir padaro. ;)

Pilgrim

toks klausimas atėjo į mintį -
kiek padidėja Dievo meilė man, priklausomai nuo pasninkavimo dienų ir rūšies ?

Donatas

Gal svarbiau kiek mano meilė Dievui padidėja?

Pilgrim

Retorinis klausimas - o kaip mano meilė padidėja pasninkaujant ? Apskritai ar yra toks pavyzdys kai pasninkaujant didėja meilė ?
O apskritai kada didėja mano meilė ?

Kaštonas

Pirmadienis, šuo ateina prie dubens, jame - grikiai. Džiaugsmingai sako:
- GRIKIAI!!!!.
Antradienis. Vėl grikiai. Su kiek mažiau džiaugsmo balse:
- GRIKIAI.
Trečiadienis. Džiaugsmo dar mažiau:
- Grikiai!
Ketvirtadienis:
- Grikiai.
Penktadienis:
- Grikiai...
Šeštadienis:
- Ech... grikiai...
Sekmadienį dubuo tuščias. Pirmadienį:
- GRIKIAI!!!!!


Tai.. Panašiai. :D


"O apskritai kada didėja mano meilė ?"  nebent už save galiu atsakyti. Tai pagal temą. Kai pamatau koks maloningas Viešpats.

Silvija

Gražiai pasninko prasmę apibūdino kun. Artūras Kazlauskas: Kūčių dieną pagal seną tradiciją nevalgome mėsos. Apribodami maisto įvairovę taip prisimename, kad ir Dievas save apriboja tapdamas žmogumi.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-24-kucios-kristaus-gimimo-isvakares/92659

Silvija

Noriu jau šiandien ir aš kunigo žodžiais palinkėti visiems susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Šitaip parodyti, kad mes atsiliepiame į Kristaus trokštą ir dovanotą santarvę ir vienybę tarp žmonių ir Dievo.

Gražių švenčių! :)

Sigitas

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 22, 2016, 15:20:09
toks klausimas atėjo į mintį -
kiek padidėja Dievo meilė man, priklausomai nuo pasninkavimo dienų ir rūšies ?
Manau brolio Kristuje Jėzuje, Kaštono iliustracija čia labai gerai perteikia sesės Kristuje Jėzuje, Silvijos cituotą mintį apie susilaikymą. Žmogui ir netgi gyvuliui yra labai gera bent kokį trumpą laiką, bent priverstinai susilaikyti nuo gėrybių, kad pradėt vertint tai, ką turi, ką gauni iš Dievo kasdien, nelaikyti to savaime suprantamu dalyku. Mūsų meilė ir ne vien Dievui taip va nepastebimai ir mažėja, kai nesusilaikome, nebevertiname, nebepastebime, nebemylime.

Dievas gi susilaikė - susimažino iki žmogiškojo trapumo ir silpnumo, kodėl mums nepabūti trumpą laiką silpnesniais, nedaėdžiusiais, nedagėrusiais, nedasilksčiusiais ir visko nesužinojusiais, neprisifeisbusinėjusiais ir napalaikinusiais, nedasišarinusiais.... jeigu Dievas iš begalinės meilės man tapo kūdikiu, visiškai priklausomu nuo kitų!

Kaštonas

"bent priverstinai susilaikyti nuo gėrybių,"

Šiuo komentaru neprieštarauju, o kiek praplėsiu.

Viena "priverstinai" ir kita išties neturėti ką valgyti.
Viena galvoti, kad neturi namų ir kita, išties jų neturėti.
..... turėti draugus ir visai kas kita, pamatyti ar juos turi.
Vienokia ramybė kai sąskaita banke ir kitokia ramybė dykumoje.
..... . *


Viena yra pratybomis simuliuoti ir kita, kai ateina laikas.

Aukštyn