rugsėjo 29, 2020, 03:29:25

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Adventas

Pradėjo kukulis, gruodžio 12, 2015, 14:10:42

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

O Dievo meilė man ... ne žmogaus, ne mano ?

CitataMūsų meilė ... va nepastebimai ir mažėja, kai ... nebemylime.

tikra tiesa

pasninkas dėl to, kad pradėti vertinti. galbūt.
o kur pasninkas iš meilės ?

Kaštonas


Tomas M.

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 23, 2016, 06:27:26
Viena yra pratybomis simuliuoti ir kita, kai ateina laikas.


"Sunku pratybose, lengva kare." ;)

Tomas M.

Citata iš: Sigitas  gruodžio 22, 2016, 11:33:36
Adventas jau baigės, nepamirškime, jog Dievas davė įsakymą ŠVENTES ŠVĘSTI! Įdomu kaip sekasi švęsti? Ar mokame švęsti šventes?


Geras kampas. Kaip tik viename pamoksle girdėjau vieną citatą, kad tie, kas nemoka pasninkauti, nemoka ir švęsti, nes tik tuomet kai moki atsisakyti ir pakentėti, gali įvertinti ir patirti tikrą džiaugsmą. Šunėko pavyzdys tą ir parodė :)

Citata iš: Sigitas  gruodžio 22, 2016, 11:33:36
Tačiau kokia nauda iš tų privalomų pasninkų?


Kokia nauda iš sakramentalijų, iš religinių paveikslėlių ant sienos? Jie primena.

Štai JAV panaikino penktadieninį susilaikymą nuo mėsos (tipo mėsa nustojo būti prabangos dalyku), leisdami žmonėms pasirinkti bet kokią kitą susilaikymo formą (pvz. atsisakyti mėgstamos TV laidos...). Kas gavosi? Žmonės visai pamiršo penktadienį, nes neliko aiškios pareigos... Penktadienis netgi tapo savaitgalio pradžia - daug žmonių vakare eina į barus, restoranus, klubus, nes tipo kai anksti pradedi linksmintis, savaitgalis atrodo ilgesnis...

Iš patirties galiu pasakyti, kad kai mes namuose pradėjome susilaikyti nuo mėsos, nėra taip lengva. Reikia paplanuoti, reikia prisiminti, reikia pasistengti... Vadinasi reikia pagalvoti apie Dievą, štai ir nauda.

Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 22, 2016, 15:20:09
toks klausimas atėjo į mintį - kiek padidėja Dievo meilė man, priklausomai nuo pasninkavimo dienų ir rūšies?


Jei ant tavo galvos išpils kibirą (begalinio dydžio) vandens, bet tavo burna bus užčiaupta, ar yra skirtumas kiek vandens bus išpilta, jei tu vis tiek liksi ištroškęs?

Tad ką mes darome, kad kuo plačiau atverti burną, kad kuo daugiau to vandens galėtume išgerti?

CitataPs 81,11 Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Atverk plačiai savo burną, aš ją pripildysiu".


Pradėkime nuo pradžių ;)

Citata1434  Vidinė krikščionio atgaila gali būti išreikšta labai įvairiai. Šventasis Raštas ir Bažnyčios tėvai ypač pabrėžia tris formas: pasninką, maldą, šalpą, kurios išreiškia atsivertimą savęs, Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu.


Citata1734  Būdamas laisvas, žmogus yra atsakingas už savo veiksmus tiek, kiek jie yra valingi. Dorybių puoselėjimas, gėrio pažinimas ir askezė stiprina valios galią žmogaus veiksmams.

Pilgrim

Va taip paskui ir nesusišnekame ...
Klausimas ne apie mane, kitą žmogų, bet
apie Dievą ir Jo meilę man - kiek padidėja Dievo
meilė man ?

Tomas M.

Pilgrim, juk nerašiau tarp eilučių - Dievo meilė yra begalinė, kaip begalybė dar gali padidėti?  ;D

Tad čia pagrindinis klausimas, kiek mes galime pasisemti iš tos begalybės.

Pilgrim

Tomai,
mano klausimas buvo apie Dievo meilę
ir nė žodžio apie tai kaip pasisemti, ir kodėl
tada tu nusprendei, jog tai pagrindinis klausimas
juk mano klausime apie tai nė pėdsako,
bet ... galim pratęsti
kuom galiu nusipelnyti Dievo meilę ?

Augustas

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 26, 2016, 07:35:59
Tomai,
<...>
kuom galiu nusipelnyti Dievo meilę ?


Taikliai čia, Pilgrim'e.  :thumbup: Laukiam Tomo atsakymo. :)

Tomas M.

Kaip tik šiandien švenčiame Šv. Joną Apaštalą, kurį Kristus mylėjo labiausiai iš mokinių, tad gal mums reikia jo paklausti? ;)

Pilgrim

palikim tai vėliau ...  ;)

kukulis

Bet juk negalima taip va iš niekur nieko imti ir pradėti mylėti!

Dvasia pučia ten kur ji nori.

Vi dėl to tie, kurie pasiekė tos meilės, sake, kad meilė - tai visų dorybių junginys.

Pilgrim

CitataBet juk negalima taip va iš niekur nieko imti ir pradėti mylėti!

na žinoma, juk mylėti reikia už kažką, anea.

kukulis

Ne, netaip supratai.
Čia panašiai, kaip einu einu - matau ant kelio guli 100 eurų. Rytoj eisiu ir vėl rasiu 100 eurų.
Arba galima eiti į darbą ir užsidirbti tą 100 eurų.

Tas pats ir su meile. Galima įsijausti ir įsivaizduoti kad labai smarkiai kažką myli (pvz. Dievą) ir tada sakyti kad pasninkauju su didele meile. Bet tai bus netiesa. Tiesa ta, kad reikia daryti meilės darbus, o jausmas ateis jau po to.

Pilgrim

pavardink tuos meilės darbus.
ir ... ar pasakytum pasninko iš meilės pavyzdį ?

kukulis

Išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti , mirusį palaidoti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti; nemokanį pamokyti, abejojančiam patarti, pikta darantį sudrausti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, mesltis už gyvus ir mirusius.

Nurašiau nuo atviruko, kurį gavau iš klebono :D

Kaip pasninkauti iš meilės nežinau ...
Manau kad atvirkščiai gaunasi: kai pasninkauji, pradedi eiti meilės keliu po truputį .. kažkas tokio.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 27, 2016, 17:30:54
pasninko iš meilės pavyzdį ?

pvz yra tokia rusų pasaka apie Ivanušką durnelį, kurį matuška pasiuntė į turgų maisto, o tas durnelis už maistpinigius nupirko kankinamą katinėlį. Štai ir pasninkas iš meilės (ar iš durnumo). Ir kaip priklauso pasakose, taip pasielgė tris kartus, o poto jau matyt buvo badas ir matuška pati nuėjo į turgų.

Tomas M.

Citata iš: kukulis  gruodžio 27, 2016, 17:50:24
Išalkusį pavalgydinti...


Dažnai straipsniuose rašo, kad pasninkaujant sutaupytus pinigus ar maistą galima paaukoti vargšams.

Pilgrim

tai kas nurašyta nuo atviruko vadinasi - gailestingumo darbai kūnui ir sielai, taigi o kur meilės darbai ?

nori labiau mylėti žmoną ar vyrą - pasninkauji, nori labiau mylėti vaikus - pasninkauji ... ar taip ?

dėl ko paprastus dalykus padarom sudėtingais ... o dėl įdomumo tai gyvenime kiekvienas esame pasninkavę iš meilės,
ar prisimename tai ?

Varlė keliauninkė

į šitą Pilgrim pastabėjimą, Jėzus šitaip atsako Mt 5, 46- :
CitataJei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?!

:)


Aukštyn