rugpjūčio 22, 2019, 12:04:18

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Nuodėmės prieš Šventąją Dvasią

Pradėjo kukulis, vasario 01, 2016, 04:54:58

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

kukulis

Vakar vakare įsijungiau EWTN kanalą. (Transliuoja per init kabelinę ).

Toks diedukas su balta barzda ( ne santa klausas ;) ) , fr. Francis berods vardas, atsakinėjo į klausytojo klausimą "Kas yra nuodėmė ir piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią, ir kodėl ji nebus atleista, tuo tarpu prieš Sūnų piktžodžiavimai bus atleisti?" .

Daug buvo aiškinama ir daug buvo pasakyta citatų iš Šventojo Rašto. Visko neatsimenu, tai surašysiu tik išvadas.

Visų pirma nėra tokios nuodėmės kurios Dievas negalėtų atleisti. Antra - nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas nenorėtų atleisti. Vadinasi problema ne Dieve, o žmoguje. T.y. tokios nuodėmės, dėl kurių žmogus nesigaili.

Pradėkim nuo pradžių.

* Žmonės gali daryti nuodėmę dėl silpnumo ir dėl aistrų. Šiomis nuodėmėmis mes įžeidžiame Tėvą. Šią nuodėmę padarė apaštalas Petras, kai suėmus Jėzų jį ėmė klausinėti ar jis nėra Jo mokinys, o jis tris kartus išsigynė iš baimės ir iš silpnumo.
* Žmonės gali daryti nuodėmę dėl nežinojimo. Šiomis nuodėmėmis mes įžeidžiame Sūnų, nes Sūnus yra Žodis arba  išmintis. Kai Jėzus kentėjo ant kryžiaus jis meldėsi "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro".

* Žmonės gali daryti nuodėmę dėl širdies blogumo (maliciuos kaip išversti tiksliai?). Tai ir yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią, nes Šventoji Dvasia yra meilės dvasia, o tas širdies blogumas yra nusikaltimas meilei.
Kai žmogus daro nuodėmę nespaudžiamas aplinkybių, taip kaip buvo su Petru; kai žmogus daro nuodėmę ne dėl nežinojimo, kaip darė romėnų kareiviai, kaldami Jėzų prie kryžiaus; tuomet žmogus laisva valia, viską žinodamas,  daro nuodėmę, ir ši nuodėmė ir yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią.

Teologai išskiria šešis atvejus, kada taip gali būti.
1) Iš apsileidimo. Žmogus sako: man Dievas viską atleis vėliau, nes jis gailestingas, todėl dabar darysiu nuodėmę, nes taip noriu. Arba pvz. nueisiu į bažnyčią kai pasensiu. Arba man dabar viskas gerai, tai man Dievas nereikalingas.
[ Iš asmeninės patirties žinau, kad paskui, kai žmogus suserga, sako: aš dabar per daug prastai jaučiuosi, apie Dievą pagalvosiu kai geriau jausiuosi. ]

2) Iš nevilties. Judas pasikorė, nes manė, kad jam nėra šansų tikėtis atleidimo. Nihilizmas.

3) Tiesos neigimas.  Žinau tiesą, bet dėl puikybės laikausi savo. Fariziejai susimokė nužudyti Jėzų, nes būdami įsitikinę savo teisumu, negalėjo pakęsti, kad Jis gydo per šabą ar kad juos kaltina veidmainyste. Nors matė, kad jis tikrai yra šventas žmogus, bet nepriėmė šios akivaizdžios tiesos.

4) Užkietėjusi širdis.
Egipto faraonas kelis kartus pažadėjo išleisti Mozę su visa tauta, bet vis persigalvodavo. Galiausiai jau visus paleidęs, vėliau vis vien pradėjo vytis su kariuomene ir paskendo jūroje.

5) Pavydas. Neatleidimas.
" - Aš nenoriu patekti į dangų,
  - Kodėl?
  - Todėl kad yra labai blogi žmonės, kurie sako kad pateks į dangų, o aš kartu su jais nenoriu. "

6) Laisvas blogio pasirinkimas, laisvas nenoras prašyti gailestingumo dėl puikybės.


Nors šiaip visuose šešiuose figūruoja puikybė...  ::)

Sigitas

Tai kiek šituose išvardytuose punktuose randi save? :-\

kukulis


Kaštonas

"1) Iš apsileidimo. Žmogus sako: man Dievas viską atleis vėliau"
Kipšo laiškuose šis gundymas aprašytas.

2) Iš nevilties. Judas pasikorė, nes manė, kad jam nėra šansų tikėtis atleidimo. Nihilizmas."
Neviltis ir yra neviltis. Ir joks ne nihilizmas.

"4) Užkietėjusi širdis.
Egipto faraonas kelis kartus pažadėjo išleisti Mozę su visa tauta, bet vis persigalvodavo. Galiausiai jau visus paleidęs, vėliau vis vien pradėjo vytis su kariuomene ir paskendo jūroje."

Ar žmogus gali pats sau užkietinti širdį?
plg Mk 4 : 12 kad jie 'regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nuodėmės nebūtų jiems atleistos'


"5) Pavydas. Neatleidimas.
" - Aš nenoriu patekti į dangų,
  - Kodėl?
  - Todėl kad yra labai blogi žmonės, kurie sako kad pateks į dangų, o aš kartu su jais nenoriu. ""
Pavydas pirmiausia yra jausmas. Jausmai nėra nei geri nei blogi....
Neatleidimas yra visa gama jausmų, kurie "iškreipia žmogaus logiką"
"o aš kartu su jais nenoriu." = ty puikybė ("nes aš geresnis" "nes aš dievas ir geriau žinau ko man reik")


"6) Laisvas blogio pasirinkimas, laisvas nenoras prašyti gailestingumo dėl puikybės.:"
Kai žuvis vandenyje ji nežino kas yra būti sausam. Ty kai žmogus gyvena "tuštybėje, jis nežino kas yra Pilnatvė"....


POPIEŽIUS PRANCIŠKUS: VEIDMAINYSTĖ YRA NUODĖMĖ PRIEŠ ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-19-popiezius-pranciskus-veidmainyste-yra-nuodeme-pries-sventaja-dvasia/103073
kukulis

Įdomu, kurį punktą labiausiai atitinka veidmainystė? O gal kelis iš karto?

Nihilizmą įdėjau aš pats. Tas vienuolis, kalbėdamas apie neviltį, taip pat kalbėjo apie žmogaus nenorą pripažinti Dievo įgalumą atleisti sunkias nuodėmes; apie žmones, kurie nemato išeities iš padėties ir prasmės nebuvimą. Visa tai įvardinau žodžiu nihilizmas. Bent jau aš pats taip suprantu tą terminą.

Kaštonas

Netaikiau ne į jokį.
Įkėliau pagal temą.

kukulis

 Manai viskas tik apie tave sukasi? Tą straipsnį manai popiežius irgi tik dėl tavęs parašė, kad tu galėtum įkelti nuorodą į forumą?  ;D

Augustas

Citata iš: kukulis  vasario 03, 2016, 09:04:30
Manai viskas tik apie tave sukasi? Tą straipsnį manai popiežius irgi tik dėl tavęs parašė, kad tu galėtum įkelti nuorodą į forumą?  ;D


Tai, žinoma, kad tik dėl Kaštono tokie straipsniai ir rašomi. Mes juk jau prityrę teologai esam, o Kaštonas nėra teologas. Todėl tokie straipsniai ir skirti Kaštonui.  :D

Kaštonas

Ištiesų taip ir jaučiuosi. Atrodo, kad straipsnius, .... tik man rašo...

" ,,Kas nes su manimi, tas yra prieš mane; kas su manimi nerenka, tas barsto. Iš tiesų sakau jums: visi piktžodžiavimai bus atleisti žmonėms, tačiau piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią nebus atleistas. Jei kas pasakytų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, tačiau jei kas prieštarautų Šventajai Dvasiai, tam  nebus atleista nei šiame, nei būsimąjame gyvenime" (Mt 12:30-32).

1. Akiplėšiškai nusidėti ir tikėtis Dievo gailestingumo.

2. Nusivilti arba abejoti Dievo gailestingumu sau ar kitiems.

3. Priešintis pažintai tikėjimo tiesai.

4. Pavydėti artimui Dievo malonės.

5. Užkietinti širdį išganingiems pamokymams.

6. Iki pat mirties atidėlioti atgailą ir atsivertimą.

Piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią labiausiai pasireiškia per fariziejų nuodėmę, kai žmogus save stato aukščiau Dievo ir pretenduoja į jo autoritetą."
http://www.kunigas.lt/uncategorized/nuodemes-pries-sventaja-dvasia/

Silvija

Citata iš: Kaštonas  vasario 03, 2016, 10:09:32
Ištiesų taip ir jaučiuosi. Atrodo, kad straipsnius, .... tik man rašo...


Neturėtum taip jaustis. Juk jei jau ateinam į TR forumą, tai neabejok, kad ir kitur pasiskaitom.

Kaštonas

"Neturėtum taip jaustis."

Ne žmogaus valioje atsirasti jausmui.

Silvija

Yra dar kai kas, ne vien jausmas. Štai tokia analogija. Tėvai, kurie savo vaikams "kiša" prievarta vertybes, negerbiami jų laisvės,  vėliau patiria nusivylimą ir senatvėje dažnai pasigirsta tokios gaidelės, maždaug, aš tiek jiems daviau per gyvenimą, o jie...

kukulis

Radau seną temą tuo pačiu pavadinimu: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,433.msg2962.html#msg2962

Beje, kai rašiau, kad to vienuolio vardas Francis, tai suklydau; turbūt dėl to kad buvo Fr. užrašas, o tai reiškia "frather" - brolis.
Neseniai mačiau vėl jį per TV, įsidėmėjau vardą šį kartą: Fr. Andrew Apostolis .Čia yra nuoroda su jo nuotrauka: http://www.catholic.com/profiles/fr-andrew-apostoli

Aukštyn