liepos 09, 2020, 00:52:02

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kaip mokotės nuolankumo?

Pradėjo Giedrė, vasario 05, 2016, 16:47:59

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Giedrė

Vieną kartą gavau dvasinį patarimą - mokytis nuolankumo. Teoriškai visa lyg ir suprantama, bet praktiškai - nelabai. Kaip mokotės nuolankumo kasdienybėje? Praverstų visi patarimai ...

Silvija

Apmąstydama gyvenimo įvykius Viešpaties šviesoje.

Gali padėti ši malda:

LITANIJA, PRAŠANT NUOLANKUMO DORYBĖS
(Šią litaniją kasdien kalbėdavo kardinolas Raphael Merry del Val, atlaikęs šv. Mišias).

O JĖZAU, romus ir nuolankios Širdies, išklausyk mane

Nuo noro būti vertinamu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti mylimu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti išaukštintu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti pagerbtu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti giriamu, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti statomu aukščiau už kitus, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti klausiamu patarimams, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti kitų pripažintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pažemintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti nuvertintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti paniekintam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti apšmeižtam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pamirštam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pajuoktam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti ižeistam, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti įtartam, išlaisvink mane, Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų pasaulio opinijoje didėti, o aš mažėti, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti parinkti, o aš pastumtas šali, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų visur už mane pirmiau stovėti, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčau šventu tiek, kiek galiu, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Amen
.
Yra kitas, šiek tiek ilgesnis variantas, tituluojamas šv. Brigitos Švedės malda:

Viešpatie, pasigailėk manęs!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išgirsk mane!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!

Nuo troškimo būti vertinamam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti turtingam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pastebėtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pagirtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pagerbtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti privilegijuotam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti paklaustam patarimo, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pripažintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti tausojamam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti pažemintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti paniekintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti atstumtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti apšmeižtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti užmirštam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti išjuoktam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti išplūstam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti vargšu, išlaisvink mane, o Jėzau!

--

Kad kiti būtų labiau už mane vertinami, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų reikalingi, o aš būčiau nustumtas į šoną, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kitiems pasaulio pagarba augtų, o man mažėtų, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kitų dorybė būtų pagerbta, o gėris manyje liktų nepastebėtas, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti visuose dalykuose būtų pripažinti pirmesniais už mane, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų šventesni už mane, o aš būčiau toks šventas, koks tik galiu būti Tavo malone, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

--

Kad pats nesiveržčiau į jokias pareigas, ar būčiau tinkamas ar ne, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad tučtuojau palikčiau savo pareigas, jei reikalauja Tavo šventa valia, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad mielai priimčiau nemalonų uždavinį, jei reikia tavo garbei, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad viršininkuose, net skiriantis nuomonėms, matyčiau Dievo pasiuntinius, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad tiems, kurie man daro bloga, iš širdies atleisčiau žodžiu ir darbu, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad visas nemirtingas sielas, ypač vargšus, nusidėjėlius ir priešus, visada sutikčiau vienoda meile, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad nuolat būčiau pasiruošusi tau viską paaukoti, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad galėčiau mylėti neturtą, panieką ir kančias, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

--

O Marija, visų nuolankių širdžių Motina, melski už mane!

Šventasis Juozapai, nuolankių sielų globėjau, melski už mane!

Šventasis arkangele Mykolai, pirmiausia sutriuškinęs puikybę, melski už mane!

Visi mylimi šventieji ir angelai, nuolankumo pavyzdžiai, melskite už mane!

Kaštonas

Man tai yra malda. Pokalbis su sielovadininku.
Klausytis ką nori pasakyti Dievas.

http://tavorankose.org/forumas/index.php?topic=1329.new#new

kukulis

Nei malda, nei jokios pratybos nuolankumo neišmokys. Nuoloankumo mokomės pačiu gyvenimu.

Kai melsies nuolankumo, Dievas tau sudarys tokią situaciją, kada turėsi tą nuolankumą parodyti. Pradžioje lengvesnė situacija. Jeigu laimėsi,  po to bus sunkesnė. Po to vis sunkesnė ir sunkesnė. Kai pralaimėsi -  vėl bus lengvesnė.
Kartais, kai pralaimėsi, vis vien paaugsi nuolankume, nes matysi savo negalią.

Gyvenimo pabaigoje bus neištveriamai sunki situacija, jei laimėsi - būsi šventasis. Jei pralaimėsi - Dievas vis vien pasiims į dangų iš savo gailestingumo, o tu sugebėsi tą gailestingumą priimti dėl per visą gyvenimą dedamų pastangų.

Kaštonas

 ;D gal pirmiau nueik į tas pratybas prieš kalbėdamas.
Kalba jis mat apie gyvenimo pabaigą.

Žino jis priims jį Dievas ar ne. Kodėl turėtu tai daryti? Aplamai rytoj ar gyvensi?

Tingi taip ir sakyk.
http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1320.msg18441/topicseen.html#msg18441

Kas Šv. Rašte parašyta.
Ar gali Jis savo pažado netesėti?!

Augustas

Aš pats tiesiogiai niekad nesimokau nuolankumo.  :ashamed: Bet manau, kad kažkaip natūraliai gaunasi būti nuolankiam, kai Dievą stengiesi laikyti pirmoje vietoje, o kitą žmogų laikai sau lygiu žmogumi, nepriklausomai nuo to, kas tas kitas žmogus bebūtų, t.y., ar elgeta, ar bičiulis, ar giminaitis, ar kolega, ar šiaip atsitiktinai sutiktas praeivis ir pan. :)

P.S. O ši tema neturėtų būti Praktinės katalikybės skiltyje?

kukulis

Ne apie savo gyvenimo pabaigą rašiau.

Esu susidūręs su kelių žmonių mirtimi ir jų kentėjimais prieš mirtį. Todėl tikrai žinau kad tai įtakoja žmogaus dvasinę būklę. Vieni dar labiau sukietina širdį, kiti pasielgia kaip tikri šventieji.

Šitoje erdvėje neatskleisiu konkretikos, nes tai liečia asmeniškai konkrečius žmones, nors jie jau ir mirę.

Man labai sunku įsivaizduoti, kaip dvasinės pratybos gali  įtakoti nuolankumą. Sutinku, kad pvz. kariuomenėje kariai išmoksta nuolankumo, paklusdami vyresniųjų įsakymams, kai tarnybos laikas tęsiasi kelis metus. Arba kiti - išvysto tokią neapykantą savo vadams, kad kai gauna į rankas šautuvą, tai juos ir nušauna.

Per dvi savaites pratybų kažkokių pokalbių ir pamąstymų - galima patreniruoti pajautą, mąstymą,  dvasinį suvokimą ir t.t. bet tikrai ne nuolankumą.

Kaštonas

"Man labai sunku įsivaizduoti,"
Va dabar jau kita kalba. Tiksliau tai jau ne mano problema.


"kažkokių pokalbių ir pamąstymų -galima patreniruoti pajautą, mąstymą,  dvasinį suvokimą ir t.t."
mąstyk Kukuli ką šneki.
Tavo vietoje ne teiginius daryčiau, o klausčiau.

( aš apie kažkokias dvi savaites nekalbėjau, tai tu įsivaizduoji.)

kukulis

Aišku.

Visumoje mąstau taip: jeigu tas pats atsitikimas vieną žmogų užkietina, o kitą padaro nuolankesniu, reiškia problema pačiame žmoguje. Šventieji rašo taip: tas, kuris dėmesingai gyvena gyvenimą, įvertina savo poelgius ir dvasiškai budi, tai tada yra įgalus iš įvairių sunkumų ir išbandymų gauti dvasinę naudą.

Budėjimas. Tai vienas iš būdų ugdyti nuolankumą. ( Ne naktimis, bet apskritai mokėti save įvertinti dienos bėgyje ).

Kitas dalykas - ar mes blaiviai budime? Nes yra dar vienas kabliukas. Žmogus iš savo puikybės gali kiekvieną savo veiksmą matyti šventą, o blogus rezultatus suversti kitų kaltei. Todėl reikalinga dar viena dedamoji: neteisti kitų.

Kaštonas

Mielasis.
1 Kor 2   9 Bet skelbiame, kaip parašyta:
Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo,
kas žmogui į mintį neatėjo,
tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.

Tai kas tau aišku? Ką tu gali sumąstyti?
Ką tu  gali pribudėti būdamas plg. Kaip žuvis šlapia?
( šlapia žuvis nežino kas yra sausa)

,, Ne naktimis, bet apskritai mokėti save įvertinti dienos bėgyje,,
Vienur tai vadinama savistaba. Kitur....
Dar kitur tai dienos peržvalga. Ty malda. Buvau sukūręs atskira temą..
Apie,, lūpų maldą,, taip pat buvo tema...


Perkelk pokalbį į tą mūsų trolinimo...

kukulis

Ne, nereikia perkelti. Viskas į temą, išskyrus tavo puolimus asmeniškai prieš mane. Bet tokiu atveju reiktų ne tai kad atskirus pranešimus perkelti, bet po pusę atskirų pranešimų. Todėl kol kas tegul lieka.

Beje, tu Kaštone, labai smarkiai ugdai mano nuolankumą, už ką tau ir esu dėkingas.

Augustas

Citata iš: kukulis  vasario 08, 2016, 05:00:23
...
Beje, tu Kaštone, labai smarkiai ugdai mano nuolankumą, už ką tau ir esu dėkingas.


Čia ta prasme, kad Tau sunku laikyti Kaštoną sau lygiu žmogumi? :)

kukulis

Ne, nesunku laikyti sau lygiu. Tiesiog dažnai sudaro tokias sąlygas, kad man kiekvieną sykį tenka nugalėti savo piktumą ir puikybę ;)

vida

Pasidžiaugiau, Kukuli, kad išlaikei nuolankumą. Tiesą sakant, jau skaitydama Kaštono pasisakymus, norėjau įkišti savo trigraštį.
Ko gero, būčiau ne taip nuolankiai parašius. Ačiū Dievui laiku stabtelėjau. Susilaikymas dorybė. Iš tikrųjų mes ir esame vienas kitam mokytojai. Apie,, neskaniai '' besielgiantį žmogų pagalvoju ( nežinau ar tai gerai) - o tu taip nedaryk.

Kaštonas

"norėjau įkišti savo trigraštį."
Dabar taip padaryk. Kitaip tai bus veidmainystė. (viena šneki kita galvoji) BJAURU!!!


vida

Parašiau- susivaldymas dorybė. Prie ko čia veidmainystė?

Kaštonas

O aš parašiau kas yra broliška meilė.

kukulis

Vida, atidėkime nesutarimus vėlesniam laikui. :)

Ką manote apie sąryšį tarp neteisimo ir nuolankumo?

Kaštonas

Kodėl reik atidėti? ar ne todėl atidedam problemą tam, kad paskui turėtum bėdą?
Kitas klausimas ar esame pasiruošę jog teks nerti pirmiausia į savo paties gilumą.


"Ką manote apie sąryšį tarp neteisimo ir nuolankumo?"
Atsakant į klausimą. Paskaityk mano pirma atsakymą šioje temoje. Kas jame yra net pabraukta


kukulis

Atidėti reikia dėl to, kad palaukus nurimsta aistros ir galima mąstyti blaiviu protu.
Ačiū už tavo pateiktą nuomonę su pabrauktu tekstu.

Gal kas nors dar turi kokių nors nuomonių dėl neteisimo ir nuolankumo sąsajos?

Aukštyn