sausio 16, 2021, 13:57:21

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui

Pradėjo Kaštonas, vasario 23, 2016, 15:25:10

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Citata iš: Kaštonas  vasario 23, 2016, 18:09:11
Tomai. O kaip tu manai, ar tik įsipareigojimo pakanka?


Tūkstančius metų iki mūsų Bažnyčiai pakako. Prisiminkime, kad apskritai dauguma vedybų anksčiau būdavo pagal šeimos tėvo valią. Toks dalykas, kaip mūsų laikų "meilė" gal ir būdavo, bet tikriausiai gana retai, arba ta meilė išsivystydavo palaipsniui, kaip kad pas žydus ar indus.

Galbūt čia galima būtų palyginti su kunigyste, sakysime žmogus (KGB agentas) įstoja į seminariją ir baigęs mokslus, gauna šventimus, ar jis kunigas? ar šventimai galioja (rankos buvo uždėtos, ar ne)? Ne veltui juk Apaštalai perspėja, kad neskubėkite dėti rankų... Taigi, teigčiau, kad nors jis į viską žiūri pro pirštus, Dangaus aritmetika yra kitokia ir jis vis tik yra Kristaus tarnas, aišku jam ir atseikėta bus pagal tarnystės (ne)išpildymą.

Tad ar santuokos sakramentas kažkaip pasidaro kitoks nei kunigystė ar krikštas? Tiesa, esu skaitęs, kad būna išimtiniai labai reti atvejai, kad krikštas "nesuveikia", bet ten būna gana daug dalykų užvelta, ypač kunigas, kuris tą sakramentą teikė.

vida

Klaipėdoje mūsų parapijoje santuokos kursus veda šeima. Augina 8 vaikus. Gyvas pavyzdys. Buvau susitikime su vadove- pagrindinė mintis - be tikėjimo vargu ar šeima būtų ištvėrusi.

Kaštonas

Citata iš: Tomas M.  vasario 23, 2016, 19:37:40
Citata iš: Kaštonas  vasario 23, 2016, 18:09:11
Tomai. O kaip tu manai, ar tik įsipareigojimo pakanka?


Tūkstančius metų iki mūsų ...

Mano nuomone įsipareigojimo nepakanka. Juo labiau netikinčiam.
Plg. panašiai kaip su 10 įsakymų. Ne tam, kad juos įvykdytume, bet tam, kad pamatytume jog jų nesugebam be Dievo įvykdyti.

Citata iš: vida  vasario 24, 2016, 02:12:40
be tikėjimo vargu ar šeima būtų ištvėrusi.

Mano nuomonė tapati. Tiksliau, be Dievo neįmanoma.

Vėliau įkelsiu taisykles. Žada būti smagu. :)
Nors intriga irgi įdomu. Gal numanot apie ką jos ? :DD


Silvija

Būtų tobula, jei tuoktųsi 40-ties sulaukę, su tikėjimo stažu, išminties pilni žmonės. Bet dažniausia susitinka du jauni kvaili, bet gražūs ir pradeda savo ilgą ieškojimų kelionę :)

kukulis

Tai kad nuo 40 jau yra nevaisingumo rizika didesnė nei 50%

Pilgrim

Kaip sužadėtiniams reikalingi pasirengimo kursai
taip ir sutuoktiniams reikalingi santuokos kursai

Kaštonas

Sutuoktinių bendravimo taisyklės

PIRMOJI TAISYKLĖ: svarbu yra ir klausyti, ir kalbėti pačiam (:íai); tik klausydamiesi kito galime išgirsti ir suprasti jį, tik pasakodami kitam parodysime kelią į savo širdį.

1-asis pratimas. Trumpai papasakokite vienas kitam, kas jus šiandien labiausiai pradžiugino ar nuliūdino. Pradžioje savo išgyvenimus pasakoja sužadėtinės. Vyrai klausosi ir pažodžiui pakartoja, ką sužadėtinės jiems pasakoja. Po to pasakoja sužadėtiniai, o merginos
pažodžiui pakartoja jų pasakojimus.

ANTROJI TAISYKLĖ: svarbiau pasidalyti jausmais, mintimis, Iūkesčiais nei ginčytis, diskutuoti ar aptarti faktus. Mes pažįstame žmogų tik tada, kai žinome, ką jis jaučia vienoje ar kitoje situacijoje. Kad galėtume pažinti ir labiau mylėti, mums svarbiau papasakoti ir išgirsti kito pasakojimą, ką jis jautė, galvojo, ko tikėjosi toje situacijoje, nei diskutuoti, kas buvo teisus, kas ten buvo ne taip.
Klausymosi ir kalbėjimo tikslas - pažinimas ir supratimas.

Suprasti savo jausmus -tai pažinti save Ir galėti priimti kitą.

2-asis pratimas. Pagalvokite ir parašykite, kaip apibūdintumėte; (kaip vertinamą draudimą nuomonę ir pan.) ŠIUOS pasakymus. Vietoj ,,Tu" parašykite ,,AŠ , tiesiogiai išreikšdami  savo jausmus.

Sakant  ,,Tu" Jausmai reiškiami netiesiogiai                                     Kas tai?                    ,,TU" pakeitus  į ,,Aš" jausmai  reiškiami tiesiogiai
Jaučiu, kad manęs nesupranti...                                                    Nuomonė                            Aš jaučiuosi nesuprastas
Turi manęs tuoj pat atsiprašyti                                                           Paliepimas                            Aš jaučiuosi įžeístas
Negali to daryti!      
Jaučiu, kad tau reikia užsičiaupti      
Tu genialus      
Esi kitoks negu prieš santuoką, kitoks negu seniau      
Tu išgama, tironas!      
Vėl pavėlavai!      
Kaip drįsti  su manimi taip kalbėti? Kaip tu elgiesi?!      
Skirsiuosi su tavimi!      
Vėl ant manęs šauki!       
      


Kodėl mums taip svarbu jausmus reikšti tiesiogiai? Pirmiausia mūsų jausmai padeda mums pažinti save, todėl patiems labai svarbu mokėti juos tinkamai įvardinti. Kol negaliu įvardinti savo jausmų, nesuprantu savęs, nesuprantu, iš kur jie kyla, kas juos sukelia. Kol negaliu įvaryti jausmų, nesuprantu: kokie mano poreikiai, lūkesčiai nepatenkinti, kas ir kaip palietė mano sužeidimus, negaliu savęs suprasti ir pažinti. Jei nesuprantu savęs, kaip suprasiu kitą žmogų?

Toje pačioje situacijoje skirtingi žmones jaučiasi skirtingai, todėl labai svarbu tiksliai ir tiesiogiai įvardyti savo jausmus, kad kitam padėtume mus suprasti.


TREČIOJI TAISYKLE: svarbiau suprasti, kodėl kitas taip jaučia, būtent taip galvoja ar elgiasi, nei vertinti ar teisti jo/jos veiksmus. Mūsų tikslas santuokoje yra labiau mylėti. Veiksmų ar jausmų vertinimas, o juo labiau smerkimas mūsų meilei nieko neduos. Kur kas svarbiau suprasti, kodėl kitas taip jaučiasi ar taip elgiasi, turi vienokių ar kitokių lūkesčių. Tas supratimas mums padės patiems keistis ir labiau mylėti, o tai ir ya mūsų santuokos tikslas. Bet koks teisimas bendravimą, supratimą padarys tik dar sunkesni.

Nėra kito būdo pažinti vienas kitą, kaip tik atvirai papasakoti savo jausmus, planus, pasiryžimus, nuostatas, sprendimus ir išklausyti kita, stengiantis jį suprasti. Tik tai neš bendrystės vaisių.

Elgesys rodo supratimą.

Klausytis ir kalbėti, o juo labiau suprasti kitą žmogų nėra paprasta. Kadangi mes patys nuolat keičiamės, suprasti savo sutuoktini tenka mokytis visą gyvenimą.
Mūsų elgesys rodo, ar suprantame kitą žmogų. Keisti savo elgesį yra santuokos kasdienybė. Sutuoktiniui (-ei) bus aišku, kad ji suprantate, kai atsakydama (-as) į jo prašymus ar pastabas elgsitės kitaip nei iki šiol. Sunkiausias dalykas yra nors kiek pasikeisti pačiam.

Trokštame būti tobulai suprasti

Visi trokšta save suprasti ir pažinti. Save pažįstame tik per ryši su kitu žmogumi. Todėl kiekvienas trokšta būti kito žmogaus suprastas. Tai vienas stipriausių žmogaus troškimų.
Pavyzdys: Jonas ir Marija susidūrė su problema. jų santuokoje kažko trūksta, Pasirodo, Marija nori, kad Jonas ją suprastų tobulai. Ar ji supranta save tobulai ? Kiek čia esančiųjų supranta save tobulai? Tiktai Dievas gali jus suprasti tobulai. Jūsų sutuoktinis negali. Negalite tikėtis, kad sutuoktinis jūsų gyvenime užims Dievo vietą, nors ir labai norisi. Neverskite jo daryti Dievo darbų. Nieko iš to neišeis, tik nusivilsite abu.

Apie tobulą ir netobulą supratimą

1. Tik Dievas gali tobulai jus suprasti. Save suprasite juo geriau juo dažniau jums  pavyks pažvelgti Į save Dievo akimis. Norint i save žvelgti  Dievo akimis reikia daug laiko ír pastangų. Būtina melstis, skaityti Šventąjį Raštą ir nuoširdžiai ieškoti gėrio bei tiesos stengtis
gyventi pagal tai, ką supratote melsdamiesi.

2. Jūsų sutuoktinis supras jus geriau negu kas nors kitas, išskyrus Dievą. Juo labiau dovanosite save sutuoktiniui, juo geriau sutuoktinis jus supras, o jūs suprasite save. Žmogaus troškimas atrasti save gali būti įgyvendintas tiktai nuoširdžiai save dovanojant (Jonas Paulius II Laiškas šeimoms).,

3. Visi kiti žmonės jus pažins ir  supras menkiau nei jūsų sutuoktinis.

Silvija

Citata iš: kukulis  vasario 24, 2016, 06:11:04
Tai kad nuo 40 jau yra nevaisingumo rizika didesnė nei 50%


Tik norėjau pasakyti, kad mūsų visuomenėje labai skiriasi dvasinė ir fizinė branda. Išvada - santuokai rengti žmones labai anksti.

Kaštonas

Buvo atliktas eksperimentas kuriame dalyvavo trijų mėnesių kūdikiai.(šaltinį pasikuisus atrasčiau)
Tikslas, įsitikinti ar žmonės gimsta su gėrio ir blogio pažinimu.
Rezultatas 80 % naujagimių skiria gėrį nuo blogio.

Nustebino išvada.
Auklėtojai diegia savo "programas" vaikams. Perdarinėje.
Ty kūdikis maža to turi savo "programą" priima dar ir tėvo, motinos, močiutės .....
Vėliau buvo diskutuojama kas dedasi vaiko galvoje, kai tos "programos" viena kitai neatitinka-siaubas.
Taip ir gyvenam:/

Tomas M.

Todėl ir atgimsta populiarumas auginti, o vėliau ir mokyti savo vaikus namuose. Tarp JAV katalikų tai yra gana dažnas reiškinys, nes net "katalikiškos" mokyklos nelabai kuo skiriasi nuo pasaulietinių...

Silvija

Senojoje liaudies pedagogikoje teigiama, jog tam, kad kūdikis užaugtų doru žmogumi, jį auklėti reikia pradėti jau tada, kai jo motina - dar maža mergaitė.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-02-23-uz-ko-as-istekesiu-i-pokalbis-su-etnologe-ir-tautosakininke-g-kadzyte/141180

Kaštonas

Tomai, aš nieko neišmanau apie gyvenimą JAV, Galiu pakviesti į maldos grupelę atsiklausęs vyrų.

Nežinau kas yra teigiama "senojoje liaudies pedagogikoje" tikriausiai ir nenoriu žinoti (šiuo metu).

Šios dienos "mano" skaitinyje šis tekstas (Sutapimą suprantu jog turiu pasidalinti):
Mk 13   1 Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinių kreipiasi: ,,Mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai!"
2 Jėzus jam atsakė: ,,Matai šituos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta".

Šitaip ir atsitiko mano gyvenime.

Cit. SF SJ "Kryžius jau atnešė senojo pasaulio pabaigą ir naujojo pradžią. Tai, kas atsitiko Viešpačiui, atsitinka ir atsitiks kiekvienam iš
mūsų ir visai istorijai."

kukulis

Kažkaip nuo santuokos perėjom prie temos, kvepiančios pasaulio pabaiga ;)

Kaštonas

:D
Temą kūriau apie "bendravimo taisykles santuokoje"
Viename skirsnyje  yra šis tekstas "Būtina melstis, skaityti Šventąjį Raštą ir nuoširdžiai ieškoti gėrio bei tiesos stengtis
gyventi pagal tai, ką supratote melsdamiesi. "

Silvija

Tuomet temos pavadinimas ir tai, ką mes čia diskutuojame stipriai prasilenkia :-\ Galima įsivaizduoti informacijos ieškančio ir čia užklydusio reakciją...

Kaštonas

Apie kylančias reakcijas užsiminta aukščiau. :D"Kas mums svarbu

Šiame gyvenimo etape jums svarbiausia atskirti, kurie iš jums svarbių dalykų stiprins jūsų santuoką, o kurie ardys. Net ir geri dalykai (medžioklė, ilgi vakarojimai su draugais) gali ardyti jūsų santuoką ir dėl to reikėtų juos riboti, o prireikus ir visai jų atsisakyti. Jei taip nesielgsite pas jus neatvyks policija ir nenubaus, tačiau santuokos avarija bus ne už  kalnų..."

Ar tai ne pasaulio pabaiga?  :read:

Kaštonas

Mūsų jausmai

Jausmai yra ženklai, kuriuos reikia perskaityti. Mums lengva priimti džiaugsmą, pasitenkinimą ir kažką panašaus, tačiau pyktį, neviltį, liūdesį ir panašius jausmus priimame kur kas sunkiau. Tačiau visi jausmai yra reikalingi ir vertingi. Verta pasigilintí, iš kur jie kyla, kas juos  sukelia, kaip atitinka mūsų poreikius. Labai svarbu išmokti  įvardyti savo jausmus, bet dar svarbiau suprasti, kodėl jie kyla. Atleisti gali tik tas, kas gali supykti.
Tiek pykčio nerodymas, tiek spontaniškas jo išliejimas nėra gerai, - norint ką nors išsiaiškinti, patartina pyktį valdyti.
Trys pagrindiniai žingsniai pykčiui suvaldyti.

1. NEUŽSIPULKITE. ,,Tu visada...", ,,tu niekada...", ,,tu tinginys" -pažįstami posakiai. Puolimas paskatina gintis, o dėl to pyktis didėja. Pirmasis žingsnis - nekaltinti ir neužsipulti vienam kito.
Kalbėkite apie save: ,,aš..."
Raktas - galvokite, ką sakote.

2. PRIPAŽINKITE (neslopinkite jo). Tik pripažindami, kad pykstate, galėsite pasidalyti - savo jausmais. Išsiaiškinkite su savo sutuoktiniu, kaip suprantate, kas atsitiko. Pvz.: ,,Aš labai pykstu, nes... nesulaukiau tavęs ateinant".

Raktas - būkite atviri savo jausmams.

3. PAŽVELKITE, KAS SLEPIASI už PYKČIO. Pyktis yra tipiška šalutinė emocija. Pykčio priežastis dažniausiai gilesnė. Gilesníus jausmus reikia atpažinti, įvardyti ir jais pasidalyti. Pažvelgti, kas slepiasi po pykčiu, neįmanoma, kol emocijos neatvėsta. Reikia laiko, kad emocijos atvėstų.

Raktas - pažvelkite, kas slepiasi po pykčiu.

4. Raskite tinkamą vietą ir laiką pasikalbėti apie tai, ant ko ir dėl ko pykstate. Prisiminkite, kiek laiko reikia, kad sutuoktinis (-ė) galėtų vėl kalbėtis, kai jis/ji paprastai supyksta. Išklausykite savo sutuoktinį.

5. Vėliau apmąstykite, ko išmokote iš tos situacijos? Kas pavyko? Ką norėtumėte keisti'?

Kai išsakome, kas mums nepatiko, ypač svarbu labai aiškiai kalbėti apie konkrečią situaciją. Pvz.: nesakykite: ,,Tu tinginys", o tiesiog priminkite: ,,Žadėjai išnešti šiukšles, kada išneši?" Arba: pasakius po giminių susiėjimo vyrui: ,,Oi kaip baisiai tu elgeisi", jis manys: ,,Gal aš per daug išgėriau, ne, gal kalbėjau per daug, o gal mažai šokau." Ogi pasirodo, kad žmona
pyksta ant vyro, nes jis nesupažindino jos su savo teta.

Aukštyn