liepos 10, 2020, 02:23:08

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar Jėzus buvo komformistas?

Pradėjo kukulis, rugpjūčio 08, 2016, 12:47:55

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Kaštonas


Silvija

Tiesa, ir ne tik tavo :)

Nes ji - vienintelė. Ir kuo labiau ją myli, tuo ji gražesnė.

Kaštonas

O vyrai į ką panašūs?
(nenuvilk)

Silvija


Kaštonas

Pirma tai buvau tikras dėl savo klausimo, bet dabar suabejojau. :)
Nieko nebus reik rizikuoti.

Renkuosi pagalbą paskambinti draugui.

Silvija


Silvija

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugpjūčio 08, 2016, 18:56:13
Jėzui šitos etiketės niekaip neprilipdysi.


Ortodoksas taip pat "pagavo mintį" :) Iš teksto "Išpažinėjas ir fanatikas":

Viena mano draugė yra pasakojusi apie įdomią patirtį tikėjimo dalykuose. Ji aktyviai skaito Evangeliją, dvasines knygas. Tačiau kai daugybė ją supančių žmonių ima tikinti, kad ji - klysta, ji ima galvoti, ar tikrai ji eina teisingu keliu, abejoti savimi, abejoti savo pažiūromis, savo krikščioniškumu. Juk, kaip sakė kitas mano bičiulis, protingam žmogui lengviau patikėti, kad išprotėjo jis, negu patikėti, kad išprotėjo visas likęs pasaulis.

Aba Antanas Didysis sakė:
,,Artėja laikai, kai žmonės elgsis kaip bepročiai, o jei matys ką besielgiant kitaip, jie maištaus prieš jį ir sakys: tu beprotis, - nes jis nebus toks kaip jie"


http://www.ortodoksas.lt/2016/07/ispazinejas-ir-fanatikas.html

kukulis

Geras. Pasirodo dėl nuomonių konflikto su visuomene klausimai kyla ne mums vieniems.  :-\

Silvija

Tai ne tik nuomonės konfliktas su visuomene, tai kiekvieno mūsų viduje esantis konfliktas tarp išmokto ir pažinto Jėzaus. Dėlto ir tarp pačių tikinčiųjų tokie karšti ginčai kartais kyla.

Kad Jėzus buvo konformistas teigti gali tie, kurie neįtikėję Juo kaip Tiesa, kuri yra visa ko atskaitos taškas.

Varlė keliauninkė

Šitam kontekste gali įdomiai nušvisti Jėzaus krikštas Jordane.
Pas žydus krikštas, t.y. apsiplovimas vandeniu reiškė ritualinę švarą, o taip pat, Jėzaus atveju, ir Jono Krikštytojo mokymo priėmimą. Juk aišku, kad Jėzui, nereikėjo nei krikštytis, nei priimti kito mokymo, jis pats buvo Mokytojas ir Viešpats. Kodėl jis taip pasielgė?

Silvija

Dar ir ši Evangelijos vieta iš Mt 17:

Šventyklos mokestis

24 Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: ,,Ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos?" 25 Jis atsakė: ,,Taip!" Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: ,,Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?" 26 Jis atsakė: ,,Iš svetimųjų". Jėzus jam tarė: ,,Taigi vaikai laisvi. 27 Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save".

Aukštyn