sausio 23, 2021, 21:08:20

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas yra pranašas?

Pradėjo Andrius4, sausio 17, 2017, 19:12:58

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Andrius4

Citata iš: Sigitas  sausio 17, 2017, 17:39:52
Trumpai apie Viljamą Branhamą:
,,Williamas M. Branhamas (1909-1965) buvo JAV sekmininkų pamokslininkas, pranašas ir išgydymo per tikėjimą propaguotojas.

Šiek tiek patikslinsiu. Jis buvo baptistu pamokslininkas. Bet vėliau bendradarbiavo su sekmininkais, nes jie tikėjo juo ir rėmė  jo keliones po visa pasauli, kad Jis galėtu nešti Dievo žodį.Citata
Savo veiklos pabaigoje jis išvystė kai kurias doktrinas, kurios skiriasi nuo tradicinių krikščioniškųjų doktrinų (pvz., mokė, kad Dievas yra ne Trejybė, o vienas asmuo, pasireiškęs Per Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią). W. M. Branhamas taip pat tikėjo, kad jo pamokslavimas yra ženklas, jog Jėzus Kristus netrukus grįš į žemę pasiimti savo nuotakos Bažnyčios; po bažnyčios paėmimo žemėje turėsiąs prasidėti nelaimių laikotarpis." (cituota iš http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/1K_SBr.html ).

Taip ir tai yra pagal Raštus. Ir tai jau čia pat.
Citata
,,Įvertinant tą neabejotiną faktą, kad W. Branhamas buvo Dievo pranašas, nereiškia, kad pranašų nebėra.

Kas įdomiausia, kad net kritikai pripažino jį Dievo pranašu. Kodėl? Nes jo žodžius liudijo Šventoji Dvasia. Buvo išgydomi daktaru nurašyti ligonis. Žmonės praregėdavo, būdavo prikeliami iš mirusiųjų. Ir daug kitu stebuklu. Todėl žmonės to negali paneigti, nes dar yra gyvu liudininku. Bet ne tai ji padaro pranašu, o tai kaip jis gyveno ir ką kalbėjo ir ką pranašavo. O kad pranašu gali buti ir yra, tai niekas to nesiginčija, kas supranta aišku. Bet esmė ta kad Jonas krikštytojas buvo vienas, kuris turėjo atstatyti kelius pirmam Kristaus atėjimui. Tad turi buti ir antram. Todėl jeigu ir yra šiai dienai pranašas, tai jo užduotis kitokia. Apaštalas Paulius buvo pranašas, bet tuo pat metu buvo ir kitu. Bet Paulius turėjo didžiule misija. Bet esmė yra tame, kad kiti tikri pranašai kurie turi ir  kitokia misija,  jie niekada neprieštaraus kitam tikram pranašui, kas liečia Dievo Žodį. 

     
Citata
Išdidumas eina prieš sunaikinimą, puikybė - prieš žūtį, (Pat 16, 18). Toks ir buvo jo  (W. B.) likimas - žūtis. Leisti save vadinti Elijumi buvo didžiulė klaida, kainavusi Branhamui gyvybę. Ir dėsninga puikybės pabaiga - tragiška mirtis... 

Čia tik irgi kritiku nuomonė. Jie gerai nežino jo tikro gyvenimo, kokius jis išbandymus turėjo praeiti. Dievas bandė ji tikrino, bet jis kaip ir Jobas pasakė "Dievas davė, Dievas ir paėmė" O kad jis mirė ir kokia mirtim mirė, tai čia jau Dievas sprendė. Biblijoje matome, kokios mirtis būdavo pranašu. Izają lygtais per puse perpjovė. Jonui krikštytojui galva nukirto ir t.t. Kaip Samsonas turėjo mirti, kaip ir gėdingai išdurtomis akimis. Bet Jis buvo vienas iš Dievo vyrų. Tai kad.....

   
Citata
Savimeilė atveria kelią įvairioms moralinėms ydoms. Susikoncentravimas ties savuoju ,,aš". O tai savo ruožtu veda prie prie dvasių sumaišymo ir į vis naujus klystkelius bei atidaro kelią į kultus ir pražūtį..." (cituota iš http://klaidiamoksliai.blogspot.lt/ ).
Na, kaip ir aišku nebūna kritikos ir be pagražinimų, jis neturėjo savojo "aš" O jeigu ir suklysdavo, tai nebūdavo nenubaustas Dievo. Ką Mozė nepasididžiavo kartą? Ir ne įėjo į pažadėtąją žemę. Dievas už viska pareikalauja iš savu, net labiau nei iš svetimu, nes jų galas ir taip kančiose pasmerktas. Dievas sako, kad tuos kurios aš myliu baru ir ugdau(Apr 3,19)

Pilgrim

vadinasi ir šiais laikais kurie negirdi pranašo, kurį tu mini, taip pat neįeis į pažadėtą gyvenimą.

kukulis

Žinot anekdotą apie Chucką Norrisą?
"Dievas gali jaustis saugus, nes jį saugo Chuckas".

Man tik įdomu ar pranašas turi liudyti Dievą, ar Dievas pranašą.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  sausio 18, 2017, 14:40:36
vadinasi ir šiais laikais kurie negirdi pranašo, kurį tu mini, taip pat neįeis į pažadėtą gyvenimą.

Čia priklauso kodėl negirdi? Ar kad nebuvo jiems paskelbta? Ar kad buvo paskelbta ir jie nenorėjo girdėti?
Citata iš: kukulis  sausio 18, 2017, 17:18:38
Man tik įdomu ar pranašas turi liudyti Dievą, ar Dievas pranašą.

Visais laikais Dievas patvirtindavo Savo pranašą

kukulis

Citata iš: Andrius4  sausio 18, 2017, 17:38:06
Citata iš: kukulis  sausio 18, 2017, 17:18:38
Man tik įdomu ar pranašas turi liudyti Dievą, ar Dievas pranašą.

Visais laikais Dievas patvirtindavo Savo pranašą


Ok, bet koks galutinis tikslas? Ar kad žmonės labiau pažintų Dievą, ar kad pranašas daugiau garbės įgytų?

Nes pvz. su daugeliu katalikų šventųjų buvo taip, kad jie nebuvo pripažinti iki kol buvo gyvi, tačiau nešė Dievo Žodį, o jų darbo rezultatas pasimatė tik daug vėliau.

Jeigu žmogus tikrai Dievo siųstas, o jo veiklos rezultatai įeina į Dievo planą, tai tuos rezultatus vėliau pažins visas pasaulis. T.y. medis pažįstamas iš jo vaisių.

P.S.
Imkim musulmonus. Pagal vaisius matosi, kad Mahometas tikrai nebuvo Dievo siųstasis.


Andrius4

Citata iš: Pilgrim  sausio 19, 2017, 04:21:03
Na aš žmonių neklausinėjau
todėl ir už juos atsakyti negaliu
tyrimo taip pat nedariau.
taigi ...

Ką gi, tuomet pats tinkamiausias atsakymas į tavo klausima būtu tas.

Lk 10   8 Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. 9 Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums čia pat Dievo karalystė!' 10 O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: 11 'Mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia pat!' 12 Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui.

Citata iš: kukulis  sausio 19, 2017, 05:53:42
Ok, bet koks galutinis tikslas? Ar kad žmonės labiau pažintų Dievą, ar kad pranašas daugiau garbės įgytų?

Tam, kad visada pirma eitu malonė prieš teismą. Dievas yra teisingas ir jis negali žmonių nuteisti, ar išteisinti, be žmogaus pasirinkimo. Todėl visada turi buti pirma paskelbtas Dievo žodis. O toliau jau žmogus renkasi priimti, ar ne? O patvirtinti Dievas savo pranašą visada turi, nes kaip kitaip žmonės žinos ar Jis Dievo siustas, ar jis apsišaukėlis.

Citata
Jeigu žmogus tikrai Dievo siųstas, o jo veiklos rezultatai įeina į Dievo planą, tai tuos rezultatus vėliau pažins visas pasaulis. T.y. medis pažįstamas iš jo vaisių.

Sutinku, bet taip žmogus siustas nuo Dievo ir  pranašas yra du skirtingi dalykai. Pranašai turi pranašauti, kol dar gyvi ir skelbti, kad TAIP SAKO VIEŠPATS.

Varlė keliauninkė

nu va pagaliau sulaukiau progos paklausti, o kas yra pranašas? Andriau.. ir ką reiškia pranašauti?

Andrius4

Pranašas, tai tas žmogus kuriam ateina Dievo žodis. Gali ateiti per apreiškimą, per sapną, per regėjimą, per angelą ir per aiškų balsą

Pranašauti, tai skelbti tai, kas turi įvykti. 

Kaštonas

Iš kokios dvasios ateina?

,,Pranašauti, tai skelbti tai, kas turi įvykti. ,,
O kam to reikia?! Nepasitiki Dievu?

Andrius4

Kaštone, ištirk pranašą ir Raštus ir sužinosi iš kokios dvasios tai ateina. Ir prie ko čia nepasitiki Dievu? Jeigu Dievas pasirinko kalbėti per Savo pranašus.

Kaštonas

Ištirti tai ištirti. O maniau skirti dvasias tai Dovana.

Einu jau, einu....  Ištirti pranašus ir Raštus...

Saldžių sapnų.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  sausio 19, 2017, 17:37:43
Pranašas, tai tas žmogus kuriam ateina Dievo žodis. Gali ateiti per apreiškimą, per sapną, per regėjimą, per angelą ir per aiškų balsą

Pranašauti, tai skelbti tai, kas turi įvykti.
Ne visai tiksliai.
Iš tiesų pranašas niekada ateities nespėja ir ateities nepranašauja. Pranašas yra Dievo įrankis, visada siunčiamas pas tuos, kurie tiki Dievą, yra dievobaimingi, skelbti to, kas jų laukia jeigu nekeis savo gyvenimo būdo ir priimamų sprendimų, bei vertybių. To mokomės iš Senojo Testamento, pvz.: pranašas Jona, pranašas Elijas, pranašai Jeremijas ir izaijas.
Egzistuoja kelios truputį skirtingos Šventosios Dvasios dovanos, kurių įkvėptas žmogus pranašauja. Tačiau, kaip rašo apaštalas Paulius, pranašystės dovanos yra pavaldžios pranašui ir jis gali pranašauti, o gali ir atsisakyti. Pranašystė, jeigu ji iš Dievo, niekada neskelbia to, kas prieštarautų Biblijos mokymui. Pranašas yra įrankis Dievo rankose, nieko savo nekuriantis.

Tuo tarpu Andriaus garbinamas Branhamas kūrė savo teologiją, iškreipdamas biblijinį krikščionišką mokymą, atsimesdamas nuo krikščioniškos šaknies. Taigi jis ne pranašas, jam tenka apaštalo Pauliaus žodžiai:,,bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, - tebūnie prakeiktas!" (Gal.1,8).

Kaštonas

ST pranašai pranašavo ir kas įvyks.
NT pranašai iš to kas JAU apreikšta*.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Andrius4  sausio 19, 2017, 17:37:43
Pranašauti, tai skelbti tai, kas turi įvykti.

Tai kuo tada biblinis pranašas skiriasi nuo aiškiaregio, būrėjo, nostradamuso ar vangos? Biblijoje viskas, kas turi įvykti, jau seniausiai išprognozuota.

Andrius4

Citata iš: Sigitas  sausio 20, 2017, 03:43:59
Iš tiesų pranašas niekada ateities nespėja ir ateities nepranašauja.

Aš niekad ir nerašiau, kad Dievo pranašas spėja ateitį. Jam to nereikia, jam Dievas rodo, sako, kas bus ir ką kam kalbėti.  O spėlioja  tik apsimetėliai
CitataPranašas yra Dievo įrankis, visada siunčiamas pas tuos, kurie tiki Dievą, yra dievobaimingi, skelbti to, kas jų laukia jeigu nekeis savo gyvenimo būdo ir priimamų sprendimų, bei vertybių.

Tai sakai, kad Dievas netikintiems pranašo nesiunčia?
Citata
Pranašystė, jeigu ji iš Dievo, niekada neskelbia to, kas prieštarautų Biblijos mokymui. Pranašas yra įrankis Dievo rankose, nieko savo nekuriantis.

Ištirk ji, nes kol neištirsi, tol kalbėsi tik iš nuogirdų ir iš savo supratimo. O kai tirsi ir jeigu rasi ką nors kas ne pagal Biblija, būtinai parašyk
CitataTuo tarpu Andriaus garbinamas Branhamas kūrė savo teologiją

Aš jo negarbinu. Aš žmonių negarbinu. Aš garbinu tik  Dievą. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą. Apie kuri mokina Biblija, o ne religija. Pranašai, kaip ir Kristus, visada barė religijas, nes religijos toli nuo Dievo  žodžio būna, jos yra pastatytos ant žmonių supratimu. Tai namai pastatyti ant smėlio, o ne ant uolos.

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 20, 2017, 07:42:36
Tai kuo tada biblinis pranašas skiriasi nuo aiškiaregio, būrėjo, nostradamuso ar vangos?

Negi negana to, kad Biblinis pranašas yra nuo Dievo, o aiškiaregiai ir būrėjai ne?
Citata
Biblijoje viskas, kas turi įvykti, jau seniausiai išprognozuota.

Ar tik nesakai, kad pranašai daugiau nebereikalingi?

Pilgrim

Mt 11, 13
Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono

Lk 16, 16
Iki Jono buvo Įstatymas ir pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi.

Andrius4

Apd 21   10 Mums būnant dar kelias dienas, iš Judėjos atėjo vienas pranašas, vardu Agabas.

Čia matom pranašą Agabą ir po Jono. Raštai sau neprieštarauja, reiškias reikia gilintis gyliau.

Ef 4   10 O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. 11 Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais,

Pilgrim

Andriau,
skiriasi tavo ir mano supratimas kas yra pranašas.
Jis artimas Sigito žodžiams
CitataIš tiesų pranašas niekada ateities nespėja ir ateities nepranašauja. Pranašas yra Dievo įrankis, visada siunčiamas < ... > skelbti to, kas jų laukia jeigu nekeis savo gyvenimo būdo ir priimamų sprendimų, bei vertybių.

Pranašas visada skelbia viltį.

Andrius4

Na nežinau Pilgrim. Viltis yra gerai, bet viltimi Dievui neįtiksi, tik per tikėjimą galima įtikti Dievui. Nes jeigu tik viliesi, kad busi išgelbėtas, tai reiškias neesi tikras, ar tai ką darai yra gerai ir teisinga. Bet Jeigu tiki, kad esi tikras, kad teisingai ir gerai darai, tuomet tau nėra ko bijoti. Viltis nėra tikra, kad daro gerai ir lieka spraga baimei. Bet tikėjimas nebijo, jis mato tai, kas yra nematoma. Viltis nemato, ji akla. Todėl pranašas ne vilti skelbę, bet tikra, neiškraipyta Dievo žodį. Ir jeigu žmogus patiki ir priima , tad pamato tai kas jam ankščiau buvo nematoma. Ir tada žmogus žino ant ko jisai stovi, tada niekas jo nebepajudins. Sakyk jam ką nori, vadink ji kaip nori, bet jis žino kur jisai eina. Nes jisai susitiko su Kūrėju ir tapo pažado bendra paveldėtojas. Dievo žodis atvėrė jam akys ir niekas, niekas jų jam nebeuždarys.  Jis priimtas ir pripažintas Dievo ir už anspauduotas Šventaja Dvasia iki atpirkimo dienos.  Amen.

Pilgrim

Pasikartoju,
skirtingą turim supratimą kas yra pranašas.
ir aš tikiu tai ką skelbia Jėzus Kristus.
ne pranašas, bet Jėzus
Jėzus stovi mano tikėjimo centre.
Gal 2,16 tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nė vienas žmogus.

Aukštyn