spalio 01, 2020, 15:15:09

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Pelenų diena

Pradėjo Donatas, vasario 26, 2017, 07:55:32

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Donatas

Ar einate į mišias pelenų dieną?  Nors trečiadienis darbo diena galėčiau pabėgti kelioms valandoms, tačiau dar neteko darbo metu taip elgtis.  Kaip jūs darote tokias atvejais?

Silvija

Pas mus Šv. Mišios dar yra ir 18 val.

Sigitas

Pelenų trečiadienį jau daugybę metų iš eilės dalyvauju šventose Mišiose. Bet man nėra problemos dėl darbo, nes daugybę metų jau esu be reguliaraus darbo. O kai gavėnia baigias, tą didžiąją savaitę, tai kiekvieną vakarą ar rytą dalyvauju savo parapijos šventose Mišiose, nes jos kiekvieną dieną vis turi savitą reikšmę, vis kitokios ir labai svarbios. Ypač nuo didžiojo trečiadienio.
Betgi viskas Dievo valioje, reikia prašyti kad sudarytų galimybę sudalyvaut Mišiose. Tik, su prašymais į Dievą reikia būt labai atsargiam ir apdairiam, nes gali būti, jog padarys, kad galėtum dalyvaut kiekvieną rytą ar vakarą šventose Mišiose, tačiau neturėsi darbo.  :-\

Silvija

Sigitai, tikiuosi tik šposiji :) nes taip aiškinant Dievo veikimą daug kam gali pasirodyti įtartina ;)

Sigitas

Tik sakau, jog reikia būt atsargiam su prašymais į Dievą. Tiesiog gerai pagalvoti ko prašai, prieš tai darant, nes Dievas mus girdi, jaučia, mato, užuodžia... iš vidaus.  :thumbup:
Sveikinu visus su pelenų trečiadieniu! Geros gavėnios, broliai ir sesės Kristuje Jėzuje!

Silvija

Pašvęstojo gyvenimo svetainė siūlo palydėjimą gavėnios laiku:

MĄSTYMAS
TREČIADIENIS

Pelenų diena
Prašyti gilaus gėrio, maldos
ir pasninko troškimo

Mt 6, 1-6. 16-18

* Maldos pradžioje patikėsiu Dievui visas gavėnios dienas, kurias dar kartą gaunu iš Jo. Sužadinsiu gilų atsivertimo troškimą. Klausiu Jėzaus, ko jis laukia iš manęs per šį laikotarpį?

* Jėzus man duoda tris atramos taškus tam, kad tinkamai išgyvenčiau permainų laiką: tai gailestingumo darbai, malda ir pasninkas. Kokią vietą jie užėmė ligšioliniame mano  gyvenime? Kurį iš jų dažniausiai praktikuoju, o kurį labiausiai apleidžiu?

* Karštoje maldoje prašysiu Jėzaus, kad padėtų man permąstyti tris prisimintas gavėnios vertybes bei uždegtų mane troškimu atnaujinti jas savo gyvenime.

* Jėzus ,,padeda man ant širdies" slaptą gėrio darymą. Tėvas visa mato. Kiekvienas meilės darbas, nors ir labai paslėptas, yra Jam matomas. Kokios mintys bunda manyje, kai galvoju apie Tėvą, kuris visa mato?

* Ką galiu pasakyti apie savo širdies pastabumą stokojančiųjų atžvilgiu? Kokiuose geruose darbuose esu užsiangažavęs? Ar yra tokių darbų, kuriuos rimtai apleidžiu?

* Jėzus trokšta pamilti mane asmeninėje maldoje. Kviečia mane, kad atrasčiau savo  ,,meditacijos kambarėlį" ir mokinčiausi melstis ,,be žodžių gausybės".

* Ar turiu savo mėgstamiausią maldos vietą? Kaip artima man yra malda išgyventa tyloje, adoracijoje, kontempliacijoje?

* Jėzus atkreipia mano dėmesį į pasninko vertingumą. Pagalvosiu, kokio pasninko trokštu laikytis per artimiausias keturiasdešimt atgailos dienų. Savo laikyseną patikėsiu Jėzui, kartodamas: Jėzau tai darau iš meilės Tau ir Tėvui!

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Aukštyn