rugpjūčio 11, 2020, 04:33:52

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl aš esu katalikas?

Pradėjo Tomas M., birželio 15, 2012, 04:00:27

0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Perlas

Kad vietininkas - taip, kad vyriausias - ne. katalikams vyriausias ganytojas yra Kristus.

kukulis

Ai Tomai, taigi jau parašė :)

Juk sakiau kad to paties tipo katalikus jau ligoninėje buvau suitkęs  ;D

Tomas M.

Tu teisus. Tame Dvorkino video, kur tu įdėjai, to sekmininkų pastoriaus mintys - vienas prie vieno su Perlo... Gaila žmogaus, bet mes padarėme dėl jo viską ką galėjome: bandėme įspėti, paaukojome Švč. Jėzaus Širdžiai, pasimeldėme už jį, daugiau viskas Dievo rankose, tikiuosi, kad kažkaip jį išraus su šaknimis iš tos sektos  :-\

Gaila jei Svajūnas pasimovė ant velnio kablio, tai Švč. Jėzaus Širdies dieną blogis dar vieną kirtį Širdžiai sudavė :(

Turėsime dar vieną sektantų veikimo pavyzdį mūsų forume...

kukulis

Sunku pasakyti, ar tai sektantų veikimo pavyzdys, ar tiesiog vieno žmogaus neišpasakytos puikybės reiškimosi pavyzdys. Manau neverta taip susireikšminti, kad sektantai čia nori kažką pakenkti ir panašiai .. ;)

Manau mūsų klaida buvo du skirtingus žmones Perlą ir Svajūną suplakti į vieną krūvą  :(

Augucka

Galiu pasakyti tik tiek, nei vienas nei antras nėra tikri katalikai. Jei tokie būtų, tai nebūtų jokių kivirčų, nes tikri broliai katalikai taip "nesidrąskytų" nei realiam gyvenime nei internete.
Kristus mokė meilės, jei nemyli, tai visi jų postringavimai nieko verti.
Na, bet tikiuosi jie susipras ir pasitaisys. Pradžia padaryta. Matosi, kad žmonės pasukę teisingu keliu, tik reikia išmokti atskirti grūdus nuo pelų  ;)

Silvija

Citata iš: kukulis  birželio 28, 2014, 03:13:09
Manau mūsų klaida buvo du skirtingus žmones Perlą ir Svajūną suplakti į vieną krūvą  :(


Jei taip manai, tai turbūt turi omenyje mano komentarus? ;) Nes niekas kitas jų abiejų kartu neminėjo. Augucka pasakė tai, kaip ir aš tą situaciją supratau - ne dėl kokių nors sektantizmo apraiškų, o tik dėl elgesio kultūros. Jie abu naujokai, tik dėl to buvo "suplakti" į krūvą. Nes nelabai žonės pajuto, kad jau į seniai susiklosčiusią bendruomenę pataikė, o kultūringas žmogus iš pradžių pasilabintų, prisistatų ir tik po to imtų reikšti savo nuomonę. Nesinori, kad bendravimo charakteris persineštų automatiškai iš tokių bernardinų, kurių komentarų erdvė jau yra tapusi "prochadnoj dvor".

Silvija

Svajūnai, nurimk :) niekas už akių neapkalba (reiktų būti naiviam manant, kad parašius komentarą, tu jo neperskaitysi). Ir apsieikim be ironijos. Jokių kalbų aiškinimu aš neužsiiminėsiu, bet darysiu ir toliau tai, kas man pavesta kaip forumo moderatorei.

Svajūnas

Mano liudijimai atgule maldos grupeje. Laisves atemimo istaigoje tarp savanoriu " alfa" kursose. Nuo treciadienio rasi rekolekcijose.
Nors pastebiu kaip daznai pagalvoju (pavydziu) apie kartuzus,  vistik esu uz gyva bendravima.

Silvija

Realiai ir gyvai mes visi priklausom kokiai nors grupei, kurioje daugiau ar mažiau tarnaujame. Bet tu, Svajūnai, esi internetinėje bendruomenėje. Jei nori čia likti, priimk mūsų taisykles. Viena iš jų - atsakyti sau ir kitiems, kodėl esi katalikas. Ar tai taip sunku?

Silvija

Kartuzai - krikščionys. Kiek spėjau susidaryti įspūdį apie tave, tavo pašaukimas tikrai ne toks, tu paprasčiausiai neišbūtum kartuzų tyloje, tau mirtinai reikalingi broliai/seserys, bendravimas. Kaip ir daugeliui iš mūsų. Jausmas, kad tave veda į atsiskyrimą gali būti labai klaidingas ir net pražūtingas (juk piktasis tik to ir siekia, kad visi būtume po vieną).

Laikykis bendruomenės Svajūnai  ;) Aišku, geriau realios, ne virtualios.

Tomas M.

Svajūnai, bendruomenėje pirmiausiai mokomės pagarbos vienas kitam, bet kad situacija "atauštų" atjungiu tave savaitėlei.

Pilgrim

Pradžios knygoje skaitome pasaulio kūrimo istoriją ir kiekviena diena prasideda "Dievas tarė", kiekvieną dieną skamba Žodis. Apaštalas Jonas po daugelio tūkstančio metų pakartoja "Pradžioje buvo Žodis." Pasaulis, tarsi atsiranda ne po ,,didžiojo sprogimo", bet iš ,,didžiosios tylos". Prisiminkime, atėjus septintai dienai įsiviešpatauja tyla. Ir septintoji diena, poilsio diena, iš tikrųjų yra tylos diena.  Būtent tyloje mes galime susikaupti apmąstymams, to nepadarysime triukšme. Ir jei kažkas pasakys, kad triukšmas - tai ,,informacija", tai tam, kad informaciją surūšiuotume yra reikalinga tyla. Tačiau yra žmonių, kurie bijo tylos, o iš esmės baimė glūdi giliau. Baimė susitikti tyloje save. Sutikti save ir išgirsti klausimą "kas aš toks", "kodėl aš čia". Tada žmogus slepiasi triukšme, greitai pasimeta sumaištyje, girdi aplinkui tik chaosą ir tampa jo laidininku.
Tyla Dievo kalboje padaro pauzę. O mes kalbame ir kalbame daug. Žmo­nės vi­sada mė­go šne­kė­ti. Tikriausiai nuo ta­da, kai iš­mo­ko. Šne­kam apie sa­ve, dar­bą, pa­sie­ki­mus, at­sklei­džiame pa­slap­tis, ap­kal­bame ki­tus. O Dievas savo kalboje padaro pauzę. Psichologai vis pamoko, kad bendraujant reikalinga daryti pauzes. Ty­los per­trau­kė­lė pasako, kad tu svars­tai apie iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir tai ženk­las pašnekovui, kad jums jo nuomonė svarbi ir įdo­mi. Bū­ti iš­girs­tam yra ne­by­lus komp­li­men­tas kitam žmogui. Pagaliau tai ga­li­my­bė pa­čiam ge­riau su­vok­ti ką tik iš­girs­tus žo­džius.
Svajūnai,
laisvės atėmimo vietoje ėjai, kartu su ten esančiais žmonėmis, kartu su jais sutikti Jėzų ir parodyti, kad Jis yra jūsų ten susirinkusiųjų tarpe. Iš esmės ar jie, esantys už spygliuotos tvoros, ar čia esantys prie kompiuterio ekrano, ar kasdienybėje sutikti žmonės, esame viena. Visi klystantys, turintys savo suklupimus ir didybę pakylant žengti sekantį žingsnį. Šv. Pranciškus meldėsi: Viešpatie padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Ramybė atsiranda tik tyloje ir mes prašome Viešpatie padaryk mane tylos pasiuntiniu. Tylos, o dažnai ir pauzės, nes to reikia mums visiems. Nemokame patylėti.
Kartais benamiai, valkatos,  turintys priklausomybių ar nuteistieji yra labiau savimi negu tie, kurie nepatyrė jų būsenos. Pabūkime ieškotojais,kad atrasti save, atrasti tylą ir joje Jėzų.
Svajūnai, alfa kurse tiek vaizdo medžiaga, tiek atskirų temų kalbėtojai dalijosi savo patirtimi, savo liudijimais. Tai be abejo kalbėjo visiems klausantiems. Paskui grupelėse gyvojoje patirtyje diskutuojant tau tikriausiai klausant liudijimų, gyvenimiškų istorijų kilo minčių ir pastebėjimų, kuriais tu dalinaisi. Jėzus pasakė eikite ir padarykite mano mokiniais visus: ir vargšus, ir turtingus, ir nuteistus, ir laisvus, ir ... vieni kitus. Taip, apie Jėzų turime kalbėti ir vieni kitiems, ir padėti vieni kitiems tapti Jo mokiniais. Jeigu mums  užtenka kantrybės su nuteistaisiais ar elgetomis, vadinasi kantrybės turi užtekti ir vieniems su kitais. Visi esame žmonės, visi klystantys, visi ieškantys ir visi viena Jėzuje.

P.S. ir vis dėl to ... ir vis dėl to ... Tomai, aš už tai, kad Svajūną įjungti atgal.

Pilgrim

Nesu tikras dėlto, bet turiu vilties ... intensyviame ieškojimų kelyje kartais būname, jautresni, lengviau pažeidžiami, bet ir emocingesni, mažiau kantrūs

Tomas M.

Realiame pasaulyje jis turi dvasinius vadovus, vadinasi neprapuls, o čia mes neturime laiko žaisti vaikų darželio - arba žaidi pagal taisykles, arba eini į bernardinų smėlio dėžę, kur jokių taisyklių nėra :D

Svajūnas

Realiame pasaulyje keliauju atgal i dykuma, Tomai.
Atsiprasau, kad sutrukdziau...

Tomas M.

Tuomet, sveikas atvykęs į dykumą!!! Pataikei tiesiai į smėlio audrą :D

Pilgrim

Svajūnai,
Jėzus taip pat buvo dykumoje, bet praėjus laikui sugrįžo. Taip jis pasako, kad būtume šalia vienas kito. Tik vienas kito dėka, sužinome, kad turime mėlynas akis, kad atrodome pavargę ir reikalingi vienas kito pagalbos, kad galime būti pagalba vieni kitiems. Kai kalėjime alfa kurse uždegėte ten esančius, jų akys užsidegė, jų širdys sušilo. Tačiau praėjus laiko reikia vėl sugrįžti pas juos ir pakurstyti liepsną širdžių. Ir jie laukia ... kaip ir Jėzus mūsų laukia sugrįžtančių iš "gastrolių". Pagaliau ir mes laukiame vienas kito, nesvarbu kiek ilgai įvyko susitikimas, nesvarbu kaip ir kur. Dievas yra Meilė ... Meilė yra Dievas. Meilė pasireiškia tik santykyje vienas su kitu. Dievas pamatomas tik mūsų tarpusavio santykiuose. Iš to kaip mylite vieni kitus pasaulis pažins, kad esate Mano mokiniai.

VMI

Citata iš: Tomas M.  birželio 29, 2014, 22:05:22
Realiame pasaulyje jis turi dvasinius vadovus, vadinasi neprapuls, o čia mes neturime laiko žaisti vaikų darželio - arba žaidi pagal taisykles, arba eini į bernardinų smėlio dėžę, kur jokių taisyklių nėra :D

Ne, vis tik čia niekas nesikeičia. Turiu omeny tą įdomų toną... "Mes čia neturime laiko", "arba eini į bernardinų smėlio dėžę, kur jokių taisyklių nėra". Tai ir yra "vaikų darželis", beje, neskaniai "kvepiantis" ir nepagarba kitiems. Nuveikit bent trečdalį tiek kiek nuveikė bernardinai.lt, tada juokitės...
Atjunkit ir mane. Suvisam. Po kurio laiko gal vėl užeisiu pasidairyt ar šioje "susiformavusioje bendruomenėje" atsirado vietos "autsaideriams", kurie iškart nebūtų apdalinti "globėjiškais pamokymais" ar "nuobaudų sistema".

Svajūnas

Citata iš: Pilgrim  liepos 10, 2014, 19:19:35
Svajūnai,
Jėzus taip pat buvo dykumoje, bet praėjus laikui sugrįžo. ...

Mindaugai(?) as neesu Jezus. Taip kaip ir skirtingai nuo Jo, mane supantys " zverys" nera man draugiski.

Bukit palaiminti.


Silvija

PASTEBĖJIMAS: Kadangi diskusijos eigoje buvo ištrinta daugelis nepagarbių komentarų, naujai įsijungiančius narius prašytume nedaryti savo išvadų pagal dabar matomų komentarų turinį.

Nebent jūs laikote, kad laisvė - tai žmogaus elgesys be atsakomybės ir visur vieni kitiems turėtume leisti tai daryti. Tokiu atveju vėl tenka priminti taisykles, kurių norėtųsi, kad visi laikytumėmės bendram labui.

Aukštyn