sausio 21, 2021, 15:45:54

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar žinai, kad...

Pradėjo Silvija, vasario 14, 2013, 08:01:15

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Saulius

šitas pavojus yra realus mūsų laikais, juk visi judėjimai, tokie kaip ekumeninis, bendras pasaulio religijų atstovų susitikimas melsti taikos - yra tik keli ženklai rodantys, kad pasaulio valdantieji siekia apjungti visas religijas, jei tai taptų realybe, ši religija būtų ir tarpvalstybinis valdžios įrankis.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Saulius  rugpjūčio 20, 2016, 19:27:10
pasaulio valdantieji siekia apjungti visas religijas

Ar tikrai? "Pasaulio valdantieji" turi turėti konkrečias pavardes.
Kai katalikas rašo ikonas tai taip pat tam tikra ekumenizmo išraiška, nes ikona - ortodoksų  išpuoselėtas ir per amžius išsaugotas paveldas.

Čia gal aiškiau bus parašyta http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-18-ekumenizmas-kas-tai/93858

Silvija

Šitas pavojus yra realus Maskvos patriarchate, ten bažnyčia pernelyg suartėjo su valdančiaisiais. KB tokią patirtį, ačiū Dievui, jau pergyveno.

Apie tai norėjau prašyti žinutėje.

Saulius

 "Ar tikrai? "Pasaulio valdantieji" turi turėti konkrečias pavardes"
Galima paminėti Rockefeller fondą, kuris susijęs su ekumeniniu ir pasaulio religijų suvienijimo projektais. (Tomo pateikta nuoroda) https://www.youtube.com/watch?v=jABDBjlSzKE

... "nes ikona - ortodoksų  išpuoselėtas ir per amžius išsaugotas paveldas."
Taip ikona yra paveldas - Bizantiškos kultūros. Juk žinome, kad iki skilimo Bažnyčia buvo viena. Todėl, dažnai daroma klaida, kai ikonos laikomos Rytų bažnyčios paveldu.

Tomas M.

Dėl vienos religijos. JAV yra toks įdomus vyrų katalikų diskusijų klubas, kurie kviečia įdomius žmones aptarti opioms problemoms. Mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad Bažnyčia rodos pamiršo savo vieną svarbiausių įpareigojimų - evangelizavimą, apie ką šiame video tie vyrai ir kalbės, bet... pažiūrėkite kelias minutes, ir ten parodys Popiežiaus Pranciškaus video apie ekumenizmą ir pasakykite, ką manote:

Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Varlė keliauninkė

Citata iš: Saulius  rugpjūčio 21, 2016, 04:19:25
Taip ikona yra paveldas - Bizantiškos kultūros. Juk žinome, kad iki skilimo Bažnyčia buvo viena. Todėl, dažnai daroma klaida, kai ikonos laikomos Rytų bažnyčios paveldu.

Iki skilimo buvo tik krikščionys su centrais rytuose ir vakaruose - Konstantinopoliu ir Roma, todėl ir paveldas buvo bendras. Man neaišku, kodėl po skilimo vakarų ir rytų krikščionybė sakraliniame vaizduojamame mene ir architektūroje taip aiškiai išsiskyrė.. Bet kaip ten bebūtų, ne katalikai, o būtent ortodoksai išsaugojo ikoną kaip tokią, ir toliau tęsė šitą tradiciją. Lygiai tas pats įvyko ir su sakraliniais pastatais.

Citata iš: Saulius  rugpjūčio 21, 2016, 04:19:25
Galima paminėti Rockefeller fondą, kuris susijęs su ekumeniniu ir pasaulio religijų suvienijimo projektais

Ekumenizmas nėra pasaulio religijų suvienijimo projektas. Reikėtų pastudijuoti dekretą dėl ekumenizmo UNITATIS REDINTEGRATIO

Na kas dėl Rokfelerių ir "pasaulio valdančiųjų".. sunku pasakyt.. mano galva, daugelis dalykų, kuriuos sunku patikrinti, yra pernelyg demonizuojami.. Ir klausimas kam tai naudinga?

Tomas M.

Varlyte, tuos dalykus naudinga žinoti todėl, nes pvz. kiek pamenu, Rockefeller nemažai investuoja į švietimo ir kitokius projektus, tad žinodamas, kas yra investitorius, gali būti atsargesnis ir patyrinėti, kas vyksta su tais projektais.

Silvija

...Pats pavadinimas ,,gotiškas šriftas" nieko bendro su germanų gotų gentimis neturi: tiesiog XV a. italų knygų spausdintojai nusprendė, kad senasis šriftas pernelyg niūrus, gremėzdiškas, o todėl ,,barbariškas" (goticus) ir pradėjo kurti antiqua - paprastesnius a la romėniško tipo šriftus.

...gotiškas šriftas laikomas lotyniškos kaligrafijos šedevru, kuris XII a. paplito kone visoje Europoje (išskyrus Airija ir Pietų Italiją, kur raštininkai naudojosi vietos šriftais).

Ilgiausiai gotiškasis šriftas išliko Vokietijoje (net iki XX a. vidurio), todėl kartais neteisingai siejamas vien tik su šios šalies kultūra. Beje, lietuviški leidiniai Mažojoje Lietuvoje irgi spausdinti gotišku šriftu, Latvijoje antiqua pakeitė ,,gotiką" irgi palyginti vėlai - tik 1926 m.

Nacių Vokietijoje gotiško šrifto naudojimas uždraustas specialiu Martino Bormanno įsakymu 1941 m. rugsėjo 1 d. spausdinimo ekonomiškumo sumetimais, nors egzistuoja ir kitos tokį žingsnį bandančios paaiškinti versijos (pavyzdžiui, kartais teigiama, esą A.Hitleriui kažkodėl susišvietė jog kursyvinis gotiškasis šriftas labai primena žydų raidyną).

Viena ankstyviausių ir universaliausių gotiškojo šrifto atmainų. Susiformavo Šiaurės Prancūzijoje XIII a., o XIV-ajame tapo pagrindiniu šriftu kone visoje Europoje. Tokį pavadinimą šriftas gavo todėl, kad simboliai lape žiūrėjosi labai tolygiai, kas ir priminė audinį. Raidės vertikaliai ištęstos. Beje, būtent tekstūros šriftu išspausdinta žymioji Gutenbergo Biblija.

http://www.istidom.lt/2015/08/apie-gotiskus-sriftus.html

Eugenijus

Suabejojau, ar tikrai teisybę parašėte. Nacių Vokietijoje kaip tik gotiškas šriftas buvo visaip skatinamas. Milijoniniai "Mein Kampf" tiražai buvo atspausdinti gotišku šriftu. Partijos suvažiavimuose visi plakatai ir propagandiniai šūkiai - gotišku šriftu. Romėniškas šriftas buvo laikomas "nepakankamai vokišku".

Varlė keliauninkė

Kaip matosi iš nuorodos, Silvija ne pati parašė, bet pacitavo šaltinį. Tad abejoti pirmiausia reikėtų juo. Abejoti yra neblogas užsiėmimas, jeigu jis vėliau išsivysto į tiesos paieškas :)

Eugenijau, jeigu Main Kampf būtų buvęs atspaustas tokiu šriftu, kokį matome nuotraukoje, tai Hitleris būtų visą spaustuvę išsiuntęs į Aušvicą, nes toks šriftas be galo sunkiai skaitomas. Tačiau. Visai gali būti, kad tais metais jau buvo supaprastintas gotikinis šriftas, kuris ir vadintis galėjo kaip nors "Gothic" ar kitaip. Dabar irgi pilna gotikinių šriftų, bet jų panaudojimas yra labai specifinis.

Tai tiek, norėjau tik pasakyti, kad jeigu įkeltum pavyzdžių ar nuorodą, tai jau būtų šis tas :)

Tomas M.

Spausdinant "Mein Kampf" naudotas Fraktur, kuris, kaip supratau priklauso gotikinių šriftų tipui:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fraktur

Bet tas naudojimas greit baigėsi:

CitataThe Fraktur typefaces were in heavy use in Nazi Germany, when they were initially represented as true German script; official Nazi documents and letterheads employed the font, and the cover of Hitler's Mein Kampf used a hand-drawn version of it.[5] (However, ironically, the typefaces most popular in Nazi Germany, especially for running text as opposed to decorative uses such as in titles, were actually the more modernized fonts of the Gebrochene Grotesk type such as Tannenberg, designed in the early 20th century, mainly the 1930s, as grotesque versions of blackletter typefaces.) The press was scolded for its frequent use of "Roman characters" under "Jewish influence" and German émigrés were urged to use only "German script".[6] This radically changed on January 3, 1941, when Martin Bormann issued a circular to all public offices which declared Fraktur (and its corollary, the Sütterlin-based handwriting) to be Judenlettern (Jewish letters) and prohibited their further use.[7] German historian Albert Kapr has speculated that the régime had realized that Fraktur would inhibit communication in the territories occupied during World War II.

Varlė keliauninkė

Patikrinau internete "mein kampf layout" - yra. Bet neįsivazduoju kaip įmanoma tokį šriftą skaityti, anksčiau žmonės kantresni matyt buvo ;)

Eugenijus

Skaityti visiškai įmanoma ir labai gražiai atrodo tas šriftas. Ir rašto tyrinėtojai nustatė, kad tie žmonės, kurie vienodai gerai moka skaityti ir Antiqua, ir gotišku šriftu, gotišku šriftu skaito GREIČIAU, nei Antiqua.
   Frakturschrift, Deutsche Schrift, Altdeutsch (sinonimai), gotiško šrifto atmaina.
Dar 1934 metais A. Hitleris siekė panaikinti gotišką šriftą. "Was tausend Jahre gefessellt wurde, wird zum Heile und zur Gesundheit unseres Volkes und der anderen frei" (kas tūkstantį metų buvo sukaustyta, bus mųsū tautos ir kitų labui ir sveikatai laisva).
   1941 metai išleistas įsakymas, panaikinantis gotišką šriftą ("vokišką", Altdeutsch, Fraktur) kaip valstybinį. Hitleris manė, kad greitai karu nugalės Europoje, ir visur turės įsigalėti vienas šriftas - Antiqua. Tačiau gotiškas šriftas uždraustas nebuvo, ir prieš karą, ir karo metais daugybė laikraščių ir knygų buvo spausdinama gotišku šriftu. Net labiausiai užkietėję nacistai spausdindavo visokią literatūrą gotišku šriftu.
   Paradoksas, tačiau gotiškas šriftas Vokietijoje pradėjo greitai merdėti po 1945 metų. Nugalėtojų okupacinė valdžia nemokėjo perskaityti gotiško šrifto, todėl cenzoriai griežtai draudė susirašinėti ar kokius potvarkius skelbti tuo šriftu, reikalavo viską rašyti Antiqua.
   Šiuolaikinėje Vokietijoje mažai jau žmonių, dar mokančių laisvai skaityti Altdeutsch.

Varlė keliauninkė

Gražus tai gražus, niekas nesiginčija, bet sunkiai skaitomas, bent jau šiuolaikiniam skaitytojui

Silvija

Įdomiai pasisuko pokalbis - apie Hitlerį  :-\, o aš norėjau kreipti į tai, kodėl daugelis šventų knygų buvo parašytos gotišku šriftu. Tai, kad jis iškilmingas, pošnus ir reikalaujantis laiko rašant (ne spausdinant), savotiškai tapdavo priemone ir įrankiu Dievo garbinimui. Bet tuo pačiu ir pačių tikinčiųjų dvasiniam labui. Mat dvasiniai žmonės perrašinėdavo net Bibliją, nes tai padėjo giliau įsisavinti Raštų prasmę ir tuo pačiu buvo kaip meditacijos rūšis. Žmonės laiko neskaičiavo taip kaip dabar, Dievui jo negailėjo...

Beje, ar žinai, kad Adolfo vardas kilęs iš dviejų žodžių edel (aukštas, kilmingas) ir wolf (vilkas) junginio (panašiai kaip edelweiss). Hitlerį dar vadino vilku, jo būstinė-bunkeris Lenkijoje (vakar teko pabuvoti) yra vadinamas "Vilko irštva".

Silvija

...1991 m. sausio 13 d. Parlamento gynėjams mirties grėsmės akivaizdoje buvo suteiktas visuotinis nuodėmių išrišimas, ir tą sakramentą suteikė kun. Robertas Grigas, paprašytas a.a. Algirdo Patacko.

Aukštyn