vasario 26, 2020, 00:30:07

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Himnas Šventam Kryžiui (Crux fidelis)

Pradėjo Silvija, kovo 29, 2013, 05:05:03

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Šį himną Bažnyčia gieda Didyjį penktadienį ir kitomis progomis, pagerbdama Viešpaties kančią.

P.: KRYŽIAU ŠVENTAS, visų medžių * tu tik vienas pažiba,*
neišželdins girios brandžios * kito tokio niekada! *

Saldus medi, vinys saldžios, * keliama saldi našta.

2 Jėzaus pergalę šlovingą, * giesmę Kryžiui įstabiam *
ir išganymą džiaugsmingą * žemėje visiems laikams *
šitas himnas iškilmingas * skelbia nuodėmės vaikams.

3 Dar tuomet, kai rojaus dangų * nutvieskė žaibai pirmi, *
kai rūsti šalna pakando * laimės pumpurą anksti, *
gint nuo piktojo žabangų * Dievas skyrė medį šį.

4 Ir žiedų žiedais pražydo * Kryžiaus medis prakilnus, -*
veltui pragaro galybės * amžiais siautėjo pas mus, - *
užmezgė vaisius gyvybės * rojaus medis įstabus.

5 Pagaliau laikų pilnybė * švinta amžių glūdumoj, *
ir nauja žvaigždė, sužibus * virš Betliejaus tamsumoj, *
skelbia dievišką didybę * mažo Kūdikio raudoj.

6 Verkia Kūdikis tvartely, * žemėj pradeda vargus, *
vysto Motina vaikelį, * riša sąnarius gležnus, *
vykdyt savo Tėvo valios * žengia dieviškas Sūnus.

7 Bėga metai, ir subrendęs * Kryžiaus sostan žengia jis, *
tik ne rankos glosto švelnios, - * kala Jėzų vinimis; *
vai priimki, medi brangus, * naštą brangią apkabink!

8 Erškėčių spygliai susmigo, * sunkiasi lašai juodi, *
mintys sielvarto apniko, * dega žaizdos ugnimi; *
ak, kokia versmė ištryško * plauti nuodėmėms žmonių!

9 (2) Kietas medi, lenk viršūnę, * pumpurais minkštais žydėk, *
skaistų Sutvėrėjo kūną * švelniai lapais glamonėk;
ir dangaus kilniausią auką * medžio širdimi apglėbk!

10 (3) Jokioj girioj neišaugs jau * kitas medis toks kilnus, *
vertas Viešpatį priglausti * ir išgelbėt mus visus...*
Tave vieną krauju prausė * Avinėlis nuostabus.

11 (4) Tebūnie šlovė Trejybėj * Dievui amžinai vienam, -*
Tėvo ir Sūnaus galybei, * ir Ramintojui šventam; *
amžiais jiems garbė teaidi * žemėj ir danguj aukštam.

(IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2007. P. 536-537.)


Tomas M.

Įdomu, kad dalys šio himno panaudotos ir Velykų laiko Valandų Liturgijos himnuose - mūsų tautinis elementas Visuotinėje Bažnyčios Maldoje :)

Aukštyn