gegužės 29, 2020, 21:27:25

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Džiaugsmingų šventų Velykų!

Pradėjo Jazminas, kovo 31, 2013, 06:18:21

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Jazminas

Kristus prisikėlė!
Džiaugsmingų šventų Velykų!
Sveikinu visus forumo narius ir svečius.

Silvija

Teskelbia mano burna VIEŠPATIES šlovę, ir visa, kas gyva, tešlovina jo vardą dabar ir per amžius! (Ps 145, 21)

Linkėjimai visiems švenčių proga iš apsnigto Lietuvos kaimo (gaila neišeina prisegt vdeo su bliaunančiais dvieju savaičių avinukais, kurie laukia nesulaukia pirmosios žolės, kaip ir žmonės, beje).

:waving:

P.S. pasiūlymas, ką veikt per Velykas, kai jau suvalgyti margučiai ir išragauti visi kiti patiekalai: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-27-pavasario-spalvos-kokius-zaidimus-zaisti-per-velykas/98040

Tomas M.

Христос Воскресе! Воистину воскресе! Čia dėl įdomumo iš brolių slavų pasiskolinau ;)

Visiems geriausi linkėjimai iš už balos!

Silvija, kas yra geriau, nei sutikti Velykas ir galėti rankose pamaigyti tuos vilnos gumulėlius ;D

Pilgrim

Jėzus prisikėle ! Tikrai prisikėlė !Dar nuo vaikystės suskamba šios eilės ... ypatingai per Velykas.
Pasidalinu jomis ir su Jumis.
Maironio išverstas D. Merežkovskio eilėraštis ,,Christos voskres"

Bažnyčioj gieda ,,aleliuja";
Bet aš tyliu, širdy skaudu:
Čia žemėj ašaros, žudynės, -
Tai balsas giesmės velykinės
Tarytum tyčiojas skundu.

Bažnyčiose Velykas švenčia
Pasaulis mūsų pažangus,
O brolis brolio neapkenčia!
Ir kaip pažemintas žmogus!

Kad Kristus šiandie iškilmingą
Išgirstų ,,aleliuja" čia,
Jisai prieš minią nuodėmingą
Pravirktų ašara karčia.

Tomas M.

Su Šv. Velykomis visus!  :celebrate:

Eilėraštis tikrai verčia susimąstyti, tinka labai gavėniai.

Sigitas

 :pentecostal: Aleliuja! Maranata!   :celebrate: Visus sveikinu! Jėzus Prisikėlė! Jis tikrai Prisikėlė!   :bravo:    Aleliuja! Maranata!

Silvija

Augustinas apie Šventas Velykas sakė:  Kristaus prisikėlimas veikia mumyse, jei teisingai gyvename, jei mūsų senas blogas gyvenimas miršta, o naujas - kasdien daro pažangą.

Apie mus ir Kristų šventasis dar minėjo: Jame nebuvo mirties, mumyse nebuvo gyvenimo. Jis prisiėmė mirtį iš mūsų dalies, kad duotų mums gyvenimą iš savo dalies...

Tad gyvenkime kaskart naujai ir tenebūna tai vien tik geri mūsų norai! :)

Aleliuja, Aleliuja! Tarsi saulė iš bangų
Jis triumfuodamas pakilo virš tamsių mirties jėgų!
Jis - tautų pasiilgimas! Amžinybės žiburys!
Kaip patsai Garbės Karalius prisikėlė šiandien Jis.

Aleliuja, Aleliuja! Jėzau, Tu prikelk ir mus
Iš gyvenimo griuvėsių vesk, kur džiaugsmas nemarus.
Leisk ir mums dalytis laime, skausmo dienos kai praeis,
Kai triumfuodama gyvybė savo pergalę išskleis.


(žodžiai iš mūsų šio ryto giesmės)

:pentecostal:

Augustas

Sveikinu visus su Kristaus prisikėlimo švente. Tegu nelieka tarp mūsų pykčio, neapykantos, susiskaldymų... Tegu prisikėlęs Kristus nušviečia visų mūsų gyvenimo vingius ir teįkvepia mus ieškoti ir siekti Jo valios ir Jo gyvenimo, kad Jėzus Kristus būtų visame kame.   :pentecostal:

kukulis

Šventuoju prisikėlimu, duok mums kalčių atleidimą! Tegul ir mus džiaugsmas ima! Aleliuja! Aleliuja!  :pentecostal:

Sveikas sugrįžęs Sigitai! :)

Varlė keliauninkė

Dziaugsmo jums, mielieji. Su sv. Velykom!

arabele

Ir aš sveikinu visus su Šv. Velykom, telydi mus visur prisikėlęs Kristus.

Tomas M.

Kristus prisikėlė!  :celebrate:

Visiems linkiu džiaugsmingo Velykų laiko!

Sigitas

Baigesi Gavėnia, baigėsi mano pasninkas nuo feisbuko, internetinių forumų ir žaidimų! Valio! Aleliuja! Visus ta proga ir sveikinu!  :celebrate:
Jėzus Kristus, mūsų Viešpats Prisikėlė! Aleliuja!

P.S. ta proga Dievas šį rytą dovanojo skaistų, tiesiog nuostabiai baltą sniegą (aliuzija į avinėlio kraujyje išbaltintą mūsų sielos rūbą)! Fantastiškas jausmas bėgioti po sniegą basomis! Ačiū Dievui už jo visas dovanas! Ačiū Dievui už jus, broliai ir sesės tikėjime!  :pentecostal:

Silvija

Ačiū, brangieji! Tegul ir jūsų (visų, kurie skaitote) širdys patiria Prisikėlusio Viešpaties dovanojamą džiaugsmą  [-O<

Augustas


vida

Aleliuja [-o< Džiaugiuosi, kad laiko trapume pasirinkome amžinąjį gyvenimą.

kukulis


Aukštyn