spalio 01, 2020, 17:32:34

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kodėl pasaulinis homoseksualizmo plitimas yra lydimas islamo plitimo?

Pradėjo Tomas M., liepos 01, 2013, 13:48:38

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Citatamums reikia pradėti analizuoti islamo skelbiamas tiesas. Tam yra galimos dvi prieigos. Pirma prieiga yra moksliškai kritiškos Koranos versijos parengimas, tokia versija jau yra rengiama Berlyne. Mes visi, taip pat ir patys musulmonai, turi žinoti, kas per knyga yra Koranas ir kaip ji buvo sukurta. Antrąją prieigą mums siūlo koptų kunigas Zacharias Botrosas, dirbantis vietinėje televizijoje. Jis praleidžia daug laiko tiesiog arabiškai skaitydamas Koraną tam, kad parodytų jame slypinčius prieštaravimus ir nenuoseklumus. Korano tekstas yra silpniausia islamo vieta.


James V. Schall. Apie islamą atvirai

Pilgrim

Norintiems galėčiau įdėti nuorodas į vaizdo paskaitas, teisingiau visą kursą apie musulmonus.
Anglų arba rusų kalbomis. Dėstytojas prof. David W.Shenk
kurso temos ir aprašymas

The Gospel and Islam

This invaluable course from an expert in comparitive religious studies examines Islam and Christianity at spiritual, cultural and communal levels. It explores the similiarities and differences found in Jesus and Muhammad, the Bible and the Qur'an, Jerusalem and Medina, the Church and Ummah.
This course is designed to  enable believers in Jesus Christ to understand the message of Islam and to be equipped to faithfully commend the Gospel of reconciliation in their engagement with Muslims.

Introduction
1. Journey with Muslims
2. Quiz -- What Do You Know About Islam?
3. Early Theological Formation in the Arabian Background
4. The Muslim Community (Ummah)
5. Muslim Theology and Praxis
6. Adam and Eve
7. Abraham, Ishmael and Isaac
8. Muhammad and Jesus
9. The Qur'an and the Bible
10. Tanzil and Incarnation
11. The Hijrah and the Cross
12. Medina and Jerusalem
13. Tawhid and Trinity
14. The Hajj and the Eucharist
15. Shari'a is Muslim Law
16. The Shi'a or Shi'ite Muslims
17. Sufi Mystics
18. Folk and Secularist Islam
19. Principles for Ministry Among Muslims
20. An Open Door (Revelation 3:7-12)Введение.
Тема 1. Мой путь с мусульманами
Тема 2. Проверочная работа
Тема 3. Раннее формирование богословия в аравийском
контексте
Тема 4. Мусульманская община (Умма):
Тема 5. Богословие и практика ислама
Тема 6. Адам и Ева
Тема 7. Авраам: Измаил и Исаак
Тема 8. Мухаммед и Иисус
Тема 9. Коран и Библия
Тема 10. Танзил и воплощение
Тема 11. Хиджра и крест
Тема 12. Медина и Иерусалим
Тема 13. Таухид и Троица
Тема 14. Хадж и Евхаристия
Тема 15. Шариат - мусульманский закон
Тема 16. Шиа и шииты
Тема 17. Суфизм
Тема 18. Народный и секуляристский ислам
Тема 19. Принципы служения среди мусульман
Тема 20. Открытая дверь

Augustas

Čia man atėjo mintis apie tai, kodėl vis tik Islamas plinta kartu su LGBT idėjų plitimu.
Pirmiausia šis straipsnis:

http://www.catholicworldreport.com/Item/3933/gnosticism_vs_the_incarnation_the_ancient_battle_renewed.aspx

Jis liudija, kad tarp šiuolaikinės seksualinės revoliucijos ir gnosticizmo yra tiesioginis ryšys. O Islamas savo ruožtu yra labai artimas gnosticizmui tuo, kad neigia Dievo įsikūnijimą Jėzuje Kristuje. Yra netgi versija, kad Islamas tėra viena iš gnosticizmo atmainų. Va todėl, mano nuomone, ir plinta Islamas kaip tik ten, kur yra įsigalėjusi šiuolaikinė seksualinė revoliucija.


Tomas M.

Ir taip nudžius viena nulūžusi vynmedžio šakelė po kitos... Škotijos Episkopalų katedroje, Kristaus Apreiškimo šventėje buvo giedama Korano ištrauka, paneigianti Kristaus dieviškumą  :no-no:

Koran Verse Denying Jesus Was Son of God Sung in Scottish Cathedral

Citata... singing verse 35, which states in translation: "It befitteth not the Majesty of Allah that He should take unto Himself a son," and then verse 36, which has the infant Jesus saying: "And lo! Allah is my Lord and your Lord. So worship Him. That is the right path."

Silvija

Reiktų čia pat priminti, kas yra Episkopalai, nes "Kartais, įėjus į jų bažnyčią, yra sunku suprasti, kad čia ne katalikų bažnyčia: ant altoriaus stovi mišiolas, dega amžinoji šviesa, šonuose klausyklos, prie durų švęstas vanduo, tik nėra kryžiaus kelių."

http://laiskailietuviams.lt/index.php/1953m-6-birzelio/476-episkopalai

Tomas M.

Dabar jau lengviau atpažinti, nes dažnai ant jų bažnyčių kabo gėjų vaivorykštinės vėliavos, tipo - mes priimame visus.

Aukštyn