rugsėjo 20, 2020, 02:44:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Trečioji apreiškimo Akitoje paslaptis, atskleista Švč. Mergelės Marijos.

Pradėjo Augucka, liepos 05, 2013, 08:51:43

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Kaip žinia, trečioji Fatimos apreiškimo paslaptis nebuvo atskleista Vatikanui uždraudus, tačiau viename interviu, darytame 1984 kardinolas Ratzingeris prasitarė, kad trečioji Fatimos paslaptis yra identiška paslapčiai, atskleistai Akitoje, Japonijoje Marijos apreiškimo metu.
Trečiosios Akitos paslapties nebuvo bandoma nuslėpti, ir yra viešai paskelbta, tokiu būdu paaiškėjo ir trečioji Fatimos paslaptis.


Trečiasis Dievo Motinos pranešimas Akitoje, seseriai Agnes Katsuko Sasagawa spalio 13, 1973
"Mano dukra, klausytis gerai, ką aš turiu jums pasakyti. Turėsi pranešti savo viršininkui."
Po trumpos tylos:
"Kaip jau sakiau, jei žmonės neatgailaus ir nepasitaisys, Tėvas pasiųs baisią bausmę visai žmonijai. Tai bus bausmė didesnė nei tvanas, tokia, kurios niekas anksčiau nėra regėjęs.
Ugnis kris iš dangaus ir nušluos didesnę dalį visos žmonijos, nepasigailint nei gero, nei blogo, nei ištikimojo, nei kunigo. Išlikę gyvi bus tokie nelaimingi, kad pavydės mirusiesiems. Vienintelis ginklas bus Rožinis ir Mano Sūnaus paliktas ženklas. Kiekvieną dieną melskite Rožinį. Su Rožiniu melskite už popiežių, vyskupus ir kunigus.
Velnio darbai įsiskverbs netgi į Bažnyčią tokiu būdu, kad kardinolas stos prieš kardinolą, vyskupas stos prieš vyskupą.
Kunigai, kurie garbina mane, bus niekinami ir prieštaraus vieni kitiems. Bus atsisakyta bažnyčių ir altorių. Bažnyčia bus pilna tokių, kurie priima kompromisus ir demonas spaus daugybę kunigų ir pašvestųjų sielų atsisakyti tarnystės Viešpačiui.
Demonai ypatingai puls sielas, kurios pasišventusios Dievui.
Mano liūdesį lemia mintis, kad daugybė sielų bus prarasta.
Jei nuodėmės sunkės ir gausės, daugiau nebebus pasigailėjimo.
Su drąsa kalbėk su savo vyresniuoju. Jis žinos, kaip padrąsinti kiekvieną iš jūsų melstis ir atlikti atlyginimo darbus.
Tai vyskupas Ito, kuris vadovauja jūsų bendruomenei. Tuomet Ji nusišypsojo ir pasakė:
Ar dar turi ką paklausti? Šiandien yra paskutinė diena, kai aš kalbu gyvuoju balsu. Nuo šiol jums reikės pasikliauti žinutėmis siųstomis tau ir tavo vyresniajam.
Labai melskite Rožinį. Aš kol kas viena galiu jus išgelbėti iš baisų nelaimių, kurios artinasi. Tie, kas manimi pasikliauja - bus išgelbėti.


Versta iš:
http://www.tldm.org/news10/akita.htmŠtai jums ir dienų pabaigos aprašymas. Ar ne link to žmonija eina? Ar ne tokia bus katalikybės pabaiga?  ::)

Silvija

Kodėl katalikybės? :)

Neišsigask, Augucka, juk daliniai apreiškimai, patvirtinti jie būtų ar ne, mums nieko naujo nepasakys, o va į paniką įvaryti tai gali ;) O kai pats supanikuoji, tai perduodi kitiems, tie kiti - dar kitiems ir t.t.

Žinoma, turim melstis ir gyventi tikrume, tada turėsime ramybę.

Giedrė

Skaičiau ir aš apie Akitos apreiškimą. Visko gali būti, nes Dievo ir taip jau auksinė kantrybė. Telieka tik melstis šv. Rožinį ir atgailauti, kas belieka...

Augucka

Citata iš: Silvija  liepos 05, 2013, 11:20:12
Kodėl katalikybės? :)

Neišsigask, Augucka, juk daliniai apreiškimai, patvirtinti jie būtų ar ne, mums nieko naujo nepasakys, o va į paniką įvaryti tai gali ;) O kai pats supanikuoji, tai perduodi kitiems, tie kiti - dar kitiems ir t.t.

Žinoma, turim melstis ir gyventi tikrume, tada turėsime ramybę.


O kodėl ne katalikybės? Juk kalba eina apie vyskupus ir kunigus  ::) Gal koks protestantizmas ir išliks, nes jie jau dabar nenaudoja nei altorių, o ir bažnyčios jiems praktiškai nebereikia.

Ar geriau tai žinoti, ar kaip stručiui, įkišti galvą į smėlį ir apsimesti, kad nieko nežinau ir niekas nevyksta?  :no-no:

Citatajuk daliniai apreiškimai


Prašau paaiškinti, kas tie daliniai apreiškimai? Ačiū

nf

Šv. Jonas Klimakas moko kaip atpažinti sapnus, bet manau tą mintį galima pritaikyti ir apsireiškimams.
Citata....Итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и суд; а если приводят тебя в отчаяние, то и они от бесов.
...Taigi, tikėt galima tik tais sapnais, kurie įspėja tave apie teismą ir kančias; bet, jeigu jie sukelia nusivylimą, tai ir jie nuo piktojo.

Silvija

Apie Dievo Apreiškimą: http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003/N1049A.html

CitataDievas viską pasakė savo Žodyje

65  ,,Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje Jis prabilo į mus per Sūnų" (Žyd 1, 1-2). Kristus, žmogumi tapęs Dievo Sūnus, yra vienatinis, tobulas ir nepranokstamas Tėvo Žodis. Jame Jis viską pasako, ir kito žodžio nebus. Šv. Kryžiaus Jonas, kaip ir daugelis prieš jį, puikiai tai išreiškia, komentuodamas Žyd 1, 1-2:

    Nuo to laiko, kai Jis mums atidavė savo Sūnų, kuris yra Jo vienintelis Žodis, Dievui nebelieka nieko daugiau pasakyti. Tuo vienu Žodžiu Jis mums pasakė iš karto viską [...]; nes ką Jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, Jis viską pasakė savo Sūnuje, mums atiduodamas viską, savo Sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų Viešpatį ar lauktų iš Jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vien į Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito arba kokių nors naujovių.33

Kito Apreiškimo nebus

66  ,,Krikščioniškoji išganymo tvarka, kaip Naujoji ir galutinė Sandora, niekad nesikeis, ir negali būti laukiama jokio naujo viešo apreiškimo, iki mūsų Viešpats Jėzus Kristus šlovingai pasirodys."34 Vis dėlto, nors Apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas; krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį.

67  Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų ,,privačių" apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti. Tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobiui. Jie turi ne ,,pagerinti" ar ,,papildyti" galutinį Kristaus Apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnutiniau išgyventi. Bažnyčios Mokymo vadovaujami, tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apreiškimuose yra autentiškas, Bažnyčiai adresuotas Kristaus ar Jo šventųjų kreipimasis.

Krikščionių tikėjimas negali priimti ,,apreiškimų", kurie bando viršyti ar taisyti Kristaus užbaigtąjį Apreiškimą. To esti kai kuriose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais ,,apreiškimais".

Augucka

Citata iš: naujokasf  liepos 06, 2013, 01:48:35
Šv. Jonas Klimakas moko kaip atpažinti sapnus, bet manau tą mintį galima pritaikyti ir apsireiškimams.
Citata....Итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и суд; а если приводят тебя в отчаяние, то и они от бесов.
...Taigi, tikėt galima tik tais sapnais, kurie įspėja tave apie teismą ir kančias; bet, jeigu jie sukelia nusivylimą, tai ir jie nuo piktojo.


Nemanau, kad Vatikano patvirtintas Švč. Marijos apreiškimą galima prilyginti sapnui. Aš pritariu šitam teiginiui, bet manau, kad tai puikiai pasakoma apie sapnus, bet ne apie apreiškimą.

Eilinėse žinutėse, kurias palieka M. Marija apreikštiesiems nerasime jokio negatyvo, tik motinišką rūpestį. Tačiau Marija atskleidžia paslaptį, apie tai, kas mūsų laukia ateityje, jei nepasitaisysime ir po paskutinės paslapties atskleidimo, ji daugiau jau tam žmogui neapsireiškia.

Augucka

Sivija, katekizmas rašo teisybę, pritariu. Ir jame rašoma, kad Jėzus neapsireikš jokiuose nei privačiuose, nei viešuose apreiškimuose daugiau, gal dėl to apreiškimuose visada M. Marija, o ne pats Jėzus.


Silvija

Žinai, dar pagalvojau, kad taip yra dėl to, kad labai daug žmonių yra sužeisti būtent teisingos tėvystės nebuvimo jų gyvenime ir jie gali tiesą priimt tik iš Motinos.

Jėzus tai kuo puikiausiai žinojo ir pramatė, tam ir paliko Bažnyčiai savo Motiną.

Augucka

Atsiprašau už pasakymą, kad apreiškimas Akitoje Vatikano patvirtintas. Jis kol kas yra patvirtintas vyskupo. Tačiau, iš interviu su kardinolu Ratzingeriu galime suprasti jo užuominą. Tai lyg ir neoficialus patvirtinimas abiejų paslapčių sutapimo.  :-\

CitataŽinai, dar pagalvojau, kad taip yra dėl to, kad labai daug žmonių yra sužeisti būtent teisingos tėvystės nebuvimo jų gyvenime ir jie gali tiesą priimt tik iš Motinos.

Jėzus tai kuo puikiausiai žinojo ir pramatė, tam ir paliko Bažnyčiai savo Motiną.

Tikrai taip  :thumbup:

Aukštyn