liepos 08, 2020, 10:54:51

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Popiežių Pranciškų...

Pradėjo Giedrė, rugpjūčio 01, 2013, 09:22:14

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

...vis geriau ir geriau jį pažįstame :), daug ką paaiškinantis straipsnis:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-12-04-russell-reno-musu-populistas-popiezius/111074

Citata<...> Popiežius Pranciškus savotiškai pasiduoda šiai populizmo tendencijai. Jis nuolatos kalba apie Bažnyčią pusiau manichėjiškais terminais: iš vienos pusės - uždara, save sauganti institucinė Bažnyčia, iš kitos pusės - inovatyvi ir atvira žmonių Bažnyčia. Jis taip pat prisideda prie populistinio požiūrio, kad skurdo priežastis - ,,finansinės spekuliacijos". Kitur jis netgi yra pareiškęs, kad turintieji didžiausią finansinę galią sprendžia, kas gyvens, o kas mirs. Tačiau kapitalizmas yra kompleksinė sistema, įsismelkianti į politiką ir kultūrą, todėl šiandien globalinio kapitalizmo problemų lokalizuoti yra neįmanoma. Šios problemos yra susijusios su tuo, kas mes esame, susijusios ne tik su atskiromis valstybėmis, tačiau visa globalia visuomene, kaip kai kur teigia popiežius.

Palikus paraštėse retorinius persūdymus, ,,Evangelii Gaudium" atspindi Pranciškaus gebą įskaityti laiko ženklus. Jis puikiai jaučia kelius, kuriais globalizacija naikina mūsų senąjį tikrumą, senas socialines formas, senus buvimo pasaulyje būdus. Tai aiškiai matyti ekonomikoje ir politikoje. Tai vyksta net ir Bažnyčioje, kuri, nors ir nurodo ne į šį pasaulį, tačiau veikia jame.

Turiu gana prieštaringą nuomonę apie populizmą. Tačiau per ilgai buvome pasidavę ekspertų kultui. Šiandien mes turime globalų elitą - ne tik finansinį, tačiau ir mokslinį, kultūrinį ir politinį. Šis elitas pristato save kaip tuos, kurie gali išspręsti globalizacijos sukeltas problemas. Kaip pavyzdį paimkime Davosą. Tokiu atveju aš mieliau iškęsiu tuos pavojus, kuriuos kelia populizmas.

Pilgrim

2013 10 20. ,,Popiežius Pranciškus ir jo enciklika ,,Lumen fidei", Dr. Valdas Mackela (VDU). ištrauka iš Atsinaujinimo dienos tema ,,Eucharistija - tikėjimo kulminacija".

http://www.youtube.com/watch?v=ivCDgIrJ3qE

Kunigas Domingo iš Argentinos apie popiežių Pranciškų I ąjį .

http://www.youtube.com/watch?v=umB3KVJ1Nr8

Pilgrim


Per pirmąjį dabartinio Romos vyskupo popiežiavimo pusmetį pasaulinėje (ir kairiosios pakraipos katalikiškoje) žiniasklaidoje buvo nemažai spekuliuojama apie ,,naująjį pavasarį", besikeičiančią Bažnyčios kryptį, planuojamus esminius pokyčius kurijoje bei fundamentalius pakeitimus Magisteriume ir pan., visa tai siejant su popiežiaus Pranciškaus asmeniu.

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/jvilimas-naujojo-pavasario-pabaiga-arba-netiketa-popieziaus-politika.d?id=63442194#ixzz2mb2mBZxu

Aukštyn