lapkričio 30, 2020, 11:51:01

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Pradėjo Tomas M., rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Kaštonas

Piligrim. Na ir kas,  kad yra dokumentai?
Per,, Berneliu,, mišias ant laiptų bažnyčioje stovejau, mišių nemačiau.
Kur tie sugužėją žmonės bus šiandiena?

Pilgrim


Kaštonas


Varlė keliauninkė

Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2015, 06:49:50
Juk ne taip lengva susikalbėti skirtingomis kalbomis, ar ne?

Gal susimelsti lengviau? :) Nors esu patyrus, kad ne su visais, net su savais katalikais galiu (noriu) melstis.. hmmm..kodėl taip yra, nežinau..

Pilgrim

ką daro Jėzus ... stovi ir beldžia, stovi ir laukia ...
tai ir yra pavyzdys ką turime daryti, kantriai, su užsidegimu, nuolankiai - belsti.
kviesti, kviesti, kviesti ...

ar tiems žmonėms kas nors paskelbė Gerąją Naujieną
pažiūrėk pradžią siužeto
https://www.youtube.com/watch?v=ZbxT6lgXSwk
kas nors jiems pasakė, kad Jėzus yra Mesijas
... kantriai, su užsidegimu, nuolankiai
kad būtų aišku kaip tą daryti Bažnyčia ateina į pagalbą ir rašo tekstus
ir niekas jų neskaito, kaip ir katekizmo, kaip ir Švento Rašto
gal mums reikia imti pavyzdį iš brolių protestantų, to atkaklumo, užsidegimo
su kuriuo jie ateina į ligonines, kalėjimus, namus, aikštes ... darbininkų maža.
skelbti ir liudyti, o rezultatas ne mūsų reikalas, tai pjūties šeimininko dalykas.

Kaštonas

Dabar, sakau po savaites baznyciose skelbimus nukabino...

Gal reikia pirmiau patiems atsiversti?

Pilgrim

Asmeninis atsivertimas yra nuolatinis vyksmas, kasdieninis reikalas
Kilti ir kelti,  pakilai nuo klausyklos ir kvieti kažką kilti kartu, pakilai iš maldos ir kvieti kitą, pakilai ir daliniesi

Kaštonas


Pilgrim


Kaštonas


Kaštonas

" Žodžiu galima pataikyti į taikinį, bet galima ir prašauti. ...."
"Bet Jėzus yra vienas, Dievo Žodis. Pažinti Jį taip, kad neprašautum mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais "

AR TIKRAI GALIMA?
Nuodėmė - netinkamas veiksmas, nusidėjimas. Kildinamas iš graikų žodžio "hamartia" (hah - mahr - tee - ul), kas reiškia "nepataikymą į tikslą".
WIKI

Silvija

Tai neįmanoma žmogui, bet Dievui mumyse viskas įmanoma ;) Juk einame vienytis Komunijoje nebūdami visiškai tobuli, su lengvomis nuodėmėmis. Tai - tobulėjimo kelias. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. (1 Kor 13, 12).

Ką reiškia siekti vienybės? Įsivaizduokime grafiškai: artėjant link Jo, artėjame vieni prie kitų. Arba artėdami vieni prie kitų, artėjame prie Jo. Kai tai vyksta Dieve, kad ir netobulai Jį pažinus, įmanomas nors šioks toks suartėjimas  :-\ Bet tik Dievas pabaigs šį procesą, o mes galim padėti arba trukdyti.

Kaštonas

"Ką reiškia siekti vienybės? Įsivaizduokime grafiškai: artėjant link Jo, artėjame vieni prie kitų. Arba artėdami vieni prie kitų, artėjame prie Jo."

WOW

KALĖDOS !!!!!!!!!!!

Manau su šiais žodžiais galėtume pradėti artėti. Tada "žydai" pavydėtu.....
Ar artėjam? :)

Silvija

O ką mes čia veikiam tiek metų, kaip manai? :)

Žinau, sakysi, reikia gyvai. Po Naujų, gal antrą savaitę, imsim organizuoti, OK?

Kaštonas


Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2015, 06:14:27Jėzaus Sandora ar kitaip Naujoji Sandora nenaikina prieš tai buvusių sandorų, jas tik pratęsia ir atkartoja, vis praplėsdama ir sukonkretindama prieš tai buvusios (-ių) sandoros (-ų) turinį.
Kažkada forume jau buvo nuorodos į bernardinai.lt esančius tekstus apie Sandoras.


Tai yra nuomonė, o Bažnyčios mokymas sako priešingai. Čia tam, kad skaitantys turėtų aiškesnį supratimą.

Pilgrim


Silvija

O kaip šie Jėzaus žodžiai, Tomai?

Mt 5
17 ,,Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.[i5]

[i5]Mt 5,17: Kaip Kristus įvykdo ST, matyti iš tolesnio teksto. Jis sutvirtina moralinius ST reikalavimus, pabrėždamas jų vidinį momentą. Pagrindinė Kalno pamokslo tema: krikščionių poelgiai turi viršyti Mozės Įstatymo ir pagonių etikos reikalavimus. )

Kaštonas


kukulis

Ne taip viskas paprasta su tuo Senuoju Testamentu ir jo įstatymais.

Taip, Jėzus patvirtino pagrindinius ir svarbiausius, juos paminėdamas Kalno pamoksle ir kitose vietose.

Tačiau ar vyrai privalo nekirpti plaukų nuo smilkinių? Arba ar privalome užmėtyti nusikaltėlius akmenimis dėl įvairių nusikaltimų? Jeigu taip, ar kiekvienas iš mūsų jau neturėjo būti užmėtytas akmenimis? ;)
Juk Jėzus apgynė gatvės merginą nuo užmėtymo akmenimis, nors tą reikalavo daryti Mozės įstatymai!

Aukštyn