Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Pradėjo Tomas M., rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Apaštalai danguje šiuo metu tikriausiai gūžčioja pečiais, pasirodo jie nežinojo, kad žydų visai nereikia atversti į krikščionybę! Tai bent ;D Naujas Vatikano dokumentas būtent tai ir sako:

Citata"The church is therefore obliged to view evangelisation to Jews, who believe in the one God, in a different manner from that to people of other religions and world views," it said.

"In concrete terms this means that the Catholic church neither conducts nor supports any specific institutional mission work directed towards Jews."


Antra pastraipa sako, kad Romos Katalikų Bažnyčia ne tik, kad nevykdo, bet ir neremia jokios specifinės misijinės programos nukreiptos į žydus. T.y. jei yra tokių, kurie vis tik norėtų žydams pranešti, kad Mesijas jau gimė, Mesijo Bažnyčia su tuo nenori turėti nieko bendro... Baisu, kai politika pradeda pūdyti tikėjimą :(

Varlė keliauninkė

Is komentaro ir jo tono nesupratau, ka Tomai norejai pasakyti.. Vatikano radijas raso, kad tai ne naujas baznycios mokymas, bet teologine deklaracija.

Tomas M.

Iš tiesų norėjau atkreipti dėmesį, ką dariau ir užvesdamas šią temą, kad RKB nuo kažkurio tai laiko (1950?) nusprendė neskelbti atsivertimo tiek įvairioms krikščioniškoms konfesijoms ir sektoms, tiek žydams. Nustojo tikėti, kad Ji yra ta viena Kristaus Sužadėtinė, per kurią žmonija bus išgelbėta. :(

Ar Jėzus pasakė: "Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones"

ar:

"Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, išskyrus žydus"?

Pilgrim

Nedarykim "vinagreto" liaudiškai mišrainės.
Nuoroda veda į žiniasklaidos komentarą, bet ne patį dokumentą. Todėl tai tik nuomonė.
Niekas RKB'ažnyčioje nepasakė, kad nereikia skelbti. Tai Izraelyje daroma ir pakankamai sėkmingai.
Gaila visa turima medžiaga yra tokiame formate, kad negalima įkelti.
RKB jau 50 metų kaip yra atskyrusi terminus ir tuo pačiu veiklos sritis. Misijinė veikla yra labai platus terminas. Ji suskaidyta į dalis.
Žydams pasako RKB reikia Evangelizacijos, o pagrindinė jos ašis - Jėzus yra Išganytojas, įtikėk juo.

Tomas M.

Pilgrim, tos citatos yra iš pačio Vatikano dokumento, gali paskaityti pilnumoje:

Vatican issues new document on Christian-Jewish dialogue

P.S. dokumentas neturi Magisteriumo autoriteto, bet jis ateina iš Vatikano, tad neabejotinai turės poveikį.

Pilgrim

CitataŠeštajame skyriuje sakoma, kad nors katalikai dialoge su žydais liudija savo tikėjimą į Jėzų Kristų, jie nesiima aktyvios misijos žydų tautos atžvilgiu ir nesiekia jų atversti.

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/katalikai_nesiekia_atversti_%C5%BEyd%C5%B3_dokumentas_apie_dialog%C4%85/1193469
nepakankamai aiškiai išversta į lietuvių kalbą. Originalas man tiksliau verčiasi nekuria institucijos misijoms tarp žydų vykdyti. Ta veikla praktikoje plėtojama per atskirų vienuolynų misijas, kurie suformuluoja užduotį evangelizuoti žydus ir ne tik.

Varlė keliauninkė

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 10, 2015, 17:22:17
Nustojo tikėti, kad Ji yra ta viena Kristaus Sužadėtinė, per kurią žmonija bus išgelbėta. :(

Ir teisingai padare.

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 10, 2015, 17:22:17
"Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, išskyrus žydus"?

Biblijoj tautomis yra vadinami pagonys.. Zydai vadinami isrinktaja tauta ne todel, kad yra tauta, ne, o del savo misijos, kuria jau atliko - pagimde Mergele be nuodemes, antraja Ieva, is kurios gime pasauliui Isganytojas.

Tomai, juk viskas yra Dievo rankose, o ne musu..

Tomas M.

Varlyte, ar Apaštalai ėjo atvertinėti žydus ar ne? Jei taip, ar jie darė klaidą?

Varlė keliauninkė


Pilgrim

Apaštalai nėjo atvertinėti žydų ir tai faktas  ;)
Apaštalų darbai
Petras - 2,36 Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Paulius - 13, 38 Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to.
jie kvietė įtikėti.

Tomas M.


Pilgrim

atversti - "atgręžti", "atsukti" į teisingą tikėjimą.
įtikėti - tiesiog įtikėti Jėzumi, toliau Jėzus "parinks" teisingą tikėjimą.

Tomas M.

Aha, tuomet dabar mums papasakok apie tai, kodėl Katalikų Bažnyčia (išėmiau "R" dėl Varlytės ;) ) yra ta vienintelė, per kurią Jėzus panoro išgelbėti žmoniją?

Pilgrim

Tomai,
nepyk toks jėzuitiškas stiliukas  :)
kokią Bažnyčią įsteigė Jėzus ?

Tomas M.

Kad supaprastinti diskusiją, kreipiamės į Katekizmą:

Citata,,Ne Bažnyčioje nėra išganymo"

846  Kaip reikia suprasti šį dažnai Bažnyčios tėvų kartojamą posakį? Suformuluotas teigiama prasme, jis reiškia, kad visas išganymas ateina iš Kristaus - Galvos per Bažnyčią, kuri yra Jo Kūnas:

    Remdamasis Šventuoju Raštu ir Tradicija, [Šventasis Sinodas] moko, kad ši keliaujančioji Bažnyčia būtina išganymui. Vienintelis išganymo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs tarp mūsų savo Kūne, kuris yra Bažnyčia. Pabrėžtinai iškeldamas tikėjimo ir Krikšto būtinybę, jis sykiu patvirtino Bažnyčios, į kurią žmonės per Krikštą įžengia kaip pro duris, būtinybę. Todėl negali būti išganyti tie, kurie žino, jog Katalikų Bažnyčią Dievas įsteigė per Jėzų Kristų kaip būtinybę, bet atsisako arba į ją įžengti, arba joje pasilikti. 341

847  Ši ištara netaikoma tiems, kurie ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus ir Jo Bažnyčios:

    ,,Kas ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus Evangelijos ir Jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės stengiasi darbais vykdyti Jo valią, kaip diktuoja sąžinės balsas, tas gali pasiekti amžinąjį išganymą." 342

848  ,,Nors žmones, be savo kaltės nepažįstančius Evangelijos, Dievas galėtų Jam vienam žinomais keliais atvesti į tikėjimą, be kurio negalima Jam patikti,343 tai nepanaikina Bažnyčios prievolės ir drauge šventos teisės skelbti Evangeliją"344 visiems žmonėms.

Pilgrim

Puiku Tomai,
bet tavo klausimas
kodėl Katalikų Bažnyčia yra ta vienintelė
ir mano klausimas
kokią Bažnyčią įsteigė Jėzus ?
Katekizmo ištrauka kalba
apie tai, kad ne Bažnyčioje nėra išganymo.
tačiau mano klausimas kitoks.

Tomas M.

Na taip, Katekizmas mūsų klausimus supaprastina ir kadangi mes jau žinome, kad ne Bažnyčioje nėra išganymo, ir kad skelbti Evangeliją visiems žmonėms yra Bažnyčios ne tik siuntimas, bet ir prievolė, tuomet galime kalbėti, ką daryti ir kaip elgtis žydų ir kitų krikščioniškų konfesijų atžvilgiu.

Pilgrim

Aha tada pratęsiant
taigi ką daryti ir kaip elgtis žydų ir kitų krikščioniškų konfesijų atžvilgiu?

Tomas M.

Dar vienas lyrinis nukrypimas, jei skaitysite tą dokumentą, pamatysite, kad ten gana reikšmingai figuruoja holokaustas. Čia yra dalis problemos, nes žydai bijo, kad katalikai iš jų tarsi nori atimti holokaustą, kuris yra jų nuomone išimtinai žydų skausmas ir gal pasididžiavimas ta kančia, net nežinau, bet kad geriau suprasti tai, čia yra žydo straipsnis apie Šv. Editos Štein, kuri yra į katalikybę atsivertusi žydaitė šventoji, beatifikaciją. Įdomu tai, kad žydai čia (žydaitės, nužudytos nacių, paskelbimą šventąją) įžvelgia jų žodžiais tariant "holokausto istorijos desakralizaciją"

CitataThe notion of Edith Stein's death symbolizing the oppression of the Catholic church in the Holocaust, as some would have it, is repugnant. Stein died in Auschwitz, not because of her religious faith, but because of her Jewish origins, in spite of her nun's habit. As much as the Church has been at pains to use the Stein sainthood proclamation as an occasion for soul-searching about the Holocaust and promoting respect for Jews, making this woman symbolize Jewish suffering is offensive to most Jews. She is not, as ADL head Abe Foxman has correctly pointed out, an appropriate representative of Jewish victims.

The words associated with the Stein sainthood process and Catholic notions of sacrifice strike Jews as inherently disrespectful of our suffering and the integrity of our faith. Speaking about Jewish suffering in Catholic terms which have no parallel in Jewish thought is bound to offend.

SALT IN THE WOUNDS

The Stein affair also pours salt in Jewish wounds about the inaction of the Vatican and most Catholics during the Holocaust. Many fear that Stein's sainthood symbolizes a Christianizing of the Holocaust which will only desecrate history. And talk of making Pius XII a saint can only strike Jews as astonishing and repugnant.


Problema dar yra ir tai, kad Šv. Edita Štein, duodama įžadus, paskyrė savo gyvenimą kaip permaldavimą už netikinčių žydų nuodėmes.

Silvija

Tai šitam kontekste tik išryškėja, ką norėjo pasakyti apaštalas Laiške romiečiams 11sk. - mums atrodys vienaip, jiems kitaip, o Dievo išmintis ir gailestingumas - neištiriamas ir nenusakomas.

Izraelio atsivertimas

25 Kad jūs, broliai, per gerai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį: dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, 26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta:
Iš Siono kalno ateis gelbėtojas
ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo.
27 Ir tokia bus jiems mano sandora,
kai nuimsiu jų nuodėmes.
28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.

Himnas išminčiai ir gailestingumui

33 O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai!
34 Ir kas gi pažino Viešpaties mintį?
Ir kas buvo jo patarėjas?
35 Arba kas jam yra davęs pirmas,
kad jam būtų atmokėta?
36 Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Aukštyn