Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Pradėjo Tomas M., rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

kukulis

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 10, 2015, 18:14:15
Apaštalai nėjo atvertinėti žydų ir tai faktas  ;)


Aš "truputį" nustebęs.  Nes visa Apaštalų darbų knyga perpildyta istorijomis, kaip apaštalai skelbdavo apie Kristų sinagogose ir kaip nuolat konfliktuodavo su žydais.
Nesuvokiu, kaip tu gali teigti priešingai.

Citata
Apaštalų darbai
Petras - 2,36 Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Paulius - 13, 38 Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to.
jie kvietė įtikėti.

Ir šitos citatos būtent parodo, kad apaštalai skelbė Kristų.


Dėl katalikybės. Manau nekorektiškas temos pavadinimas, jeigu kalbame apie žydus. Į katalikybę galime tik bandyti atversti kitų konfesijų krikščionis. Bet ir tai būtų nekorektiška. Manau teisingiausia frazė būtų ši : "atversti į katalikišką krikščionybę". Tai reikštų ne į "supaprastintą krikščionybę", ne į "nuskurdintą ir pritemptą prie šio pasaulio krikščionybę", bet tuo pačiu ir ne į "fanatišką sektantišką krikščionybę", o į "tikrą autentišką krikščionybę".

Nes kai lieka vien žodis "katalikybė", jis tarsi atskiriamas nuo Kristaus mokslo.

Silvija

Vėl nesusikalbėjimas  :( Kaip jūs neišgirstate vienas kito, o gal išgirsti nenorite? Dalis ginčo juk yra dėl terminų, o konkrečiai - dėl smurtiškojo "atvertinėti". Kam Dievas į mus įdėjo tokią savybę kaip laisva valia ir Pats labai ją gerbia? Ar pradėsime nuo pradžių, kad prieitume prie kryžiaus karų?

Bažnyčia per tai jau perėjo ir turi naują požiūrį į evangelizaciją. Ar atskiriame ką turime prisiminti iš ankstyvosios krikščionybės, o į ką sugrįžti būtų griekas?  :-\


Varlė keliauninkė

Aš taip pat matau, kad skirtingai suprantame terminus atversti, skelbti evangeliją ir kitatikis. Gal vertėtų juos pasiaiškinti.

kukulis

Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 11, 2015, 06:07:47
Aš taip pat matau, kad skirtingai suprantame terminus atversti, skelbti evangeliją ir kitatikis. Gal vertėtų juos pasiaiškinti.


Apie tą patį pagalvojau  :thumbup:

Varlė keliauninkė

Man gaila žydų.. gaila, kad jie neatpažino Kristaus, kad tebelaukia savojo Mesijo, kuris atstatytų jų tūkstantmetę karalystę. Deja, Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio.. Jie negali šito priimti.

Ir tuo didesnė garbė atsivertusiems (bet ne atverstiems!) į Kristų įtikėjusiems žydams - daug didesnė, nei pagonių įtikėjimas. Nes jie turi išsižadėti savo tautos ir jos lūkesčių, tapti atstumtaisiais savo šeimoje ir savo tautoje (kaip šv. Paulius, šv. Edita Štein ir kitų mums nežinomų), savotiškais kankiniais. Tam reikia daug didvyriškumo, drąsos ir didžiulio tikėjimo. Bet ateis momentas, kai žydai suvoks, jog Mesijs jau buvo atėjęs. Tarp kitko, kažkuriame iš Paisijaus Sviatogorco video, jis pasakoja, kad yra žydų rabinų, kurie mirštantiesiems (kodėl jiems, nežinau) tyliai į ausį pasako, kad Mesijas jau buvo atėjęs :)

kukulis

Hm ...

o aš kaip tik priešingai pagalvojau, kad žydams turėtų būti paprasčiau. Juk jiems tereikia priimti Kristų, o visa kita lieka galioti kaip buvę!
Ar aš klystu?

Varlė keliauninkė

Citata iš: kukulis  gruodžio 11, 2015, 09:48:53
Juk jiems tereikia priimti Kristų, o visa kita lieka galioti kaip buvę!

Ne taip paprasta. Klasikinis judaizmas, kaip girdėjau sakant, yra ne ortodoksija (teisingas tikėjimas), bet greičiau ortopraktika (teisingas darymas) t. y. jiems svarbiausia įvykdyti įstatymą. Kad priimti Kristų, jie turi Jį pripažinti Mesiju. Bet ir iki Jo buvo daugybė tokių, kurie skelbėsi mesijais. Žodžiu, Talmude yra išvardyti 5 Mesijo požymiai
1. Mesijas turi būti iš Dovydo genties
2. Mesijas turi tapti naujuoju Izraelio karaliumi (čia galima prisiminti kaip apaštalai Jonas ir Jokūbas klausė Jėzaus ar jis atkurs karalystę, ir, kaip prašė leisti vienam sėdėti jo dešinėje, kitam - kairėje)
3. Mesijas turi surinkti visus žydus iš viso pasaulio
4. Atstatyti Įstatymą, kad jo laikytųsi visi žydai
5. Mesijui atėjus, visam pasaulyje bus taika

Judėjams ortodoksams nė vienas punktas nėra įvykdytas, todėl jie laiko Kristų piktžodžiautoju ir apgaviku.

kukulis

Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 11, 2015, 11:17:08
5. Mesijui atėjus, visam pasaulyje bus taika


O juk Apokalipsės knygoje rašoma, kad antikristas atėjęs būtent tą pasaulinę "tvarką" ir "taiką" ir įkurs.

Taip išeina, kad žydai laukia antikristo?

Varlė keliauninkė

Nemanau. Juk taip naturalu troksti pasaulyje taikos.. Beto jie tikriausia net neskaite nei Apokalipsės, nei Naujojo Testamento :-/

Girdejau vieno zydo argumenta: kas mate prisikelusi Jezu? Niekas!
Kai tuo tarpu Apastalu darbu knygoje minimi 500 dar tebegyvenanciu broliu, kuriems prisikeles Kristus buvo pasirodes.

Andrius4

 Noriu paklausti. Ką  vadinate Apokalipsės knygą? Ar ji yra kokiose Šv. Raštuose? Gal taip vadinate Apreiškimo Jonui knyga? Ar tai tiesiog atskirą knygą?

Augustas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 11, 2015, 15:35:43
Noriu paklausti. Ką  vadinate Apokalipsės knygą? Ar ji yra kokiose Šv. Raštuose? Gal taip vadinate Apreiškimo Jonui knyga? Ar tai tiesiog atskirą knygą?


Taip, tai yra Apreiškimo Jonui knyga. :)

Andrius4

Labai ačiū Augustai.

Tada noriu paklausti Kukulio, ar tiesiog kas galėtu parodyti tas citatas Apreiškimo knygoj. Kurioj vietoj rašoma, kad antikristas įkurs pasauline "taika"? Kad pasauline "tvarka" įkurs, tai man yra žinoma. Bet, kad "taika"?

kukulis

Pačioje Apreiškimo knygoje nėra, bet yra laiške tesalonikiečiams:

[1 Tes 5, 1-3]
1 Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. 2 Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. 3 Kai žmonės kalbės: ,,Gyvename ramiai ir saugiai", tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.

Šiaip ar taip čia nuoroda į apokalipsę (antrąjį Kristaus atėjimą).

Silvija


Andrius4

Ačiū, supratau. Reiškęs tokio dalyko iš antikristo nebus, kaip pasauline "taika". Nes Apreiškimu knyga to nerašo, o (1 Tes 5:1-3) to nenurodo. Nes aš gyvenu Airijoje ir gyvenu "ramiai ir saugiai", bet kažkur tai vyksta karai. Todėl apie pasauline "taika", čia nėra kalbos.

Taip Varlyte, aš netikiu tuo ko nėra Biblijoje. Jeigu to nerašo, reiškęs tai netiesa.

Varlė keliauninkė

25 ortodoksų rabinų oficialus pareiškimas
Citata,,Dabar, kai Katalikų Bažnyčia pripažino amžiną sandorą tarp Dievo ir Izraelio, mes, žydai, galime pripažinti krikščionybės kaip mūsų partnerio vertingumą pasaulio išganymo plane, nesibaimindami, kad šis bendrumas bus išnaudotas misionieriškais tikslais. Kaip patvirtino dvišalė Didžiojo rabinato ir Šventojo Sosto komisija, ,,daugiau nebesame priešai, tačiau neabejotinai bendražygiai skelbiant esmines moralines vertybes vardan žmonijos išgyvenimo ir gėrio. Niekas negali vienas įgyvendinti misijos, kurią jam Dievas patikėjo šiame pasaulyje".  Tekste pabrėžiama, kad bendradarbiavimas nesumažina skirtingumų, kurie išlieka tarp dviejų bendruomenių ir religijų, tačiau akcentuojama: ,,Tikime, kad Dievui reikia daug pasiuntinių. Žydai ir krikščionys turi būti tarnystės, besąlygiškos meilės ir šventumo pavyzdžiais. Visi esami sukurti pagal šventą Dievo paveikslą, ir žydai bei krikščionys liks ištikimi Sandorai, kartu prisiimdami aktyvų vaidmenį pasaulio išganyme".

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/ortodoks%C5%B3_rabin%C5%B3_parei%C5%A1kimas_apie_krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C4%99/1193482

Silvija

Čia tai bent! Įsivaizduoju, kad daugelis eilinių žydų taip pat nesupras kas čia vyksta :) gal net kaip ir KB kils skilimo pavojus. Bet juk viskas pagal Planą :pentecostal:

Tomas M.

Įdomu, bet didžiausios žydų misijinės organizacijos  "Žydai už Jėzų" vadovas griežtai sukritikavo Vatikano pareiškimą:

CitataDavid Brickner, executive director of Jews for Jesus, finds their position "...egregious, especially coming from an institution which seeks to represent a significant number of Christians in the world."

Brickner went on to say, "How can the Vatican ignore the fact that the Great Commission of Jesus Christ mandates that his followers are to bring the gospel to all people? Are they merely pandering to some leaders in the Jewish community who applaud being off the radar for evangelization by Catholics? If so, they need to be reminded that they first received that gospel message from the lips of Jews who were for Jesus.

"The title of this new document, 'The Gifts and Calling of God are irrevocable,' is taken from Paul's words in Romans 11:29.  We believe that the Apostle Paul, whose name is invoked frequently in the Vatican document, would be horrified at this repudiation of the words with which he started his letter in Romans: 'For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile.'"


Kitas žydas misijonierius atvirai pavadino Vatikano dokumentą, kaip parankų velniui, nes juk žinia, kad Jėzaus antrasis atėjimas yra susijęs su žydų atsivertimu:

CitataAnother Jewish-born missionizer, Sid Roth of "It's Supernatural!" radio, was even harsher. He said the new Vatican document was "playing right into the devil's plan," since converting the Jews is the prerequisite to "the return of Jesus" and "worldwide revival." The devil doesn't want that.


Kaip bebūtų, įdomu, kad dabartinis Vatikano pareiškimas iš tiesų yra Šv. Jono Pauliaus II minties, išsakytos jo kalboje, o vėliau ir dokumente apie krikščionių ir žydų santykius "Nostra Aetate", tolimesnis taikymas.

Taip pat reikia paminėti, kad ši Vatikano pozicija nėra Bažnyčios mokymas, tad katalikai nėra niekuo įpareigojami, tai tiesiog daugiau politinis pareiškimas.

kukulis

Šis pasaulis yra "košė". Todėl kartais doktriniškai neteisingas pareiškimas, gali būti labai teisingas ir naudingas iš praktinės pusės.

Evangelijos skelbimo turinį, manau, seniai žino tie žydai kuriems yra adresuotas minėtas Vatikano pareiškimas, bet jo nepriima dėl savo vidinio priešiško nusistatymo jos atžvilgiu. Dabar, kai Bažnyčia paskelbė taikų santykį su šiais žydais, gal būt jie pabandys labiau suprasti Evangeliją be išankstinių nuostatų?

Silvija

Ar negalėtumėt išversti tų, jūsų manymu, "neteisingų doktriniškai" vietų į lietuvių kalbą? Esu tikra, kad niekas nežaidžia žaidimo "durk pirštu - gal pataikysi" :)

Aukštyn