Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 23, 2013, 03:26:03

0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Šioje žinutėje pateikiu tik patikimus katalikiškus (krikščioniškus) šaltinius.

Pirmas resursas yra naujas dokumentinis filmas (anglų k.) apie masonus ir kaip jie įsipynę į viso pasaulio gyvenimą, pradedant humanitarinėm organizacijom, baigiant Jungtinių Tautų organizacija ir Bilderbergo grupe. Įdomu tai, kad pasirodo masonai, pradžioje turėję tikslą sunaikinti Katalikų Bažnyčią, vėliau pakeitė nuomonę ir nusprendė infiltruoti Bažnyčią, pakeisti ją iš vidaus. Taip pat ne daug katalikų žino faktą, kad masonų judėjimas yra LABIAUSIAI Bažnyčios istorijoje pasmerkta erezija, kurią pasmerkė įvairiais dokumentais net 12 popiežių:

http://www.youtube.com/watch?v=s9dW6_qjrCs

Kitas video kalba apie homoseksualumo problemą Bažnyčioje ir kaip ji pūdo mūsų Bažnyčią iš vidaus, taip pat dar kartelį kalbama ir apie masonų infiltraciją. Įdomus faktas yra tai, kaip teigiamai masonai priėmė įvairius II Vatikano susirinkimo sprendimus:

http://www.youtube.com/watch?v=jSvJhXTsq1I

Čia dar vienas neblogas pravoslavų video apie masonus:

Священник Алексей Мороз Масонство и глобализм

Šitos knygos turi Imprimatur, galima nusikrauti įvairiais formatais:

Grand Orient Freemasonry Unmasked by George F. Dillon

The war of Antichrist with the Church and Christian civilization, lectures by George F. Dillon

Dar daugiau video paskaitų ir kitos informacijos yra pateikta John Salza svetainėje. John Salza pats buvo 32 laipsnio masonu, bet atsivertęs nusprendė skirti visas jėgas kovoti prieš masonų judėjimą:

http://www.johnsalza.com/p/masonry.html

Kornelijus P.

Sveiki, šiame tinklapyje aš naujokas. Visą gyvenimą domino laisvųjų masonų (illiuminatų) veikimas pasaulyje. Per trejus metus sukaupiau nemažai informacijos. Prašau nelikti abejingais, ir tie, kurie esate patyrę šioje srityje, rašykite savo žinias, naudingą informaciją apie šėtono veikimą pasaulyje, taip vienas kito (ir Dievo) pagalba atversime vienas kitam akis. Nes yra daug daug nežinančių apie šią organizaciją.
Labiausiai man įsimintini Kristaus pasakyti žodžiai yra: ,,Į pasaulį ateis apsimetėlis, sakysiąs visagalis, ir jūs jį garbinsite". Linkiu visiems nenustoti tikėti Dievu ir jokiu būdu nelaikyti dievais ar šventaisiais tų, kurie turi antgamtiškų galių, ar net pačio popiežiaus. Galbūt tai vienas iš citatoje minėtų veiksnių.
Atsiprašau, kad tiek prirašiau, noriu, labai noriu su kažkuom pasidalinti savo turimomis žiniomis, taip pat turiu tikrai įpatingų citatų prikaupęs, kai kurių sutapimas net šokiruoja. Dar kartelį labai prašau netingėti dalintis info. :)  [-o<

Varlė keliauninkė

Sakykit, Kornelijau, kuri tai NT vieta, kur cituojate Kristaus žodžius?

Kornelijus P.

Šitą citatėlę girdėjau per filmą. Išgasdino, ilgai bandžiau ją suprasti.
Turbūt omeny buvo turima tai : 2 Kor 11,14 14 Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu.
P.S. ar gi šiuolaikiniai žmonės negarbina pinigų ir kitų materialių daiktų?

(Popiežiaus Benedikto XVI nuotrauka, iš kurios buvo pasityčiota nedorais tikslais, pašalinta - mod. Silvija)

O gal galėtumėte pasakyti kuris čia Popiežius ir, įdomu, čia suklastota nuotrauka, ar gali būti net ir tikra?  :o

Varlė keliauninkė

Citata iš filmo.. Vadinasi Kristus to nesakė.
Benedikto 16 nuotrauka taip pat.. Visiškas fotošopas - nėra sudėtinga išdarkyti žmogų ar jo judesius, žvilgsnį. Ar skaitėte bent vieną jo knygą? Jei ne, tai labai rekomenduoju, bus drąsiau gyventi :)
Ir šiaip reikia labai atsirinkti, ką žiūrėti internete, ir kuo tikėti.

Kornelijus P.

Ačiū Jums didėliausias  :D :thumbup: :angel-2:

kukulis

Neseniai skaičiau knygelę išverstą į lietuvių kalbą apie žmogų, kuris priklausė visam tam ezoterikos būreliui ir po to perėjo į krikščionybę. Po to parašė tą knygą apie ezoteriką, ir išryškino vietas kur yra neatitikimai su krikščionybe.
Aš kažkaip per daug neįsigilinau į tą knygą, ir ne visus momentus įsidėmėjau. Bet kelis atsimenu.
1) Ezoterika yra paslėptas mokslas, o krikščionybė ne. (Žiburio nieks nevožia po indu, o pastato kad šviestų visiems )
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.

Iš esmės visas tas mokslas yra paremtas žmogaus puikybe, kada jis manosi priklausantis išrinktų žmonių grupei, ir žino tai, ko kiti niekad negalės sužinoti. Vienu žodžiu, velnio manipuliuojami vargšai žmonės.

Kaip mums atsispirti?

Labai patiko mūsų parapijos klebono pamokslas, kad visa, ką ruošiamės daryti vardan tikėjimo, turime daryti kartu su Kristumi, nes jis pasakė: "be manęs jūs nieko negalite nuveikti". Vadinasi visa ką darome Bažnyčioje, turime daryti su malda.
Taip pat čia iškyla ir tai ką moko Bažnyčia, kaip atpažinti Šventosios Dvasios veikimą; o atpažįstama iš šių trijų dalykų: maldingumo, paklusnumo ir bendruomeniškumo.
Maldingumas atitinka tai ką sako Kristus "be manęs jūs nieko negalite nuveikti". Paklusnumas yra tai, kad bet kokį darbą darant, jis bus naudingas tik tuo atveju jeigu suderinta su bendruomenės ar bendruomenės vadovo nurodymais. Bendruomeniškumas - ar tavo atliekamas sprendimas skaido bendruomenę ar ją vienija?

Visais trimis atvejais stipriai kertama per puikybę. Tuo tarpu visi tie ezoterikos ir masonų bairiai skatina ir augina žmogaus puikybę.

P.S.
Dar pamenu, kaip mane vienas krišnaitas verbavo pas save. Pirmiausia mane pamatęs jis pasakė, kad atrodau labai išsimokslinęs ir kad esu labai protingas žmogus. Aišku tai labai paglostė mano savimeilę. Vėliau truputį pradėjom diskutuoti ir kalba pasisuko apie reinkarnaciją. Jo argumentas buvo labai juokingas: 'Ar žinai kiek gyvena Kinijoj žmonių, tai jie juk visi netilps į dangų! Vadinasi turi būti reinkarnacija!'. Tuo momentu man tas argumentas atrodė labai rimtas ir svarus, kad net neturėjau ką atsakyti, bet vėliau prisiminęs supratau, koks jis naivus ir juokingas, kad įsivaizduoja dangų kaip kažkokį kambarį ar salę, į kurį galėtu kas nors netilpti :D.
Man asmeniškai šis ir dar keli epizodai davė tokią įžvalgą/supratimą apie save, kad negalima niekados daryti rimtų sprendimų pagal momentinę nuotaiką. Tik jei viską vėliau permąsčius ir apgalvojus, nuostabi idėja vis dar atrodo nuostabi, tik tuomet verta jos imtis nes ji bus iš Dievo. Priešingu atveju - tai piktojo žabangai ;)

Tomas M.

Lietuvoje veikia bent viena masonų dukterinė organizacija - Rotary International (rotary.lt). Pradžioje tik masonai galėjo būti šios "filantropinės" org. nariais, vėliau, kad mažiau išsiskirtų iš bendro panašių organizacijų būrio, pradėjo priimti visus norinčius, bet taip sakant šaknys yra gilios ir gyvybingos, kaip vienas JAV komentatorių gerai pasakė - nuvažiuokite į Rotary renginius ir pažiūrėkite kokios mašinos stovi aikštelėse, turėdamas omeny tai, kad masonai labai mėgsta mašinas pažymėti savo emblemomis. Aišku, gal LT to fenomeno ir nelabai pastebėsi, bet situacijos tai nekeičia.

Kaštonas

Kukulis rašė :"Žiburio nieks nevožia po indu, o pastato kad šviestų visiems "
Jn:8:28   O Jėzus tęsė: ,,Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, tuomet suprasite, kad Aš Esu.

Lk:10:21 Tą valandą Jėzus pradžiugo Dvasia ir tarė: ,,Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes Tau taip patiko. 22 Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus nori apreikšti". 23 Atsigręžęs vien tik į mokinius, Jis tarė:

Žyd:5:12   Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio.

Kornelijus P.

O, sakykit, kaip dėl šito ,,Viską matanti akis"? Kokios Jūsų nuomonės? Pas mane visiška painiava... Vieni sako, kad bažnyčias statantys laisvieji mūrininkai (masonai) palikdavo savo pranešimą (ženklą) - ,,Viską matančią akį", o kiti sako, kad tai -  Švč. Trejybės ženklas... Tai kaip yra ištikrųjų, mielieji? :/  :-\  :swoon:


kukulis

Na .. priklauso ką tas simbolis reiškia. Aš asmeniškai priimu kaip Apvaizdos ženklą. Jeigu pas masonus tas simbolis reiškia kažką kita, tai yra jiems, o ne mums.
O ta įdėta nuotrauka - ar ta bažnyčia statyta masonų, ar tiesiog mūsiškiai žmonės savaip interpretuodami tą simbolį, pastatė tą bažnyčią?

Kornelijus P.

Na, tikrai labai teisingai pasakėte. Svarbiausia ne tai ką tas simbolis reiškia, o tai, su kuo tu jį sieji :)
Net nežinau, reiktų giliau pasikapstyt :) O čia gerosios vilties (,,Jezaus Širdies") bažnytėlė Vilniuje...   :celebrate:
http://www.gerojiviltis.lt/

EDIT:
Rašoma, kad Dievo Apvaizdos bažnyčia buvo pastatyta  ir pašventinta 1913m. spalio  22 d. Dievo Apvaizdos bažnyčios statytojas buvo kunigas  Karolis  Lubianec, o projektą parengė žymus  Vilniaus architektas Antanas Vivulskis. Abu paminėti asmenys neturėtų būti susiję su masonybe (bent jau niekur biografijose neparašyta), bet vis dėlto negalime atmesti ir fakto, kad to meto architektai, mūrininkai, skultoriai ir kt. menininkai buvo ne kas kiti, o kaip - masonai... tai, čia nežinosi... :) Gal kas žinote kažką daugiau apie šiuos asmenis? :)

kukulis

Apie tuos asmenis ne ką žinau, bet manau tuos klausimus jau turėjo nagrinėti vyskupas. Gal yra koks oficialus dokumentas tos bažnyčios simbolikos atžvilgiu?  :-\


Kornelijus P.

Kaštonai labai didelis ačiū už info. Bet matant,ši viską matanti akis skiriasi, nuo egiptiškosios. Ydomu, jos tos pačios, ar ne... :-\

P.S.video medžiaga man tik tiesiog mėgstamiausias informacijos šaltinis

Kaštonas


Kornelijus P.

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 11:35:28
Kai perskaitysi ir peržiūrėsi tada paklausk.


Būtinai! <3

P.S. Ar negalėtų būti taip, kad masonai tiesiog pasisavino Švč. Trejybės simbolį ir vadiną jį savo ženklu - ,,Viską matančią akim", kad mes, krikščionys, jos prisibijotume? :-\

kukulis

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 18, 2015, 11:22:17
Tai jau senai yra.


Mano klausimas buvo apie tą konkrečią bažnyčią, kurios nuotrauką įdėjo Kornelijus P. Tuo tarpu tavo įdėtose nuorodose niekur apie ją nekalbama.

Kaštonas

Pasisavino Kornelijau, pasisavino.
Ne tam, kad bijotum. Bet tam, kad galvose būtu jovalas.

"tos bažnyčios simbolikos atžvilgiu?  :-"
Kukuli nebūtinai TOS. Šis simbolis pakankamai dažnas bažnyčiose.

Tomas M.

Žinomas pravoslavų dvasininkas tėvas Dimitrijus Smirnovas sako, kad masonai "prakišo" tą simbolį iš pradžių, o po to matomai žmonės jį pamatydavo kitose bažnyčiose ir norėdavo atkartoti, nes nežinojo kas ir kaip, tačiau bent jau pravoslavai šį simbolį išėmė iš vartojimo:

О знаке глаза в треугольнике

Tą patį ženklą matome ant USD banknoto:čia jis yra virš piramidės, nes masonai/illuminatai naudoja nemažai egiptietiškų okultinių praktikų.

Aukštyn