Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 23, 2013, 03:26:03

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  rugpjūčio 19, 2015, 08:01:56
Citata iš: kukulis  rugpjūčio 18, 2015, 04:46:37
2) Iniciacija. Tam kad taptum masonų adeptu, tai turi praeiti iniciaciją, kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" protas, kad suprastum tą slaptąjį mokslą.


O jeigu šiek tiek pakeisim  ;)

Iniciacija. Tam kad taptum kataliku, tai turi praeiti iniciaciją (įkrikščionimo sakramentai), kurios metu esi "pašvenčiamas", tau "atveriamas" (Šv. Dvasios dovanos) protas, kad suprastum tas tikėjimo tiesas.


Pilgrim, labai gerai pagavai mintį, kas yra gvildenama ir dok. filme - masonai dabar save pristato brolijos/draugijos tipo organizacija ir žmonės todėl lengvai yra įtraukiami, bet ką ir įrodo John Salza, masonai turi visus religijai būdingus elementus, todėl yra religija, patikslinant - priešiška Kristui religija. Ir jei žmonės tai žinotų, jie būtų žymiai atsargesni, įsitraukdami į jų veiklą.

Citata iš: Kaštonas  rugpjūčio 19, 2015, 06:01:55
Jėzus nebuvo tik švelnus ir etiškas...


Kaštonai, tavo tonas nebūtų tokia didelė problema, jei tu būtum sąžiningas pats sau ir nestatytum dvigubų standartų, nes kai tokiu tonu su tavimi pradeda kalbėti kiti, tu tampi auka ir skundiesi, kad tavęs nesupranta, nepriima, ir t.t. ir pan. Esi vyras, tai būk vyru iki galo, taip sakant ir nekalbėk su kitu, kaip nemėgsti, kad su tavimi kalbėtų ;)

Giedrė

Jėzus Kristus yra Gyvenimo ir Mirties Viešpats, Mūsų Atpirkėjas ir Karalių Karalius. Katalikybėje toji akis, apie kurią taip audringai diskutuojate, yra tradiciškai suprantama kaip visaregė Dievo akis.

O masonai pasisavino tą simbolį savo tikslams. Rozenkroicai panašiai pasisavino savo tikslams rožę. O katalikybėje rožė - Mergelės Marijos simbolis.

Viskas. Nematau dėl ko iečių laužyti lygioj vietoj. Ir siūlau, mieli broliai ir seserys, mažiau jaudintis dėl masonų ir nukreipti akis bei mintis į Kristų.


Kornelijus P.

O kaip gi kitaip... :)
Ne tik mes apie akį diskutuojam.
Kaip net Popiežius Leo XVIII pasakė - ,,Turime kovoti su tuo!". O norint su tuo kovoti, reikia pažinti ir priešą.

Giedrė

Kornelijau, jei daug laiko skirsi priešams pažinti, nebeliks jėgų pažinti Kristaus. Jei atkiši vilkui pirštą, jis nukąs visą ranką. Tiesiog džiaukis būdamas Dievo vaiku ir kitus prie Dievo vesk. Toks mano nuoširdus linkėjimas Tau.

Tomas M.

Wikipedijoje rašo, kad masonai pradėjo šį simbolį naudoti tik apie XVIII a., tuo tarpu yra katalikų dailininko darbas iš 1525 m. Bet Wikipedija nėra 100% patikimas šaltinis ir įdomu, kad ortodoksai išėmė šį simbolį iš savo ikonografijos. Gal taip jie pasirinko, kad nebūtų panašumų?  :-\

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence

Giedre, nuostabu, kad esi toks ramybės įsikūnijimas, bet reikia suprasti, kad Dievas kiekvienam suteikia savitą misiją. Reikia ramybės nešėjų, reikia ir karių ;)

Giedrė

Reikia ir karių. Bet žinai, Tomai, kad kare kaip kare. Geriau jų vengti, tų karų.

Tavo pavadinta "ramybės įsikūnijimu" jaučiuosi tikrai komplimentą gavusi.  :)  :happy: Visada maniau, kad esu labai neramios širdies ir nekantraus būdo.

Ačiū Tau.  ;)


Kornelijus P.

Priminė vaikystės laikus... Zajec pagady.. :D

O gal kas išverstų apie ką čia maždaug dainuoja? :)

kukulis

Žemė iliuminatoriuje, .....
...
svajoju apie žolę kieme ..
kažkas tokio :D

Tikslų vertimą kad parašyčiau, turiu vėl pasileisti ir iš naujo paklausyti ;)

Kaštonas

Tomai, įsivaizduok esantis dešimties žmonių grupelėje. Vienas žmogus kalba iš piktosios dvasios kitas jam atliepe,  kaip su jais pasielgti?
Sestas ir septintas kalba koks blogis. Ką su jais daryti?
Devintasis reiškia pageidavimus, ką su juo daryti?

kukulis

Manau čia yra vienas svarbus niuansas visoje diskusijoje, kalbant apie iliuminatus ir visus likusius žmones, įsitraukusius į ezoterinę veiklą.

Pirmas ir pats svarbiausias yra šis: nei vienas žmogus (!) nemano, kad jis pats yra blogas. T.y. dauguma žmonių, kurie priklauso masonų organizacijai, mano, kad jie atlieka šventą reikalą. Na .. išskirti galėtume nebent pačią viršūnėlę, bet juk dauguma įsitikinę, kad pvz. Liuciferis yra šviesos angelas. Aišku, čia yra absoliutus nesusigaudymas, bet jie tikrai taip mano.
Net ir tie, kurie yra priešiški krikščionybei, taip elgiasi, ne dėl to kad nori būti patys blogi, bet jie tiesiog mano, kad krikščionys yra blogi.

Be abejo yra ir išimčių. Pvz. kai vieno satanisto paklausė, dėl ko tu satanistas, jis pasakė, kad šiaip ar taip reiks patekti į pragarą, todėl jis jau čia stengiasi susitarti su velniu, kad kai pateks į pragarą, ne jį kankintų, o pats padėtų kankinti savo priešus...
Čia aišku išimtinis atvejis, mažų mažiausia kvepiantis beprotyste.

Bet iš esmės, jeigu žmogus nėra beprotis, jis mano, kad yra geras, ar jei taip nemano, tai bent jau nori ir stengiasi tapti geru. Tik tiek kad jis gali būti suklaidintas kaip kad masonų atveju.

Todėl kaip Kaštonas parašė:
Citata
Vienas žmogus kalba iš piktosios dvasios kitas jam atliepe ...


Tokio dalyko niekad nebūna 100% kad žmogus kalbėtų iš piktosios dvasios, išskyrus kai žmogus apsisprendęs ir sąmoningas satanistas t.y. beprotis.

Ir nemanau kad masonus galime sulyginti su satanistais. T.y. tarp jų ir satanistų yra esminis skirtumas nors ir vieni ir kiti tarnauja piktajai dvasiai, tačiau masonai suvokia tai darą iš kilnių tikslų, arba ne taip supranta tą piktąją dvasią, kokia ji iš tikrųjų yra.

----

Jeigu kalbėtume apie būtent šį forumą. Tai būtent šioje temoje yra pavadinimas apie ką diskutuojama. Čia nėra jokio klaidinimo, nes atėjęs žmogus jau žino apie ką eina kalba. Todėl, tikiuosi, kad pasakymas "kalba iš piktosios dvasios" netaikomas šio forumo nariams :) .

Iš tiesų, pasisakymai dažniausia yra svarbūs pačiam žmogui ir bendruomenei, o ne kad ką nors naujo atrasim ir išmąstysim. Todėl jeigu reikia žmogui išsikalbėti, tai reikia jam leisti; ir taip pat kartu aptarti įvairius svarbius, sunkius ar slegiančius klausimus.Silvija

Pagunda kitus mokyti ar kaip nors taisyti gali būti ir subtili puikybės forma, ne tik misija (šių dažnai prisigalvojame patys) ir ta puikybė būdinga ne tik žmonėms, bet ir Bažnyčioms. Jėzus draudė rauti iš kviečių rauges, kol neatėjo metas, kad neišsirautų kartu ir kviečiai. Man atrodo, kad šie laikai ir yra ta brandos fazė, kai abu itin panašūs ir kartais pikta nuo gero atskirti ypač sunku. O būti abiem kartu reikia didelės kantrybės ir ištvermės.

Kaštonas


Silvija


Kaštonas

Pridedama ir tavo klausimą Silvija.
Spėju, ne su devyniais jau, o maždaug su šešiais tūkstančiais?!

Silvija
Pilgrim

Ką daryt ... na kaip toje dainoje  :) ką daryt
nepykit ir truputį pamąstykit (tokia minties improvizacija)  ;)

nieko nedaryti   :o taip taip nieko nedaryti
tik tyliai maldoje kartoti - Viešpatie, netikęs tarnas Tavęs klauso, įsakyk ką man daryti.

Kaštonas

Pasimeldę sugrįžo, pasiėmė minią su savimi.

Šioje istorijoje niekas nenukentėjo. :-)


Tai istorija apie keturis žmones, kurių vardai buvo Kiekvienas, Kažkas, Betkas ir Niekas. Buvo labai svarbus dalykas, kurį atlikti buvo paprašytas Kiekvienas. Kiekvienas buvo įsitikinęs, kad Kažkas padarys. Betkas tai galėjo padaryti, bet Niekas nedarė. Kažkas supyko, nes tai buvo Kiekvieno darbas. Kiekvienas galvojo, kad Betkas tai gali, bet Niekas nesuvokė, kad Kiekvienas to nepadarys. Baigėsi tuo, kad Kiekvienas kaltino Kažką, tuo metu kai Niekas nepadarė to, ką Kiekvienas galėjo padaryti.

Aukštyn