Ką katalikai turi žinoti apie dabartinę situaciją pasaulyje, Bažnyčioje, masonus

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 23, 2013, 03:26:03

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Žuvis

Ši istorija universali - įvairiems gyvenimo atvejams pritaikoma... Manyčiau, jog abejingumo vandenį būtina pasūdyti, tokia ir yra žmogaus misija keliaujant gyvenimu. Dėkoju.

Tomas M.

Įdomi dokumentika apie Rockefeller šeimos ir Rockefeller fondo istoriją, kaip ši šeima pasėjo pirmuosius kontracepcijos grūdus žmonių protuose, kaip pradėjo kontroliuoti švietimą JAV, bei pasaulyje, kaip užnuodijo katalikiško švietimo sistemą, padedant Dievo tarnams :( Reikia mokytis iš istorijos, kad nekartotume klaidų...

Catholic Investigative Agency : The Rockefeller Foundation

Taip pat įdomu, kad šis fondas įkūrė ekumeninę organizaciją (Interchurch World Movement), skirtą suvienyti religijas, vardan taikos pasaulyje, tuoj po pirmo pasaulinio karo... Ši organizacija pasėjo idėjas apie dogmų "praskiedimą" vardan vienybės ir pradėjo socialinio teisingumo judėjimo pamatus. Čia ir vėl prisimeni Solovjovą... Kai sužinai dalykų pradžią, lengviau atsekti, kas vyksta dabar.

Rockefeller fondas taip pat aktyviai dirba klimato kaitos ir užterštumo klausimais (kurie aišku susiję su faktu, kad žemėje gyvena "per daug žmonių").

Saulius

Kaip visada vertingos Tomo nuorodos ir pastebėjimai.
Morganai, Rotšildai, Rokfeleriai, - prisipažinsiu ir aš anksčiau domėjausi jų veikla - liūdniausia, kad jų dėmesys dabar sutelktas į žmogaus gyvybę. Reprodukcija - naujausias ir pelningiausias pajamų šaltinis. Daug didesnės pajamos negu iš farmacijos pramonės. Bet jiems reikia daugiau potencialių vartotojų, todėl ir reikalingi visi šitie fondai ir "švietėjiški" projektai, paremti "gender" ir kitomis žmones klaidinančiomis teorijomis ir praktikomis. O krikščionybė yra pagrindinė kliūtis, nes yra dar labai "netolerantiška religija".
Geras J.Kennedy pastebėjimas: "Tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės dorybė. Kai visuomenė yra tapusi tokia amorali, kad rėksmingai ir su pasididžiavimu pažeidinėja visus Dievo įsakymus, ji ima primygtinai reikalauti laikytis vienos vienintelės dorybės - toleruoti jos amoralumą."
Ši tema tikrai reikalinga, manau turime žinoti su kuo turime reikalą. Nes suklaidinimui yra skiriama labai daug išteklių. Tik reiktų pridėt perspėjimą "NEPASINERK į šią temą PER ILGAI"  :)

Tomas M.

O čia tikrai kvepia masonais...

G. Sorosas mokėjo JAV vyskupams, siekdamas pakeisti Katalikų Bažnyčios prioritetus

CitataVėlesnėje ataskaitoje apie lėšų panaudojimą rašoma, jog tarp pasiekimų buvo ir ,,sumokėjimas individualiems vyskupams, kad jie aktyviau viešai skleistų ekonominio ir rasinio teisingumo žinias, taip siekiant pradėti kurti kritinę masę vyskupų, palaikančių popiežiaus žinią".

Pinigai buvo sumokėti dviems JAV subjektams, kurių ilgalaikis tikslas, pasak pranešimo, ,,keisti Katalikų Bažnyčios prioritetus". Šie subjektai - tikinčiuosius vienijanti bendruomeninė organizacija PICO bei progresyvistus, viešojoje erdvėje skleidžiančius kairiąją ,,socialinio teisingumo" žinią, vienijanti organizacija Tikėjimas viešajame gyvenime.

[...]

Taip pat nutekinta ir 2016 metų ataskaita apie tai, kaip sekėsi išnaudoti popiežiaus vizito suteiktas galimybes. Joje džiaugiamasi kampanijos pasiektais rezultatais, o tarp jų įvardinami ir įvairių vyskupų pasisakymai prieš kandidatus į prezidentus, kurie ,,dirbtinai išpučia visuomenines problemas" - tai aiški nuorodo į Respublikonų partiją, o konkrečiai - į Donaldą Trumpą.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Atviros visuomenės fondo pinigai taip pat padėjo kovoti su ,,prieš gėjus nukreipta retorika" žiniasklaidoje. ,,Žiniasklaidos kampanijos efektyvumas gali būti pastebimas jos gebėjime sureaguoti ir pasipriešinti prieš gėjus nukreiptai retorikai Kim Davis istorijos metu", - rašoma ataskaitoje.

Pranešimas įvardina, kad taktika buvo už šeimą pasisakančią liniją (angl. pro-family) nukreipti nuo santuokos gynimo link pajamų nelygybės klausimų. ,,Siekiant formuoti viešąją nuomonę, bus atliekama apklausa, parodanti, kad katalikų rinkėjai pritaria popiežiaus susikoncentravimui į pajamų nelygybę, bei bus siekiama žiniasklaidoje paskleisti žinią, kad buvimas ,,už šeimą" reikalauja kalbėti apie augančią nelygybę", - teigiama gegužės mėnesio pranešime.

[...]

Ataskaitoje apie kampanijos rezultatus išreiškiamas pasitenkinimas pasiekimais, kuriuos pavyko įgyvendinti, bei džiaugiamasi, jog ilgalaikis tikslas pakeisti JAV katalikų vyskupų prioritetus ,,jau įgyvendinamas".


Neveltui kard. Sarah rašė apie melagingą skurdo vertinimą: Cardinal Sarah: "Those who want to eradicate poverty make Christ a liar - they are mistaken and lying"

Aukštyn