rugpjūčio 14, 2020, 02:40:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kardinolo Newmann malda

Pradėjo Silvija, spalio 15, 2013, 06:28:18

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Mano Viešpatie ir Išganytojau, Tavo rankose aš saugus.

Jei mane palaikysi ir vesi, nieko nebijosiu, jei mane paliksi, užges visokia viltis.

Nežinau, kas su manimi atsitiks prieš mano mirtį. Ateitis paslėpta mano akims, bet aš pasitikiu Tavimi.

Prašau Tave duoti man tai, kas mano sielai naudinga, ir atimti visa, kas išganymui pavojinga.

Neprašau Tavęs nei turtų, nei skurdo: viską palieku Tavo nuožiūrai, nes Tu visa žinai, aš - nieko.

Jei Tu atsiųsi man rūpesčių, kančių, dovanok malonę didžiadvasiškai jas pakelti, apsaugok nuo apmaudo ir savęs ieškojimo.

Jei šiame pasaulyje mane apdovanosi sveikata, jėga, pasisekimu, visada saugok mane, kad šios didelės gėrybės neatskirtų manęs nuo Tavęs!

Tu, mano Viešpatie, kuris ant kryžiaus mirei už mane, leisk Tave pažinti, Tave tikėti, Tave mylėti ir Tau tarnauti; leisk visuomet ieškoti Tavo garbės, Tau ir Tavyje gyventi; leisk, kad visuomet artimui rodyčiau gerą pavyzdį!

Leisk man mirti tokiu metu ir tokiu būdu, kuris labiausiai pasitarnautų Tavo garbei ir mano išganymui!

Amen.

Tomas M.

Labai tinkanti mūsų bendruomenei :)

Aukštyn