rugpjūčio 22, 2019, 12:02:37

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Jėzaus gundymas

Pradėjo Povilas, spalio 15, 2013, 12:59:15

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Povilas

Matyt taip ir yra, kaip sakai, Tomai ... Dėl autopiloto  :) Nors pirma proto reakcija buvo kuo greičiau grįžti į "normalų" gyvenimą. Kas tai per kelias į Dievą, jei prarandi ramybę... ? Bet priėmiau tai, kaip iššūkį ... Nusprendžiau nepasiduoti . Supratau, kad kito kelio paprasčiausiai nėra ... Ir atgal nebe...

Povilas

Augucka, o kaip ir kur rasti sesers Faustinos dienorašti? Būtų įdomu paskaityti.

Augucka

Aš turiu PDF knygą anglų kalba. Lietuvių kalba neradau. Jei norėtumei, galėsiu kur nors įkelti parsisiuntimui, bet manau Google galima lengvai rasti, nes aš būtent ten ir radau.

Kur apie gundymus rašoma, paragrafas pažymėtas nr. 77

Vienu metu, Dievas seseriai Faustinai buvo davęs sunkų išbandymų jos sielai. Buvo metas, kai ji negalėjo nei melstis, nei galvoti apie Dievą, nei Mišiose išbūti. Jos širdis buvo kieta kaip akmuo. Ji nejautė Jam meilės nė trupinio. Širdyje ji jautė tuštumą ir niekuo negalėjo tos tuštumos užpildyti. Ji jautė alkį Dievui, bet niekas negelbėjo. Ji bandė skatyti ir mediduoti apie Jį, tačiau negalėdavo suprasti nė žodelio. Jautė gundymus ir antipatiją šventiems sakramentams. Mintyse sukosi Dievą niekinančios mintys ir veržėsi pro lūpas. Jai rodės, kad iš jų vistiek jokios naudos. Palengvėdavo tik besiartinant prie išpažinties būdelės. Po išpažinties, tos dvasinės kančios vėl sugrįždavo...


Ji rašo: Kartą, kai jau galutinai buvau sugniuždyta šių baisių kančių, nuėjau į koplyčią ir iš savo sielos gelmių pasakiau:
,,O Jėzau, daryk su manimi ką tik nori, aš vistiek Tave dievinsiu visame kame. Te Tavo valia išsipildo manyje, o mano Viešpatie, mano Dieve, ir aš girsiu Tavo begalinį gailestingumą". Po šio, savęs visiško atsidavimo akto, šios baisios kančios paliko mane.


Dievas kartais leidžia piktai dvasiai mūmyse veikti tam, kad išsipildytų Jo Valia ir numatytas planas. (Teko apie tai girdėti). Gal kas žino plačiau apie tai, prašau pakomentuokite.

Augustas

Citata iš: Augucka  spalio 17, 2013, 19:22:29
Aš visiškai pritariu Pilgrim pasisakymui  :thumbup: Man tai skamba racionaliai.


Aš taip pat pritariu Pilgrim'o pasakymui.  :thumbup:

CitataEsu susipažinusi su angelologija šiek tiek.
Povilo ir Augusto nuskambėjo ezoteriškai. Kažkas kažkuo maitinasi ir t.t. - taip kalbama ezoterikoje, kai mintama visokiomis energijomis ir pan.


Ar tik nesuklydai kartu su Povilu paminėdama ir Augustą? :) Apie maitinimąsį nuodėmėmis rašė tik Povilas. Be abejo, šiame konkrečiame kontekste tiek "vieta", tiek Povilo minėtasis "maitinimasis" yra tik dvasinės, o ne fizinės kategorijos, nes Šėtonas yra dvasia, o ne fizinis kūnas. O mintį apie tai, kad Šėtonas yra ten, kur jam yra laisvos vietos (dvasine prasme), aš pasiskolinau iš dominikono M.D.Philippe'o. Tik dabar jau nepamenu, kurioje knygoje taip parašyta - ar "Sekti paskui Avinėlį?", ar "Meilės gelmėse".  :ashamed: Bet jei labai nori, galiu pasižiūrėti ir tikslią citatą parašyti.

CitataBe to Apr. Jonui rašoma:

Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.

Klausimas kyla, kas jį išmetė? Ar patsai Dievas? Kodėl?  ::)


Apreiškime Jonui rašoma tik tiek, kad Šėtonas su savo angelais dabar yra žemėje. Kodėl jisai yra žemėje (o ne Pragare), mes tegalime spėlioti. Viena iš versijų sako, kad mes jį patys čia pasikvietėm. Atseit, Danguje yra per daug meilės, todėl Šėtonui vietos Danguje nėra. O žemėje meilės buvo ir yra daug mažiau, todėl jisai ir atrado ten vietą savo skaldytojiškai veiklai. (Čia savais žodžiais perpasakoju M.D.Philippe'ą.)

P.S.
Citata iš: Povilas  spalio 19, 2013, 09:00:48
Augucka, o kaip ir kur rasti sesers Faustinos dienorašti? Būtų įdomu paskaityti.


Yra knyga išleista. Žiūr.:
http://www.gailestingumas.lt/

Leidiniai

Povilas

Ačiū, Augucka, bet su anglų kalba sunkiai  :) Įdomi ištrauka, būtinai susirasiu ... Pamėginsiu pasinaudoti Augusto nuoroda. Augustai, dėkui .

Augucka

Augustai, atsiprašau, kad neteisingai paminėjau tave.
Tavo nuorodoje deja, nerandu Šv. Faustinos dienoraščio knygos. Gal dar tik planuoja ją įdėti?  :-\

Radau idomios informacijos Bernardinai.lt

Nors Kristus mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš numirusių tikrai įveikė šėtoną ir sugriovė jo karaliją, tačiau jo paties nesunaikino. Net ir mūsų Mokytoją piktasis drįso puldinėti, tad ką kalbėti apie Jo sekėjus. Dievas anksčiau ar vėliau mus visus leis ir leidžia netyrajai dvasiai gundyti, kad paaiškėtų, koks brandus yra tikrasis dabartinis mūsų vidinis gyvenimas. Juk kuo labiau pasitikime Viešpačiu ir meldžiame Jo pagalbos bei Marijos užtarimo, tuo tvirčiau priešinamės pagundoms ir visu gyvenimu savo priešui demonui sakome ,,ne", o dieviškajam klusnumui, kurį spinduliavo nuolat Tėvo valią vykdęs Jėzus, stengiamės tarti tik ,,taip".

Tam tikra prasme visi esame piktosios dvasios ,,aukos", nes ji nuolat taikosi kaip gyvatė be gailesčio įšvirkšti nuodų į silpniausias mūsų charakterio bei dvasinio gyvenimo sritis. Tačiau Dievas ypač uolius krikščionis apdovanoja plika akimi nematomais šarvais, kurie juos saugo nuo piktojo strėlių, tad, nors jie retsykiais ir palūžta po nuodėmės našta, Sutaikinimo sakramento maudyklėje jų kalčių purvas tuoj pat numazgojamas. Paskui susivienijimas su eucharistiniu Jėzumi juos dar labiau paskatina gyventi veidu atsigręžus į Jį, idant nuolat atsukta nugara šėtonui reikštų, jog visos piktojo pastangos mus nuo Jėzaus atitraukti yra bergždžios.

Tad nenusiminkime, jei kartais patiriame stiprias demoniškas atakas. Priešingai, Viešpats Jėzus per įvairius persekiojimus mus moko pagrįsčiau džiaugtis. Kodėl? Dėl neabejotinai augančio mums skirto dieviško atlygio danguje (plg. Mt 5, 12) ir dėl to, kad Dievas jau dabar veda mus Kristaus pergalės eisenoje (plg. 2 Kor 2, 14). Jis tai daro išmėgindamas mūsų tikėjimo tvirtumą ir grūdindamas mūsų ištvermę (plg. Jok 1, 2-3).


Povilas

Ačiū, Piligrim. Ne visas nuorodas leído atidaryti antivirusinė, bet dienoraštis atsidaro. Dėkoju.

Povilas

 Žiūrėjau tortų receptus rusų kalboj ir radau vieną sakinį: "... ir kaip žinoma, šėtonas maitinasi maitinasi mūsų nuodėmėm". Čia apie torto skanumą  :D. Padariau "copiar" į google.ru ir radau medžiagą iš Jurijaus Popovo pamokslo (atsiprašau, kad neišverčiau):
"Сатана ненавидит. Знаете, чем питается дьявол? Дьявол питается грехом - ненавистью, злобой, непрощением, обидами. Если на зло мы отвечаем злом, это только укрепляет дьявола и дает ему власть еще больше идти против нас. Когда же мы благословляем, желаем добра, дьявол шокирован, трепещет и ему нужно отступать. Простить и благословить людей - это не признак слабости.Это - благо для нас. Подставить вторую щеку, когда тебя бьют по другой - это признак силы. Очень просто обидеться, плюнуть, ответить злом на зло. И здесь не нужно прикладывать усилий - это естественная реакция нашей испорченной природы. А попробуй простить, отпусти это. Здесь нужна сила. И слава Богу, что у нас есть Дух Святой, который помогает нам это сделать. Поэтому, если вам сложно отпустить обиды из вашего сердца - молитесь за обижающих вас и благословляйте проклинающих вас. Непрощение будет отступать. Этот грех уйдет. Полностью. И сатана будет видеть, что бесполезно искать лазейки в вашем сердце."

Pilgrim

maitinasi ... yra teologų minčių  :-\ apie tai, tai daugiau perkeltine, simboline prasme skamba toks pasakymas ... yra J. Ratzingerio mintis, pamąstymai ta tema ... turiu užsirašęs, tik reikia užrašus susirasti ... ji labai tinka kalbant apie blogį ...

Povilas

Jei pavyks surasti, gal galėsi pasidalinti ... Įdomu.

Varlė keliauninkė

Povilui.
Noro skaityti turite matau, tai ir laiko rasite:
http://www.pnb.lt/pnb_lt/content.php?page=skaitykla%2Fmakarijus_didysis%2Findex#3
Čia šiek tiek senųjų "tėvų" raštų lietuviškai, kuriuos kažkuriame iš postų minėjo Pilgrimas.


Povilas

Homo Viator,
ačiū už nuorodą, bet aplinkybės taip sutapo, kad radau šį tinklalapį jau prieš dvi savaites. Atsitiktinai. Skaitau. Širdis dainuoja, kartais verkia ...  Lyg sugrįžus namo ...  :) Ačiū.

Arnoldas†

Tiksliai neatmenu zodziu bet biblijoje yra parasyta kad tas kuris myles pasauly nemyles Viespaties Dievo ir Jezaus Kristaus, manau tai susieja. Visgi sis gyvenimas tik menka stotele ir visas turtas toks bereiksmis todel Dievas nenori kad mes jy pamiltume ar dziaugtumemes kazkokiais turtais.

Aukštyn