rugsėjo 29, 2020, 02:10:20

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Maldos už kunigus

Pradėjo Silvija, lapkričio 10, 2013, 10:22:14

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

O, Viešpatie Jėzau Kristau,

Tu įsakei, kad vyrai, kuriuos Tu pašaukei
Ir atskyrei iš pasaulio
Tavo šventojo Altoriaus tarnystei,
Patys būtų šventi.

Dovanok tokį šventumą savo kunigams,
Kad Tavo Tėvas galėtų jais džiaugtis
ir Tavo Sužadėtinė - Bažnyčia -
Rastų juose paramą ir paguodą.

Siųsk jiems žadėtąjį Užtarėją,
Kad išlaikytų juos tvirtai tikinčius
Tarp tų, kurie netiki;
Kad išlaikytų juos karštus meilėje
Tarp tų, kurie Tavęs nemyli;
Kad išlaikytų juos tyrus
Tarp tų, kurie netyri;
Kad išlaikytų juos Tau
Tarp tų, kurie dar nėra Tavo,
Bet kurių Tu, Gerasis Ganytojau,
Atėjai ieškoti ir gelbėti.

Per maloningiausios mūsų Karalienės,
Tavo palaimintosios Motinos
Ir visuomet Mergelės Marijos užtarimą
Dovanok jiems malonę Tau tarnauti
Šio pasaulio galimybių ir pokyčių sūkury,
Kad savo mirties valandą jie būtų pasirengę
Įžengti su Tavimi, Aukščiausiasis Kunige,
Į Šventyklą, kuri statyta ne žmogaus rankomis.

Kur Tu gyveni
Nuolat mus užtardamas
Ir viešpatauji su Tėvu bei Šventąja Dvasia -
Vienas Dievas, per visus amžių amžius.

Amen.
Daugiau maldų: http://www.vitaconsecrata.lt/maldos-uz-kunigus

Silvija

Malda už kunigus iš Vilniaus šv. Teresės bažnyčios. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=40223

Aukštyn