sausio 16, 2021, 23:09:17

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šv. Faustinos Kowalskos maldos

Pradėjo Augucka, lapkričio 15, 2013, 09:07:44

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Lietuvoje paplitęs vertimas

O Švenčiausioji Trejybe! Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo Širdies dūžiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis, pulsavimu trokštu aukštinti Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gailestingumą.

Trokštu visiškai persikeisti į Tavąjį gailestingumą ir tapti gyvu Tavo, Viešpatie, atspindžiu; tegul esminė Tavo dieviška savybė - neišmatuojamas gailestingumas - per mano sielą ir širdį pasiekia artimą.

Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal išorę, bet įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.

Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams ir aimanoms.

Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atrasčiau paguodos ir atleidimo žodį.

Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gera artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.

Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.

Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje pasilieka Tavo gailestingumas.

Tu mane ragini būti gailestingą trejopai. Pirmiausia - gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra - gailestingu žodžiu; jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu.

O mano Jėzau, perkeisk mane į Save, nes Tu viską gali.

Šv. Faustinos Dieviškojo gailestingumo dienoraštis (163)

Auguckos vertimas

O Švenčiausioji Trejybe! Tiek kartų, kiek aš įkvepiu, tiek kartų, kiek mano širdis suplaka, tiek kartų, kiek mano kraujas supulsuoja kūnu, tai tiek tūkstančių kartų aš noriu aukštinti Tavo gailestingumą.

Aš noriu būti visiškai perkeista į Tavo gailestingumą ir būti Tavo gyvu atvaizdu. O Viešpatie, te geriausios iš visų Tavo neišmatuojamo gailestingumo dieviškųjų savybių pereina per mano širdį ir sielą artimui.

Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekada neteisčiau pagal išvaizdas, bet ieškočiau kas yra gražaus mano artimųjų sielose ir ateičiau jiems į pagalbą.

Padėk man, kad mano ausys būtų gailestingos, kad galėčiau atkreipti dėmesį į artimojo reikmes ir nebūti abejinga jų skausmui ir aimanoms.

Padėk man, Viešpatie, kad mano liežuvis būtų gailestingas, kad aš niekada nekalbėčiau neigiamai apie savo artimą, bet visiems tarčiau paguodos ir atlaidumo žodį.

Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pripildytos gerais darbais, kad galėčiau daryti tiktai gerą savo artimui ir sau prisiimčiau sunkesnes ir alinančias užduotis.

Padėk man, kad mano pėdos būtų gailestingos, kad galėčiau skubėti pagelbėti savo artimui, nepaisydama savo pačios nuovargio. Mano tikras poilsis yra tarnavimas artimui.

Padėk man, o Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad aš pati galėčiau jausti savo artimo kančią. Aš neatsakysiu savo širdies niekam. Aš būsiu nuoširdi netgi su tais, kurie naudosis mano gerumu. Ir aš užsirakinsiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Aš tyliai iškęsiu visas savo pačios kančias. Te Tavo gailestingumas, Viešpatie, ilsisi manyje.

Šv. Faustinos Dieviškojo gailestingumo dienoraštis (163)

(vėliau išversiu ir daugiau jos maldų)

Silvija


Aukštyn