rugpjūčio 13, 2020, 03:36:28

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šeimos sielovada - iškilmingas Šv. Valentino dienos vakaras ir Šv. Mišios

Pradėjo Tomas M., liepos 24, 2012, 02:42:42

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Su kun. A.Saulaičiu nutarėm surengti iškilmingą Šv. Valentino dienos minėjimą, kaip naują būdą pritraukti daugiau jaunų šeimų ir duoti pradžią gražiai kasmetinei tradicijai, kuri akcentuotų gražų ir darnų gyvenimą šeimoje, padėtų poroms vėl išgyventi priesaikos davimo jaudulį. Pamaniau gal ir kitoms bendruomenėms tokia idėja patiks, o gal net galite pasidalinti savo patirtimi rengiant panašų renginį? ;)Daugelis bažnyčių vienaip ar kitaip pažymi Šv. Valentino dieną, bet vienur tai daroma be didelio užsidegimo - standartiškai, o kitur tai atliekama ypač gražiai ir susilaukia didelio tikinčiųjų dėmesio. Man ši idėja kilo, keletą kartų sudalyvavus Chicago Old St. Patrick's Church rengiamame susikaupimo vakare ir vėliau pratęsiant jį Šv. Mišiomis, bei vakarėliu po jų. Nusižiūrėjau daug gražių dalykų, kuriuos galima būtų nesunkiai įgyvendinti rengiamame vakare. Renginys galėtų atrodyti taip:


 • Kelių valandų apmąstymo vakaras/rekolekcijos (vakaro vedėjai būna poros, šeimos psichologai, kunigai. Kalbama gana paprastomis temomis, paliečiant dvasingumą šeimoje ir ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio santykių puoselėjimui)

 • Iškilmingos Šv. Mišios. Bažnyčia gražiai papuošiama gėlėmis, žvakėmis, raudonais akcentais (kaspinais ir pan.).

 • Prieš Šv. Mišias:

 • --- Jauniausios ir vyriausios poros rinkimai

 • Toliau išvardintos dalys vyksta pačių Šv. Mišių metu:

 • --- Išrinktos poros galėtų kartu uždegti simbolinę vienybės žvakę, galbūt paskaityti specialią maldą

 • --- Skaitiniai panašūs į vestuvių pamaldas

 • --- Santuokos priesaikos atnaujinimas. Aplinka galėtų būti panaši į Velyknakčio - pritemdytos šviesos, poros kartu laiko po vieną žvakutę, atsisukę vienas į kitą sako priesaiką.

 • --- Galima būtų nupirkti gėlių ir po Mišių padovanoti dailiosios lyties atstovėms :D

 • Šventinis vakaras po Mišių

 • --- Stendas, kur poros galėtų prikabinti po savo vestuvinę nuotrauką (stendą galima būtų padėti prie įėjimo į bažnyčią, veliau nunešti į salę). Jei salėje būtų stalai, nuotraukas galima būtų sudėti ir ant jų

 • Gal kas dar turite kokių idėjų???


Tomas M.

Kadangi praeitais metais mes gana sėkmingai suorganizavome iškilmingas Šv. Valentino dienos Mišias su Santuokos priesaikos atnaujinimu ir suneštinėmis vaišėmis po Šv. Mišių, nusprendžiau pasidalinti pilnu Šv. Valentino Dienos Mišių planavimo paketu, kuriame yra smulkus viso renginio, įskaitant liturgiją, aprašymas, naudojamų maldų tekstai, plakato pavyzdys ir Santuokos Apeigynas skaitiniams, atliepiamosioms psalmėms ir bendruomenės maldoms pasirinkti.

Po praeitų metų renginio visą planą dar patobulinau, tačiau labai lauksiu jūsų draugiškų pastabų ir pasiūlymų, nes šioje srityje tobulėjimui nėra ribų :)

Pamaniau mažoms parapijoms tai galėtų būti naudinga, nes visas planavimas yra atliktas, tereiktų prisitaikyti pagal savo sąlygas ir bendruomenės poreikius.

Jei būtų reikalas, galėčiau truputį pakoreguoti plakatą, kad tiktų būtent konkrečiai bendruomenei, o jei kas norėtų patys tokį plakatą pasidaryti, plakato paveiksliuko autorius Nick Benjaminsz, jį galima spausdinti parapijos reikalams, o naudojant internete, reikia gauti autoriaus sutikimą, ką lengva padaryti nurodytame puslapyje: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=249457

Silvija

Labai įdomus liturgijos sumoderninimas, Tomai. Daug darbo įdėta, gražios idėjos :thumbup:

Gaila, nelabai išeina šiais metais pasinaudoti tavo patarimais, nes visai neseniai, skelbiant Šeimos metus, panaši liturgija su Santuokos pažadų atnaujinimu pas mus jau buvo :-\

Tomas M.

Iš tiesų stengiausi išvengti, kad būtų paliesta liturgija, todėl daug kas iškelta prieš/po Šv. Mišių, kad liturgijoje kuo mažiau liktų "papildų". Taip pat konsultavausi su tradicinio požiūrio liturgijos dėstytoju.

Šiuo metu šis planas tinkamas Ordinarinės formos Šv. Mišioms, nes tokiai parapijai buvo kuriamas renginys, o kad pritaikyti tai Ekstraordinarinei formai, reikėtų šį bei tą apkarpyti ;)

Pilgrim

Labai šauni idėja  :thumbup:
nedidelis pastebėjimas, Lietuvoje darant panašų renginuką, santuokos atnaujinimo tekstas turi būti naudojamas tas kuris yra patvirtintas Lietuvos vyskupų konferencijos iš Lietuvoje naudojamo apeigyno

Tomas M.

Atšviečiau Santuokos priesaiką iš toje parapijoje naudojamos apeigyno knygelės, bet nežinau, ar ji yra patvirtinta LVK  :-\

Tomas M.

Citata iš: Silvija  sausio 29, 2014, 05:41:53
Taigi, kaip suprantu mes visi esame adaptuoti katalikai, Tomo (adaptuota Valentino d. šventimo tradicija, pritaikant ją prie šių dienų realijų ir poreikių)...


Išties šio renginio planas atspindi mane, koks aš buvau prieš pusantrų metų, nes tada jį kūriau. Tuo metu mėgau lankyti vieną airių parapiją, kuri yra labai modernių pažiūrų. Man patiko kai kurios idėjos ir aš jas pabandžiau pritaikyti lietuvių bendruomenei, bet tai buvo tuomet, kai dar nebuvau susidūręs ar rimčiau pamąstęs apie Tradiciją, Liturgiją ir pan.

Šia paskutine renginio plano versija aš darau žalos kontrolę, žalos, kurią pats padariau dėl savo neišmanymo. Ir nors liko šiokio tokio modernumo, tačiau stengiausi kiek įmanoma jo sumažinti :)

Silvija

Tomai, aš manau, kad taip ir turėtų būti - pasauliečiai kiek įmanoma daugiau turi dalyvauti visame Bažnyčios gyvenime, liturgijoje - tose dalyse, kur jiems leista, o modernumas - tai kitaip tariant buvimas aktualiai. Ar ne tai ir yra svarbiausia? Bažnyčia yra keliaujanti. Kiekvienam laiko tarpsny Ji buvo nesuprasta ir net išduota kaip Kristus. Taip ir turi būti, nes Ji turi nueiti tą patį kelią iki pat kryžiaus, numirti, kad vėl prisikeltų...

Tomas M.

Modernizmas - paslėpimas tikrojo tikslo dūmų užsklandoje, bandymas suvilioti gražiais blizgučiais. Mūsų Bažnyčia jau ir taip kenčia, tad nesiimsiu jos kankinti iki mirties  :no-no: Geriau jau ištepti patikrintu aliejumi Jos kūną, kad atsigautų nuo žaizdų.

Silvija

Aš kalbėjau apie modernumą, o tu kalbi apie modernizmą, minty turėdamas visus tuos kraštutinumus ir blogas įtakas Bažnyčiai. Bet kaip ir kiekvienas dalykas, modernizmas turi dvi puses.

Papildau: Popiežius Benediktas XVI kalbėdamas apie II Vatikano supratimą šia prasme naudojo terminą naujumas:

Citata<...> [Susirinkimo] tekstai tik netobulai atspindi tikrąją Susirinkimo dvasią ir naujumą; taigi reikia drąsiai žengti anapus tekstų ir sukurti erdvę naujumui, kuriame pasireikštų gilesnė, nors dar nelabai aiški [Susirinkimo] intencija. Vienu žodžiu, reikia sekti ne Susirinkimo tekstais, bet Jo dvasia. 

Akivaizdu, kad šitaip paliekama didelė erdvė klausimui, kaip reiktų šią dvasią apibrėžti, vadinasi,  paliekama erdvė įvairiausių keistenybių pasireiškimui. Tad Susirinkimo prigimtis kaip tokia iš esmės suprantama neteisingai (si fraintende in radice la natura di un Concilio come tale). 

Tokiu būdu, [Susirinkimas] tapo suprantamas kaip tam tikras Įstatymdavys (Costituente), kuris naikina senąjį įstatą ir sukuria naują. <...>


http://www.arche.lt/2013/02/benediktas-xvi-neteisingas-ir-teisingas.html

Aukštyn