rugsėjo 20, 2020, 01:58:55

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Novena į Šv. Faustiną (per jos užtarimą)

Pradėjo Augucka, lapkričio 19, 2013, 17:47:29

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Ypatingu metu, su ypatingu prašymu, ypatingai Viešpaties gailestingumo malonei išmelsti, reikėtų kalbėti šią Noveną devynias dienas iš eilės.
Kartais speciali žvakė yra uždegama pradžioje novenos ir paliekama degti visas devynias dienas.

O Jėzau, kuris pripildei Palaimintąją Faustiną gilios pagarbos Tavo neišmatuojamam Gailestingumui, teikis, jei tokia būtų Tavo Šventa valia, suteikti man per jos užtarimą malonės, kurios karštai meldžiu.... (išvardinti savo intensiją čia).

Mano nuodėmės padaro mane nevertu (-a) Tavo Gailestingumo, bet atmink Sesers Faustinos auką ir pasiaukojimą ir malonėk per jos užtarimą atsakyti į mano maldavimą. To Tavęs prašau su vaikišku pasitikėjimu ir dėkingumu.

Sukalbėti "Tėve mūsų"
Sukalbėti "Sveika Marija"
Sukalbėti "Garbė Dievui"

Šventoji Faustina, melski už mus.

arabele

sukalbėti viska kaip čia parašyta ir daugiau nieko ar dar kažką reikia padaryti????

Augucka

Na taip, užtenka nuoširdžiai sukalbėti. Svarbiausia yra tai ką tu nuoširdžiai jauti ir trokšti iš Viešpaties kažkokios malonės. Tikra malda yra širdies malda, o ne lūpų  [-O<

Pagal standartines liturgines normas novenas galima melsti bažnyčioje, namie ar visur, kur tam tinkama vieta. Kai kurioms indulgencinėms novenoms melsti reikia eiti į bažnyčią.

arabele


Augucka

Galima ir ši novena:

O Jėzau, kuris suteikei šventumo dovaną, ištikimajai savo begalinio gailestingumo tarnaitei Faustinai, suteik jai užtariant ... malonę kurios tave prašau. Budamas nusidėjėlis, nesu vertas Tavo gailestingumo. Todėl Tave prašau, dėl šv. Faustinos atsidavimo bei aukos dvasios ir jai užtariant, išklausyk mano su pasitikėjimu išsakytas maldas.

Tėve mūsų....
Sveika Marija...
Garbė Dievui Tėvui....

Aukštyn