rugsėjo 29, 2020, 01:36:27

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Vainikėlis už mirusius (-į/-ią)

Pradėjo Augucka, lapkričio 20, 2013, 10:09:15

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Vainikėlį už mirusius sudaro 45 karoliukai. Jis prasideda kryželiu, 5 įžanginiai karoliukai ir 4 grupės po 10 karoliukų (viso 40 karoliukų)
Šis vainikėlis neturi medaliuko. 40 karoliukų skirta atminti 40 valandų, kurias, kaip manoma mūsų Viešpats praleido limbe.

Vainikėlis prasideda ir baigiasi "De Profundis*" (130 psalme) arba "Tėve mūsų" ir "Sveika Marija".

Ant didelių karoliukų yra kalbami Tikėjimo*, Vilties* ir Gailesčio* aktai.

Ant kiekvieno mažo karoliuko sakoma:
"Saldžioji Marijos Širdie, būk mano išsigelbėjimas."

Kiekviena 10 karoliukų grupė užbaigiama:
"Amžinąjį atilsį duok ......(vardas) ir amžinoji šviesa tegul jam/jai šviečia. Tegul jis/ji ilsisi ramybėje."

Užbaigiama:
V. Amžinąjį atilsį duok ... (vardas), Viešpatie
R. Ir amžinoji šviesa tegul jam/jai šviečia.


V. Tegul jis/ji ilsisi ramybėje.
R. Amen


V. Tegul jo/jos siela ir sielos visų išėjusių, per Dievo malonę ilsisi ramybėje.
R. Amen +


Te Dievo meilė
ir Viešpaties Jėzaus Kristaus ramybė
laimina ir guodžia mus
ir švelniai nuvalo kiekvieną ašarą nuo mūsų akių.
Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
R. Amen

--------------------------
*De Profundis
Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!
Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.
Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?
Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.
Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.
Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.
Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.
Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.

*Tikėjimo aktas
Mano Dieve, tvirtai tikiu į Tave, vieną Dievą trijuose asmenyse: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Tikiu, kad Tavo dieviškasis Sūnus tapo žmogumi, mirė dėl mūsų išganymo ir ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu viską, ką Tu apreiškei ir per šventąją Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, stiprink mano tikėjimą!

*Vilties aktas
Mano Dieve, pasitikėdamas/a begaliniu Tavo gerumu viliuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties ir Atpirkėjo nuopelnų, atleisi visas mano nuodėmes ir suteiksi išganymui reikalingų malonių bei amžinąjį gyvenimą, nes Tu pats tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, stiprink mano viltį! 

*Gailestingumo aktas
Mano Dieve, myliu Tave labiau už viską, myliu Tave visa širdimi ir visa siela, nes Tu esi be galo geras ir vertas begalinės meilės. Dėl to ir kiekvieną žmogų myliu, kaip pats/i save ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams, o taip pat prašau atleisti, jei ką nors užgavau. Padėk man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti! 

Aukštyn