Estrelos projektas - Europos Sąjungos planai neigiamai įtakoti vaikų lytinį švietimą

Pradėjo Varlė keliauninkė, lapkričio 21, 2013, 09:12:57

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Atsipalaiduoti nėra kur, nes "sveiko proto asmenų" buvo vos daugiau nei pusė...

Giedrė

Atsipalaiduoti tikrai negalime. Kova politiniame fronte tik prasideda. O dėl prof. L. Donskio, tai jis buvo mano mokslinis vadovas rašant magistrantūros darbą politikos mokslų srityje. Bendraujant su juo susidariau apie jį malonaus, korektiško, talentingo ir mandagaus žmogaus įspūdį. Tikrai galiu sakyti apie jį tik gerus žodžius ir su didele pagarba. Jo pažiūros iš tiesų liberalios, bet juk nereikia tikėtis, kad visi laikysis vien mūsų palaikomo, t.y. katalikiško požiūrio. Su  prof. L. Donskiu galima ir reikia intelektualiai ir pagarbiai diskutuoti visais klausimais, o tai jau yra daug, turint omenyje visiškai nekorektiškus kitų akademikų ir parlamentarų  išpuolius prieš katalikybę.

arabele


Silvija

Labai įdomus Europarlamentarės Laimos Andrikienės pastarojo reiškinio reziumė MR laidoje:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=40904

Tai laida apie žmonių reakcijas (Estrelos bandymą grasinti, mūsų parlamentarų ginčus lėktuve, visų nuostabas po rinkimų...), apie tai, kad ne ES turėtų būti pats baisiausias baubas, kad panašios į Estrelos iniciatyvos kyla iš JTO, taip pat - apie vieną prasmingą iniciatyvą, Šv. Jokūbo kelio tąsų LT įprasminimo iniciatyvą, kaip geriausią būdą šviesti jaunus žmones (L. Andrikienė dalyvauja Šv. Jokūbo kelio draugų grupėje Europarlamente).

Varlė keliauninkė

Na, va dziaugtis dar anksti. Praejusiu metu gruodzio 10 buvo laimetas tik nedidelis musis EP. Net ir nesitikejau, kad "jie" nuleis rankas.. Teks dar ilgai ir kantriai grumtis, atstoveti..
http://www.propatria.lt/2014/01/estrelos-rezoliucija-grizta-i-europos.html?m=1


Pilgrim


Silvija


Pilgrim

CitataEuropos Parlamente ir vėl bandoma realizuoti iniciatyvas, siekiančias perkonstruoti šeimos supratimą ir net žmogaus teisių koncepciją. Prieš keletą savaičių tik kelių balsų persvara buvo atmesta EP narės socialistės Edite Estrelos rezoliucija, tarp kurios tikslų - siekis propaguoti lytinį švietimą, į kurį įeina, pavyzdžiui, ,,masturbacija ankstyvoje vaikystėje", bei paversti abortus žmogaus teise. Dabar kairieji ideologai agituoja už E.Estrelos kolegės, vienos Žaliųjų partijos lyderių Ulrike Lunacek projektą, esą užkertantį kelią diskriminacijai seksualinės orientacijos pagrindu.


Iš ... http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-24-europos-kairieji-vel-nori-keisti-seimos-samprata/113163/comments#list

Silvija


Tomas M.

Birutė Obelenienė atsiuntė gerą problemos aprašą:

š.m. vasario 4 dieną Europos Parlamentas planuoja balsuoti dėl Lunacek Programos, oficialiai žinomos, kaip ES Planas prieš homofobiją ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.  Tai bandymas prastumti GLBT teises, iškeliant jas aukščiau už heteroseksualų teises.

PVZ:

Valstybės:

Įgyvendins lygybės ir nediskriminavimo principus, pagrįstus seksualine orientacija ir lytine tapatybe savo tautinėse/nacionalinėse konstitucijose ar kituose įstatymuose, jei tai dar nėra padaryta, taip pat įskaitant ir (Konstitucijos/įstatymų) pakeitimą bei paaiškinimą, bei užtikrins veiksmingą šių principų realizavimą; (p6);

Imsis visų tinkamų veiksmų, taip pat mokymo ir lavinimo programų, siekdamos sunaikinti žalingą ir diskriminuojantį požiūrį bei elgesį, susijusius su vienos seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės ar lytinės raiškos aukštesne ar žemesne padėtimi. (p6)

Imsis visų teisinių, administracinių ir kitų priemonių, būtinų užtikrinti vienodas galimybes socialinei apsaugai ir socialinės apsaugos priemonėms gauti, nediskriminuojant asmenų dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Asmenims užtikrinamos socialinės galimybės: išeitinės išmokos, vaiko auginimo atostogos, bedarbio pašalpos, sveikatos draudimas, sveikatos priežiūra ir pašalpos (taip pat už kūno keitimo operacijas, susijusias su lytine tapatybe), socialinis draudimas, šeimos išmokos, laidotuvių išmokos, našlių išmokos, mirus partneriui ar sutuoktiniui (p12)

Užtikrins, kad mokymo metodai, ugdymo programos ir šaltiniai bus naudojami didinti supratimą ir pagarbą įvairioms seksualinėms orientacijoms ir lytinėms tapatybėms, įskaitant su jomis susijusius moksleivius ir jų šeimos narius. (p14)

Palengvins galimybes gauti kompetetingą, nediskriminuojantį gydymą, slaugą ir palaikymą tiems, kurie siekia kūno pakeitimo, susijusio su lyties pakeitimu (p15)

· Užtikrins, kad jokie medikai ar psichologai nei tiesogiai nei netiesiogiai nelaikys seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės medicinine būsena, kurią reikia gydyti ar slopinti. (p16) 

Imsis visų teisinių, administracinių ir kitokių priemonių, kad užtikrintų visišką naudojimąsi minties ir žodžio laisve, gerbiant kitų laisvę ir teises, nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, įtraukiant informacijos ir idėjų, susijusių su seksualine  orientacija ir lytine tapatybe, gavimą ir sklaidą bei teisių gynimą, leidinių spausdinimą, transliaciją, konferencijų organizavimą  bei informacijos apie saugesnį seksą platinimą. (p17)

Užtikrins, kad skirtingų nuomonių, įsitikinimų ir tikėjimo išraiška, praktikavimas ir skelbimas,kalbant seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais, nebus vykdomas su žmogaus teisėmis nesuderinamu būdu (p18)


Imsis visų teisinių, administracinių ir kitokių priemonių, būtinų užtikrinti teisę kurti šeimą, įskaitant įvaikinimą, dirbtinį apvaisinimą (įskaitant donoro apsėklinimą), nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (p19)

Užtikrins, kad šeimų formų įvairovė bus pripažįstama įstatymais, net ir šeimos, nekylančios iš santuokos arba kilmės, ir imsis visų teisinių, administracinių ir kitokių priemonių, būtinų užtikrinti, kad jokia šeima nebūtų diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, taip pat ir kalbant apie su šeima susijusią socialinę gerovę, visuomeninę naudą, įdarbinimą ir imigraciją. (p19)

Prisegtukuose pridedu dalinį vertimą (tų principų, kurie pažeidžia tikrąsias žmogaus teises), pridedu originalų dokumentą su Jakob'o.Cornides komentarais, bei dalies jo tinklalapyje pateiktos informacijos vertimą.

Dokumento originalas su J.Cornides komentarais anglų kalba pateikiamas adresu  http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=jakob_cornides

Apie Lunacek projektą vertimas darytas pagal informaciją, pateikiamą adresu http://www.turtlebayandbeyond.org/2013/homosexuality/eu-the-lunacek-report-and-homosexualfeminist-hate-crimes/

Labai prašau, pagal galimybes, išplatinti šią informaciją arba imtis kitų galimų priemonių stabdyti šį projektą.

pagarbiai

Dovilė Ulozaitė


Pilgrim

Pasikartoju
pažiūrėkit šią laidą, bus daug atsakymų
Программа «Позиция» - «Гомосексуализм -- культура смерти»
http://www.youtube.com/watch?v=g5CrVEowWdU


Tomas M.

Iš vienos diskusijų grupės:

Ką žada Europos parlamentarės Ulrikės Lunaček planas? ES ir valstybių narių remiamą LGBTI propagandą ir  užklijuotą burną tėvams

Šių metų vasario 4 d. Europos Parlamentas balsuos dėl Ulrikės Lunaček dokumento - dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano.

dokumento LT versija:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0009+0+DOC+PDF+V0//LT

Dokumentas nepriimtinas, nes:

* Tokios sritys, kaip lytinis švietimas, santuoka ir šeima yra valstybių narių, o ne ES kompetencija.

* Gali būti politiškai piktnaudžiaujama siekiant priversti valstybes nares leisti tos pačios lyties asmenų ar daugiau nei dviejų asmenų santuoką, pripažinti vaivorykštines šeimas.

* LGBTI asmenims turėtų būti užtikrinta reprodukcinių pasirinkčių galimybė ir teikiamos vaisingumo paslaugos. Ar tai reikštų ir įvaikinimą?

* Užtikrintų neribojamą susirinkimų, saviraiškos laisvę, valstybių paramą gėjų paradams, LGBTI aktyvistams, teigiamą švietimą apie LGBTI mokyklose.

* Apibrėžiant " neapykantą kurstančias kalbas " ir " neapykantos nusikaltimus " nutildytų ir net  pagal įstatymus baustų kitokią nuomonę turinčius žmones.

Tai, ko dokumente nėra baugina labiausiai - nenumatoma apsaugoti tėvų teises auklėti vaikus pagal savo įsitikiminus, spręsti apie savo vaikų mokymą ir apsaugoti vaikus nuo jiems nepriimtinos įvairių santykių propagandos. Apskritai daugumos Europos žmonių įsitikinimų, tikėjimo ir žodžio laisvė yra negerbiama.

Gerbiamus europarlamentarus prašome balsuoti prieš Lunaček planą.
išreikšti nepritarimą galite čia:

http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno?sid=MzE0OTcxNjAyMDcyMDMw

parašyti laišką Europarlamentarams galite šiais adresais:
https://www.facebook.com/notes/esdaw-european-society-of-dog-and-animal-welfare/email-addresses-of-all-meps-per-country/204889316249782

Pilgrim

CitataMūšis dėl santuokos taip, kaip kovojamas dabar, yra didžia dalimi beprasmiškas. Jis paprasčiausiai negali būti laimėtas esamomis sąlygomis. Bet jei santuokos gynėjai sugebėtų atsisakyti savo politiškai korektiškų įsitikinimų ir akis į akį stotų prieš kai kuriuos žiaurius, bet nenuginčijamus faktus, vis dar įmanoma sustabdyti besiartinančią santuokos pražūtį teismuose.


http://www.propatria.lt/2014/01/stephenas-baskerville-kodel-mes.html
Stephenas Baskerville'is. Kodėl mes pralaimime kovą dėl santuokos

Tomas M.

Lunacek rezoliucija priimta:

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140203IPR34507/html/EP-ragina-parengti-veiksm%C5%B3-plan%C4%85-seksualini%C5%B3-ma%C5%BEum%C5%B3-teis%C4%97ms-apsaugoti

Citata"Atsižvelgdamos į tebesitęsiančią lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų diskriminaciją, Europos Sąjunga ir jos šalys turi kuo skubiau parengti veiksmų planą šių asmenų teisėms apsaugoti. Tai sakoma antradienį priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje (394 balsai už, 176 prieš ir 72 susilaikė)."


Procedūrinė informacija:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2183(INI)&l=en#keyEvents

M. Adomėnas rašo:

Citata"Dešinioji Europos Liaudies partija tebėra vienintelė visos Europos masto politinė struktūra, siekianti praplėsti laisvės ir demokratijos erdvę į Rytus ir nepaisanti Rusijos pretenzijų į jos ,,teisėtų interesų zoną".


http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/m-adomenas-putinas-naudingu-idiotu-iesko-desineje-i.d?id=63917634#ixzz2sMgoXwFV

Sveiki atvykę į naująją, laisvės, demokratijos ir "lyčių lygybės" Europą!  :(

Pilgrim

CitataLunacek rezoliucija priimta


Ir kas atsitiko  :-\
tik pasikeitė aplinkos sąlygos,
tačiau į šias paikeitusias sąlygas privalome reaguoti.
Kaip ? Tik keletas minčių, įžvalgų ...
1. Gražinkime maldą į šeimą, suraskime ... ne ... tiesiog privalome surasti laiko
visiems susėsti maldai.
Mums galbūt ir pritruks kompetencijų tinkamai atsispirti aplinkos spaudimui ir teisingai ugdyti
vaikus, bet mielieji, mes ne vieni, Jėzui tikrai kompetencijos pakanka  ;)
kur du ar trys Mano vardu ... ten ir Aš jų tarpe ... tiesiog susitikime su vaikais maldoje.
2. Ieškokime, ugdykime specialistus, kurie paruoštų šeimas lytiniam ugdymui šeimoje,
kadangi kyla pavojus, kad mokykla su lytiniu švietimu aplenks šeimą  :'(
3. pagaliau savo bendruomenėse parapijose kurkime specialiai paruoštų žmonių, kurie
padėtų lytiniame vaikų ir šeimos ugdyme.Tai liečia ne tik vaikus, bet ir poras, jų tarpusavio santykiai
labai daug nulemia vaikų elgesį.
4. Poros ... joms taip reikia ėjimo tikėjimo keliu kartu. Tam tikslui ir kuriasi įvairios grupės: Kanos bendruomenė, Dievo Motinos šeimų bendruomenė ir t. t. tačiau taip pat yra grupės ir sužeistoms poroms ar išgyvenačioms sunkius periodus. Tiesiog ieškokime ... kas ieško tas randa ...  :)

Tomas M.

Pilgrim, geri labai patarimai!  :thumbup:

O čia, kad žinotume, kas yra kas:

CitataUž tokią rezoliuciją balsavo 394 europarlamentarai, prieš buvo 176, susilaikė 72. Už ją pasisakė Leonidas Donskis, Vytautas Landsbergis ir Justas Paleckis. Prieš - Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Valdemaras Tomaševskis. Kiti lietuviai europarlamentarai nebalsavo.

Pilgrim

Priesininkus reikia pazinti ...

CitataŠeima yra melo, išdavystės, vidutinybių, veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota. Genetinėse laboratorijose bus pradėti ir išauginti tobuli berniukai. Jie augs komunose, prižiūrimi bei auklėjami homoseksualių eruditų.
Visos bažnyčios, kurios mus pasmerks, bus uždarytos. Vieninteliai mūsų dievai yra gražūs jauni vyrai ir mes esame atsidavę grožio, moralės ir estetikos kultui. Visa, kas bjauru, vulgaru ir banalu, bus panaikinta. Atstumti heteroseksualių viduriniosios klasės nuostatų, galime gyventi taip, kaip mums diktuoja laisva vaizduotė. Mums "per daug" niekada nėra "gana".


Šis manifestas pavadinimu "Gėjų revoliucionieriai" išspausdintas 1987 m., žurnalo "Gėjų bendruomenės naujienos" vedamajame. Jo autoriumi laikomas Maiklas Sviftas (Michael Swift).

http://geju-paradas.prabilk.lt/geju-manifestas/
http://antikrizinis.blogas.lt/revoliucinguju-geju-manifestas-96.html
truputis komentaru
http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/provita/20071012/1-1.html

Citata2006 m. lapkričio 6-9 dienomis Džokjakartos (Indonezija) Gafjah Mada universitete buvo surengta konferencija, skirta viso pasaulio seksualinių mažumų teisėms nagrinėti. Joje dalyvavę žmogaus teisių ekspertai vieningai priėmė tarptautinių žmogaus teisių taikymo principų dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto rinkinį, pavadintą Džokjakartos principais.

Rinkinys įtvirtina privalomus tarptautinius standartus, kurių turi laikytis visos valstybės. Principai ne išdėsto, kaip turėtų atrodyti seksualinėms mažumoms tinkamas ir teisingas pasaulis, o atspindi privalomus susitarimus, kurie taikomi visoms valstybėms vienodai, ir demonstruoja, kad prievarta prieš seksualines mažumas yra šių įsipareigojimų pažeidimas.

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vsimonko-dzokjakartos-principai-tikrasis-lesbieciu-ir-geju-manifestas.d?id=30539365
http://www.atviri.lt/index.php/dzokjakartos_principai__naujas_zmogaus_teisiu_irankis/leidiniai/projekto_leidinys_dzokjakartos_principai/3117

Aukštyn