rugsėjo 28, 2020, 01:47:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Marijos Radijo laidos

Pradėjo Augucka, gruodžio 19, 2013, 07:37:16

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Rekomenduoju paklausyti - Tėvo Amedeo Ferrari paskaita apie tamsiąją naktį Bažnyčioje:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51010

CitataBuvome girdėję apie dvi tamsiąsias naktis: jausmų ir dvasios (iš Šv. Kryžiaus Jono), bet Dvasia tęsia, Ji naujai ir naujai daug ką paaiškina per charizmas, kurios duotos Bažnyčiai. Yra trečioji - Dievo naktis - nusakanti bendruomenės dvasingumo lygmenį. Ten kur buvo šviesa, tapo tamsybės, kur buvo meilė, liko atskyrimas. Kaip Jėzus ant kryžiaus, taip ir mes, Jo Bažnyčia, patiriame šiandien Dievo praradimą dėl brolių (Jėzus ant kryžiaus taip prarado Tėvą dėl brolių: Mano Dieve, kodėl mane apleidai?).

kukulis

Pristato sunkią Bažnyčios padėtį vakarų Europoje.
Tik neaišku ar yra koks sprendimas?

Tomas M.

Kad duotų vaisių, želmuo turi apmirti ir pakentėti... nauji želmenėliai jau dygsta iš po sniego tiek JAV, tiek Prancūzijoje - jaunoji karta renkasi sakralumą ir senąją Tradiciją.

Pilgrim

Pamažu pradedu galvoti, kad reikia mūsų vartojamose diskusijose naudoti terminus, kurie yra paplitę bažnytinėje kalboje, bet ne kasdieniniame vartojime. Pvz. senoji tradicija, naujoji tradicija ir pan.

kukulis

Citata iš: Pilgrim  rugsėjo 03, 2014, 09:50:51
Pamažu pradedu galvoti, kad reikia mūsų vartojamose diskusijose naudoti terminus, kurie yra paplitę bažnytinėje kalboje, bet ne kasdieniniame vartojime. Pvz. senoji tradicija, naujoji tradicija ir pan.


Kas yra "senoji tradicija" ir kas yra "naujoji tradicija" ? Ir ar tai terminai iš šnekamosios ar iš bažnytinės kalbos?

Silvija

Citata iš: kukulis  rugsėjo 03, 2014, 07:19:00
Pristato sunkią Bažnyčios padėtį vakarų Europoje.
Tik neaišku ar yra koks sprendimas?


Manau, kad ne tik vakarų Europoje. Sprendimas? O koks gali būti sprendimas, kai jau kabai ant kryžiaus?

Silvija

Citata iš: Silvija  rugsėjo 03, 2014, 05:45:32
Rekomenduoju paklausyti - Tėvo Amedeo Ferrari paskaita apie tamsiąją naktį Bažnyčioje:

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51010


Antroji dalis: http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=51047

CitataAš manau, kad viena iš šiandieninės Bažnyčios problemų yra ši - viską statyti ant žmogiškos išminties. Mes visi turime Kristaus išmonę. Leistis būti vedamiems ir vadovaujamiems Dvasios. Tai kaip gi mes turime pragyventi šias dienas? (...)

Silvija

Katekizmo komentaras - laidų ciklas apie sąžinę. Antroje iš jų (ties 32:15) į klausytojo klausimą ar reiktų jaustis prasikaltus duodant kyšį gydytojui, kun. Valkauskas neatsako nei 'taip' nei 'ne' ir jo ilgam pamąstymui nebeužtenka laidos :)

1. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52065

2. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52299

3. marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52586

4. http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=52853

Silvija


Giedrė


kukulis

Klausėte laidą "Naujas gyrius" ? Ką tik baigėsi. Liudijo grupė IHTHUS nariai :)
Buvo super!  :thumbup:

Silvija

Nu jei taip sakai, tai reiks susirast archyve :)

O aš šitą rekomenduoju: http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53554, berods Aktualijos, apie tai koks gali būti įžūlus melas. Pvz. garsioji frazė "Grožis išgelbės pasaulį" iš tiesų yra Dostojevskio ištara: мир спасет красота Христа.


Silvija

Knygų lentynoje labai įdomi diskusija ir knygos "Vidinės pilies buveinės" pristatymas. Studijoje teol. mokslų daktaras V. Mackela ir prof., kun. R. Dulskis.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=53171

Augucka

Katekizmo komentaras
2014.10.28 laidoje Diskutuojama apie dorybę

Augucka

2014-10-25 10:00
Pokalbių laida "Klausk drąsiai"

Nagrinėti klausimai:
1.   Prašo paaiškinti žodžius ,,Kristus mirė už mūsų nuodėmes"
2.   Ar reikia išeinant iš bažnyčios žegnotis šventintu vandeniu
3.   Apie žvakes, kurios laidotuvių metu metamos į duobę.
4.   Ar apaštalų nurodymai nėra baigtiniai ir gali būti keičiami?
5.   Ką galėtų reikšti Kristaus žaizdos?
6.   Kas dažniausiai atsitinka, kai vienas sutuoktinis tikintis ir tuokiasi su kita puse, kurios tikėjimas silpnas? Apie tokių skyrybas
7.   Apie Tėve mūsų maldą, niuansėlis.
8.   Ar verta keisti tikėjimą?
9.   Apie rožinio maldą, niuansėlis apie žodžių kirčiavimą
10.   Apie šv. Filomeną ir jos rožančių


Silvija

Paklausykite kai turėsit laiko, man pasirodė labai svarbu - kaip šv. Jonas, mylimasis mokinys, mokėsi iš Jėzaus Širdies, kad pažintų Tėvo Širdį ir taip pats tapo tėvu.

Tai labai geras paaiškinimas ir tiems, kurie mano, kad vadintis tėvu kaip nors prieštarauja kitai Jėzaus ištarai "...ir nevadinkite vienas kito tėvu...". Suprasti kas dabar vyksta Bažnyčioje,  galima tik per maldą, prisiglaudus prie Jėzaus Širdies. Ten mes pasisemsime pasitikėjimo ir jėgų sekti Avinėlį iki kryžiaus.

"Tikriausiai Bažnyčios likimas bus toks pat kaip Kristaus. Ir tiktai kunigai, kurie turės Jono širdį, Jono dvasią, tik tie galės eiti iki galo. Nes iš 12 mokinių tik Jonas buvo prie kryžiaus ir matė tai, kas įvyko per Eucharistiją sakramentiniu būdu."

Šv. Jono valanda. Kūdikelio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašas.
http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=29695

Silvija

Aktualijų laidoje Vytauto Radžvilo paskaitos apie žmogaus ir šeimos prigimtį, būtinumą šeimą apginti viešojoje politinėje erdvėje.

I dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54884

II dalis http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=54735

Tema yra be galo sunki. Katalikybė šiandien susiduria su milžinišku iššūkiu - kalbėjimo apie tuos dalykus problema. Nes lengva apie tuos dalykus kalbėti saviems, t.y. žmonėms, kurie mąsto panašiai ir be galo sunku tiems, kurie priklauso kitam pasauliui, kitai tikrovei...

Jeigu atidžiau pasižiūrėsim į tai, kas vyksta mūsų dienomis, reikia pripažinti, kad šitos mūsų kalbos neveikia... Štai Estijoje be jokio pasipriešinimo jau yra pakeistas tiek teisinis, tiek politinis šeimos statusas, senasis jau yra prarastas. "Nauja ir pažangesnė" šeimos samprata vis dažniau įtvirtinama vis naujose valstybėse.

Ar tai dar įmanoma sustabdyti?

Silvija

Grįžtu prie šių V. Radžvilo paskaitų, kurios mane rimtai sukrėtė. Gyventi taip kaip gyvenome anksčiau, rodos nepakanka, reikalingas naujas atsivertimas radikaliam gyvenimui Tiesoje, kol tokį gyvenimą gyventi dar įmanoma. Patirtis rodo, kad visuomenėje kalbėti ir remtis tik Tradicija, prigimtiniais klausimais ar bendruoju gėriu - tai ne tas kalbėjimas ir tos kategorijos, kuriomis būtų galima apsiginti, apginti krikščionišką šeimą. Reikia kažko daugiau. Čia pabandžiau sutraukt gan sudėtingą profesoriaus kalbėjimą, tikiuosi užkabins ir jus pasiklausyti jo paskaitų (gruodžio 1 ir 2 Marijos Radijuje išeis dar dvi dalys).
Mes įsivaizduojame gyveną dar įprastiniame žmonių pasaulyje, nors iš tikrųjų šitame pasaulyje žmogui išvis vieta nėra numatyta. Todėl, kad modernioji socialinė politinė tikrovė yra konstruojama remiantis principu, kad tai ne žmonių pasaulis, o vadinamų individų pasaulis.

Kodėl sunku yra suprasti žaidimo taisykles? Tai labiausiai trukdo padaryti vadinamosios natūralios asociacijos: išgirdęs žodį individas aš imu natūraliai manyti, kad omeny turimi paprasčiausi žmonės. Iš tikrųjų taip nėra. Individas yra labai didelis moderno atradimas ir neatsitiktinai, beje, individą atrado protestantizmas. O protestantizmas, jeigu kalbėti labai tiksliai, vargu ar gali būti pavadintas religija įprastine to žodžio prasme. Mano galva, protestantizmas yra religijos formą turinti pirmoji moderno ideologija kartu su renesansiniu humanizmu.

Kodėl ideologija? Todėl, kad jis numato galimybę visiškai kitaip pažvelgti į žmogaus prigimtį. (Labai geras pavyzdys su plunksna ir akmeniu). Jeigu tu mąstai moderniai ir esi moderno šalininkas, tu priklausai moderniam pasauliui, jei ne - tu esi apgailėtinas prietarų vergas ir gyveni iliuzijų pasauly... Moderne prasidėjęs naujo žmogaus kūrimo procesas grindžiamas prielaida, kad visi žmogiški skirtumai, taip pat ir lyties skirtumai, yra iliuziniai. Ir todėl jų panaikinimas yra tokios pat svarbos uždavinys, kaip moderniosios gamtos įvaldymas...
Nors krikščionybė pirmiausia yra sielos išganymo klausimas, bet ypač nuo XIX a. pabaigos pradedama nesuvokti, kad krikščionybė yra ir viešas reikalas. Krikščionybė iš pat pradžių buvo politinis viešasis reikalas. Kodėl tam tikra prasme politika? Nors ji metafizine gelmine prasme niekada negali būti aukščiau už tikėjimą ir galutinius gyvenimo klausimus, kai kuriuo aspektu yra už juos svarbesnė...

Kodėl pirmaisiais amžiais tūkstančiai žmonių ėjo mirti? Taip, iš dalies - kad išaukštintų Kristaus vardą, bet iš dalies jie tai darė kaip politinį aktą. Kodėl buvo masinė krikščionių kankinystė? Juk iš esmės - dėl vieno sakinio. Kaip žinome, kai mirdavo Romos imperatorius ir į sostą įžengdavo naujasis, visi pavaldiniai turėdavo duoti priesaiką. Krikščionys buvo pavyzdingi pavaldiniai, tačiau dėl ko kentėjo? Priesaikos tekste buvo sakinys, kad imperatorius yra dievas, o atsisakymas ištarti tą sakinį buvo politinio pasipriešinimo aktas. Paprastos logikos požiūriu čia neturėtų būti jokios bėdos: pasakei mechaniškai tos priesaikos žodžius, ištarei, kad imperatorius yra dievas ir paskui ramiai grįžti į savo bendruomenę, dalyvauji šv. Mišiose lyg niekur nieko... Elgiamasi kaip matote buvo ne taip, nes buvo suprasta, kad Kristaus mokymas skirtas vadovautis visai žmonijai ir nepakanka juo vadovautis tik asmeniškai, o prireikus jis turi būti skleidžiamas ir net ginamas.

Iš šios perspektyvos žiūrint į šeimos koncepcijos klausimą, matosi, kad tai yra dviejų antropologinių sampratų - krikščioniškos ir moderniosios - susidūrimas. Kompromisui čia praktiškai nėra vietos. Todėl, nes modernioji šeimos samprata slepia tai, kad iš žmogaus galima gaminti ką nori, kai tuo tarpu krikščionys sako, jog mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad esame kūriniai ir mums duota viskas, ko reikia žmogui. Modernioji  eksperimentinė samprata teigia: jūs nesate kūriniai, o esate žmogiškoji medžiaga ir mes pažiūrėsime, ką iš jūsų galima padaryti.

(Ir toliau labai logiškai V. Radžvilas išveda į antžmogio, t.y. antikristo laikų realybę)

Silvija

Labai gera MR laida apie vienuolinio gyvenimo ištakas. Laida Akademija. Laidoje dalyvauja dr. Valdas Mackela ir sesuo benediktinė Agnietė.

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=57370

Tomas M.


Aukštyn