spalio 29, 2020, 21:17:33

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie piktas dvasias. Ką reikia žinoti tikinčiajam

Pradėjo Augucka, gruodžio 28, 2013, 04:49:33

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Skaitydamas šią citatą, prisiminiau ir mūsų diskusijos dalį :)

Citata1 Sam 2 Hanos giesmė

Žingsnius savo ištikimųjų jis saugo,
bet nedorėliai tamsybėje žus,
juk žmogus savo jėga nenugalės. -
VIEŠPATS! Jo priešai bus sutriuškinti;
Aukščiausiasis sugriaudės danguje.Silvija

Vienoje homilijoje, komentuojančioje Morkaus evangelijos vietą apie šėtono išvarymą, išgirstu labai gerą išaiškinimą kaip nugalėti blogį gerumu, kaip neduoti jam aido, kad jis į mus nepereitų?

Vis dėlto neretai mums kyla klausimai, ar mes nemokomi pataikauti ir pritarti blogiui dėl tariamo gerumo?

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=43203

kukulis

Neperklausiau įdėtos nuorodos, tačiau užduotas klausimas "kaip kovoti prieš blogį" labai abstraktus, nes pats terminas "blogis" yra nepaprastai platus ir abstraktus.

Jeigu pradėsime labai plačiai* sričiai taikyti vieną* kažkokį metodą, be abejo, didele dalimi mums nepasiseks, nes kaip plati* sritis, taip ir platus* turi būti veiklos metodas šioje srityje.

Be abejo, blogį reikia nugalėti gėriu, bet juk tam tikrais atvejais jėgos ar psichologinio spaudimo panaudojimas taip pat gali būti laikomas gėriu? (!)

P.S.
Kadangi tema apie piktąsias dvasias.
Pažiūrėkim, kur vyksta mūšis su jomis. O vyksta jis žmoguje. Mes negalim jų užpulti taip kaip jos užpuola žmogų. Mūsų kova su jomis vyksta mūsų viduje: kova su blogais jausmais, mintimis, žodžiais ir veiksmais.
O kokie ginklai? Savo jėgomis nenugalėsim tų, kurie už mus stipresni. Ginklai - malda ir dorybės.

Todėl ir reikia atskirti, ką mes įvardijame "blogiu". Nes vienaip kovojame su aplinkoje pasireiškiančiu blogiu ir blogais žmonėmis, o kitaip su savyje* ir kitų viduje* esančiu blogiu.

Pilgrim

Ef 6, 11-17

Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas.
Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.
Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti.
Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais
ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją.
O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles.
Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.

Sigitas

Nepamirškime ir C. S. Lewis "Kipšo laiškų":thumbup:
Kas supranta rusiškai, galite čia >>> parsisiųsti ir pasiklausyti audio įrašo.
Mane ši knyga labai stiprina kovoje su pagundomis. Sakyčiau labai gerai parodo velnio strategiją.

O apskritai esu už tai, kad reikia turėti supratimą kaip veikia velnias ir atskirti dvasias. Šėtonas labai nori, kad žmogus būtų be supratimo kas yra kas ir kad būtų lengva juo, t.y. manim ar tavim, manipuliuoti.

Dabar praktiškai kiekvienas norintis gali rasti pasiskaityti  Ignaco Lojolos "Dvasines pratybas" ir Mark Link SJ "Kvietimas" (kasdienių meditacijų programa pagal šv. Ignaco "dvasines pratybas"). Bet viena yra tik skaitinėti, o kas kita, kai labai rimtai studijuoji. Dvasinė bomba gali sprogti tik labai rimtai įsigilinus į tą reikalą. ;)

Brolio Piligrim nurodyta "Dobrotoliubije" esu skaitęs. Tik pirmąjį tomą ir tik labai mažai (ten knyga tokia didelė, kad visam gyvenimui gana jos vienos). Nežinau, gal kas yra radęs ją šiuolaikine kalba parašytą, bet ta viršelio notrauka ten iš tos senosios knygos, kur senąja slavų kalba parašyti sudėtingi dalykai sudėtinga kalba.

O šnekant paprastai, tai liaudies išmintis labai dažnai mums parodo tą dvasinį pasaulį, tik mes nesugebame suprasti ir priimti. Atsimenu iš vaikystės tokį posakį: ,,cмех без причины первый признак дурачины". Man taip sakydavo mokykloje suolo draugas.  :ashamed: Iš tikrųjų būdavo nuolatinė emocijų kaita, juokdavausi, kai buvo nė kiek ne juokinga... nuolatos galvojau kaip nusižudyti, vis pamatuodavau ar iš tiesų pavyks nusižudyti, jei, tarkim, iškrisiu iš balkono penktame aukšte arba pro mokyklos langą trečiame aukšte ant asfalto...
Buvo, kai realiai žudžiausi, bet, ačiū Dievui, nepavyko. Buvo, kai girdėjau labai konkrečius balsus, o aplinkiniai nieko negirdėdavo. Klausiausi tų balsų ir buvau beišprotėjąs, bet Dievas išgelbėjo. Buvo, kai maniau turįs kažkokių antgamtinių galių, bet skyrybos su žmona sugrąžino į realybę.
Daugybe dalykų velnias nutolina žmogų nuo realaus pasaulio. Didžiausias jo noras, kad žmogus gyventu ateitimi, paskendęs svajonėse ir ateities planuose, apleisdamas dabarties momento reikalingus darbus, įsipareigojimus ir veiklą.
Velniui patinka, kai žmogus save žemina ir laiko nevertu domėtis vienais ar kitais dalykais,  gilintis į savo tikėjimo esmę.
Dievas nori, kad mes būtume šventi, o velnias nori, kad vadintume save nusidėjėliais ir nevertais šventumo, kurį dovanoja Dievas. Iš tikrųjų esame neverti to, ką mums dovanoja Dievas, bet jis nori mus apdovanoti savo šventumu! Tad apsiginkluokime visais dvasiniais ginklais ir stovėkime tvirtai Dievo akivaizdoje!  :armor:

Silvija

Citata iš: kukulis  vasario 11, 2014, 06:38:24
Neperklausiau įdėtos nuorodos...


Sukonspektavau pagrindinę homilijos mintį:

Kada mes galvojame ir girdime apie blogio nugalėjimą gerumu, iškyla tarsi priekaištas apie šio metodo naivumą, tarsi mes būtume mokomi pataikauti blogiui Bet iš tikrųjų ne. Gėris visuomet turi skleistis iš mūsų, tačiau jis turi sustoti tada, kada jis gali virsti blogiu.

O blogiu jis gali virsti tada, kai atsiranda pagunda pataikauti blogiui arba pritarti jam dėl tariamo gerumo, arba įsitraukti į blogas veikas dėl tariamo gerumo. Ir tikrai, tas gėris pasidaro tariamas, netikras, jis virsta blogiu. Ir čia yra atsakymas kokiu būdu šis metodas - nugalėti blogį gerumu - yra veiksmingas. O veiksmingas jis tuo, kad nepataikauja, nenuolaidžiauja, pasipriešina blogiui, kad jis neįsitraukia į blogį, bet vis dėlto nesiliauja daryti gera. Ta pozicija yra analogiška ir visiškai panaši į Jėzaus. Jis darė gera, bet neprisidėjo prie blogio. Tai yra būdas išvaryti demonus visų pirma iš savo širdies, o paskui - padėti išsinešdinti ir iš kitų žmonių širdžių.

Pilgrim

Taigi ką reikia žinoti ?
Pasinaudokim patarle ... geriau vieną kartą išgirsti negu 10 kartų perskaityti  :)
Trumpas siužetas
http://www.youtube.com/watch?v=zAuC-asGGEM

Tomas M.

Kokie yra dvasinio pasaulio dėsniai, kodėl kai kuriuos žmones blogis gali paveikti, o kitų ne? Kodėl vieni žmonės paveikiami stipriau, o kiti silpniau ir pan? Kaip reikia elgtis ir saugotis, kad būti apsaugotam Dievo?

Rusiškai - Rytų Bažnyčios patirtis (labai paprastais žodžiais ir pavyzdžiais pasakojama):

Паисий Святогорец -- О колдовстве

Паисий Святогорец -- Сотрудничество колдунов и бесов

Паисий Святогорец -- Те, кто занимаются колдовством

Паисий Святогорец - Когда колдовство имеет силу

Паисий Святогорец -- Бесовские колдовские действия

Паисий Святогорец -- Колдуны используют святыни

Паисий Святогорец - Как разрушить колдовство

Прот. Алексий Мороз:

А.Мороз. Ангельский мир, причины создания и назначение. Демонический мир и его воздействие

Колдовство заговоры в Свете Истины


Angliškai - Katalikų Bažnyčios patirtis (už kiekvieną pažiūrėtą paskaitą tu įsipareigoji pasimelsti už šį egzorcistą 1 Rožinio paslaptį - tokia yra žiūrėjimo sąlyga):

Spiritual Warfare Conference 1: Angels & Demons

Spiritual Warfare Conference 2: Demons

Spiritual Warfare Conference 3: Warding off Demons

Spiritual Warfare Conference 4: Sacramentals & Q&A

Kaštonas

KUN. B. DOMERGUE TEOLOGINĖS REKOLEKCIJOS APIE DIEVĄ, VISATOS KŪRĖJĄ TILTAGALIUOSE
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-04-kun-b-domergue-teologines-rekolekcijos-apie-dieva-visatos-kureja-tiltagaliuose/62254
(kam patinka knygos.,, Demonas mitas ar tikrovė,, savo turiniu labai panaši.)

10GB imtinai  Lt kalba.
Galėčiau dalimis šarinti. Pvz kas savaitę po vieną diską
Nežinau ar atsiras norinčių....

PILIGRIM, ką manai?Pilgrim

 :-\
gal palikti asmeniniam kreipimuisi.
Kam reikės susiras, nes esanti medžiaga reikalauja nuoseklaus įsigilinimo
o ne peržiūrėjimo probėgomis. Taip pat ir saugumo priemonių.

Tomas M.

Labai pamokantis dokumentinis filmas, kuriame buvęs raganius ir velnio garbintojas pasakoja apie savo gyvenimą. Jo žodžiais - Dievas yra visagalis, bet indai (žmonės, kurie Jį tiki) yra tarsi moliniai, silpni, todėl ir yra pažeidžiami blogio. Jis melsdavosi blogiui visą naktį, o jo žodžiais krikščionys negali išbūti vienos valandos bažnyčioje, neturi reguliaraus maldos gyvenimo ir nepasninkauja, tad kaip jie gali atsispirti blogiui...

Pabėgimas iš pragaro Jono Ramirez liudijimas | Ex Satan Worshipper John Ramirez Testimony

Augustas

Įdomus filmas. Gražu ir nuostabu, kaip Dievas veikia, laimėdamas vieną žmogų po kito Sau ir Savo Karalystei.  :pentecostal:

Saulius

Jūs teisūs, kurie tvirtinate, kad piktoji dvasia nenori kad žmogus žinotų kaip ji veikia. Yra internete labai nemažai medžiagos apie įvairius liudijimus. Nebegalėčiau atsekti kuriame. bet viename egzorcisto ar pamokslininko išvaroma piktoji dvasia su neapykanta tikinčiųjų susirinkimui švokštė tokius žodžius: "...nepavyko mums su Lemūrija, nepavyko su Atlantida, bet dabar tikrai pavyks!"
Štai dalis internautų labai godžiai žiūri "Nuslėptas istorijas" kurios neva iš naujo verčia permąstyti žmonijos kilmę. Juk visi esate girdėję apie Pietų Amerikoje džiunglėse atrastas piramides. Dalis piramidžių liekanų yra Antlanto vandenyno pakrantėse. Tai prieštvaninės civilizacijos liekanos. Indų vedose pasakojama apie civilizaciją gyvavusią dar prieš Atlantidą, ją vadina Lemūrija. Ten aprašomas branduolinio ginklo analogas, jo veikimas ir apsisaugojimo būdai.
Žinoma, daugelis sensacijų ieškančių mokslininkų kelia hipotezę, kad žmoniją sukūrė ateiviai (pasivadinę dievais). Tačiau manau kad šie radiniai ir visi artefaktai tik patvirtina, kad žmogus buvo sukurtas Dievo, po to jis suabejojo Dievo valia, t.y. nusidėjo save toliau nuo Kūrėjo. Tuo atverdamas kelią Piktosios dvasios veikimui ir kad Ji buvo užvaldžiusi žmonių širdis jau ne vieną kartą, todėl Dievas nušlavė nuo žemės paviršiaus beveik viską kas buvo, palikdamas nedidelį likutį.
Yra labai gera Aleksandro Menio knyga apie okultizmą, magiją, ateivius ir parapsihologiją. Ten jis aiškiai įvardina, kad tai piktosios dvasios pasireiškimai. Humanoidus jis prilygina demonų sukurtiems bio-robotams.
Dalis žmonių žemėje trokšta susitikti su ateiviais - vargas jiems, jie net nenutuokia, kiek kartų šie ateiviai mulkino žmones, siūlydami modernias technologijas ir tuo pačiu atitraukdami juos nuo Dievo. Kiekvienas kontaktas baigdavosi ne tik aukštomis technologijomis, sukurtais mutantais (visi žinome apie gigantus, jų griaučių vis dar randama), bet ir ištvirkavimu šlykščiausiais būdais, ko pasekoje Dievo rūstybe viską turėjo nušluoti nuo Žemės veido.
Vienok, mes vėl gyvename didelių permainų laikotarpiu - artėjame prie tų pačių civilizacijos "stebuklų": menkinama gyvybė, ardomos šeimos, amoralumas įteisinamas įstatymais, kuriamos ypač aukštos technologijos, - situacija kartojasi. Ir kelia nerimą Biblijos žodžiai, pasakyti Apreiškime Jonui: "Ateis Žmogaus Sūnus, bet ar beras Žemėje tikėjimą...
Mes absoliuti mažuma, kiek mūsų liks dar po 5 metų? Pasižiūrėkite į šio forumo narių sąrašą ir kiek žmonių yra aktyvūs (daugiau negu 1pasisakymas)...
Taigi, negalime likti ramūs, turime suprasti kokia kova vyksta ir būti uolesni, ne vieną valandą skirti maldai dienoje, nes parašyta "nuolat melskitės" (Yra tokia "Širdies malda". - atsiprašau jei jau buvo ši tema Jūsų forume?).

Tomas M.

Klausiau įdomų pamokslą, kur kunigas pasakojo apie žmonių, regėjusių ateivius, diskusijų forumą, kur jie (kaip ir mes čia) dalijosi savo patirtimis. Įdomu, kad jie netyčia atrado vieną įdomų dalyką - ateiviai bijojo Jėzaus vardo, tai manau kaip ir pasako esmę.

Kaštonas

"Mes absoliuti mažuma, kiek mūsų liks dar po 5 metų? "

kokis tai problemas iškilo  :hug:

Ramybės tau.

Kokioje Bažnyčios veikloje dalyvauji?

Kaštonas

"Įdomu, kad jie netyčia atrado vieną įdomų dalyką - ateiviai bijojo Jėzaus vardo, tai manau kaip ir pasako esmę. "
Ana diena futbolą žaidėm.
Svarbiausia nepamiršti paklausti ufonautų ar pažįsta Jėzų.  :thumbup:

kukulis

Esu girdėjęs mintį, kad jokių ufonautų nėra ir nebuvo. Viskas tėra piktosios dvasios išdaigos.

Jei iš tiesų egzistuotų tikros kitų planetų civilizacijostai jos:
1) Turėtų turėti motyvaciją, dėl kurios reiktų skristi į žemę.
2) Atskridę į žemę nesudužtų, nes nelogiška, kad įveikus tarpžvaigždinį atstumą, kosminis laivas nesugebėtų nesuduždamas nusileisti planetoje.
3) Užmegztų normalius kontaktus su keliomis vyriausybėmis iš karto. T.y. nebūtų jokių slaptų grobimų ir t.t. nes normalios civilizacijos taip nesielgia.
4) Nestatytų jokių piramidžių žemėje ir kitų nesąmonių, nes jos neturi jokios prasmės.

Kaštonas

"nes normalios civilizacijos taip nesielgia."
:DDDDD

Saulius

Sutinku, ateivių nėra. tačiau Piktoji dvasia gali veikti per humanoidus, nes ir Pradžios knygoje (jei neklystu) rašoma kad puolę Dievo sūnūs (angelai) leidosi į žemę ir ėmė į žmonas žmonių dukras. Taigi, jie galėjo veikti atvirai tarp žmonių, ar ne dėl to po to reikėjo Tvano.
Kiek anksčiau domėjausi, nei vienas katalikas nebuvo ateivių pagrobtas, išskyrus kunigą Bronislavą Paltanavičių https://www.youtube.com/watch?v=BQ_8WIh4IqY
Man jis labiau panašus į ligonį, o kunigą primena tik apranga.

Kaštonas

"Pradžios knygoje (jei neklystu) rašoma kad puolę Dievo sūnūs (angelai) leidosi į žemę ir ėmė į žmonas žmonių dukras. "
Gal gali pasitikslinti?

Aukštyn