24 “Garbė Dievui Tėvui” Novena į Šventąją Teresę Lizjietę (per jos užtarimą)

Pradėjo Augucka, gruodžio 28, 2013, 06:55:35

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Yra žinoma, kad ten, kur prašoma Šv. Teresėlės užtarimo, ten pasirodo gėlės. Tai kaip jos ameninis braižas į tai, kad malda (novena) buvo išklausyta. Tačiau nereikėtų į tai žiūrėti kaip į kažkokią magiją ir tikėtis įvyksiančių stebuklų. Stebuklai vyksta, jei tai suderinama su Šv. Dievo Valia, jei intensija nesutrukdo mūsų išganymui.

Katekizmas sako:

Citata2011  Visų mūsų nuopelnų šaltinis Dievo akyse yra mūsų meilė Kristui. Malonė, veiklia meile vienydama mus su Kristumi, užtikrina mūsų veiksmų antgamtiškumą ir kartu jų nuopelningumą tiek Dievo, tiek žmonių akyse. Šventieji visada aiškiai suvokdavo, kad jų nuopelnai yra gryna malonė:


APIE NOVENĄ:
Tėvas Putiganas įgijo daug malonių, kurių prašė iš mažosios Jėzaus gėlelės Šv. Teresėlės, todėl pasižadėjo, kad skelbs šią noveną jos atsidavimui ir pagarbai jai skatinimui.

Nuo devintos iki septynioliktos kiekvieno mėnesio dienos galima pridėti šią 24 "Garbė Dievui Tėvui" noveną, turint svarbių intensijų į savo asmeninių maldų sarašą, nors ją galima kalbėti bet kuriuo metu, devynias dienas.

"Garbė Dievui Tėvui" yra sakoma  24 kartus kiekvieną novenos dieną, išreiškiant padėką Dievui už  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei suteiktus visus palaiminimus ir malones per jos visus 24 gyvenimo metus.

Pradėkite kiekvieną novenos dieną tokia malda:

Šventoji Trejybe, Dieve Tėve, Dieve Sūnau, Dieve Šventoji Dvasia, aš dėkoju Jums už visas malones ir palaiminimus, kuriais apipylei Savo tarnaitę, Kūdikėlio Jėzaus Teresę, per 24 jos gyvenimo metus, kuriuos ji praleido šioje žemėje. Ir atsižvelgdamas į Savo mylimą Šventąją, prašau man suteikti malonę ........, jeigu tai neprieštarauja Tavo Šventajai Valiai ir netrukdo mano išganymui.

Po šios maldos turi sekti 24 "Garbė Dievui Tėvui", tarp kiekvieno iš jų įterpiant šią trumpą maldą:

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, melski už mus (mane ar kitą).

Vienas draugas knygos "Galingiausios bažnyčios novenos" autoriui Michael Dubruiel pasakė, kad Šv. Teresė atsiųs gėlių, kaip įrodymą, kad ji iš tikrųjų meldžiasi už jus. Jis tuo nepatikėjo, kol vieną dieną iš seniai pamiršto pažįstamo gavo puokštę rožių su Šv. Teresėlės atvirute.  :happy:

Aukštyn