rugsėjo 29, 2020, 12:03:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Rabinų išmintis. Visokie gabaliukai.

Pradėjo Varlė keliauninkė, vasario 25, 2014, 12:32:14

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

Šis advento laikotarpis buvo savaip keistas ir savaip įdomus.
Keistumas pasireiškė tuom, kad šiuo laikotarpiu prasidėjo artimesnė ir gilesnė
pažintis su judaizmu, kuri peraugo į studijas, kurios užtruks dar kelis mėnesius.
Viskas prasidėjo nuo šv. Juozapo ... kuom baigsis tiesiog nežinau.
Tik keletas minčių -
dažnai mūsų žinios apie judaizmą paremtos nesistemingu Šv. Rašto skaitymu,
Jėzaus posakiais, kažkur kažkada kažkieno girdėtais pasakymais.
supratimas apie tai kiek krikščionybėje judaizmo elementų ir kokie jie, yra
labai fragmentiškas
Jėzus buvo judaizmo išpažinėjas
Abraomas yra ne tik žydų, bet ir kiekvieno iš mūsų protėvis, jei sakome, kad esame krikščionys
ir išpažįstame Jėzų, jei sakome, kad esame dievo tauta, kurios pagrindas tikėjimas.
Būkime atsargūs kalbėdami apie tai ką mažai pažįstame.

kukulis

Tu sakai, kad Jėzus buvo judaizmo išpažinėjas. Bet Šventąjame Rašte, ar iš viso toks žodis kur nors minimas? Bijau suklysti, bet man atrodo kad neminimas. Žydų tikėjimas kai kur Šventąjame Rašte įvardijamas  Abraomo ir Mozės tikėjimu.

Jeigu žodis "judaizmas" atsirado tik po to, kai buvo nukryžiuotas Jėzus, ir žymėjo tą religiją, kurią išpažino mesijo nepriėmę izraelitai, tai klausimas, ar judaizmas nėra jau kita religija, nei buvo prieš Jėzaus atėjimą, kai dar vadinosi Abraomo ar Mozės tikėjimu? T.y. pakitus pavadinimui, pakito ( arba įgijo kitą statusą ) ir pati religija.

Dar vienas punktas: prieš Jėzaus gimimą žydai turėjo šventyklą ( sugriautą Babilono tremties metu ir po to atstatytą ) Jeruzalėje. Tai buvo vienintelė vieta, kur žydai atlikdavo aukojimo apeigas, panašiai, kaip pas mus bažnyčiose šventos mišios. Buvo (ir yra) daug sinagogų, bet sinagogos nėra šventyklos, o tik raštų skaitymo vietos.
Po Jėzaus Kristaus nukryžiavimo praėjus kažkiek metų ( gal 20 ar 40 ? )   šventykla buvo vėl sugriauta (romėnų), ir iki šiol nėra atstatyta. Vadinasi jau maždaug 2000 metų žydai neturi aukojimo apeigų, kas yra vienas iš svarbiausių Senojo Testamento religijos elementų.

Silvija

Citata iš: kukulis  gruodžio 28, 2014, 18:05:03
Tu sakai, kad Jėzus buvo judaizmo išpažinėjas. Bet Šventąjame Rašte, ar iš viso toks žodis kur nors minimas? Bijau suklysti, bet man atrodo kad neminimas.


Visus apipjaustytuosius automatiškai saisto Įstatymas ir visi judėjai, išpažįstantys Kristaus mokslą, tampa tiek judaizmo, tiek krikščionybės išpažinėjais. "Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti."

Pilgrim

Gerai Silvija  ;) klausimas - Kokią religiją išpažino Jėzus ?

Silvija


Pilgrim

Po egzamino dar prisimenu šitą  ;)
religija tai savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema, kuriai būdingas tikėjimas anapusine realybe, pomirtiniu gyvenimu, antgamtinėmis jėgomis jų garbinimas.

Judaizmas tai terminas kurį naudoja religijotyrininkai apibūdinant judėjų religiją, naudoja visi išskyrus pačius judėjus.

Silvija

Taigi, išvis didelis klausimas yra ar galime laikyti Jėzų religijos išpažinėju :-\

Nes Jis yra šventas, t.y. visiškai kitoks nei visi mes...

Pilgrim

Silvija, nusiramink  :) galim o gal net ir turim. Juk Jis buvo tikras Žmogus.
Taip kitoks, bet jame žmogiškoji prigimtis išliko tikra žmogiškąja prigimtimi.

Citatakur žydai atlikdavo aukojimo apeigas, panašiai, kaip pas mus bažnyčiose šventos mišios

visiškai ne  :no-no:
jau minėjau supratimas apie tai kiek krikščionybėje judaizmo elementų ir kokie jie, yra
labai fragmentiškas

Silvija

Manau, kad Jis kaip tikras Žmogus, bent jau paauglystėje, turėjo išgyventi dideles įtampas tarp abiejų savo prigimčių. Prisimeni, kaip Jis atsakė Jo ieškančiai Motinai ir Juozapui? "Kam gi manęs ieškojote, argi nežinote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?"

Ir vis dėlto, Jis nutarė išlikti jiems klusnus :-\

kukulis

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2014, 18:51:40

Citatakur žydai atlikdavo aukojimo apeigas, panašiai, kaip pas mus bažnyčiose šventos mišios

visiškai ne  :no-no:
jau minėjau supratimas apie tai kiek krikščionybėje judaizmo elementų ir kokie jie, yra
labai fragmentiškas


Gerai, ne tas pats kas šventosios mišios, tačiau, vis dėl to, tos apeigos buvo jų religinio gyvenimo viršūnė. Be to ir šventose mišiose ir pas žydus buvo atliekama auka, tik šv. mišiose ir pas juos ta auka skiriasi.

Šiaip ar taip, ką norėjau parašyti nėra tai, kuo šv. mišios panašios ar kuo skiriasi nuo žydų apeigų, atliekamų šventykloje, tačiau tai, kad jie turėjo vieną vienintelę šventyklą, o dabar jau 2000 metų, kaip jos neturi, ir tų apeigų nebeatlieka.

Pilgrim

Silvija dėl įtampų diskutuočiau, taip jos turėjo būti, bet ar tada  :-\
gal kitais momentais ? Tarkim "Mano Tėve, kodėl mane apleidai ?" arba "Ši taurė, jei galima ... bet tebūnie Tavo valia"
arba Lozoriaus prikėlimas, prieš tai kalbama apie Jėzaus ašaras.

kukulis

Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2014, 18:25:32
Citata iš: kukulis  gruodžio 28, 2014, 18:05:03
Tu sakai, kad Jėzus buvo judaizmo išpažinėjas. Bet Šventąjame Rašte, ar iš viso toks žodis kur nors minimas? Bijau suklysti, bet man atrodo kad neminimas.


Visus apipjaustytuosius automatiškai saisto Įstatymas ir visi judėjai, išpažįstantys Kristaus mokslą, tampa tiek judaizmo, tiek krikščionybės išpažinėjais. "Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti."


Bet klausimas ar tie kur buvo prieš Kristų taip pat buvo judėjai? O gal judaizmas visai nauja sąvoka, kuri nieko bendro neturi su Senojo Testamento tikėjimu?

Pilgrim

tos apeigos nebuvo jų religinio gyvenimo viršūnė
izraelitai, judėjai, žydai, judaizmas ir t. t. tai rodo, kad mes tiesiog nežinome kas tai yra. Paprasčiausiai nežinome terminų.

kukulis

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2014, 19:09:58
tos apeigos nebuvo jų religinio gyvenimo viršūnė


O kas tada viršūnė?

Galų gale, jeigu tai buvo jų vienintelė turima šventykla, tai ji turėjo turėti ir kažkokią išskirtinę reikšmę?

Silvija

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 28, 2014, 19:08:36
Silvija dėl įtampų diskutuočiau, taip jos turėjo būti, bet ar tada  :-\
gal kitais momentais ? Tarkim "Mano Tėve, kodėl mane apleidai ?" arba "Ši taurė, jei galima ... bet tebūnie Tavo valia"
arba Lozoriaus prikėlimas, prieš tai kalbama apie Jėzaus ašaras.


Vadinas jų (įtampų) būta ne tik paauglystėje. Matyt iki pat mirties. Ir todėl galima būtų teigti, kad Jėzus buvo judaizmo išpažinėjas, tik šią religiją Jis išpažino tobulai, kaip tą gali padaryti Žmogus.

Silvija

O Jo Įstatymo įvykdymas tobulai ir galėtų būti vadinamas krikščionybe?  :-\

Pilgrim

Taip šventykla turėjo išskirtinę reikšmę. Krikščionybėje jos vietą perėmė katedros.
Žydai turi tris pagrindines šventes. Viena iš jų, kai kas ją laiko pagrindine, Pesach arba Pas cha, Velykų vakarienė.
Velykos - praėjo pro šalį.
Tą vakarą kiekviena šeima aukoja ėriuką: taip paminimas pirmas aukojimas, įvykęs prieš pat Dievui išvaduojant izraelitus iš Egipto. Tą naktį Dievas ,,praėjo" pro izraelitų namus, nes jų durų staktos ir sąramos buvo apšlakstytos ėriuko krauju, ir paliko gyvus tų namų pirmagimius.
Jėzus įsteigia Eucharistiją būtent šios vakarienės metu.

Silvija, ne negalėtų.

Silvija

Turiu omeny tobulai pagal Kristų :) Na, pavyzdžiui, už išluptą akį dovanojant, o ne išlupant teisingumo vardan irgi ;)

Tomas M.

Vis tik Kukulis nori nurodyti į tai, kas buvo svarbu žydams ir ko dabar jie neturi:

18 Juk aukomis tu nesigėri, -

jei atnašaučiau deginamąją auką, jos nepriimtum.

19 Tikra auka Dievui yra sugrudusi dvasia, -

tu, Dieve, nepaniekinsi širdies,

sugrudusios ir atgailaujančios.

C

20 Būk dosnus Zionui iš savo gerumo, -

tebūna atstatytos Jeruzalės sienos.

Tada tau patiks teisios aukos, -

deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, -

tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro.


Nors Dovydas ir žino, kad atgailaujanti širdis Dievui yra svarbiausia, tačiau jis vis tiek su ilgesiu galvoja apie tuos laikus, kai bus vėl galima Dievui atnašauti aukas.

kukulis

Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2014, 19:21:13
O Jo Įstatymo įvykdymas tobulai ir galėtų būti vadinamas krikščionybe?  :-\


Sutinku  :thumbup:


Beje, šiuo metu yra trys religijos, kurios teigia vienintelės teisingai pratęsia Abraomo ir Mozės tikėjimą:
1) Judaizmas
2) Islamas
3) Krikščionybė

;)

Aukštyn