spalio 31, 2020, 17:05:38

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Vatikano II susirinkimo dokumentai

Pradėjo Silvija, balandžio 17, 2014, 03:23:24

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vatikano_2s/

Iškilus poreikiui, siūlau ne tik skaityti, bet ir šioje temoje dalintis medžiaga, liečiančia juos.

Silvija

Pop. Benediktas XVI apie Vatikaną II: http://katalikai.lt/tikejimometai/index.php?id=134&nid=435&pg=1

Marijos Radijo laidų ciklas Tikėjimo vartai - "Porta fidei" - kurių archyve rasite plačiai aptartą Visuotinio Vatikano II susrinkimo Dogminę konstituciją Lumen gentium:

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/407-tik%C4%97jimo-vartai.html

kukulis

Aš balsuoju ties punktu 5 - niekad neskaičiau II Vatikano susirinkimo dokumentų.

Tačiau turiu nusipirkęs Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir net :P jį šiek tiek skaitinėjau .

Dar taip pat būtų įdomu užduoti platesnį klausimą: kas Katalikų Bažnyčioje atsirado naujo, lyginant su pirmojo tūkstantmečio krikščionybe; ne vien  II Vatikano susirinkime.


Tomas M.

Manau šią temą saugom išimtinai šaltinių talpinimui, o jei kyla diskusijos, sukurkime atitinkamas temas, kaip kad: kas Katalikų Bažnyčioje atsirado naujo, lyginant su pirmojo tūkstantmečio krikščionybe; ne vien  II Vatikano susirinkime.

Tomas M.

Tam, kad suprasti, kas yra II Vatikanas, reikia taip pat žinoti, nuo ko viskas prasidėjo (ir kuo galėjo baigtis). Įdedu nuorodą į taip vadinamas "Pirmines II Vatikano schemas".

Unam Sanctam Catholicam - Original Vatican II Schemas

Kas gi yra šios schemos? Trumpai. Ruošiantis II Vatikano susirinkimui, Pop. Jonas XXIII patikėjo kardinolui Alfredo Ottaviani labai svarbų darbą - paruošti rinkinį dokumentų, kurie atėjus laikui, taptų pagrindu II Vatikano susirinkimo diskusijoms. Kardinolo vadovaujama Pasiruošimo Komisija parengė 9 schemas įvairiomis temomis. Penkios iš tų schemų yra prieinamos anglų kalba:


  • Apie Apreiškimo šaltinius - On the Sources of Revelation (De fontibus revelationis)


  • Ginant nepakeistą tikėjimo paveldą - Defending Intact the Deposit of Faith


  • Apie kirkščionišką moralę - On the Christian Moral Order


  • Apie skaistybę, santuoką, šeimą ir nekaltybę - On Chastity, Marriage, the Family and Virginity


  • Bažnyčios dogmatinė konstitucija - Dogmatic Constitution on the ChurchŠios schemos susirinkimo dalyvių vėliau buvo atmestos, kaip per daug griežtos, neva smerkiančio tono ir per daug scholastinio stiliaus. Dauguma šių dokumentų buvo atmesti vardan 16 naujų II Vatikano dokumentų.

Skaitant pirmines schemas, pastebimas jų aiškumas, tiesumas ir jų glaustumas, lyginant su vėlesniais Susirinkimo dokumentais. Taip pat įdomu matyti, kaip kito dokumentų tekstas, lyginant su Susirinkimo paskelbtais variantais.

Pavyzdžiui, "Apie apreiškimo šaltinius" labai aiškiai teigia, kad yra du Apreiškimo šaltiniai, kurie sudaro vieną tikėjimo paveldą. Kita vertus, II Vatikano "Dei Verbum" pabrėžia, kad yra tik vienas apreiškimo šaltinis, kuris yra perduotas dviem būdais.

Plačiau skaitykite įdėtame straipsnyje, ten rasite ir schemų dokumentų vertimus.

Pilgrim

Citatakas Katalikų Bažnyčioje atsirado naujo, lyginant su pirmojo tūkstantmečio krikščionybe


Kame naujo ? Tikėjimo doktrinoje tikrai nieko naujo.

Citata"Originalios II Vatikano schemos"

Netiksli traktuotė. Pirminės arba pradinės Susirinkimo schemos, taip turėtų skambėti.

Tomas M.


Varlė keliauninkė

Vatikano II Susirinkimo (I -osios Sesijos, 11th Oct-8th Dec, 1962) sinodiniai aktai (acta synodalia) jau prieinami internete, galima juos atsisiusti ir studijuoti
hmm..lotynų kalba? Kaip čia taip, neišversti net anglų k.?
http://www.newliturgicalmovement.org/2015/05/the-acta-synodalia-of-vatican-ii-1st.html

https://archive.org/details/ASI.1
https://archive.org/details/ASI.2
https://archive.org/details/ASI.3
https://archive.org/details/ASI.4

Tomas M.

Kaip rašoma šiame puslapyje yra apie 5 įvairūs vertimai į anglų k., bet visi jų turi trūkumų, todėl rekomenduojama tikrintis su lotynišku tekstu:

CitataThere are at least five English translations of the sixteen documents; in addition there are other English translations of individual documents. The variety of ways in which the documents have been dealt with by translators shows the necessity of referring to the authoritative Latin text.


Čia yra ir patys vertimai:

http://stmikes.utoronto.ca/kelly/research_guides/vaticanII.asp

Įdomu, kad iki dabar nėra sutvarkyti II Vatikano Susirinkimo archyvai  :o kai kurie dokumentai net buvo prarasti:

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350239?eng=y

Tomas M.

Įdomus vyskupo interviu, kur jis pasakoja, kaip pats tapo jo žodžiais "netikros II Vatikano dvasios viruso" auka:

The Vortex--Vatican II Virus

Silvija

Citata iš: Tomas M.  balandžio 17, 2014, 13:33:32
Manau šią temą saugom išimtinai šaltinių talpinimui, o jei kyla diskusijos, sukurkime atitinkamas temas, kaip kad: kas Katalikų Bažnyčioje atsirado naujo, lyginant su pirmojo tūkstantmečio krikščionybe; ne vien  II Vatikano susirinkime.


Būtina grįžti prie Vatikano II Susirinkimo dokumentų ir išlaisvinti juos iš daugybės publikacijų, kurios, užuot supažindinusios su juo, jį iš tikrųjų paslėpė. Šie dokumentai ir mūsų dienomis yra kompasas, pagal kurį Bažnyčios laivas per audringą ar ramią atvirą jūrą saugiai plaukia į tikslą.

http://katalikai.lt/tikejimometai/index.php?id=134&nid=435&pg=1

Tomas M.

Silvija, tu teisi, tiesiogiai čia nėra apie dokumentus, bet... yra svarbus momentas, kai vyskupas pasakoja, apie Detroite įvykusį dvasininkijos susitikimą (tik dabar pastebėjau, kad kitoje dalyje, pridedu apačioje nuorodą) ir manau jo prisiminimas labai daug ką paaiškina, kodėl įvyko tie nesusipratimai. Tam kad viskas būtų gerai, žmonės turi norėti teisingai suprasti tuos Susirinkimo dokumentus, taip? Nes juk vienas pagrindinių tos netikrosios dvasios poveikių buvo neteisingas dokumentų aiškinimas arba Susirinkimo vardu skelbimas tokių dalykų, kurių Susirinkimas visai net neskelbė. Taigi, kas įvyko Detrote ir kodėl tai padeda mums įvertinti dokumentų aiškinimo krizę?

Vyskupas Gracida pasakoja, kaip liūdnai pagarsėjusioje Detroito konferencijoje "Called to Action" apie 300 dalyvių grupė diskutavo apie II Vatikano Susirinkimo dokumentą apie etninę kilmę ir rasę. Kilus neaiškumui apie dokumento aiškinimą, sesijai vadovavusios vienuolės kuris tai dalyvis paprašė, kad būtų apie tai paklausta vyskupo Gracida, kuris vadovavo tą dokumentą parašiusiam komitetui ir kuris šiuo metu yra salėje. Sesijai vadovavusi vienuolė atsakė: "jis neturi teisės čia kalbėti, tai yra mūsų susirinkimas". Vyskupas sako, kad jis niekuomet nepamirš, kai buvo diskutuojama apie dokumentą, kurį jo vadovaujamas komitetas parašė ir jam nebuvo suteiktas balsas iš tiesų išaiškinti to dokumento esmės.

Taigi čia matome labai aiškias priežastis, kodėl tas virusas įsigalėjo - buvo dirva jam plisti. Kai kurie dvasininkai nenorėjo suprasti dokumentų, kaip jie buvo parašyti (iš viso toje konferencijoje 1340 dalyvių dalyvavo). Jie norėjo juos išaiškinti ne Bažnyčios mokymo šviesoje, bet taip, kaip jiems atrodė... Štai ir turime netikrosios II Vatikano dvasios krizę.

Silvija

Turbūt visi esame pastebėję savo gyvenime artindamiesi prie tikrų dalykų, koks prasideda pasipriešinimas ir piktojo veikimas. Taip ir Bažnyčioje. Todėl šiandien ypač svarbu suprasti KAIP gyventi tokiomis sąlygomis.

Sutinku, kad įvardinti piktąjį yra svarbu, bet kas toliau? Ar užtenka vien pasmerkimo blogiui (pavyzdžiui pedofilijai, išplitusiai tarp Dievo tarnų)? Man atrodo, kad suprasdami tai (gavę tokios informacijos), mes įpareigojami ir atgailai, kaip Kristaus Kūnas, kaip Viena. Nes kitaip rodos griauname Bažnyčią kaip ir Jos priešininkai. O koks t.b. atgailautojo stovis? Atsistokime po Kryžiumi Didįjį Penktadienį ir pamatysime.

Tomas M.

Aš kaip tik neseniai praėjau dvejus kursus apie tai, kaip kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu, kaip atpažinti ženklus tiek vaikų, tiek suaugusių (galimų išnaudotojų) elgesyje. Tad atsakant Silvijos klausimą "ką daryti, kaip gyventi", JAV atveju buvo sukurta labai rimta seksualinio išnaudojimo prevencijos ir edukacijos sistema, kuri dabar tikriausiai net geriausia visoje šalyje. Žmonės, dalyvaujantys parapijos veikloje ne tik turi tuos kursus praeiti, bet kiekvieną mėnesį išleidžiami įvairūs straipsniai, su kuriais privaloma susipažinti ir po kiekvienu straipsniu atlikti trumpus testus, kurie įrodo, kad tu tikrai perskaitei straipsnį. Jei pastebima, kad žmogus nevykdo taip vadinamos "besitęsiančios edukacijos", jam gali būti atšauktas leidimas dirbti prie tam tikrų parapijos projektų.

Na, o iš bendro žvilgsnio tas klausimas buvo užduotas ir vyskupui Gracida, jis sakė, kad reikia pradėti nuo Liturgijos, nes Liturgija užduoda toną visam krikščioniškam gyvenimui. Jo nuomone reikia plačiau atgaivinti ekstraordinarinę formą, nes būtent EF Liturgija pačios jos vyksmo metu edukuoja tiek patį kunigą, tiek tikinčiuosius. Tuo tarpu OF Liturgijoje jo žodžiais tik prabėgšmais paliečiami dalykai į juos neįsigilinant.

P.S. yra ir neigiamas poveikis, kuris aišku neišnyko dėl tiek seksualinio išnaudojimo nuodėmių ir sugadintų tūkstančių gyvenimų - po tų kursų sunku pasitikėti žmonėmis, tu tarsi į visus pradedi žiūrėti tam tikra prasme tirdamas. Štai blogis pasiekė tikslą - suskaldė - Bažnyčios nariai vienas į kitą žiūri su nepasitikėjimu, bet nuo to jau dabar nepabėgsi... Bet kaip nežvelgsi su nepasitikėjimu, jei pagal statistiką JAV kas penkta (!) mergaitė iki jai subręstant patiria seksualinį išnaudojimą, ir čia kalbame apie statistiką, o kiek yra neraportuotų atvejų... :(

Silvija

Bet mūsų tikėjimas tai ir skelbia - kad negalime pasiduoti blogiui, leistis būti suskaldomi. Nepasitikėjimas, įtarumas - neturi būti mūsų savybė, Tomai. Kažkas sukūrė prevencines gaires ir turime paisyti šito, bet vidiniai dvasiniai ginklai turėtų būti pirmenybiniai, taigi - skleisti tikėjimą, viltį ir meilę. Nugalėti blogį gerumu. Pasaulis niekuo nepasikeitė, pasikeitė tik išbandymų pobūdis.

(Mes vėl nukrypome nuo temos  O:-))

Tomas M.

Kaip po daugelio skaitymų supratau, geriausias šių laikų ginklas, kovojant prieš melagingą "II Vatikano dvasią", yra to pačio susirinkimo dokumentai. Nors kovoti galima būtų ir Tridento Susirinkimo dokumentų pagalba, bet sunkumas toks, kad modernizmo atstovai tai atmeta kaip "sena", suprantama apie Tradicijos tęsimą su jais yra beviltiška šnekėtis, tokiu būdu atsiduri skirtingose plokštumose ir nelabai įmanoma diskutuoti. Tad tam, kad įvyktų akistata, reikia pereiti į tą plokštumą (kovos lauką), kuriame jie tavęs laukia... ir nors tie patys terminai jų galimai bus traktuojami skirtingai (racionalizavimo, reliatyvizmo išdava), bent jau laukas bus vienas...

Knygutė sunki ir taip atrodo, kad jau seniai nebeleidžiama (matyt nėra paklausos), teko pirkti padėvėtą :)

Aukštyn