liepos 04, 2020, 19:23:23

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Dievo angelus ...

Pradėjo Giedrė, rugpjūčio 25, 2012, 07:55:29

0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Aš sutinku visu 100% su Kukulio įžvalgomis. Manau, būtent taip ir yra. Ir jei, gink Dieve, tokia ar kitokia dovana dabar "apsireišktų", bemat palaikyčiau ją gundytojo darbu. Kaip ir minėjau temoje, kurioje kalbėjome apie apsižavėjimus, tikrai nenoriu jokių tokių ar panašių dovanų. Su tom dovanom reikia atsargiai.  ::)
Tuo metu, kas vyko mano gyvenime, manau kaip ir Kukulis sako, buvo reikalinga. Šiuo metu to nereikia ir atrodytų įtartina, jei kažkas panašaus įvyktų ir labai gerai, kad niekas nevyksta. Garbė Viešpačiui  [-O<

Vienintelis tikslas - palaikyti artimą santykį su Viešpačiu, Švč. Mergele ir Šventąją Dvasia per maldą ir pasninką ir dorus darbus   :pentecostal:

Tomas M.

Nepagalvok, kad aš čia Augucką kritikavau, tikrai ne ;)

Tiesiog perskaičiau įdomų dalyką ir pamaniau, kad gali būti naudinga ir kitiems.

Pilgrim

CitataRemdamasis šia patirtimi, jis išvystė ,,Dvasių skyrimo" metodą. Šis metodas yra apie tai, kad žmoguje veikia skirtingos galios: viena jų kuria gyvenimą, jį skatina ir veda į ilgalaikę laimę; o kita gyvenimą griauna, jį apiplėšia ir veda į nelaimę. Ignacas teigiamą galią priskyrė ,,gerajai dvasiai", Dievui ir Jėzui, o neigiamą - ,,blogajai dvasiai", velniui.

,,Dvasių skyrimo" metodas naudojamas stebint vidines nuotaikas  ir tiriant jų kilmę bei tikslą, taip atpažįstant minėtas galias. Prielaida tas galias atskirti yra ta, kad Dievas bendrauja su žmogumi, paliesdamas jo jausmus ir mintis. Tai pasireiškia kaip ,,Paguoda". Paguoda - tai ,,kiekvienas vilties, tikėjimo ir meilės išaugimas ir kiekvienas vidinis džiaugsmas, kuris kviečia ir traukia prie dangiškų dalykų bei savo sielos išganymo, teikdamas sielai jos Kūrėjo ir Viešpaties ramybę bei sutaikinimą". (Dvasinės pratybos Nr. 316) Šiai vidinei nuotaikai priešinga būtų ,,Nepaguoda".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-07-31-mindaugas-malinauskas-sj-pasirinkimas-pagal-ignaca/7126/comments

CitataSunkiau ir sykiu aiškiau įžvelgiamos yra abi priešingos dvasios, kurios tačiau atpažįstamos tik ,,iš jų vaisių" arba, jei norite, iš
krypčių, kuriomis jos dvelkia, kuriomis jos mus stumia. Turime susivilgyti pirštą ir pakelti jį į vėją, kad sužinotume, ,,iš kur ir į kur jis pučia".

http://www.nzidinys.lt/files/various/balthasar%20txt.pdf

Tomas M.

Užtikau ištisą portalą, skirtą informacijai apie Angelus ir pamaldumo į Angelus praktikoms:

http://www.opusangelorum.org

Augucka

Na, aš nežinau ar verta angelams rodyti tiek daug dėmesio kiek jo skiria ta svetainė. Juk jie tokie patys kūriniai kaip ir mes. Jei kūrinys garbina kitą kūrinį, tai jis yra paprasčiausias pagonis.
Aš verčiau koncentruosiu savo dėmesį į Viešpatį. Visa šlovė ir garbė Jam :pentecostal:

Tomas M.

Šiuo atveju reikia atskirti garbinimą, nuo siekio vienoje vietoje pateikti išsamią informaciją viena tema. Kitu atveju, angelorum.lt ir visos kitos panašios svetainės, skirtos šventųjų ar angelų temoms nagrinėti, kaip beje ir ši forumo tema, būtų stabų garbinimas...

vida

Žinau gražią maldelę, išmokė krikšto mama

Angele, sarge, Tu man paskirtasis , saugok Tu mane mano
Vakarą , rytą , naktį ir dieną
Sergėk Tu mano žingsnį kiekvieną

Aukštyn