liepos 09, 2020, 00:44:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Lietuviais esame mes gimę

Pradėjo Silvija, rugpjūčio 28, 2012, 05:45:08

0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Varlė keliauninkė

Augucka, pasidomek ateitininku stovyklomis Berciunuose, sako, kad vienos is geresniu

Silvija

Citata iš: nesvarbu  vasario 16, 2014, 10:01:24
... O buvo, atsimenu, kai baltijos kelią darė, to patriotizmo tiek daug buvo, kad širdy netilpo, kinkos drebėjo kai tarybinė valdžia ginklais žvagino. Bet stovėjome, dainavome dainas, kėlėme į viršų vėliavą trispalvę...


Sigitai, čia - specialiai tau. Radau  MR laidą su A. Patacku. Labai įdomu, pasiklausyk ;) Maža ištraukėlė:

Nieks iš niekur neatsiranda (kalbama apie viltį, laisvę), šaknys daug gilesnės. Dauguma Nepriklausomybės akto signatarų - ūkininkų vaikai ... iš kur tie klodai tokie?...

- ... vasario 16-oji prasidėjo nuo Simono Daukanto, Mikalojaus Daukšos šaknies, reikėjo 100 metų, kad susiformuotų visiškai nauja lietuvybės samprata, nes senoji buvo žudanti. Vasario 16-oji buvo tarsi viršūnė visų pastangų. Ir galime didžiuotis paprastais vaikinais, tom pilkom milinėm, kurie tai įvykdė.

Teko rast tokį istorinį dokumentą - po perversmo pradėjus byrėti imperijai, kažkur Rumunijos fronte susibūrė lietuviai kariai, karininkų buvo tik vienas kitas. Jie nutarė, kad bus vienas lietuviškas dalinys, išsirinko vadą - paprastą kareivį - ir parašė manifestą... Visa tai įvyko keli mėnesiai iki vasario 16-osios ... Manifestas - tai buvo toks brandus tekstas, visai nenusileidžiantis vasario 16-osios manifestui. Paprastų kareivių padarytas - buvo kažkas, kas juos tokiais išugdė. Na, aišku, prie to dar prisidėjo 10-metis Valančiaus blaivybės metų. Gal jis lietė daugiau Žemaitiją, bet tai buvo vienintelis pavykęs eksperimentas; airiai bandė tą patį padaryti per Bažnyčią, bet jiems nepasisekė... Tai vat šita blaiviai pradėta karta ir buvo savanoriai.

Pilgrim

dr. Arvydas Žygas savo paskaitose dažnai kartodavo keletą klausimų
ir rekomenduodavo nuolat ieškoti ir nuolat atrasti atsakymus:
* kas mane padaro lietuviu ... kas mane padaro kataliku ...
* ką reiškia būti lietuviu, ką reiškia būti geru šeimos tėvu ar motina, ką reiškia būti kataliku ...

CitataKun. Arvydas Žygas kalba apie savo vaikystę Čikagoje ir apie Punsko krašte dar sovietmečiu jo atrastą, giliomis lietuviškomis tradicijomis paremtą šio krašto žmonių gyvenimą.

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/260/kun-dr-arvydas-zygas-mintys-apie-vaikyste-cikagoje-meile-lietuvai-ir-istorine-lietuviu-zeme-punske

Tomas M.

Citata iš: Silvija  vasario 17, 2014, 04:23:20
Tai vat šita blaiviai pradėta karta ir buvo savanoriai.


O šiandieninė valdžia nenori blaivios tautos... apgirtusią liaudį juk žymiai lengviau valdyti (rusų masių valdymo mokykla), tokiai tik parodyk malonumų šaltinį ir ji pati nuo skardžio nulėks, nereiks jokių invazijų ir okupacijų :(

Silvija

Iš valdžios turbūt niekad nekils tokios neapsimokančios iniciatyvos, iš mūsų jos turi kilti.

A. Žygas buvo laimingas žmogus, jis tiesiog mokėjo į gyvenimą žiūrėti šviesiai ir matyti tai, ko kiti nemato. Džiaugtis, kad esi lietuvis net ir matant visas negeroves, iškelti privalumus, kurių šviesoje trūkumai susigėsta... Įsižiūrėkit, koks nuostabus Rūpintojėlis jam už nugaros  :happy:

Tai pakelia dvasią. Ačiū, Pilgrim, nebuvau mačius šio video. :thumbup:

Silvija

Visi lietuviai pasaulyje, - ir tėvynėje Lietuvoje, ir išeivijos kraštuose - susiburkime šią ypatingą dieną maldai ir bendrystei savo parapijose, misijose bei bendruomenėse. Šventasis Kazimierai, melski už mus!

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-02-13-kovo-1-oji-maldos-uz-pasaulio-lietuvius-diena/127486

[-O< [-o<

vida

Vakar labai gražiai mados istorikas Vasiljevas įkrėtė proto džiaugtis mūsų Lietuva. Pašaliečio akimis viskas kitaip atrodo. Vertinkim orą, kuriuo kvėpuojame, vertinkime gamtą kokią turime. Pateikė gražių pavyzdžių, kad tik išvažiavus į Kaliningrado sritį, atsiduri lyg kitame šimtmetyje. Su tokia meile kalbėjo apie mūsų šalį, kad širdį užplūdo pasididžiavimas už tai , kad gyveni tokioje gražioje šalyje. 

kukulis

Už gražią gamtą irgi reikia kovoti šiais laikais. Jeigu pradės kasti skalūnines dujas, tai po tos gamtos ...

vida

Kukuli, čia ir dabar džiaukimės . Kas bus rytoj ar bent vienam suteikta galia - žinoti?

kukulis

Jūs teisi, Vida. Tas labai pasijunta, kai grįžti iš užsienio :)

Silvija

Šiandien sveikinu jus visus, kurie užsukat į mūsų forumą, nes ir tokiu būdu galime šiek tiek prisiliesti vieni prie kitų. Tikiu, kad daugelis tai darome maldoje, kurioje nurimsta visos politinės aistros, nutyla jausmų šurmulys, nerimas persikeičia į ramybę ir viltį, o širdis užlieja tikėjimo, kad viskas išeis į gera, banga. Dėkoju Dievui už visus jus, išsibarsčiusius po margą svietą ir meldžiu, kad būtume saugūs Jo rankose.  [-O<

Tomas M.

Dalinuosiu gražiu mano bičioulio Andriaus Švarplio komentaru:

CitataAtrodo, kad šiemet kur kas mažiau to idiotiško klausimo: "O kaip jūs švenčiate? Ar linksma? O jūsų širdyje yra šventė?". Tai žmogus dabar turi pradėti skeryčiotis prieš kamerą, kad parodyti kaip jam linksma? Negrūskim lietuvio į neurotiškus šablonus, pažiūrėkit kaip jis ateina į minėjimą niekieno neprašomas, kaip jam aktualu atsivesti vaikus, išlaikyti atmintį. Lietuva yra ne tada kai linksma, o tada kai reikia tyliai ir atkakliai gyventi. Tiesiog puiku matyti įvairių kartų žmones aikštėse - tai ir yra tikroji šventė.

kukulis

Mes su žmona irgi kalbėjom apie nepriklausomybės dieną. Kažkaip atėjo mintis sulyginti su JAV švenčiama padėkos diena, kai yra kepamas kalakutas.

Tai simbolika.

Jeigu per šventę pramiegi arba žiūri televizorių, arba šiaip praleidi kaip eilinę dienai - tai viena; o jeigu suvalgai kalakutą ar bent nusiperki tortą ir jį suvalgai - tai jau šioks toks simbolis.

Na .. mes torto nevalgėm, bet šiaip nusipirkom skanėstų, ir dar buvom prie karo muziejaus Kaune kur vyko visos tos iškilmės :) Dar buvom nemokamam kine, kurį rodė Romuvoj vasario 16 dienos proga.

Aukštyn