vasario 26, 2020, 01:31:11

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kasdieninis aukojimas savęs Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

Pradėjo Silvija, birželio 05, 2014, 05:04:54

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

RYTE

Viešpatie Jėzau Kristau, prisidėdama(-as) prie tos dieviškosios minties, su kuria patsai gyvendamas žemėje garbinai Dievą ir dabar visose vietose nuolat Jį garbini Švenčiausiame Sakramente ir garbinsi ligi pasaulio pabaigos savo Švenčiausiąja Širdimi, - aš, Nekaltai Pradėtos Mergelės Marijos, Švenčiausios Širdies pavyzdžiu, mieliausiu noru aukoju Tau šios dienos, nė mažiausios dalelės neišskirdama(-as), visas mano mintis ir ketinimus, visus mano jausmus ir troškimus, visus mano žodžius ir darbus. Amen.

VAKARE

Saldžiausioji Jėzaus Širdie! Pavedu Tau šią naktį savo širdį ir kūną, kad ramiai su Tavimi ilsėtųsi. O kad aš miegodama(-as) negaliu Dievo garbinti, teikis už mane tai padaryti. Kiek kartų šią naktį tvaksės mano širdis, tiek kartų teesie garbė Švenčiausiajai Trejybei! Kiekvieną gi mano kvėpavimą teikis priimti ir Jai paaukoti, kaip gyvąsias mano meilės kibirkštis. Amen.Parengta pagal Marijonų vienuolijos 1931 m. leidinuką MĄSTYMAI APIE ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

Giedrė


Aukštyn