sausio 22, 2021, 18:35:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar tikrai Dievas sutvėrė Visatą per 6 dienas?

Pradėjo Tomas M., birželio 16, 2014, 03:01:14

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

Keliauninke, jau geriau, pradedame judėti, bet kada tai įvyko konkrečiai, negi tavo gimimo liudijime įrašyta gimė ketvirtadienį po lietaus ?  :-\

P.S. bus dar aiškiau, pamatysi  ;)

Varlė keliauninkė

Man visai patiktu toks irasas liudijime  ;)
Gerai, judam toliau Mt 27:
Citata45 Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. 46 O apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani?, tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! 47 Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukiąsis Elijo. 48 Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. 49 Kiti kalbėjo: ,,Liaukis! Pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti". 50 Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią.

Trys valandos tamsos.
Pranasyste prisikelti trecia diena. Jn 2:
Citata19 Jėzus atsakė: ,,Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!"

Ir galiausiai Mt 28:
Citata1 Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo.[i1] 2 Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. 3 Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. 4 Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. 5 O angelas tarė moterims: ,,Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. 6 Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta

Sigitas

Jėzus Kristus mirė apytikriai prieš 2000 metų (ten berods Grigalius ar kitas skaičiuotojas truputėlį apsiriko, bet mums tie keliolika/keliasdešimt metų kaip ir nieko nereiškia). Jis mirė penktadienį, vakare. Šeštadienį buvo šabas ir Jėzaus Kristaus kūnas ilsėjosi. Sekmadienis pas žydus pirmoji savaitės diena, todėl Prisikėlė Jėzus Kristus būtent sekmadienį.

Norėčiau grįžti į Pradžios knygą:
,,Tą dieną, kai VIEŠPATS Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes VIEŠPATS Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti,  tik versmė trykšdavo iš žemės ir drėkindavo visą dirvos paviršių, ­ tuomet VIEŠPATS Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe" (Pr.2,5-7).
Tai citata iš antrojo pasakojimo apie visa ko kas egzistuoja, sukūrimą. Ką mes čia skaitome? ,,Tą dieną" Skaitome ir matome, girdime, jog viskas padaryta per... vieną dieną! Taigi, ką Dievas nori mums pasakyti? Per vieną dieną Dievas viską padarė, bet ne viskas dar buvo atsiradę: ,,žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė" - SĖKLA PASĖTA! Dievas sėja savo sėklą. Ar leidžiame Dievo sėklai augti mumyse, ar auginame Dievo augalą savyje? Gal brandiname ne Dievo augalą o velnio sėtą piktžolę? Abejodami Šventuoju Raštu mes abejojame Dievu. Nejaugi manome, jog Dievas mums meluoja, ar nuslepia nuo mūsų kokią nors svarbią informaciją? Gal it Ieva su Adomu - tikime melo tėvo saldžialiežuvavimu?

Taigi, ,,tą dieną, kai VIEŠPATS Dievas padarė žemę ir dangų", mes gavome savo pradžią. Dėkokime Dievui ir tikėkime, pasitikėkime gyvuoju Dievu, bei Dievo žodžiu - Šventuoju Raštu!

Pilgrim

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ...  :-\ Argi kai Jūsų paklausia kada tu gimei ? Ar atsakymas būna - pirmadienį, trečiadienį, sekmadienį ...  :-\ Tai ir į klausimą - kada mirė Jėzus, reikia konkrečios datos.

kukulis

Dėl to laiko.

Prieš sukuriant Visatą, nebuvo ir laiko.
Kartu su Visata, Dievas sukūrė ir laiką.

Jo daug sukūrė!! :D

Pilgrim

Kukuli, kai išsiaiškinsim datas kalbėsim ir apie laiką  ;) Kaip tik bus vieta ir momentas apmąstyti liturginį laiką.

kukulis


Varlė keliauninkė

Tai kad Kristus nenumirė ;)
Jis pats sakė, kad nugalėjo mirtį. O Šventame Rašte aprašytas tik jo nukryžiavimas ir tai, kad Jis "atidavė dvasią" - kad numirė, net neminima.

Kas toliau, Pilgrim?

Pilgrim

Keliauninke va ir įkliuvai  :D nereiks jokios teologijos  ;) užteks poterių  :thumbup:
... ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas ...

Varlė keliauninkė

Aha, įkliuvau. Jeigu tai žmonių žvejo tinklas, tada visai nieko ir pakliūti į tokį  ;)
Tik pastebėsiu, kad tavo citata ne iš Švento Rašto, o iš apaštalų išpažinimo..

Kiek žiūrėjau internete, yra kelios Jėzaus mirties datos versijos, nežinau, man jos nieko ypatingo nesako:
1. Kai kurie biblistai datuoja gan plačiame diapazone  - nuo 27 iki 36 m. e. metų
2. Dar radau labai tiksliai - 3793 m. nisano mėn. 3 d.
3. Dar kita versija - 4200 m. nuo pasaulio sukūrimo

Galbūt tik jėzuitai žino tikslią mirties datą, bet slepia? :) o šiaip manau, kad galima šitą klausimą drąsiai dėti į "Loginių uždavinių" temą kaip neišsprendžiamą ir vargu bau reikalingą išspręsti, nebent Pilgrim jau nusprendė, kad jau LAIKAS atskleisti paslaptį apie  LAIKĄ.


Pilgrim

Keliauninke, aha reikia šv. Rašto  :-\
Luko 23, 46 O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė.
Nisano mėnesis  :o o konvertavus į suprantamesnį kas bus ?
Motina Bažnyčia šį klausimą išsprendė  ;) tai prie loginių nu niekaip
bet, kad pilkosios ląstelės dirba yra super  :thumbup:

Varlė keliauninkė

Tai dekim prie "teoLoginiu".
Nisanas - balandis.

Sigitas

Citata iš: Pilgrim  birželio 25, 2014, 07:22:26Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ...  :-\ Argi kai Jūsų paklausia kada tu gimei ? Ar atsakymas būna - pirmadienį, trečiadienį, sekmadienį ...  :-\ Tai ir į klausimą - kada mirė Jėzus, reikia konkrečios datos.
Ką Jėzaus Kristaus mirties data turi bendro su klausimu: ,,Ar tikrai Dievas sutvėrė Visatą per 6 dienas?"  :-\

Apskritai temos šitaip formuluoti negalima. Tai skamba lygiai taip pat, kaip šėtono klausimas Ievai: ,,Ar tikrai Dievas sakė: 'Nevalgykite nuo jokio medžio sode!'?"(Pr.3,1b). Tokiame klausimo formulavime jau slypi išankstinis nusistatymas ir kiršinimas, todėl panelė Ieva ir susimovė. Kas nori, kad susimautume mes, šio forumo dalyviai?  :o

kukulis

Citata iš: Sigitas  birželio 26, 2014, 17:01:08
Apskritai temos šitaip formuluoti negalima. Tai skamba lygiai taip pat, kaip šėtono klausimas Ievai: ,,Ar tikrai Dievas sakė: 'Nevalgykite nuo jokio medžio sode!'?"(Pr.3,1b). Tokiame klausimo formulavime jau slypi išankstinis nusistatymas ir kiršinimas, todėl panelė Ieva ir susimovė. Kas nori, kad susimautume mes, šio forumo dalyviai?  :o


:thumbup: :thumbup: :thumbup:

Tomas M.

Sigitai, temos pavadinimas nėra atsitiktinis, nes būtent šis klausimas yra gana rimtai diskutuojamas, t.y. vieni teologai mano, kad būtent per 6 dienas, o kiti mano kitaip - per 6 laikotarpius ir pan.

Varlė keliauninkė

Sigitai, niekas cia nieko nekirsina, ir del ko galime susimauti? Kad ieskom atsakymu i savo klausimus? O ir kas baisaus susimauti? Juk vadini cia visus broliais ir seserimis..Ka blogo tau gali gali padaryti brolis ar sese?

Sigitas

Citata iš: Tomas M.  birželio 26, 2014, 17:17:03
Sigitai, temos pavadinimas nėra atsitiktinis, nes būtent šis klausimas yra gana rimtai diskutuojamas, t.y. vieni teologai mano, kad būtent per 6 dienas, o kiti mano kitaip - per 6 laikotarpius ir pan.
Broli Kristuje Jėzuje, Tomai M., pats rašai apie antrąją klausimo pusę.  ::)
,,Ar tikrai Dievas ... " <- va čia klausimo ašis! Gal ten angliškai skamba ir normaliai, bet tik ne lietuviškai. Gal šitaip klausimą formuluoja tie, kurie netiki Dievo buvimu ir yra apsišvietę Pradžios knygos trečiojo skyriaus problemoje? Mums, katalikams, taip netinka formuluoti temos užvardijimo.

Na, nejaugi krikščionys katalikai abejoja, jog TIKRAI DIEVAS SUTVĖRĖ visatą, visas visatas? Nemanau, jog yra skritumas per kiek valandų, sekundžių Dievas tai padarė (rašau specialiai "valandų, sekundžių" kad nereikėtų rašyti žodžio "dienų" nes Biblijoje žodis "diena" turi keletą prasmių, apie kurias jau rašiau ankščiau). Ir negi kas pasikeis, jei nuspręsime, jog Dievas tai padarė per vieną dieną? arba tarkime, per 6 laikotarpius? Kas nuo to keičiasi? ::)

Tomas M.

Gal ir yra čia teisybės, gal geriau būtų užvadinti: Ar Dievas sutvėrė Visatą per 6 dienas?  :-\

Sigitai, yra tam tikrų niuansų su tomis 6 dienom. Tau viskas paprasta - su tuo ir pasveikinsim, bet kitiems nėra viskas TAIP paprasta ;)

Sigitas

Manau, jog ponui Dievui labiausiai nėra paprasta su mumis. Jis, mūsų Viešpats, ne tik, kad sutvėrė erdvę ir vietą mums, bet dar ir turi pavargti, pakol įtikina mus, jog iš tiesų Jis viską sutvėrė ir palaiko, teikia gyvybę mūsų sąnariams ir sieloms, protui ir jausmams, energiją mąstymams ir dvasios augimui...

Kas nutiko Ievai, kai ji paklausė gundytojo? ,,Moteris pamatė, kad tas medis geras maistui" (Pr.3,6a) <- pakol nebuvo apgauta, ji nematė to medžio? Ko nematome mes?  8)

Pilgrim

Keliauninke  :) pagaliau pasirodo kažkas konkretesnio  :thumbup:
Argi niekam nėra kilęs klausimas kada mirė Jėzus ?  :-\ Gimimo dieną žinome gruodžio 25 d. (nesigilinkim, kad yra paklaida kalendoriuje, tai neturi mūsų mąstymams jokios reikšmės).
Dabar Velykas turime kilnojamą šventę, bet realiai juk tai buvo konkreti data. Pagaliau tai būties likimo įvykis į kurį turi reaguoti visa kūrinija ir ji reaguoja, o šis reagavimas randa atspindį  ir liturgijoje. Tuomet žvelgiant į liturginį ciklą iškyla klausimas apie laiką ir tada keliaujame į Pradžios knygą, kur pasakoja žmogaus sukūrimo istorija. Klausimas tuomet kitas kas norima pasakyti šia istorija, tik apmąsčius visa tai galime pradėti kalbėti apie kūrimo procesą ir 6 dienas.

Aukštyn