liepos 04, 2020, 20:04:44

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Septyni palaiminimai

Pradėjo Augucka, birželio 30, 2014, 08:12:28

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Nuostabi malda, kurią galima kalbėti už save ar už kitą.

Kalbant už kitą asmenį, žodį ,,mane" pakeisk žodžiais ,,jį", ,,ją",,,juos", ,,jas"

1. Tepalaimina mane dangiškojo Tėvo visagalybė, dieviškojo Sūnaus išmintis ir Šventosios Dvasios meilė. Amen.
2. Tepalaimina mane Jėzus, Nukryžiuotasis, savo brangiausiu krauju. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
3. Tepalaimina mane Jėzus iš tabernakulio Savo dieviškosios Širdies meile. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
4. Tepalaimina mane iš dangaus Marija, dangiškoji Motina ir Karalienė, ir teužlieja mano sielą vis didesne Jėzaus meile. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
5. Tepalaimina mane mano angelas sargas. Teateina man į pagalbą visi angelai, kad būtų nutolintos piktojo priešo pinklės. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
6. Tepalaimina mane mano šventieji globėjai, mane krikšto globėjas ir visi dangaus šventieji. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
7. Tepalaimina mane skaistykloje kenčiančios mano giminių sielos. Teužtaria jos mane prie Viešpaties sosto, kad ir pasiekčiau amžinąjį tikslą. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
8. Tepasiekia mane mūsų Motinos, Šventosios Bažnyčios, palaima. Tepasiekia mane mūsų šventojo Tėvo, visų vyskupų ir kunigų palaima. Tepasiekia mane palaima, kasdien tekanti iš šventųjų Mišių aukos. Tesuteikia ji man laimę, sveikatą, visokeriopą sėkmę, teapsaugoja mane nuo visokių nelaimių, tesuteikia ištvermės malonę ir laimingą mirties valandą. Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Broli, Sesuo! Daug melskis ir laimink! Tik tokiu būdu bus sutramdyta blogio jėga.

Nežinau iš kur pas mane ši malda atsirado, neatgaminu. Jei rasiu, pranešiu šaltinį.

Štai čia randa šią maldą:
http://pasidalinimas.blogspot.co.uk/2012/10/palaiminimu-malda.html
Ir dar Tomo komentarą atradau tenai :D

Augucka

Pamiršau paminėti svarbų dalyką ir toptelėjo į galvą, vos tik pradėjus žiūrėti šią laidą, kaip "stariec'as" laimina žmones.
Šią laidą aptikau, matyt, ne be reikalo. "Vek žyvi, vek učis", kaip sako rusai :D
Dievas turbūt mane veda ir veda.... Garbė ir šlovė jam  :pentecostal:

Juk laiminant mes žegnojamės arba patys, jei kalbame palaiminimus sau, arba žegnojame priešais save esantį žmogų, ore dėdami kryžiaus ženklą.

Vadinasi, jei šia malda laiminame kitą žmogų, po kiekvieno punkto tariant: " Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen." - dedame ore kryžiaus ženklą, lyg žegnotume tą žmogų!

Atstumas nesvarbu. Fizinis atstumas dvasiniame pasaulyje neegzistuoja. Mintis įsikūnyja bemat.  [-O<

O čia ta minėta laida Чудотворцы ХХ века :
http://youtu.be/1ERz5xC_2TQ

Silvija

Augucka, gausių palaiminimu tau!  [-O<

Augucka

Ačiū, Silvija. Tau ne ką mažesnių  :thumbup:  [-O<

Augucka

Ši malda yra paimta iš "Bažnyčios maldų lobyno" kuris  sudarytas Alfons Maria Weigl. Jeigu kam kyla klausimas

Aukštyn