rugsėjo 20, 2020, 20:55:58

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šv. Margaritos Alakok malda - radau Pijaus X brolijos tinklalpyje

Pradėjo Giedrė, spalio 19, 2014, 07:03:00

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Giedrė


Šv. Margaritos Marijos Alakok malda Švč. Jėzaus Širdžiai


Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

O mano Jėzau, kuris pasakei: ,,Iš tiesų sakau jums: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta."
Pažvelk, aš beldžiuosi, aš ieškau, aš prašau malonės, kad...
Tėve mūsų...
Sveika, Marija...
Garbė Dievui Tėvui...

Švč. Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi ir viliuosi Tavimi.

O mano Jėzau, kuris pasakei: ,,Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs."
Pažvelk, Tavo vardu aš prašau Tavo Tėvą malonės, kad...
Tėve mūsų...
Sveika, Marija...
Garbė Dievui Tėvui...

Švč. Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi ir viliuosi Tavimi.

O mano Jėzau, kuris pasakei: ,,Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis."
Pažvelk, tikėdamas Tavo šventų žodžių neklaidingumu, aš prašau malonės, kad...
Tėve mūsų...
Sveika, Marija...
Garbė Dievui Tėvui...

Švč. Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi ir viliuosi Tavimi.

O Švč. Jėzaus Širdie, negalinti neužjausti vargšų, būk mums, vargšams nusidėjėliams, gailestinga ir suteik mums tą malonę, kurios
Tėvas Pijus šią maldą kiekvieną dieną kalbėdavo už tuos, kurie prašė jį melstis.

Tavęs prašome per Nekaltosios Marijos, Tavo ir mūsų švelniosios Motinos, Širdies užtarimą.
Šventasis Juozapai, Švč. Jėzaus Širdies Globėjau, melski už mus.

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir
viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs
ilgimėsverkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų
Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą savo
įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o
mieliausioji Mergele Marija!

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Pilgrim


Aukštyn